Có thể dùng bản vẽ được thuê thiết kế mang đi dự thi không

Please follow and like us:

Công ty A thuê công ty B thiết kế và thi công tòa nhà văn phòng. Công trình kiến trúc chưa hoàn thành thì A phát hiện ra người thiết kế X của công ty thiết kế B đã đem toàn bộ bản vẽ thiết kế ngôi nhà tham dự cuộc thi “Kiến  trúc xanh” và đạt giải ? A kiện công ty thiết kế B vì xâm phạm quyền tác giả ? Đúng hay sai ?
Đáp án tham khảo.

Xem thêm: Tại đây

Công ty A có thể khởi kiện công ty B vì vi phạm quyền tác giả.

Theo Điều 18 của Luật Sở hữu trí tuệ, quyền tác giả bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản. Quyền nhân thân bao gồm đặt tên cho tác phẩm, đứng tên trên tác phẩm, công bố tác phẩm và bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm. Quyền tài sản bao gồm làm tác phẩm phái sinh, biểu diễn tác phẩm trước công chúng, sao chép tác phẩm, phân phối và truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua các phương tiện kỹ thuật.

Công ty B đã vi phạm quyền nhân thân khi công bố tác phẩm (mang thiết kế đi thi) mà chưa được sự cho phép của công ty A. Công ty B cũng đã vi phạm quyền tác giả khi biểu diễn tác phẩm trước công chúng mà chưa được sự cho phép của công ty A.Tuy nhiên, để biết chắc chắn hơn về khả năng thành công của việc kiện này, cần xem xét các điều khoản trong hợp đồng giữa hai bên và các quy định liên quan đến việc thiết kế kiến trúc.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *