Khu vực công là gì? So sánh khu vực công và khu vực tư?

Please follow and like us:

Khu vực công là gì? So sánh khu vực công và khu vực tư?

*Khu vực công: Khu vực tham gia vào các hoạt động cung cấp hàng hóa và dịch vụ của chính phủ cho công chúng là Khu vực công. Các doanh nghiệp, cơ quan và cơ quan hoàn toàn thuộc sở hữu, kiểm soát và điều hành của Chính phủ cho dù đó là chính quyền trung ương, chính phủ tuyên bố hay chính quyền địa phương.
* So sánh khu vực công và khu vực tư:
-Về mặt ý nghĩa:
+ Khu vực công: Bộ phận nền kinh tế của một quốc gia, dưới sự kiểm soát của chính phủ, cho dù đó là trung ương, tiểu bang hay địa phương, được gọi là Khu vực công.
+ Khu vực tư : Phần nền kinh tế của một quốc gia do các cá nhân hoặc công ty tư nhân sở hữu và kiểm soát được gọi là Khu vực tư nhân.
– Về mục tiêu cơ bản.
+ Khu vực công: Để phục vụ công dân của đất nước.
+ Khu vực tư: Kiếm lợi nhuận.
– Về nội dung tăng tiền từ.
+ Khu vực công: Doanh thu công cộng như thuế, nghĩa vụ, tiền phạt, v.v
+ Khu vực tư: Phát hành cổ phiếu và giấy nợ hoặc bằng cách cho vay
– Về phạm vi, khu vực.
+ Khu vực công: Cảnh sát, Quân đội, Khai thác mỏ, Y tế, Sản xuất, Điện, Giáo dục, Giao thông vận tải, Viễn thông, Nông nghiệp, Ngân hàng, Bảo hiểm, v.v.
+ Khu vực tư: Tài chính, Công nghệ thông tin, Khai thác mỏ, Giao thông vận tải, Giáo dục, Viễn thông, Sản xuất, Ngân hàng, Xây dựng, Dược phẩm, v.v.
– Về lợi ích khi làm việc.
+ Khu vực công: Đảm bảo công việc, Trợ cấp hưu trí, Phụ cấp, Điều kiện cần thiết…
+ Khu vực tư: Gói lương tốt, môi trường cạnh tranh, ưu đãi, v.v.
– Về cơ sở thăng tiến.
+ Khu vực công: theo thâm niên
+ Khu vực tư: Theo năng lực xứng đáng
– Về tính chất công việc.
+ Khu vực công: ổn định.
+ Khu vực tư: không ổn định.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *