So sánh ưu và nhược điểm của phương pháp phát triển phần mềm hướng cấu trúc và hướng đối tượng?

Please follow and like us:

So sánh ưu và nhược điểm của phương pháp phát triển phần mềm hướng cấu trúc và hướng đối tượng?

Phát triển phần mềm hướng cấu trúc

*Ưu điểm:

–  Đặc trưng của phương pháp hướng cấu trúc là phân chia chương trình chính thành nhiều chương trình con, mỗi chương trình con nhằm đến thực hiện một công việc xác định.

– Thiết kế dựa trên 2 hướng: hướng dữ liệu hoặc hướng hành động.

– Tư duy phân tích thiết kế rõ ràng, chương trình sáng sủa dễ hiểu.

*Nhước điểm:

– Không hỗ trợ việc sử dụng lại

– Không phù hợp cho phát triển các phần mềm lớn.

Phát triển phần mềm hướng đối tượng

*Ưu điểm

– phương pháp hướng đối tượng tập trung vào cả hai khía cạnh của hệ thống là dữ liệu và hành động.

– Hỗ trợ sử dụng lại mã nguồn

– Phù hợp với các hệ thống lớn

*Nhược điểm

– Tốc độ chậm

– Khó cho người mới bắt đầu

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *