Các tiêu chuẩn đánh giá chiến lược đã chọn?Các bước cần thực hiện để đánh giá chiến lược?

Please follow and like us:

Các tiêu chuẩn đánh giá chiến lược đã chọn?Các bước cần thực hiện để đánh giá chiến lược?

Các tiêu chuẩn đánh giá chiến lược

  • Các tiêu chuẩn định lượng: có thể bao gồm các chỉ tiêu số lượng như: khối lượng hàng hoá, dịch vụ bán ra, thị phần của DN, tổng doanh thu, lợi nhuận.

DN thường dựa vào các tiêu chuẩn về khả năng bán hàng (khối lượng sản phẩm hàng hoá dịch vụ, doanh thu…), khả năng sinh lợi chắc chắn (mức doanh lợi), khả năng đáp ứng (khả năng vốn đầu tư, lao động, cơ sở vật chất kỹ thuật của DN…) để xây dựng tiêu chuẩn định lượng.

Các tiêu chuẩn định lượng dễ xác định, song có thể chưa đảm bảo độ chính xác, chưa tin cậy do các nguyên nhân khác nhau (do yếu tố chủ quan của lãnh đạo, do cơ sở để định lượng không chính xác, đầy đủ, chắc chắn…).

  • Các tiêu chuẩn định tính: thế lực DN trên thị trường, độ an toàn trong kinh doanh, sự thích ứng của chiến lược với thị trường.

Khi xem xét đánh giá cần phải phân tích kỹ càng các tiêu chuẩn định lượng 1 cách khách quan trên cơ sở nhận thức đầy đủ chính xác vị thế DN hiện tại và trong thời kì chiến lược.

Các bước cần thực hiện để đánh giá chiến lược

  • Chọn tiêu chuẩn chung để so sánh các chiến lược đã xây dựng

Thực tế có nhiều phương án chiến lược khác nhau với các ưu điểm và nhược điểm riêng, do đó cần phải chọn ra các tiêu chuẩn chung, quan trọng nhất, có tác động lớn tới hoạt động kinh doanh của DN để làm cơ sở so sánh. Cần phải xem xét 2 vấn đề: một là các tiêu chuẩn đó có đo được mức độ giải quyết được vấn đề của các phương án không và đo được đến đâu? Hai là tiêu chuẩn đó có tác dụng phụ gì do các phương án gây ra không?

Đối với các DNTM, các tiêu chuẩn chung dùng để so sánh các phương án chiến lược thường là: doanh số bán hàng/doanh thu, chi phí kinh doanh, lợi nhuận đem lại, mức độ mở rộng, phát triển thị trường/khách hàng, mức doanh lợi…

  • Chọn thang điểm cho mỗi tiêu chuẩn:

Nhà quản trị lựa chọn thanh điểm cần thiết cho mỗi tiêu chuẩn chung đã được quyết định để so sánh các phương án chiến lược. Có thể cho theo thang điểm 10, 100 cho mỗi tiêu chuẩn.

  • Cho điểm từng tiêu chuẩn:

Dựa trên các kết quảphân tích từng tiêu chuẩn, tiến hành cho điểm từng tiêu chuẩn theothang điểm đã quy định. Trong bước này cần thiết có các ý kiến phản biện để việc cho điểm được chính xác hơn.Mức điểm đạt được là cơ sở để đánh giá từng phương án.

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *