Các dịch vụ trong điện toán đám mây

Please follow and like us:

Các dịch vụ trong điện toán đám mây

 • Dịch vụ ứng dụng SaaS
  • SaaS là một mô hình dịch vụ phần mềm triển khai qua Internet, trong đó SaaS sẽ cung cấp giấy phép một ứng dụng cho khách hàng để sử dụng một dịch vụ theo yêu cầu, hay còn gọi là phần mềm theo yêu cầu.
  • SaaS cung cấp phần mềm như một dịch vụ trên Internet, không cần cài đặt hay chạy chương trình trên máy tính phía khách hàng.
  • SaaS có thể chia thành 2 loại chính:
   • Cung cấp cho doanh nghiệp: chúng được cung cấp thông qua doanh nghiệp đăng ký dịch vụ: các quá trình kinh doanh như quản lý dây chuyền cung cấp, quan hệ khách hàng và các công cụ hướng kinh doanh.
   • Cung cấp cho cá nhân: các dịch vụ này được cung cấp cho công chúng trên cơ sở thuê bao đăng ký. Ví dụ dịch vụ web mail, chơi game trực tuyến, ngân hàng của người tiêu dùng…
  • Thiết lập vị trí ứng dung do nhà cung cấp dịch vụ quản lý, còn việc sử dụng tài nguyên và sử dụng các ứng dụng dịch vụ SaaS do người sử dụng quản lý.
  • Phần cứng, ảo hóa, hệ điều hành và các phần sụn hoàn toàn do nhà cung cấp dịch vụ SaaS quản lý và kiểm soát.
 • Dịch vụ nền tảng hệ thống PaaS
  • PaaS cung cấp các nền tảng điện toán cho phép khách hàng phát triển các phần mềm, phục vụ nhu cầu tính toán hoặc xây dựng thành dịch vụ trên nền tảng đám mây.
  • PaaS cũng có thể được xây dựng riêng và cung cấp cho khách hàng thông qua một API riêng.
  • Khách hàng xây dựng ứng dụng và tương tác với hạ tầng điện toán đám mây thông qua API.
  • Đây là tầng cung cấp dịch vụ nền tảng chạy các ứng dụng. Các ứng dụng này có thể đang chạy trong đám mây hay chạy trong một trung tâm dữ liệu truyền thống.
  • Các dịch vụ thường được ảo hóa.
  • Dịch vụ nền tảng bao gồm: thiết kế ứng dụng, phát triển, thử nghiệm, triển khai, hosting. Dịch vụ khác có khả năng tích hợp dịch vụ web, cơ sở dữ liệu tích hợp, bảo mật, khả năng mở rộng, lưu trữ, quản lý và phiên bản.
  • Nền tảng hướng dịch vụ thường cung cấp 1 giao diện người dùng dựa trên HTML hoặc Javascript.
  • Nền tảng hướng dịch vụ hỗ trợ phát triển giao diện Web: Simple Object Access Protocol (SOAP), REST (Representational State Tranfer).
  • PaaS có 3 loại:
   • Cơ sở phát triển bổ sung (Add-on development facilities).
   • Môi trường độc lập (Stand-alone environments).
   • Môi trường chỉ phân phối ứng dụng (Application delivery-only environments).
  • Dịch vụ cơ sở hạ tầng IaaS
   • IaaS cung cấp cho khách hàng tài nguyên hạ tầng điện toán như máy chủ, mạng, không gian lưu trữ và các công cụ quản trị tài nguyên đó. Các tài nguyên này thường được ảo hóa, chuẩn hóa thành một số cấu hình trước khi cung cấp để đảm bảo khả năng linh hoạt trong quản trị cũng như hỗ trợ tự động hóa.
   • Tầng dưới cung của đám mây là tầng cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng.
   • IaaS là một tập hợp các tài nguyên vật lý như máy chủ, các thiết bị mạng và các đĩa cứng lưu trữ được đưa ra như một dịch vụ với mục đích cung cấp cho khác hàng.
   • Các nhà sản xuất lớn cung cấp cơ sở hạ tầng bao gồm IBM Bluehouse, Vmware, Amazon EC2…
   • Nhà cung cấp dịch vụ IaaS quản lý các ứng dụng, cơ sở dữ liệu, hệ điều hành, người dùng quản lý các tài nguyên ảo hóa, máy chủ, lưu trữ dữ liệu, mạng.

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *