Cho Biết Tác Dụng Của Công Tác Tổ Chức Và Mối Liên Hệ Của Chức Năng Này Đối Với Công Tác Hoạch Định ?

Please follow and like us:

Cho Biết Tác Dụng Của Công Tác Tổ Chức Và Mối Liên Hệ Của Chức Năng Này Đối Với Công Tác Hoạch Định ?

* Tác dụng của công tác tổ chức :

_ Là chức năng quản trị có liên quan đến các hoạt động nhằm cụ thể hóa mục tiêu nhiệm vụ thành những công việc được chuyên môn hóa, tạo dựng nên các bộ phận chức năng để thực hiện như?ng công việc này.

_ Xây dựng mối quan hệ, mối liên hệ và quyền hạn, trách nhiệm và quyền lợi giữa các bộ phận này để tạo nên 1 môi trường nội bộ thuận lợi cho việc thực hiện mục tiêu chung của tổ chức, nghĩa là mọi cá nhân, mọi bộ phận phát huy được năng lực và nhiệt tình của mình, đóng góp tốt nhất vào việc hoàn thành mục tiêu chung của tổ chức.

_ Khi công tác tổ chức được thực hiện tốt thì hoạt động sản xuất kinh doanh mới thuận lợi và đạt hiệu quả cao.

* Mối liên hệ với công tác hoạch định :

_ Công tác hoạch định tạo tiền đề cho chức năng tổ chức thực hiện. Côngtác tổ chức cụ thể hóa các mục tiêu đã  được đề ra trong hoạch định thành những công việc chuyên môn hóa, từ đó xây dựng các bộ phận chức năng thực hiện những công việc này.

_ Bộ máy của doanh nghiệp phải luôn phù hợp với mục tiêu. Bộ máy chỉ được xây dựng khi tổ chức đã có nhiệm vụ rõ ràng, nghĩa là công tác hoạch định phải được thực hiện tốt thì mới có thể thực hiện tốt chức năng tổ chức.

_ Công tác tổ chức ngược lại ảnh hưởng rất nhiều đến công tác hoạch định. Nếu công tác tổ chức không thực hiện tốt, việc thực hiện mục tiêu của tổ chức, có thể gặp khó khăn trong việc đề ra chiến lược và các kế hoạch tác nghiệp, kết quả thực hiện mục tiêu không đạt như mong muốn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *