Bạn hãy vận dựng các CMKT được học để hướng dẫn kế toán ở Công ty Hòa Anh thực hiện kế toán hoạt động mua hàng này ? Biết rằng điều hòa và quạt đưa về được sử dụng ngay cho văn phòng công ty ½ và xưởng sản xuất ½.

Please follow and like us:

Công ty điện máy Pico có chính sách bán hàng hè là tặng 01 quạt điện cho khác hàng mua điều hòa. Vì thế, công ty Hòa Anh mua 20 điều hòa của công ty Pico với giá chưa thuế 12tr/chiếc, thuế GTGT 10% thì được nhận 20 quạt cây với giá chưa thuế là 300.000đ/chiếc và thuế GTGT 10%. Công ty Hòa Anh thanh toán bằng chuyển khoản, các giao dịch đầy đủ hóa đơn, chứng từ.

Bạn hãy vận dựng các CMKT được học để hướng dẫn kế toán ở Công ty Hòa Anh thực hiện kế toán hoạt động mua hàng này ? Biết rằng điều hòa và quạt đưa về được sử dụng ngay cho văn phòng công ty ½ và xưởng sản xuất ½.

            Sau khi đọc tình huống của đề bài đưa ra em xin phân tích như sau:

  1. I) Quy định về sản phẩm, hàng hóa khuyến mãi, quảng cáo:
  2. Quy định về Luật Thương mại:

– Sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu phải theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Tức là phải đăng ký với Sở công thương những sản phẩm đó.

  1. Quy định về Thuế GTGT:

Theo khoản 5 điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định giá tính thuế như sau:

“5. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.”

Như vậy:

– Nếu hàng khuyến mãi đã được Công ty điện máy Pico đăng ký với Sở Công thương thì: Giá tính thuế bằng 0, tức là công ty Hòa Anh Không phải nộp thuế GTGT.

– Nếu không đăng ký với Sở công thương thì công ty Hòa Anh phải kê khai, tính nộp thuế như hàng cho biếu tặng.

Theo khoản 5 điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“5. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.”

Như vậy: Hóa đơn đầu vào hàng khuyến mãi được khấu trừ.

  1. II) Hướng dẫn cách hạch toán hàng khuyến mãi không thu tiền theo Thông tư 200 công ty Hòa Anh:
  2. Khi nhận được hàng khuyến mãi:

Nợ TK156      6.000.000đ

Có TK711      6.000.000đ

  1. Khi xuất hàng khuyến mãi sử dụng ngay cho văn phòng công ty ½ và xưởng sản xuất ½

Nợ TK642      3.000.000đ

Nợ TK627      3.000.000đ

Có TK156      6.000.000đ

 

 

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *