Chiến lược phát triển của Vinamilk

Please follow and like us:

Chiến lược phát triển của Vinamilk

Tầm nhìn: “Trở thành biểu tượng niềm tin số 1 Việt Nam về sản phẩm dinh dưỡng và sức khỏe phục vụ cho cuộc sống con người”.

Sứ mệnh: “Vinamilk cam kết ang đến cho cộng đồng nguồn dinh dưỡng tốt nhất, chất lượng nhất bằng chính sự trân trọng. tình yêu và trách nhiệm cao của mình với cuộc sống con người và xã hội”.

Giá trị cốt lõi: 5 giá trị cốt lõi Vinamilk cam kết với cộng đồng:

– Chính trực: Liêm chính, trung thực trong ứng xử và trong tát cả các giao dịch.

– Tôn trọng: Tôn trọng bản thân, tôn trọng đồng nghiệp, tôn trọng công ty, tôn trọng hợp tác. Hợp tác trong sự tôn trọng.

– Công bằng: Công bằng với nhân viên,khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan.

– Tuân thủ: Tuân thủ Luật pháp, Bộ Quy Tắc ứng xử và các quy chế, chính sách, quy định của công ty.

– Đạo đức: Tôn trọng các tiêu chuẩn đã được thiết lập và hành động một cách có đạo đức.

Mục tiêu chiến lược:

Chiến lược phát triển dài hạn của Vinamilk là đạt mức doanh số để trở thành một trong 50 công ty sữa lớn nhất thế giới, với mục tiêu trong giai đoạn 2012 – 2017 đạt mức doanh số 3 tỷ USD.

Trong giai đoạn này, 3 lĩnh vực quan trọng tạo ra đòn bẩy cho việc đạt sứ mệnh của Vinamilk là:

– Phát triển quản trị nguồn nhân lực chiến lược.

– Duy trì và quản lý hoạt động với mục tiêu phát triển bền vững.

– Hoạch định và thực thi các lĩnh vực quản lý Kiến thức, Cải tiến và Sự thay đổi.

Vinamilk sẽ ưu tiên hoàn thành các mục tiêu chiến lược sau:

– Kế hoạch đầu tư tài sản:

Trong giai đoạn 2018 – 2023 đạt mức doanh số 9 tỷ USD.

Duy trì việc phân chia cổ tức hàng năm cho các Cổ đông, với tỷ lệ cổ tức tối thiểu là 30% mệnh giá.

– Khách hàng:

Là doanh nghiệp có sự thỏa mãn của khách hàng về chất lượng sản phẩm, giá cả hợp lý và hệ thống phân phối tốt nhất Việt nam.

– Quản trị doanh nghiệp:

Trở thành doanh nghiệp có cơ cấu, quản trị điều hành chuyên nghiệp được công nhận.

Trở thành một doanh nghiệp có môi trường làm việc mà tại đó nhân viên có thể phát huy tốt nhất khả năng, đóng góp vào thành tựu chung và trở thành một trong các doanh nghiệp hàng đầu mà nhân viên đánh giá là lý tưởng để làm việc.

Các bạn có thể tham khảo thêm một số nội dung như sau:

MỘT SỐ CHIẾN LƯỢC CHỨC NĂNG CỦA VINAMILK, CHIẾN LƯỢC NHÂN LỰC, CHIẾN LƯỢC MARKETING

PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TOÀN CẦU CỦA VINAMILK

Phân tích Chiến lược “tập trung theo khác biệt hóa” của Vinamilk

Phân tích Chiến lược “khác biệt hóa” của Vinamilk

Chiến lược “Chi phí thấp” của Vinamilk

Chiến lược phát triển của Vinamilk

Phân tích môi trường ngành và đánh giá điểm mạnh, yếu của Vinamilk

Phân tích môi trường vĩ mô và rút ra những cơ hội, thách thức của Vinamilk

Phân tích 5 lợi thế cạnh tranh của Vinamilk

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *