HOUSEHOLD REGISTRATION BOOK – THANH HOA PROVINCE (Dịch sổ hộ khẩu tỉnh Thanh Hóa)

Please follow and like us:

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

 

THANH HOA PROVINCE

 

 

 

HOUSEHOLD REGISTRATION BOOK

No.

 

 

Full name of the householder:

House Number:

Street, hamlet:

Ward, commune, town:

District, town:

 

 

 

 

             

Book No.                                          Household file No.:

Sheet:

HOUSEHOLDER

–          Full name:                       

–          Alias: 

–          Date of birth:                            Sex:

–          Place of birth:

–          Native place: 

–          Ethnic group:                            Religion:

–          Occupation:

–          Workplace:

–          ID Card No:

–          Date of issue:                                 Place of issue:

–          Former residence:

–          Date of arrival:

REGISTRAR

(Sign, full name)

Date….month…year….

Chief of Public Security

Date of leave:

Place of leave: ………………………………………………………………….

Registrar

(Sign, full name)

Date …..month…..year……

CHIEF OF PUBLIC SECURITY….

(Sign and seal)

 

RELATIONSHIP WITH THE HOUSEHOLDER:

–          Full name:                       

–          Alias: 

–          Date of birth:                            Sex:

–          Place of birth:

–          Native place: 

–          Ethnic group:                            Religion:

–          Occupation:

–          Workplace:

–          ID Card No:

–          Date of issue:                                 Place of issue:

–          Former residence:

–          Date of arrival:

 

Date of leave: ………………………………………………………

Place of leave: ………………………………………………………….

Registrar

(Sign, full name)

Date …..month…..year……

CHIEF OF PUBLIC SECURITY….

(Sign and seal)

 

RELATIONSHIP WITH THE HOUSEHOLDER:

–          Full name:                       

–          Alias: 

–          Date of birth:                            Sex:

–          Place of birth:

–          Native place: 

–          Ethnic group:                     Religion:

–          Occupation:

–          Workplace:

–          ID Card No:

–          Date of issue:                  Place of issue:

–          Former residence:

–          Date of arrival:

 

Date of leave: ………………………………………………………………

Place of leave: ……………………………………………………………..

Registrar

(Sign, full name)

Date …..month…..year……

CHIEF OF PUBLIC SECURITY….

(Sign and seal)

 

                                     

Để lấy bản Word form chuẩn, các bạn ủng hộ 10.000 VNĐ và để lại email trong lời nhắn và đường dẫn tới bài viết trên trang (Hoặc chụp màn hình donate gửi tới email: Hocquantri@quantri123.com):
Tại đây
If you want to have words translation with the correct form, please donate only 1$, write your email address in message (or take photo of donating content to email: Hocquantri@quantri123.com)
Here

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *