Giáng sinh năm 2013, siêu thị Big B mua một cây thông cao 7m, đặt ở cổng chính trong suốt tháng 12 để khách hàng đến mua sắm, tham quan và chụp ảnh. Chi phí mua cây thông là 36,3 triệu đồng đã bao gồm 10% thuế GTGT và những vật trang trí kèm theo giá chưa thuế là 12 triệu, thuế GTGT 10%, cây thông và các vật trang trí kèm theo sau thời gian sử dụng sẽ được bảo quản để sử dụng tiếp trong các dịp sau (dự kiến sẽ sử dụng thêm 2 năm nữa). Theo bạn cây thông và những vật trang trí kèm theo sẽ được ghi nhận như thế nào trên BCTC.

Please follow and like us:

Giáng sinh năm 2013, siêu thị Big B mua một cây thông cao 7m, đặt ở cổng chính trong suốt tháng 12 để khách hàng đến mua sắm, tham quan và chụp ảnh. Chi phí mua cây thông là 36,3 triệu đồng đã bao gồm 10% thuế GTGT và những vật trang trí kèm theo giá chưa thuế là 12 triệu, thuế GTGT 10%, cây thông và các vật trang trí kèm theo sau thời gian sử dụng sẽ được bảo quản để sử dụng tiếp trong các dịp sau (dự kiến sẽ sử dụng thêm 2 năm nữa). Theo bạn cây thông và những vật trang trí kèm theo sẽ được ghi nhận như thế nào trên BCTC.

Cây thông và những vật trang trí kèm theo ghi nhận trên BCTC năm 2013 như sau:

– Theo nguyên tắc giá gốc thì:

Nguyên giá của cây thông = 33 +12 = 45 (triệu đồng)

Nguyên giá này (bao bồm giá mua và vật trang trí) được thể hiện bên phần tài sản cụ thể được ghi Nguyên giá TSCĐ hữu hình số tiền là 45 triệu đồng

– Mức trích khấu hao trung bình hàng năm =  45:2 = 22,5 triệu đồng

– Mức trích khấu hao trung bình tháng 12/2013 = 22,5 : 12 = 1,875 triệu đồng

Khấu hao được phản ánh bằng số âm bên phần tài sản cụ thể được ghi âm giá trị hao mòn lũy kế  số tiền là 1,875 triệu đồng.

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *