Hãy cho biết các nguồn hàng của doanh nghiệp thương mại ?

Please follow and like us:

Hãy cho biết các nguồn hàng của doanh nghiệp thương mại ?
Khái niệm về nguồn hàng trong kinh doanh thương mại
Khái niệm: Nguồn hàng là toàn bộ khối lượng và cơ cấu hàng hóa thích hợp với nhu cầu của khách hàng mà doanh nghiệp đã và có khả năng huy động trong kỳ kế hoạch.
 Theo nguồn gốc của hàng hóa: nguồn hàng sản xuất trong nước, nguồn hàng nhập khẩu và nguồn hàng tồn kho.
 Theo phạm vi địa lý: nguồn hàng trong tỉnh, trong vùng; ngoài tỉnh ngoài vùng; nguồn hàng từ nước ngoài.
 Theo vai trò của nguồn hàng: nguồn hàng chính, nguồn bổ sung.
 Theo mặt hàng kinh doanh: nguồn sắt thép, xi măng, hóa chất, vật liệu xây dựng.
 Theo hình thức tạo nguồn: nguồn hàng tự sản xuất, liên doanh liên kết nguồn hàng của cấp trên, nguồn tự mua và khai thác… ngoài ra tùy từng loại hàng hóa còn có các cách phân loại khác.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *