Đáp án trắc nghiệm: Kiểm soát nội bộ

Please follow and like us:

Xem full liên hệ: Tại đây

Hương Tràm là công ty chuyên kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và làm đẹp. Công ty thường xuyên thuê nhân viên part-time. Theo Anh/Chị, để kiểm soát nhân viên khi làm việc, công ty không sử dụng chính sách nào:
Quantri123.com
a. Lắp đặt camera giám sát
b. Thiết lập đường dây nóng nhận phản hồi từ khách hàng
c. Yêu cầu nhân viên ở tại khu nhà ở của công ty
d. Giao chỉ tiêu cho nhân viên và giám sát thực hiện chỉ tiêu công việc
Phản hồi
Vì: Việc yêu cầu nhân viên ở tại khu nhà ở của công ty không có ảnh hưởng tới năng suất và chất lượng làm việc. Các thủ tục khác như giám sát nhân viên, nhận phản hồi từ khách hàng, giao chỉ tiêu công việc sẽ phát huy tác dụng tốt hơn.
Tham khảo: Mục 5.4 Bài 5

The correct answer is: Yêu cầu nhân viên ở tại khu nhà ở của công ty

Đoạn văn câu hỏi
Đâu là khái niệm phù hợp nhất của kiểm soát trong doanh nghiệp?
Quantri123.com
a. Kiểm soát là công cụ giảm bớt nguy cơ, rủi ro tiềm ẩn trong sản xuất kinh doanh
b. Kiểm soát là một quá trình gồm các hoạt động giám sát nhằm đảm bảo rằng các hoạt động đó được thực hiện theo mục tiêu đã định trên cơ sở điều chỉnh những sai sót trọng yếu.
c. Kiểm soát là một quá trình gồm các hoạt động giám sát theo yêu cầu của các nhà quản lý trung gian.
d. Kiểm soát có thể hiểu là một quy định gồm các hoạt động giám sát nhằm đảm bảo rằng các hoạt động đó được thực hiện theo mục tiêu đã định trên cơ sở điều chỉnh những sai sót trọng yếu.
Phản hồi
Đây là khái niệm của kiểm soát
Tham khảo: mục 1.1. kiểm soát trong doanh nghiệp

The correct answer is: Kiểm soát là một quá trình gồm các hoạt động giám sát nhằm đảm bảo rằng các hoạt động đó được thực hiện theo mục tiêu đã định trên cơ sở điều chỉnh những sai sót trọng yếu.

Đoạn văn câu hỏi
Thành phần thông tin và truyền thông được thực hiện ở kiểm soát nội bộ chu trình nhân sự và tiền lương là:
Quantri123.com
a. Ghi chép các biến động nhân sự đầy đủ, kịp thời
b. Mở sổ chi tiết thanh toán các khoản cho người lao động
c. Lập các báo cáo tình hình biến động nhân sự và thông báo các chính sách mới liên quan đến lao động và tiền lương
d. Kiểm tra tình hình thực hiện nội quy của nhân viên
Phản hồi
Vì: báo cáo là phương tiện cung cấp thông tin. Thông tin về tình hình biến động nhân sự và thông tin về các chế độ chính sách liên quan tới nhân sự rất cần thiết.
Tham khảo: Mục 5.4 Bài 5

The correct answer is: Lập các báo cáo tình hình biến động nhân sự và thông báo các chính sách mới liên quan đến lao động và tiền lương

Đoạn văn câu hỏi
“Kiểm toán nội bộ không thực hiện các hoạt động đánh giá định kỳ để xảy ra nhiều yếu kém trong kiểm soát nội bộ” là nội dung thuộc thành phần nào của kiểm soát nội bộ?
Quantri123.com
a. Môi trường kiểm soát
b. Đánh giá rủi ro
c. Thông tin và truyền thông
d. Giám sát
Phản hồi
Kiểm toán nội bộ thực hiện chức năng giám sát thông qua hoạt động đánh giá định kỳ
Tham khảo: Bài 2, mục 2.5 Giám sát

The correct answer is: Giám sát

Đoạn văn câu hỏi
Doanh nghiệp nên có sự phân cấp về việc được quyết định với các mức chi tiền hay nội dung các khoản chi tiền đối với các cấp quản lý khác nhau nhằm ?
Quantri123.com
a. Giảm tải công việc cho các cấp quản lý đồng thời hạn chế được các sai sót và lạm dụng trong các khoản chi của doanh nghiệp
b. Giảm tải công việc cho các cấp quản lý đồng thời hạn chế được chi phí cao trong kỳ và lạm dụng trong các khoản chi của doanh nghiệp.
c. Hạn chế được các sai sót và lạm dụng trong các khoản chi của doanh nghiệp.
d. Giảm tải công việc cho các cấp quản lý và giảm được các khoản chi của doanh nghiệp
Phản hồi
Đây là đáp án đầy đủ và đúng nhất
Tham khảo: mục 7.4. Các hoạt động kiểm soát đối với tiền

The correct answer is: Giảm tải công việc cho các cấp quản lý đồng thời hạn chế được các sai sót và lạm dụng trong các khoản chi của doanh nghiệp

Đoạn văn câu hỏi
Nhân tố nào trong số các nhân tố dưới đây KHÔNG thuộc cấu phần đánh giá rủi ro trong chu trình TSCĐ.
Quantri123.com
a. Nhận dạng các rủi ro đe dọa mục tiêu của đơn vị khi đầu tư TSCĐ và phân tích rủi ro để quản trị các rủi ro này.
b. Cân nhắc khả năng có gian lận khi đánh giá rủi ro đe dọa đạt được mục tiêu đối với chu trình TSCĐ.
c. Nhận dạng và đánh giá các thay đổi của hoạt động đầu tư TSCĐ có thể ảnh hưởng đáng kể đến kiểm soát nội bộ.
d. Phân tích sự biến động của giá cả TSCĐ mua vào để đưa ra các biện pháp điều chỉnh phù hợp.
Phản hồi
Đáp án này liên quan đến hoạt động kiểm soát đối với TSCĐ
Tham khảo: mục 6.4. Các thủ tục kiểm soát đối với chu trình TSCĐ

The correct answer is: Phân tích sự biến động của giá cả TSCĐ mua vào để đưa ra các biện pháp điều chỉnh phù hợp.

Đoạn văn câu hỏi
Hồ sơ nhân viên bao gồm các giấy tờ nào sau đây
Quantri123.com
a. Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn
b. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
c. Giấy chứng nhận gia đình văn hóa
d. Giấy khai sinh, Giấy khám sức khỏe, Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, tốt nghiệp Đại học, cao đẳng, trung cấp, sơ yếu lý lịch, các chứng chỉ đào tạo nghề khác.
Phản hồi
Vì những giấy tờ này là hồ sơ nhân thân của người lao động, là căn cứ để minh chứng người lao động có sức khoẻ làm việc, có năng lực, trình độ phù hợp với công việc được giao. Các giấy tờ ở mục A.B.C không ảnh hưởng tới việc trả lương cho người lao động.
Tham khảo: Mục 5.4 Bài 5

The correct answer is: Giấy khai sinh, Giấy khám sức khỏe, Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, tốt nghiệp Đại học, cao đẳng, trung cấp, sơ yếu lý lịch, các chứng chỉ đào tạo nghề khác.

Đoạn văn câu hỏi
Hoạt động kiểm soát nào sau đây KHÔNG phù hợp để kiểm soát chứng từ trong chu trình bán hàng và thu tiền?
Quantri123.com
a. Đánh số thứ tự các hoá đơn bán hàng
b. Lập Phiếu thu tiền làm nhiều liên
c. Hủy chứng từ khi viết sai nội dung
d. Phiếu thu tiền cần có chữ ký của ít nhất 2 người
Phản hồi
3 đáp án khác đều là hoạt động kiểm soát đối với chứng từ
Tham khảo: mục 4.4. Các thủ tục kiểm soát đối với chu trình bán hàng thu tiền

The correct answer is: Hủy chứng từ khi viết sai nội dung

Đoạn văn câu hỏi
Hoạt động kiểm soát nào dưới đây để kiểm soát chứng từ?
Quantri123.com
a. Đánh số thứ tự chứng từ
b. Trách nhiệm lập các báo cáo giao cho phòng kế toán
c. Yêu cầu toàn bộ nhân viên cập nhật kiến thức về sổ kế toán
d. Sổ kế toán được lập theo đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành mà công ty áp dụng
Phản hồi
Đây là hoạt động kiểm soát tránh rủi ro chứng từ có thể bị làm giả hoặc thất lạc chứng từ
Tham khảo: Bài 2, mục 2.3. Hoạt động kiểm soát

The correct answer is: Đánh số thứ tự chứng từ

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *