Cho Biết Nội Dung Thuyết X.Y Của Mc Gregor, Sự Phê Phán Của Các Nhà Quản trị Đối Với Thuyết Này.

Please follow and like us:

Cho Biết Nội Dung Thuyết X.Y Của Mc Gregor, Sự Phê Phán Của Các Nhà Quản trị Đối Với Thuyết Này.

Nội dung : Con người có 2 bản chất X và Y
_ Người có bản chất X không thích làm việc, lười biếng trong công việc, không ưa chịu trách nhiệm chỉ làm việc khi được ra lệnh và được kiểm tra trực tiếp. Đối với người có bản chất X, nhà quản trị nên nhấn mạnh các yếu tố kích thích bằng vật chất, giao việc cụ thể, thường xuyên đôn đốc kiểm tra.
_ Người có bản chất Y là người ham thích công việc, có tinh thần trách nhiệm và khả năng sáng tạo. Đối với người có bản chất Y, nhà quản trị cần động viên bằng cách giao trách nhiệm, tôn trọng sáng kiến của họ, tạo điều kiện để họ phát huy năng lực, nói cách khác, nhà quản trị cần động viên họ về mặt tinh thần là chủ yếu.
* Sự phê phán của các nhà quản trị đối với trường phái này : Trong lý thuyết Z của William Ouchi (Nhật) cho rằng thực tế không có NLĐ nào hoàn toàn thuộc về bản chất X hay Y. Điều mà Mc Gregor đề cập chính là thái độ LĐ của con người, tuỳ thuộc vào cách họ được đối xử trong thực tế. Mọi NLĐ đều có thể làm việc tốt nếu được tham gia vào các quyết định, được quan tâm đến nhu cầu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *