Mô hình triển khai trong điện toán đám mây

Please follow and like us:

Mô hình triển khai trong điện toán đám mây

Trong điện toán đám mây gồm 4 mô hình triển khai, bao gồm: đám mây riêng, đám mây công cộng, đám mây lai, đám mây cộng đồng.

 1. Đám mây riêng
  • Các đám mây riêng là các dịch vụ đám mây được cung cấp trong doanh nghiệp. Những đám mây này tồn tại bên trong tường lửa công ty và chúng được doanh nghiệp quản lý.
  • Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thiết lập và bảo trì đám mây. Việc thiết lập đám mây riêng đôi khi không còn chi phí cho việc sử dụng và duy trì hoạt động liên tục của đám mây và có thể vượt quá chi phí khi sử dụng một đám mây chung.
  • Các đám mây riêng có nhiều lợi thế hơn so với đám mây chung. Việc kiểm soát chi tiết các tài nguyên khác nhau trên đám mây giúp công ty có các lựa chọn cấu hình phù hợp.
  • Việc kiểm soát chi tiết hơn trên các tài nguyên khác nhau sẽ tạo thành một đám mây mang lại cho công ty tất cả các tùy chọn cấu hình có sẵn.
  • Chi phí hỗ trợ hoạt động liên tục của đám mây riêng có thể vượt quá chi phí của việc sử dụng một đám mây cộng đồng.
 2. Đám mây công động
  • Các đám mây công cộng là các dịch vụ đám mây được bên thứ ba (người bán) cung cấp. Chúng tồn tại ngoài tường lửa công ty và chúng được lưu trữ đầy đủ và do nhà cung cấp đám mây quản lý.
  • Các đám mây công cộng cung cấp cho khách hàng các dịch vụ công nghệ thông tin tốt nhất. Có thể là phần mềm, cơ sở hạ tầng ứng dụng hoặc cơ sở hạ tầng vật lý.
  • Các nhà cung cấp đám mây chịu trách nhiệm cài đặt, quản lý, cung cấp và bảo trì. Khách hàng tính phí cho các tài nguyên mà họ sử dụng.
  • Các dịch vụ thường được cung cấp với các quy ước về cấu hình, chúng được cung cấp với những trường hợp sử dụng phổ biến nhất. Khách hàng chỉ có quyền truy cập đến những tài nguyên được cấp phát.
 3. Đám mây lai
  • Các đám mây lai là sự kết hợp của các đám mây công cộng và riêng. Những đám mây này thường do doanh nghiệp tạo ra và các trách nhiệm quản lý sẽ được phân chia giữa doanh nghiệp và nhà cung cấp đám mây cộng đồng.
  • Đám mây lai sử dụng các dịch vụ có trong cả không gian công cộng và riêng.
  • Hệ thống phải có thể tiếp nhận được và cung cấp các dịch vụ lấy từ các nguồn khác nhau như thể chúng có chung nguồn gốc, hay phức tạp hơn là hỗ trợ tương tác giữa các thành phần riêng và chung.
  • Các đám mây lai được các công ty sử dụng dịch vụ trên đó. Công ty có thể đưa ra những lợi ích khi sử dụng đám mây chung và riêng.
  • Hạn chế chính với đám mây lai là khó khăn trong việc tạo ra và quản lý chúng.
  • Giải pháp đặt ra là tiếp nhận và cung cấp các dịch vụ từ các nguồn khác nhau như thể chúng có nguồn gốc từ một nơi và có thể tương tác giữa các đám mây riêng và chung.
 4. Đám mây cộng đồng
  • Đám mây cộng đồng là các đám mây được chia sẻ bởi một số tổ chức và hỗ trợ một cộng đồng cụ thể có mối quan tâm chung như: chung mục đích, yêu cầu an ninh, chính sách. Nó có thể được quản lý bởi các tổ chức hoặc một bên thứ ba.
  • Một đám mây cộng đồng có thể được thiết lập bởi một số tổ chức có yêu cầu tương tự và tìm cách chia sẻ cơ sở hạ tầng để thực hiện một số lợi ích của điện toán đám mây.

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *