Phân biệt các khái niệm gắn với hoạt động thương mại

Please follow and like us:

Phân biệt các khái niệm gắn với hoạt động thương mại

– Thương mại nội địa và Thương mại quốc tế.
Thương mại nội địa là việc trao đổi hàng hóa trong nước, trong phạm vi ranh giới của một quốc gia. Thương mại nội địa được chia làm 2 loại: bán buôn và bán lẻ. Thương mại nội địa bao gồm các hình thức như: chợ dân sinh, siêu thị, trung tâm thương mại,… Các hoạt động liên quan đến thương mại nội địa liên quan đến kinh doanh bán buôn, đầu tư vào các kho hàng từ nhà sản xuất và đại lý địa phương sau đó bán chúng với lợi nhuận khác nhau trong phạm vi lãnh thổ quốc gia.
Thương mại quốc tế (Ngoại thương) chính là những hoạt động buôn bán, trao đổi hàng hoá trên thị trường giữa các quốc gia với nhau, hoạt động mua bán này vượt qua khỏi phạm vi trong nước thì được gọi là ngoại thương, trong đó bao gồm cả những doanh nghiệp trong nước xuất nhập khẩu hàng hoá đối với quốc gia khác.
– Thương mại hàng hoá và Thương mại dịch vụ.
Thương mại hàng hoá và thương mại dịch vụ đều là những hoạt động của các chủ thể trên thị trường, đều có sự tham gia của bên bán (bên cung cấp) và bên mua (bên sử dụng dịch vụ). Việc trao đổi trong thương mại hàng hoá và thương mại dịch vụ đều mang tính chất đền bù ngang giá…
Thương mại dịch vụ là quan hệ mua bán giữa người tạo ra dịch vụ và người sử dụng dịch vụ diễn ra dưới hình thức cung ứng dịch vụ. Đây là một quá trình liên hoàn bao gồm nhiều khâu có liên quan mật thiết với nhau.
Thương mại hàng hoá là việc mua bán, trao đổi hàng hoá, là sự chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá từ người bán sang người mua. Người mua được hưởng lợi trực tiếp từ việc khai thác các quyền năng sở hữu đối với hàng hoá.
– Thương mại bán buôn và Thương mại bán lẻ.
Bán buôn là hình thức bán một khối lượng lớn hàng hóa cho các nhà bán lẻ, các người dùng công nghiệp, thương nghiệp hoặc các nhà bán buôn khác. Nói cách khác, bán buôn là bán hàng đến một đối tượng khách hàng không phải là khách hàng đơn lẻ thông thường.
Bán lẻ là việc người kinh doanh mua sản phẩm/hàng hóa từ nhà sản xuất hoặc đơn vị bán si/bán lẻ lớn rồi đem số hàng đó về bán lại cho người tiêu …
– Thương mại truyền thống và Thương mại điện tử.
Thương mại truyền thống là một phần của kinh doanh, bao gồm tất cả các hoạt động tạo điều kiện trao đổi hàng hóa từ nhà sản xuất đến các đại lý tiếp đến các nhà phân phối bán lẻ và cuối cùng đến tay người tiêu dùng.
Thương mại điện tử là hình thức giao dịch buôn bán thông qua Internet hay các phương tiện điện tử. Các sản phẩm đến từ các doanh nghiệp sẽ được bán thông qua website trực tuyến hay các trang thương mại điện tử.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *