Hành vi sao chép tranh của các hoạ sĩ nổi tiếng để bán cho khách du lịch có bị xem là vi phạm quyền tác giả của hoạ sĩ không? Tại sao? Nêu rõ căn cứ pháp lý?

Please follow and like us:

Đáp án mang tính chất tham khảo.

Xem thêm: Tại đây

Tranh vẽ là một dạng tác phẩm nghệ thuật, thuộc nhóm sản phẩm về hội hoạ. Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, quyền tác giả được áp dụng cho các tác phẩm từ khi chúng được sáng tạo và thể hiện dưới một hình thức vật chất cụ thể, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký.
Theo Điều 13 của Luật Sở hữu trí tuệ, người sáng tạo trực tiếp tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả quy định bởi pháp luật là những tổ chức và cá nhân được bảo hộ quyền tác giả.
Vì vậy, việc sao chép các bức tranh của các họa sĩ nổi tiếng để bán cho khách du lịch bị xem là vi phạm quyền tác giả của họa sĩ. Việc sao chép trái phép (tức là sao chép tác phẩm mà không được phép từ tác giả) các tác phẩm hội hoạ được xử phạt vi phạm hành chính, theo quy định của Nghị định 131/2013/NĐ-CP và Nghị định 28/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, hành vi vi phạm quyền sao chép tác phẩm có thể bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng và buộc phải gỡ bỏ bản sao tác phẩm vi phạm trên môi trường Internet và kỹ thuật số hoặc buộc tiêu hủy tang vật (Điều 18 Nghị định 131/2013/NĐ-CP).
Trường hợp sao chép tác phẩm hợp pháp
Tuy nhiên, pháp luật vẫn quy định một số trường hợp ngoại lệ tại Điều 25 Luật Sở hữu trí tuệ đối với việc sao chép tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao gồm:
– Tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân.
– Sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu
Đồng thời, Nghị định 22/2018/NĐ-CP cũng hướng dẫn:
– Tự sao chép một bản áp dụng đối với các trường hợp nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân không nhằm mục đích thương mại.
– Sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu là việc sao chép không quá một bản. Thư viện không được sao chép và phân phối bản sao tác phẩm tới công chúng, kể cả bản sao kỹ thuật số.
Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc không thuộc các trường hợp nêu trên là hành vi xâm phạm quyền tác giả (khoản 6 Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ).

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *