Giả sử anh chị là trường phòng nhân sự của công ty truyền hình cáp. Để phục vụ nhân sự cho chi nhánh mới công ty cần tuyển dụng nhân sự cho một số vị trí (1 trưởng phòng kinh doanh, 8 nhân viên kinh doanh, 5 nhân viên kỹ thuật , 3 nhân viên kế toán ( thu ngân) , 3 nhân viên bảo vệ). anh chị hãy lập kế hoạch tuyển dụng cho các vị trí trong thời gian sắp tới

Please follow and like us:

Giả sử anh chị là trường phòng nhân sự của công ty truyền hình cáp. Để phục vụ nhân sự cho chi nhánh mới công ty cần tuyển dụng nhân sự cho một số vị trí (1 trưởng phòng kinh doanh, 8 nhân viên kinh doanh, 5 nhân viên kỹ thuật , 3 nhân viên kế toán ( thu ngân) , 3 nhân viên bảo vệ). anh chị hãy lập kế hoạch tuyển dụng cho các vị trí trong thời gian sắp tới.

Kế hoạch tuyển dụng nhân viên cho các vị trí trên.

 • Xác định mục đích tuyển dụng: tuyển dụng nhân sự cho chi nhánh mới của công ty.
 • Xác định vị trí và số lượng tuyển dụng: Như đề bài đã cho sẵn vị trí và số lượng (1 trưởng phòng kinh doanh, 8 nhân viên kinh doanh, 5 nhân viên kỹ thuật , 3 nhân viên kế toán ( thu ngân) , 3 nhân viên bảo vệ)
 • Xác định nguồn tuyển dụng :

Đối với  công ty truyền hình cáp đề bài cho chúng ta xẽ sử dụng cả nguồn tuyển dụng từ bên trong và nguồn tuyển dụng từ bên ngoài để đạt được kết quả cao nhất.

 • Sơ đồ Quy trình tuyển dụng :

Khi mô tả  thông báo tuyển dụng với mỗi công việc cụ thể cần có những bản mô tả công việc riêng , yêu cầu cũng như đãi ngộ đối với từng công việc , vị trí số lượng tuyển và thười gian  cụ thể.

Sau khi được ban lãnh đạo công ty thông qua. Thông báo tuyển dụng được đăng và quảng cáo công khai để sao cho có nhiều ứng viên biết tới và ứng tuyển càng nhiều càng tốt vì sác xuất lựa chọn được những ứng viên chất lượng và phù hợp càng cao tốt hơn cho công ty.

 • Quy trình lựa chọn ứng viên:Tếp nhận sàng lọc hồ sơ:

Sau khi đã thông báo thì đến thời hạn thì phải tiến hành nhận hồ sơ. Đây là một khâu của quá trình tuyển dụng: Các bước tiến hành tiếp nhận hồ sơ:

* Phân công người nhận và nơi nhận hồ sơ:

 Cán bộ nhân sự: Nhận hồ sơ tại Phòng Hành chính – Nhân sự.

 Cán bộ thường trực: Nhận hồ sơ tại cổng bảo vệ của công ty. Mục đích là tạo điều kiện thuận lợi cho các ứng viên nhất là cấc ứng viên ở xa trong trường hợp người cán bộ nhân lực đi vắng hoặc ngoài giờ hành chính.

Yêu cầu: Chỉ nhận hồ sơ trực tiếp của người xin việc, không nhận qua môi giới.

Hồ sơ xin việc phải đầy đủ theo đúng yêu cầu của Bộ luật lao động và mục tiêu tuyển dụng của Công ty. Các hồ sơ được tuyển phải là những hồ sơ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Công ty bao gồm thời gian, tính hợp lệ của các văn bằng chứng chỉ, tính trung thực của lý lịch và đặc biệt là phần sơ tuyển này phải có giấy chứng nhận sức khoẻ. Sức khỏe là yêu cầu, tiêu chuẩn quan trọng vì tính chất công việc đặc biệt của Công ty nhất là đối với lao động ứng tuyển vào vị trí bảo vệ,

Lập danh sách những người sẽ được tham gia tuyển chọn để gửi lãnh đạo duyệt và ấn định ngày tuyển chọn.

STT Họ và tên Ngày sinh Quê Vị trí Kinh nghiệm (năm)
Nam Nữ
1

2

3

Ng V A

Ng Thị B

…………

1/1/80

 

………..

 

1/3/82

…..

HN

HP

nvkd

tpkd

1

7

……

Sau khi gửi lãnh đạo duyệt nếu thay đổi thì tiến hành bổ sung hồ sơ và không thay đổi thì giữ nguyên.

Thông báo cho ứng viên ngày tuyển chọn chíng thức.

Căn cứ vào địa chỉ số điện thoại. Cán bộ nhân lực sẽ thông báo cho người có tên trong danh sách ngày tuyển chọn chính thức ( chủ yếu bằng điện thoại ).

Nếu không liên lạc được thì cán bộ nhân lực phảI bổ sung danh sách.

Chú ý: Trong quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Cán bộ nhân lực phải hết sức khéo léo, tránh tình trạng bị lợi dụng để người khác trục lợi.

 • Thi tuyển

Sau khi thực hiện sơ tuyển thông qua việc nghiên cứu hồ sơ, Công ty sẽ thông báo cho ứng viên đến dự tuyển bước tiếp theo, bao gồm phỏng vấn trực tiếp hoặc thi tuyển. nếu thi tuyển bài thi đưa ra phải phù hợp với những yêu cầu của công ty đối với từng vị trí. Ví dụ đối với kế toán xẽ là những kiến thực chuyên ngành nhằm giải quyết chứng từ sổ sách cho công ty.

 • Phỏng vấn

Đối với những vị trí quan trọng Trưởng phòng kinh doanh nên do chính lãnh đạo công ty trực tiếp phỏng vấn để có được ứng viên tốt nhất.

 Đối với nhân viên kinh doanh thì sẽ do trực tiếp trưởng phòng kinh doanh sau khi được  tuyển chọn phỏng vấn trực tiếp để phù hợp với yêu cầu. giám đốc là người phê suyệt.

Đối với kế toán người phỏng vấn xẽ là những kế toán dày dặn kinh nghiệm trong công ty hoặc kế toán trưởng, giám đốc là người phê suyệt.

Đối với nhân viên bảo vệ  do trưởng phòng bảo vệ của công ty hặc cán bộ tuyển chọn phỏng vấn.

 • Thử việc: Bất kể khi tuyển người lao động vào vị trí nào cũng cần có một giai đoạn thử việc nhằm đảm bảo và đánh giá chính sác sự phù hợp của ứng viên đối với công việc cũng như ứng viên có thể xác định mức độ hài lòng với thù lao cũng như các chế độ của công ty. Kết quả của quá trình thử việc được đánh giá dựa trên các tiêu chí của công ty.
 • Ký hợp đồng : sau khi quá trình thử việc kết thúc giữa công ty và các ứng viên với những vị trí khác nhau sẽ được đánh giá với những tiêu chí khác nhau. Nếu vượt qua quá trình thử việc  và cảm thấy hài lòng với những chế độ của công ty  thì những ứng viên đó xẽ trở thành một thành viên chính thức của công ty.
 • Báo cáo tuyển dụng :
 • Sau mỗi giai đoạn tuyển dụng cán bộ tuyển dụng đều phải lập báo cáo nên rõ : số lượng , chất lượng nhân lực và gửi lên ban lãnh đạo để  lãnh đạo xem xét và đưa ra những chỉ đạo sớm nhất.
Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *