Điểm chuẩn 2020 tăng nhanh ở một số ngành

Please follow and like us:

Điểm chuẩn 2020 tăng nhanh ở một số ngành

Điểm chuẩn một số ngành hot tại một số trường top tăng nhanh. Cụ thể một số ngành học có điểm chuẩn tăng cao như: Ngôn ngữ anh, ngành luật, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, ngành y… đều có biến động tăng. Ở một số trường biến động tăng còn lên tới mức 8 điểm/ ngành. Như vậy cho thấy điểm chuẩn 2020 đã có thay đổi và biến động nhiều so với những năm trước đó.
Theo thông tin từ một số trang web công bố điểm chuẩn thì điểm chuẩn của một số trường ở mức khá cao.

Một số trường không đủ chỉ tiêu tuyển sinh

Trái ngược hoàn toàn với  những trường hot, ngành hot thì một số trường lại không đủ chỉ tiêu tuyển sinh. Những ngành không đúng xu thế khó tìm được người học vì tương lai sau khi học xong khó có thể có công việc đáp ứng yêu cầu của người học.  Việc phân bổ học sinh đã bắt đầu hình thành và việc cạnh tranh của các trường cũng cần thiết để có thể đem đến quá trình học tập tốt nhất cho người học.
Ngoài ra, nhiều học sinh không lựa chọn con đường đại học chính quy mà rẽ nhánh học thông qua những chương trình đào tạo mới khiến lượng sinh viên có nhu cầu càng ít đi.

Tại sao lại có mức tăng như vậy?

Mức tăng như vậy là do điểm trung bình trong năm 2020 của các thí sinh tăng lên do đó mức điểm chuẩn của các trường cũng được tăng lên.
Các bạn nghĩ sao về việc điểm chuẩn 2020 tăng cao như vậy?

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *