GIS là gì? Khái niệm, định nghĩa, các thành phần chính của GIS

Please follow and like us:

GIS là gì? Khái niệm, định nghĩa, các thành phần chính của GIS.

            Xét về mặt bản chất, GIS là cụm viết tắt của Geographic Information System. Trong đó:

G_geographic: dữ liệu dùng trong GIS là dữ liệu địa lý, GIS có thể trình bày dữ liệu dưới dạng bản đồ

I_information: GIS lưu trữ và xử lý hai loại thông tin là đặc trưng không gian và thuộc tính. Đặc trưng không gian thể hiện thông qua các đối tượng tự nhiên trên bề mặt Trái đất như các lục địa, đại dương, sông, núi… và các đối tượng nhân tạo như ranh giới các nước, đô thị, giao thông… Thuộc tính miêu tả nội dung, tính chất của các đặc trưng không gian trong GIS.

S_system: GIS là một hệ thống được sử dụng để thực hiện các chức năng khác nhau của thông tin địa lý.

            Tóm lại, GIS là một công cụ máy tính để lập bản đồ và lưu trữ, quản lý, phân tích các sự vật, hiện tượng thực trên trái đất.

            GIS được kết hợp bởi năm thành phần chính: phần cứng, phần mềm, dữ liệu, con người và phương pháp.

            Phần cứng: Phần cứng là hệ thống máy tính trên đó một hệ GIS hoạt động. Ngày nay, phần mềm GIS có khả năng chạy trên rất nhiều dạng phần cứng, từ máy chủ trung tâm đến các máy trạm hoạt động độc lập hoặc liên kết mạng.

            Phần mềm: Phần mềm GIS cung cấp các chức năng và các công cụ cần thiết để lưu giữ, phân tích và hiển thị thông tin địa lý. Các thành phần chính trong phần mềm GIS là:

+ Công cụ nhập và thao tác trên các thông tin địa lý

+ Hệ quản trị cơ sở dữ liệu(DBMS)

                        + Công cụ hỗ trợ hỏi đáp, phân tích và hiển thị địa lý

                        + Giao diện đồ hoạ người-máy (GUI) để truy cập các công cụ dễ dàng

            Dữ liệu: Có thể coi thành phần quan trọng nhất trong một hệ GIS là dữ liệu. Các dữ liệu địa lý và dữ liệu thuộc tính liên quan có thể được người sử dụng tự tập hợp hoặc được mua từ nhà cung cấp dữ liệu thương mại. Hệ GIS sẽ kết hợp dữ liệu không gian với các nguồn dữ liệu khác, thậm chí có thể sử dụng DBMS để tổ chức lưu giữ và quản lý dữ liệu.

            Con người: Công nghệ GIS sẽ bị hạn chế nếu không có con người tham gia quản lý hệ thống và phát triển những ứng dụng GIS trong thực tế. Người sử dụng GIS có thể là những chuyên gia kỹ thuật, người thiết kế và duy trì hệ thống, hoặc những người dùng GIS để giải quyết các vấn đề trong công việc.

            Phương pháp: Một hệ GIS thành công theo khía cạnh thiết kế và luật thương mại đó là được mô phỏng và thực thi duy nhất cho mỗi tổ chức.

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *