Giả sử anh chị là trưởng phòng maketing của công ty viettien. Anh chị được giao nhiệm vụ đánh giá tiềm năng ( cơ hội vầ thách thức) của các sản phẩm may mặc phục vụ cho đối tượng có thu nhập cao tại các thị trường tỉnh miền núi. Anh chị hãy lập kế hoạch để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Please follow and like us:

Giả sử anh chị là trưởng phòng maketing của công ty viettien. Anh chị được giao nhiệm vụ đánh giá tiềm năng ( cơ hội vầ thách thức) của các sản phẩm may mặc phục vụ cho đối tượng có thu nhập cao tại các thị trường tỉnh miền núi. Anh chị hãy lập kế hoạch để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bài làm

Kế hoạch tìm hiểu thị trường nhằm đánh giá tiềm năng ( cơ hội và thách thức) của các sản phẩm may mặc phục vụ cho đối tượng có thu nhập cao tại các thị trường tỉnh miền núi của công ty may việt tiến.

  • Giới thiệu về công ty: Tổng CTCP May Việt Tiến tiền thân là Xí nghiệp may Việt Tiến, được thành lập từ ngày 23/10/1976, là doanh nghiệp Nhà nước. Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP từ ngày 01/01/2008. Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất, kinh doanh sản phẩm dệt may các loại.
  • Sơ đồ kế hoạch tìm hiểu thị trường được xây dựng:
Phân tích môi trường
Phân tích mục tiêu
Lập kế hoạch triển khai
lập báo cáo
Triển khai kế hoạch và thu thập kết quả

Bước 1 : Phân tích môi trường

Mục đích của việc phân tích môi trường xác định những điểm mạnh điểm yếu và nhằm tìm kiếm cơ hội và phát hiện ra những thách thức đặt ra cho việt tiến.

Lập kế hoạch có hiệu quả cần phải có những hiểu biết về môi trường, thị trường, về sự cạnh tranh, về điểm mạnh và điểm yếu của mình so với các đối thủ cạnh tranh.

Đối với ngành may mặc nói chung cũng như công ty việt tiến nói riêng luôn gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt giữa các thương hiệu trong nước cũng như những thương hiệu thời trang nước ngoài. Tuy nhiên Công ty việt tiến là một thương hiệu lớn ở nước ta được người tiêu dùng biết đến khá rộng rãi cùng với hệ thống cửa hàng trải rộng trên cả nướ chính vì vậy việc phát triển thị trường cũng như đưa sản phẩm tới người tiêu dùng được dễ ràng hơn.

          Bước 2: phân tích mục tiêu :

Các mục tiêu sẽ xác định các kết quả cần thu được và chỉ ra các điểm kết thúc trong các việc cần làm.

Mục tiêu của kế hoạch: tìm hiểu , phân tích và đánh giá về cơ hội cũng như những thách thức đối với sản phẩm may mặc của công ty dành cho khách hàng có thu nhập cao ở các tỉnh miền núi.

Sau khi thực hiện kế hoạch phải đưa ra được đánh giá kết quả và đưa ra những cơ hội khi đầu tư vào các sản phẩm đó cũng như những thách thức có thể gặp phải trong việc đầu  tư.

Bước 3: Lập kế hoạch triển khai.

Trong bước này cần phải tìm ra và nghiên cứu phương án hành động để triển khai.  Phương án bao gồm:

  • Các giải pháp của kế hoạch: giúp trả lời được câu hỏi phải làm gì để thực hiện mục tiêu?
  • Các công cụ để thực hiện mục tiêu: giúp trả lời câu hỏi thực hiện mục tiêu bằng gì?

Khi lập kế hoạch triển khai nên đưa ra nhiều phương án là lựa chọn phương án tối ưu nhất.

Để thực hiện mục tiêu đánh giá thị trường (cơ hội và thách thức) cho công ty việt tiến chúng ta cần thu thập thông tin về khách hàng cũng như thông tin về thị trường và các đối thủ cạnh tranh. Để thực hiện việc này chúng ta có thể sử dụng phương pháp khảo sát trực tuyến (thông qua internet) đối với khách hàng tiền năng tại những khu vực cần khảo sát hoặc khảo sát trực tiếp khách hàng tại các cửa hàng của công ty. Việc này cần thực hiện xây dựng một from  mẫu  với bảng câu hỏi nhằm thu thập được những thông tin cần thiết.  Cử nhân viên khảo sát thị trường đến trực tiếp các tỉnh miền núi  để đánh giá về thị trường cũng như khách hàng và các đối thủ cạnh tranh tại thị trường đó. kế hoạch cần nêu rõ ngày thực hiện cũng như những nhân viên và nguồn tài chính cần thiết để thực hiện kế hoạch.

Ví dụ :

Thời gian thực hiện khảo sát và điều tra thị trường là 3 ngày  bắt đầu từ ngày x.

Nhân viên thực hiện : nhân viên kinh doanh.

Chi phí thực hiện : y trđ.

Địa điểm thực hiện : các tỉnh miền núi .

Đối tượng khách hàng khảo sát: khách hàng có thu nhập cao.

……

Thu thập, phân loại , đánh giá thông tin
Điều tra thị trường

Mô hình kế hoạch triển khai:

Báo cáo kết quả
Khảo sát khách hàng
Tìm kiếm thông tin từ những nguồn có sẵn(internet)

Bước 4 Triển khai kế hoạch và thu tập kết quả.

Là bước thực hiện kế hoạch triển khai trên thực tế để thu thập những thông tin cần thiết phục vụ cho việc đánh giá và đưa ra kết quả.

Ví dụ : đánh giá về cơ hội đối với công ty may viêt tiến tại thị trường miền núi ta cần tìm hiểu về khách hàng. Mức độ nhận diện thương hiệu của vietitien đối với những khách hàng tại trị trường miền núi…..

Bước 5: lập báo cáo.

Sau khi triển khai kế hoạch , thu thập và đanh giá thông tin  người phụ trách kế hoạch cần tổng hợp lại thông tin và trình bày các kết quả thu được vào báo cáo bằng văn bản.

Dựa vào những thông tin có được đánh giá được tiềm năng ( cơ hội vầ thách thức) của các sản phẩm may mặc phục vụ cho đối tượng có thu nhập cao tại các thị trường tỉnh miền núi cho công ty viettien.

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *