Có những loại lãng phí nào trong hoạt động của doanh nghiệp

Please follow and like us:

Những loại lãng phí trong hoạt động của doanh nghiệp là:
Lãng phí do khuyết tật sản phẩm: Đây là lãng phí xảy ra khi sản phẩm không đạt yêu cầu chất lượng, dẫn đến việc phải sửa chữa, bảo hành, hoặc loại bỏ sản phẩm. Lãng phí này gây ra chi phí cao cho doanh nghiệp và ảnh hưởng đến uy tín và sự hài lòng của khách hàng.
Lãng phí do sản xuất dư thừa: Đây là lãng phí xảy ra khi doanh nghiệp sản xuất nhiều hơn nhu cầu của thị trường, hoặc sản xuất trước khi có đơn hàng. Lãng phí này gây ra chi phí cho việc lưu kho, vận chuyển, bảo quản, và làm giảm giá trị của sản phẩm
Lãng phí thời gian: Đây là lãng phí xảy ra khi có sự chờ đợi giữa các bộ phận, các công đoạn, hoặc các nguồn lực trong quá trình sản xuất. Lãng phí này gây ra sự lãng phí nguồn nhân lực, thiết bị, vật liệu, và làm giảm năng suất và hiệu quả của doanh nghiệp
Lãng phí nguồn nhân lực: Đây là lãng phí xảy ra khi doanh nghiệp không tận dụng được tài năng, khả năng, và sáng kiến của nhân viên. Lãng phí này gây ra sự lãng phí tiềm năng, làm giảm sự hài lòng và cam kết của nhân viên, và làm giảm cơ hội cải tiến và đổi mới của doanh nghiệp
Lãng phí vận chuyểng: Đây là lãng phí xảy ra khi có sự di chuyển không cần thiết của người, vật liệu, hoặc sản phẩm trong quá trình sản xuất. Lãng phí này gây ra chi phí cho việc vận chuyển, làm giảm chất lượng và an toàn của sản phẩm, và làm tăng thời gian hoàn thành sản phẩm.
Lãng phí do tồn kho: Đây là lãng phí xảy ra khi có sự tích trữ quá nhiều nguyên liệu, thành phẩm, hoặc hàng hóa trong kho. Lãng phí này gây ra chi phí cho việc bảo quản, kiểm kê, và rủi ro mất mát hoặc hư hỏng của hàng hóa. Ngoài ra, lãng phí này cũng làm giảm khả năng đáp ứng nhanh chóng thay đổi của thị trường
Lãng phí hoạt động (Motion): Đây là lãng phí xảy ra khi có sự di chuyển không cần thiết của người trong quá trình làm việc. Lãng phí này gây ra sự lãng phí thời gian, năng lượng, và làm giảm hiệu quả công việc. Nguyên nhân của lãng phí này có thể do bố trí không hợp lý, thiếu dụng cụ, hoặc thiếu hướng dẫn.
Lãng phí quá trình: Đây là lãng phí xảy ra khi có sự thực hiện các công đoạn, quy trình, hoặc hoạt động không cần thiết, hoặc vượt quá yêu cầu của khách hàng. Lãng phí này gây ra sự lãng phí nguồn lực, thời gian, và chi phí cho doanh nghiệp. Nguyên nhân của lãng phí này có thể do thiếu thông tin, thiếu tiêu chuẩn, hoặc thiếu liên kết giữa các bộ phận.
Lãng phí tri thức: Đây là lãng phí sinh ra do sử dụng nhân lực không đúng vị trí, không đúng kinh nghiệm, kiến thức được đào tạo chuyên môn. Ví dụ: Sử dụng kỹ sư tin học vào vị trí công nhân ngành may mặc.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *