Đề bài và đáp án Tứ Giác

Please follow and like us:

Đề bài và đáp án Tứ Giác

* Tứ giác ABCD là hình gồm 4 đoạn thẳng AB, BC, CD, DA, trong đó bất kỳ hai đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm trên một đường thẳng.
* Tứ giác lồi là tứ giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa bất kỳ cạnh nào của tứ giác.
* Định lý: Tổng các góc của một tứ giác bằng 3600.
* Chú ý: Để 4 góc cho trước thỏa mãn là 4 góc của một tứ giác chỉ khi 4 góc đó có tổng bằng 360o.
B/ CÁC DẠNG TOÁN.
DẠNG 1: TÍNH CÁC GÓC CỦA TỨ GIÁC TỪ HÌNH VẼ.
– Tổng 4 góc trong một tứ giác bằng 360o.
– Tổng hai góc kề bù bằng 180o.
– Tổng 3 góc trong một tam giác bằng 180o.
– Trong một tam giác vuông, tổng số đo hai góc nhọn bằng 90o.

 

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *