Truyền thông marketing tích hợp

Please follow and like us:

Truyền thông marketing tích hợp
Đặc điểm nào không phù hợp với hoạt động quảng cáo:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Truyền thông một chiều
b. Mang tính phổ quát cao
c. Thông tin truyền đạt đến lượng lớn khách hàng
d. Chi phí chủ yếu là tiền lương và hoa hồng cho nhân viên
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Chi phí chủ yếu là tiền lương và hoa hồng cho nhân viên

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Hoạt động truyền thông có tổng chi phí cao nhưng chi phí tính trên mỗi khách hàng thấp:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Quảng cáo
b. Bán hàng trực tiếp
c. Khuyến mại
d. Marketing trực tiếp
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Quảng cáo
3
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Yếu tố nào không phải là đặc điểm của quảng cáo?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Có tính đại chúng cao
b. Giúp tăng doanh số nhanh chóng
c. Có tính thâm nhập từ từ
d. Có sức lan truyền mạnh mẽ
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Giúp tăng doanh số nhanh chóng
4
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Một dạng kích thích ngắn hạn để khuyến khích mua hàng và tiêu dùng thì gọi là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Quảng cáo
b. Khuyến mãi
c. Bán hàng cá nhân
d. PR
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Khuyến mãi
5
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Những chương trình thương mại làm tăng giá trị cho khách hàng trong một khoảng thời gian nhất định, nhằm để kích thích sức mua của người tiêu dùng và thúc đẩy nhanh sự hợp tác thương mại được gọi là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Khuyến mãi và khuyến mại
b. Truyền thông giá trị
c. Tiếp thị giá trị
d. PR
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Khuyến mãi và khuyến mại
6
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Phương pháp truyền thông nào sau đây tiếp cận được nhiều khách hàng nhất?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Bán hàng trực tiếp
b. Khuyến mãi
c. Quảng cáo
d. Tiếp thị trực tiếp
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Quảng cáo
7
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Trong số các công cụ của truyền thông marketing, công cụ nào có tác dụng thiết lập các mối quan hệ phong phú, đa dạng với khách hàng ?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Quan hệ công chúng
b. Bán hàng trực tiếp
c. Marketing trực tiếp
d. Quảng cáo
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Bán hàng trực tiếp
8
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Các phát biểu sau đây về quảng cáo là đúng, ngoại trừ:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Làm cho công chúng biết đến sản phẩm
b. Quảng cáo là hình thức truyền thông gián tiếp
c. Chủ thể quảng cáo không phải trả tiền
d. Công cụ truyền thông mang tính đại chúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Chủ thể quảng cáo không phải trả tiền
9
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Những biện pháp tác động tức thì ngắn hạn để khuyến khích việc dùng thử, mua sản phẩm ngay lập tức hay mua nhiều hơn, gọi là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Bán hàng cá nhân
b. Quan hệ công chúng
c. Quảng cáo
d. Khuyến mãi
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Khuyến mãi
10
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Phát biểu nào sau đây về bán hàng cá nhân là không đúng?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Công cụ hiệu quả nhất ở giai đoạn hình thành sự ưa thích, niềm tin của người mua trong quá trình mua hàng.
b. Người bán có thể thiết kế thông điệp cho từng nhu cầu và hoàn cảnh cụ thể của khách hàng.
c. Phương thức giao tiếp trực tiếp giữa người bán và người mua.
d. Xử lý phản hồi từ khách hàng chậm và thiếu chính xác.
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Xử lý phản hồi từ khách hàng chậm và thiếu chính xác.
11
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Phương thức sử dụng các phương tiện truyền thông để giao tiếp trực tiếp với khách hàng mục tiêu nhằm tạo ra sự phản hồi hay giao dịch của khách hàng tại mọi thời điểm, gọi là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Marketing tương tác
b. Bán hàng trực tiếp
c. Marketing trực tiếp
d. Quảng cáo
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Marketing trực tiếp
12
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Hoạt động nhằm xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa doanh nghiệp với các bên liên quan, được gọi là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Quan hệ công chúng
b. Quảng cáo
c. Xúc tiến bán hàng
d. Marketing trực tiếp
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Quan hệ công chúng
13
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Công cụ truyền thông nào dưới đây nên được ưu tiên lựa chọn ở giai đoạn muốn xây dựng sự nhận biết của khách hàng đối với sản phẩm?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Quảng cáo
b. Bán hàng cá nhân
c. Khuyến mãi
d. Quan hệ công chúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Quảng cáo
14
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Hoạt động nào sau đây là hoạt động quan hệ công chúng?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Trình diễn sản phẩm tại nơi bán hàng.
b. Hoạt động tài trợ chương trình “Vượt lên chính mình” của Tôn Hoa Sen.
c. Quảng cáo mì gấu đỏ trên tivi
d. Chương trình xổ số trúng thưởng của khách hàng tại hệ thống siêu thị Coopmart.
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Hoạt động tài trợ chương trình “Vượt lên chính mình” của Tôn Hoa Sen.
15
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Nhân viên bán hàng của các công ty kinh doanh bất động sản phát tờ rơi giới thiệu về sản phẩm tại nhà khách hàng. Công ty đã sử dụng công cụ truyền thông nào sau đây?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Bán hàng cá nhân
b. Marketing trực tiếp
c. Quan hệ công chúng
d. Quảng cáo
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Marketing trực tiếp
16
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Sự thay đổi của IMC còn chịu ảnh hưởng bởi xu hướng thay đổi cách marketing hiện đại:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Từ marketing truyền thống đến marketing đa phương thức
b. Từ kênh thông tin đại chúng đến kênh thông tin riêng biệt
c. Sự dịch chuyển sức mua của thị trường từ nhà sản xuất sang nhà bán lẻ.
d. Tất cả các ý trên
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Tất cả các ý trên
17
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
“Người lập kế hoạch phải hiểu rõ doanh nghiệp đang đứng ở đâu, vị trí hiện tại của doanh nghiệp trên thị trường, doanh nghiệp dự định sẽ đi đến đâu, làm thế nào để đạt được vị trí đó” là nội dung của bước nào trong quy trình lập kế hoạch truyền thông marketing tích hợp?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Phân tích quá trình truyền thông
b. Đánh giá kế hoạch marketing
c. Phát triển chương trình truyền thông marketing tích hợp
d. Phân tích tình thế chương trình truyền thông marketing tích hợp
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Đánh giá kế hoạch marketing
18
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Mục tiêu của truyền thông marketing đề cập đến cái mà doanh nghiệp cần đạt được (có thể là doanh số, thị phần, lợi nhuận) bằng chương trình marketing mix.

Lựa chọn một câu trả lời:
Đúng
Sai
Phản hồi
Câu trả lời đúng là ‘Sai’
19
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Phân tích ngoại vi tập trung vào các yếu tố:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Đặc điểm khách hàng
b. Phân khúc thị trường
c. Chiến lược định vị
d. Tất cả đều đúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Tất cả đều đúng
0
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Mục tiêu marketing liên quan đến mức độ nhận biết và sự ưa thích của khách hàng.

Lựa chọn một câu trả lời:
Đúng
Sai
Phản hồi
Câu trả lời đúng là ‘Sai’

Khung nhận thức chung giữa người gửi và người nhận là một yếu tố

Chọn một câu trả lời đúng:
a. thuộc yếu tố người nhận
b. thuộc yếu tố nhiễu
c. của quá trình truyền thông
d. thuộc yếu tố người gửi
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: của quá trình truyền thông

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Một người mẫu nổi tiếng phát thông điệp cho chương trình PR hàng thời trang thuộc nguồn phát thu hút và tin cậy.

Lựa chọn một câu trả lời:
Đúng
Sai
Phản hồi
Câu trả lời đúng là ‘Đúng’.
3
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phát thông điệp xử lý tin đồn cho một ngân hàng thuộc nguồn phát tin cậy và quyền lực.

Lựa chọn một câu trả lời:
Đúng
Sai
Phản hồi
Câu trả lời đúng là ‘Đúng’.
4
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Yếu tố nào sau đây giúp cho việc tăng tính thuyết phục của hoạt động truyền thông/giao tiếp?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Thời gian và bối cảnh không phù hợp
b. Nguồn phát đáng tin cậy
c. Thông điệp không rõ ràng
d. Tất cả đều đúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Nguồn phát đáng tin cậy
5
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Quá trình giải mã thông điệp là quá trình

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Doanh nghiệp nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng để xác định mục tiêu và thông điệp hướng tới đối tượng nhận tin
b. Đối tượng nhận tin cố gắng chuyển đổi những dấu hiệu mã hóa thành những khái niệm và ý tưởng.
c. Người gởi thông điệp nhận biết hiện tượng nhiễu thông tin thông qua phản hồi.
d. Người gởi thông điệp cố gắng chuyển đổi những dấu hiệu mã hóa thành những khái niệm và ý tưởng.
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Đối tượng nhận tin cố gắng chuyển đổi những dấu hiệu mã hóa thành những khái niệm và ý tưởng.
6
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Các phương tiện truyền thông đại chúng là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Kênh trực tiếp
b. Kênh gián tiếp
c. Cả 2 đều đúng
d. Cả 2 đều sai
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Kênh gián tiếp
7
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Yếu tố ảnh hưởng đến sự nhận biết thông điệp là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Sự bộc lộ có chọn lọc
b. Sự chú ý có chọn lọc
c. Cả 2 đều đúng
d. Cả 2 đều sai
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Cả 2 đều đúng
8
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Mô hình AIDA mô tả người mua trải qua các bước tuần tự là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Chú ý – Quan tâm – Ham muốn – Hành động
b. Quan tâm – Chú ý – Ham muốn – Hành động
c. Chú ý – Ham muốn – Quan tâm – Hành động
d. Ham muốn – Chú ý – Quan tâm – Hành động
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Chú ý – Quan tâm – Ham muốn – Hành động
9
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
………………. cho thấy quá trình quảng cáo tác động và đưa người tiêu dùng đi qua các bước tuần tự: Từ nhận biết ban đầu cho đến hành động mua sản phẩm.

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Mô hình AIDA
b. Mô hình FCB
c. Mô hình thứ bậc
d. Mô hình chấp nhận đổi mới
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Mô hình thứ bậc
10
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Trong mô hình chấp nhận đổi mới, cách tốt nhất để giúp cho khách hàng có cơ hội sử dụng và đánh giá sản phẩm mới chính là các hoạt động:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Trưng bày triển lãm
b. Chứng minh lợi ích của sản phẩm
c. Phát hàng mẫu
d. Tất cả đều đúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Tất cả đều đúng
11
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Mô hình truyền thông dựa vào mức độ quan tâm sản phẩm do Richard Vaughn của công ty quảng cáo Foote, Cone & Belding đề xuất năm 1980 là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Mô hình thứ bậc
b. Mô hình FCB
c. Mô hình chấp nhận đổi mới
d. Mô hình AIDA
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Mô hình FCB
12
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Biết – Cảm nhận – Hành động (Learn – Feel – Do) thuộc chiến lược nào trong mô hình FCB:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Tạo thói quen
b. Thông tin
c. Gây xúc động
d. Thỏa mãn
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Thông tin
13
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Cảm nhận – Biết – Hành động (Feel – Learn – Do) thuộc chiến lược nào trong mô hình FCB:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Thông tin
b. Thỏa mãn
c. Tạo thói quen
d. Gây xúc động
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Gây xúc động
14
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Hành động – Biết – Cảm nhận (Do – Learn – Feel) thuộc chiến lược nào trong mô hình FCB:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Thỏa mãn
b. Thông tin
c. Gây xúc động
d. Tạo thói quen
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Tạo thói quen
15
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Hành động – Cảm nhận – Biết (Do – Feel – Learn) thuộc chiến lược nào trong mô hình FCB:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Thỏa mãn
b. Thông tin
c. Tạo thói quen
d. Gây xúc động
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Thỏa mãn
16
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Trên cơ sở mô hình FCB, người làm quảng cáo có thể triển khai các nghiên cứu để xác định người tiêu dùng đang nhận thức như thế nào về sản phẩm theo các giác độ lý trí/cảm tính và mức độ quan tâm.

Lựa chọn một câu trả lời:
Đúng
Sai
Phản hồi
Câu trả lời đúng là ‘Đúng’.
17
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Mỹ phẩm, đồ trang sức, thời trang là những sản phẩm thuộc chiến lược nào trong mô hình FCB:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Tạo thói quen
b. Thỏa mãn
c. Thông tin
d. Gây xúc động
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Gây xúc động
18
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Cách đo lường trong ……….. là nhờ đối tượng viết ra hay nói lại các phản ứng của họ khi tiếp nhận một thông điệp cụ thể.

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Mô hình FCB
b. Mô hình AIDA
c. Mô hình đáp ứng nhận thức
d. Mô hình chấp nhận đổi mới
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Mô hình đáp ứng nhận thức
19
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Suy nghĩ về sản phẩm/thông điệp, suy nghĩ về nguồn phát và suy nghĩ về cách thức thể hiện của quảng cáo là nội dung được mô tả trong:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Mô hình FCB
b. Mô hình AIDA
c. Mô hình chấp nhận đổi mới
d. Mô hình đáp ứng nhận thức
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Mô hình đáp ứng nhận thức
0
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Mô hình đáp ứng nhận thức nghiên cứu cách thức thông điệp tạo ra các suy nghĩ và hình thành thái độ cuối cùng là chấp nhận hay bác bỏ thông điệp.

Lựa chọn một câu trả lời:
Đúng
Sai
Phản hồi
Câu trả lời đúng là ‘Đúng’.

Đặc điểm nào sau đây không thuộc tiêu chí SMART ?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Có thể đạt được trong khả năng
b. Tạo ra ra lợi nhuận
c. Đo lường được
d. Cụ thể, rõ ràng và dễ hiểu
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Tạo ra ra lợi nhuận

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Việc thiết lập mục tiêu IMC không ảnh hưởng đến các bước công việc nào sau đây?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Lập báo cáo tài chính
b. Quá trình truyền thông
c. Lập kế hoạch và ra quyết định
d. Đo lường và đánh giá kết quả
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Lập báo cáo tài chính
3
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Mục tiêu nào được xác định trong chiến lược marketing của doanh nghiệp?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Mục tiêu IMC
b. Mục tiêu marketing
c. Mục tiêu tài chính
d. Mục tiêu truyền thông
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Mục tiêu marketing
4
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Mục tiêu nào không thuộc mục tiêu IMC?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Mục tiêu truyền thông
b. Mục tiêu doanh số
c. Mục tiêu phát triển kênh phân phối
d. Cả A, B và C
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Mục tiêu phát triển kênh phân phối
5
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Mục tiêu IMC theo doanh số có những hạn chế nào?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Không đưa ra con số cụ thể
b. Không đưa ra mốc thời gian
c. Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến doanh số
d. Cả A, B và C
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến doanh số
6
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Mục tiêu IMC theo doanh số được sử dụng trong trường hợp nào?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. IMC là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến tăng doanh số
b. IMC có vai trò nổi trội hơn các công cụ khác
c. Tác động của IMC mang tính lâu dài
d. Cả A và B
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Cả A và B
7
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Mục tiêu IMC theo doanh số được sử dụng trong trường hợp nào?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. IMC là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến tăng doanh số
b. IMC có vai trò như các công cụ khác
c. Tác động của IMC mang tính lâu dài
d. Cả A, B và C
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: IMC là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến tăng doanh số
8
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Mục tiêu IMC theo doanh số được sử dụng trong trường hợp nào?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. IMC là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến tăng doanh số
b. IMC có vai trò nổi trội hơn các công cụ khác
c. Tác động của IMC mang tính lâu dài
d. Cả A và B
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Cả A và B
9
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Mục tiêu IMC theo doanh số được sử dụng trong trường hợp nào?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. IMC là một yếu tố ảnh hưởng đến tăng doanh số
b. IMC có vai trò nổi trội hơn các công cụ khác
c. Tác động của IMC là tức thời
d. Cả B và C
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Cả B và C
10
Sai
Đạt điểm 0,00 trên 0,50

Đoạn văn câu hỏi
Theo mô hình Lavidge-Steiner thì quá trình truyền thông từ lúc người tiêu dùng nhận được thông tin về sản phẩm cho đến lúc quyết định mua hàng trải qua bước nào?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Thích–nhận biết–hiểu-ưa chuộng–dùng thử-quyết định mua
b. Ưa chuộng– nhận biết–hiểu–thích–dùng thử–quyết định mua
c. Nhận biết–hiểu–thích– ưa chuộng–dùng thử-quyết định mua
d. Nhận biết–thích– ưa chuộng–dùng thử–quyết định mua
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.

The correct answer is: Nhận biết–hiểu–thích– ưa chuộng–dùng thử-quyết định mua
11
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Theo mô hình Lavidge-Steiner thì các mục tiêu bên dưới chân tháp so với mục tiêu bên trên tháp như thế nào?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Không thể so sánh với nhau
b. Giống nhau
c. Dễ dàng thực hiện hơn
d. Khó thực hiện hơn
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Dễ dàng thực hiện hơn
12
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Để xác định ngân sách IMC các doanh nghiệp có bao nhiêu hướng tiếp cận?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. 4
b. 3
c. 2
d. 5
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: 2
13
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Hướng tiếp cận nào trong việc lập ngân sách IMC mà nhà quản trị cấp cao ở bên trên sẽ đặt ra giới hạn ngân sách chung. Sau đó, các bộ phận bên dưới sẽ thiết lập ngân sách IMC trong phạm vi giới hạn ngân sách mà bên trên đã phân bổ ?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Hướng tiếp cận theo hàng ngang
b. Hướng tiếp cận từ trên xuống
c. Hướng tiếp cận từ dưới lên
d. Cả B và C
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Hướng tiếp cận từ trên xuống
14
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Trong việc xác định ngân sách IMC, những phương pháp nào sau đây là phương pháp thuộc hướng tiếp cận từ trên xuống dưới?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Phương pháp kế hoạch thu chi
b. Phương pháp mục tiêu & nhiệm vụ
c. Phương pháp theo khả năng
d. Phương pháp mô hình định lượng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Phương pháp theo khả năng
15
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Trong việc xác định ngân sách IMC, những phương pháp nào sau đây là phương pháp thuộc hướng tiếp cận từ trên xuống dưới?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Phương pháp phần trăm doanh số
b. Phương pháp theo khả năng
c. Phương pháp kế hoạch thu chi
d. Cả A và B
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Cả A và B
16
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Trong việc xác định ngân sách IMC, những phương pháp nào sau đây là phương pháp thuộc hướng tiếp cận từ trên xuống dưới?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Phương pháp ROI
b. Phương pháp kế hoạch thu chi
c. Phương pháp mô hình định lượng
d. Cả A và B
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Phương pháp ROI
17
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Phương pháp xác định ngân sách nào mà doanh nghiệp sẽ phân bổ số tiền cho IMC tuỳ thuộc vào khoản chi phí sản xuất dự kiến?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Phương pháp thị phần quảng cáo
b. Phương pháp cạnh tranh tương đương
c. Phương pháp phần trăm doanh số
d. Phương pháp theo khả năng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Phương pháp theo khả năng
18
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Phương pháp xác định ngân sách nào mà doanh nghiệp lấy theo tỉ lệ của doanh số dự kiến bán hoặc ấn định một lượng tiền nhất định trên mỗi đơn vị sản phẩm?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Phương pháp phần trăm doanh số
b. Phương pháp thị phần quảng cáo
c. Phương pháp ROI
d. Phương pháp dựa vào số liệu cũ
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Phương pháp phần trăm doanh số
19
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Phương pháp xác định ngân sách nào mà mức ngân sách IMC được xác định giống như năm trước trong trường hợp tình hình kinh doanh không có gì thay đổi?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Phương pháp cạnh tranh tương đương
b. Phương pháp thị phần quảng cáo
c. Phương pháp theo khả năng
d. Phương pháp dựa vào số liệu cũ
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Phương pháp dựa vào số liệu cũ
0
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Phương pháp xác định ngân sách nào mà doanh nghiệp xem khoản ngân sách IMC là một khoản đầu tư và đòi hỏi cần có khoản lợi nhuận thu về tương xứng?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Phương pháp cạnh tranh tương đương
b. Phương pháp theo khả năng
c. Phương pháp dựa vào số liệu cũ
d. Phương pháp ROI
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Phương pháp ROI

Quảng cáo có chức năng gì ?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Chăm sóc khách hàng
b. Tạo lợi nhuận
c. Thông tin
d. Phân phối sản phẩm
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Thông tin

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Nhiệm vụ nào không thuộc nhiệm vụ của quảng cáo?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Tạo sự khác biệt cho sản phẩm
b. Truyền tải thông điệp
c. Khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm
d. Chăm sóc khách hàng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Chăm sóc khách hàng
3
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Nhiệm vụ nào không thuộc nhiệm vụ của quảng cáo?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Gia tăng sự yêu thích và trung thành đối với nhãn hiệu
b. Giảm áp lực cạnh tranh
c. Mở rộng phân phối sản phẩm
d. Khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Giảm áp lực cạnh tranh
4
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Quy trình lập kế hoạch quảng cáo gồm có những bước nào?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Xác định khách hàng mục tiêu- ra quyết định chiến lược – thực hiện chiến lược – đánh giá chiến lược
b. Nghiên cứu hoàn cảnh thị trường – xác định khách hàng mục tiêu – thực hiện chiến lược – đánh giá chiến lược
c. Nghiên cứu hoàn cảnh thị trường – ra quyết định chiến lược – thực hiện chiến lược – đánh giá chiến lược
d. Nghiên cứu hoàn cảnh thị trường – ra quyết định chiến lược – kiểm tra chiến lược – thực hiện chiến lược
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Nghiên cứu hoàn cảnh thị trường – ra quyết định chiến lược – thực hiện chiến lược – đánh giá chiến lược
5
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Quảng cáo đóng vai trò gì đối với nhà sản xuất?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Giúp đạt được mục tiêu tài chính
b. Giúp tạo nhu cầu và tăng doanh số
c. Giúp tạo môi trường làm việc tốt
d. Cả A và B
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Giúp tạo nhu cầu và tăng doanh số
6
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Trong quy trình lập kế hoạch quảng cáo, những bước công việc nào thuộc giai đoạn quyết định chiến lược?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Phân tích SWOT của doanh nghiệp
b. Nghiên cứu sản phẩm và so sánh với các sản phẩm khác
c. Xác định ngân sách quảng cáo
d. Tìm hiểu các vấn đề marketing đang gặp phải
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Xác định ngân sách quảng cáo
7
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Trong quy trình lập kế hoạch quảng cáo, những bước công việc nào thuộc giai đoạn quyết định chiến lược?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Tìm hiểu các vấn đề marketing đang gặp phải
b. Nghiên cứu sản phẩm và so sánh với các sản phẩm khác
c. Phân tích SWOT của doanh nghiệp
d. Xác định thông điệp quảng cáo
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Xác định thông điệp quảng cáo
8
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Quảng cáo qua phương tiện báo có ưu điểm gì?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Phạm vi bao quát của báo rất rộng
b. Đối tượng độc giả ít đa dạng
c. Hạn đăng ký ngắn
d. Cả A, B và C
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Phạm vi bao quát của báo rất rộng
9
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Quảng cáo qua phương tiện tạp chí có ưu điểm gì?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Tin tức không mang tính tức thì
b. Tuổi thọ quảng cáo cao
c. Đối tượng độc giả đa dạng
d. Hạn đăng ký dài
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Tuổi thọ quảng cáo cao
10
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Quảng cáo qua phương tiện tạp chí có nhược điểm nào?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Hết hạn đăng ký muộn
b. Màu in không trung thực
c. Tuổi thọ của mẫu quảng cáo thấp
d. Nhiều quảng cáo cạnh tranh
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Nhiều quảng cáo cạnh tranh
11
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Quảng cáo qua phương tiện truyền hình có ưu điểm gì?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Quảng cáo có tính động
b. Tuổi thọ quảng cáo cao
c. Chi phí tuyệt đối thấp
d. Phân khúc khán giả rõ ràng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Quảng cáo có tính động
12
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Quảng cáo qua phương tiện truyền hình có nhược điểm nào?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Phạm vi địa lý không có tính chọn lọc
b. Chi phí phần ngàn cao
c. Không có tính động
d. Thiếu phân khúc rõ ràng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Thiếu phân khúc rõ ràng
13
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Quảng cáo qua phương tiện truyền thanh có ưu điểm gì?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Chọn lọc đối tượng
b. Tiếp cận được đối tượng đang di động
c. Chi phí thấp
d. Cả A, B và C
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Cả A, B và C
14
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Quảng cáo qua phương tiện truyền thanh có nhược điểm nào?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Mức độ chú ý thấp
b. Phạm vi phát sóng hẹp
c. Chi phí cao
d. Không chọn lọc đối tượng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Mức độ chú ý thấp
15
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Quảng cáo ngoài trời có ưu điểm gì?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Mức độ chú ý cao
b. Nhắm vào đối tượng không ở trong nhà
c. Chi phí phần ngàn thấp
d. Phạm vi rộng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Nhắm vào đối tượng không ở trong nhà
16
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Quảng cáo ngoài trời có nhược điểm gì?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Đặt những nơi có bối cảnh lộn xộn
b. Phạm vi không có tính chọn lọc địa lý
c. Tác động thị giác lên đối tượng người xem thấp
d. Chi phí cao
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Đặt những nơi có bối cảnh lộn xộn
17
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Quảng cáo qua Internet không có ưu điểm nào sau đây?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Tiếp cận đến tất cả các đối tượng người tiêu dùng
b. Thông tin quảng cáo tức thời và có chi phí thấp
Thông tin quảng cáo tức thời và có chi phí thấp
c. Có thể đo lường khán giả xem quảng cáo
d. Thông tin quảng cáo có thể thay đổi dễ dàng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Tiếp cận đến tất cả các đối tượng người tiêu dùng
18
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Quảng cáo qua Internet có nhược điểm gì?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Chi phí quảng cáo cao
b. Màu sắc không trung thực
c. Không có tính động
d. Xâm nhập đời tư người tiêu dùng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Xâm nhập đời tư người tiêu dùng
19
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Quảng cáo qua thư có nhược điểm gì?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Khả năng chấp nhận thư thấp
b. Không có tính linh hoạt
c. Không trực tiếp hóa giao tiếp
d. Không chọn lọc đối tượng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Khả năng chấp nhận thư thấp
0
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Quảng cáo qua trang vàng có nhược điểm gì?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Có nhiều quảng cáo trong cùng nhóm ngành
b. Cam kết quảng cáo trong suốt 01 năm
c. Chi phí cao
d. Cả A và B
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Cả A và B
Các kỹ thuật hỗ trợ khách hàng như bản tin về các hợp đồng mới được kí kết, những ứng dụng độc nhất trên sản phẩm của doanh nghiệp, hoặc thông tin về việc doanh nghiệp đã đáp ứng được những yêu cầu phục vụ đặc biệt.

Lựa chọn một câu trả lời:
Đúng
Sai
Phản hồi
Câu trả lời đúng là ‘Đúng’.

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đoạn văn câu hỏi
Chế độ tiền lương công bằng, điều kiện làm việc thỏa đáng, các điều khoản hợp đồng lao động chấp nhận được, cách thức giải quyết hay phản ứng lại các nhu cầu hay rắc rối, các bản tin hay các phương tiện thông tin nội bộ v.v… là một số các phương pháp thông thường để tăng cường các mối quan hệ tốt giữa doanh nghiệp với:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Khách hàng
b. Nhân viên
c. Nhà cung ứng
d. Cả 3 câu đều sai
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Nhân viên
3
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đoạn văn câu hỏi
…………………có thể có những mối quan tâm chung với doanh nghiệp về môi trường, về cơ sở hạ tầng, an ninh công cộng hay những vấn đề xã hội khác như giúp đỡ cho các chương trình giải trí, văn hóa, từ thiện tại địa phương

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Nhân viên
b. Khách hàng
c. Nhà cung ứng
d. Cộng đồng dân cư
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Cộng đồng dân cư
4
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đoạn văn câu hỏi
Hoạt động nào sau đây thuộc lĩnh vực PR?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Người dân sống xung quanh nhà máy B tố cáo nhà máy xả nước. thải làm ô nhiễm môi trường. Nhà máy chỉ đang cố gắng dàn xếp với các cơ quan báo chí để họ không đăng bài viết về vấn đề này.
b. Công ty D quảng cáo chương trình khuyến mại ở trang bìa sau của một cuốn tạp chí về thời trang.
c. Công ty A tổ chức họp báo để cải chính với công chúng về những tin đồn thất thiệt gần đây cho rằng công ty đối xử thô bạo với công nhân.
d. Công ty C vừa ủng hộ đồng bào bị bão lụt 10 triệu đồng nhưng đề nghị không nêu danh.
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Công ty A tổ chức họp báo để cải chính với công chúng về những tin đồn thất thiệt gần đây cho rằng công ty đối xử thô bạo với công nhân.
5
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đoạn văn câu hỏi
Nhiệm vụ cung cấp thông tin chính xác tình hình hoạt động và tài chính của công ty là nhiệm vụ nào sau đây của PR trong doanh nghiệp?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Quan hệ với chính phủ
b. Quan hệ với khách hàng
c. Quan hệ với nhân viên
d. Quan hệ với nhà đầu tư
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Quan hệ với nhà đầu tư
6
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đoạn văn câu hỏi
PR cần phải xây dựng và duy trì mối quan hệ nào sau đây nhằm ảnh hưởng các chính sách công có lợi cho doanh nghiệp?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Quan hệ với khách hàng
b. Quan hệ với nhà đầu tư
c. Quan hệ với nhân viên
d. Quan hệ với chính phủ
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Quan hệ với chính phủ
7
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Hoạt động nào sau đây của một bệnh viện chuyên điều trị bệnh tim là PR với khách hàng?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Quảng cáo Print ad trên tạp chí về sức khỏe
b. Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về điều trị bệnh tim theo phương pháp hiện đại
c. Khuyến mại giảm giá 10% phí dịch vụ chữa bệnh
d. Quảng cáo TVC trên tivi về dịch vụ của bệnh viện
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về điều trị bệnh tim theo phương pháp hiện đại
8
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Hoạt động PR trong các tổ chức phi chính phủ KHÔNG bao gồm

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Gây quỹ, quyên góp tiền cho hoạt động của tổ chức
b. Quan hệ báo chí
c. Cung cấp thông tin cho chính phủ nước sở tại và công chúng
d. Thông báo tin tức cho cổ đông
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Thông báo tin tức cho cổ đông
9
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Công cụ giao tiếp nào sau đây thuộc hoạt động quan hệ nhà đầu tư

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Thông cáo báo chí
b. Bản tin nội bộ (newsletter)
c. Hội nghị khách hàng
d. Báo cáo tài chính
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Báo cáo tài chính
10
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Công cụ giao tiếp nào sau đây thuộc hoạt động quan hệ cộng đồng

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Bảo trợ, từ thiện
b. Thông cáo báo chí
c. Hội nghị khách hàng
d. Báo cáo tài chính
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Bảo trợ, từ thiện
11
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Công cụ giao tiếp nào sau đây thuộc hoạt động quan hệ báo chí

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Hội nghị khách hàng
b. Trang web
c. Mạng nội bộ
d. Bộ tài liệu truyền thông (press/media kit)
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Bộ tài liệu truyền thông (press/media kit)
12
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Vai trò của PR là xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với nhà đầu tư thông qua các hoạt động nào sau đây:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Báo cáo thường niên
b. Tổ chức sự kiện đi bộ vì môi trường
c. Gởi thông tin cho báo chí
d. Tổ chức sự kiện văn nghệ công ty
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Báo cáo thường niên
13
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Chức năng của PR là xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với nhà đầu tư thông qua các hoạt động nào sau đây:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Thông báo qua bản tin nội bộ công ty
b. Thông tin qua thư từ
c. Tổ chức hội nghị công nhân viên chức
d. Tổ chức hội thảo về văn hóa công ty
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Thông tin qua thư từ
14
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Chức năng của PR là xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với nhà đầu tư thông qua các hoạt động nào sau đây:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Tổ chức sự kiện văn nghệ công ty
b. Hội họp định kỳ
c. Báo cáo thường niên
d. B và C đều đúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: B và C đều đúng

Đối với tổ chức thì những người tham gia vào tiến trình ra quyết định mua của họ có thể là: Người sử dụng, người ảnh hưởng, người quyết định, người phê duyệt, người mua, người bảo vệ

Lựa chọn một câu trả lời:
Đúng
Sai
Phản hồi
Câu trả lời đúng là ‘Đúng’.

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đoạn văn câu hỏi
quan trọng mà nhân viên bán hàng phải chuẩn bị trong bước “lập kế hoạch trình bày” là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Ai sẽ tham dự vào buổi trình bày?
b. Phải nhấn mạnh vào lợi ích nào mà khách hàng sẽ nhận?
c. Phương tiện trợ giúp trình bày nào mà người bán cần?
d. Cả 3 câu đều đúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Cả 3 câu đều đúng
3
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đoạn văn câu hỏi
Trình bày bán hàng bao gồm 5 giai đoạn:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Tiếp xúc, xác định vấn đề, mô tả, xử lý các phản đối và kết thúc chào hàng
b. Xác định vấn đề, tiếp xúc, mô tả, xử lý các phản đối và kết thúc chào hàng.
c. Tiếp xúc, mô tả, xác định vấn đề, xử lý các phản đối và kết thúc chào hàng
d. Tiếp xúc, xác định vấn đề, xử lý các phản đối, mô tả và kết thúc chào hàng.
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Tiếp xúc, xác định vấn đề, mô tả, xử lý các phản đối và kết thúc chào hàng
4
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đoạn văn câu hỏi
Những người bán hàng chuyên nghiệp thường cho rằng 30 giây đầu của một cuộc phỏng vấn bán hàng là rất quan trọng để đạt được các mục tiêu: tạo ra sự hiểu biết, tin tưởng và quan tâm của khách hàng triển vọng.

Lựa chọn một câu trả lời:
Đúng
Sai
Phản hồi
Câu trả lời đúng là ‘Đúng’.
5
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đoạn văn câu hỏi
Nếu khách hàng triển vọng đưa ra vấn đề về giá cả, nhân viên bán hàng có thể biến nó thành về giá trị các lợi ích của sản phẩm như tiết kiệm chi phí điện năng sử dụng, sự tiện lợi,… Đây là ví dụ về kỹ thuật nào trong bước xử lý các ý kiến phản đối của khách hàng :

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Câu chuyện về người thứ ba
b. Biến đổi ý kiến phản đối
c. So sánh
d. Cả 3 câu đều sai
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Biến đổi ý kiến phản đối
6
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đoạn văn câu hỏi
Nhân viên bán hàng đề nghị: “Tôi sẽ thực hiện đơn đặt hàng 10 bộ chứ?”, hay “Tôi sẽ cung cấp thợ thích hợp cho anh nhé?”. Đây là ví dụ cho kỹ thuật kết thúc chào hàng nào:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Kết thúc tóm tắt
b. Kết thúc trực tiếp
c. Kết thúc tiêu cực
d. Kết thúc giả định
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Kết thúc trực tiếp
7
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đoạn văn câu hỏi
Nhân viên bán hàng mời khách hàng so sánh sản phẩm bằng cách liệt kê song song trên giấy danh sách các đặc điểm và lợi ích của sản phẩm công ty mình và sản phẩm cạnh tranh. Đây là kỹ thuật so sánh trong bước xử lý các ý kiến phản đối của khách hàng.

Lựa chọn một câu trả lời:
Đúng
Sai
Phản hồi
Câu trả lời đúng là ‘Đúng’.
8
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đoạn văn câu hỏi
Nhân viên bán hàng đưa ra đề nghị: “Tôi sẽ giao hàng vào thứ ba hay thứ tư?”. Đây là ví dụ cho kỹ thuật kết thúc chào hàng nào:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Kết thúc giả định
b. Kết thúc trực tiếp
c. Kết thúc tóm tắt
d. Kết thúc tiêu cực
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Kết thúc giả định
9
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Nhân viên bán hàng sẽ đặt áp lực bắt người mua phải quyết định ngay, dựa trên một số sự kiện sắp xảy ra như: sự tăng giá, sự khan hiếm hàng v.v… Đây là ví dụ cho kỹ thuật kết thúc chào hàng nào:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Kết thúc trực tiếp
b. Kết thúc tóm tắt
c. Kết thúc tiêu cực
d. Kết thúc giả định
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Kết thúc tiêu cực
10
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Nhân viên bán hàng tìm tất cả các điểm đồng ý trừ một điểm mà họ biết rằng nếu vượt qua điểm trở ngại này thì khách sẽ mua. Sau đó, nhân viên bán hàng sẽ làm việc để khắc phục chướng ngại duy nhất còn lại và kết thúc chào hàng. Đây là ví dụ cho kỹ thuật kết thúc chào hàng nào:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Kết thúc tiêu cực
b. Kết thúc tóm tắt
c. v
d. Kết thúc trực tiếp
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Kết thúc tóm tắt
11
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Người bán hàng cần phải:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Hiểu biết về khách hàng
b. Hiểu biết về sản phẩm
c. Hiểu biết về bán hàng
d. Cả 3 câu đều đúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Cả 3 câu đều đúng
12
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Quá trình tự quản của nhân viên bán hàng gồm các bước: Phân tích – Lập kế hoạch – Thực hiện – Kiểm soát.

Lựa chọn một câu trả lời:
Đúng
Sai
Phản hồi
Câu trả lời đúng là ‘Đúng’.

Marketing trực tiếp có vai trò hỗ trợ cho các công cụ nào?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Khuyến mại
b. PR
c. Quảng cáo
d. Cả A, B và C
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Cả A, B và C

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Mục tiêu của công cụ marketing trực tiếp là gì?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Mở rộng kênh phân phối
b. Tìm kiếm nhà cung cấp
c. Kêu gọi vốn đầu tư
d. Cung cấp thông tin, khuyến khích mua hàng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Cung cấp thông tin, khuyến khích mua hàng
3
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Mục tiêu của công cụ marketing trực tiếp là gì

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Tìm kiếm nhà cung cấp
b. Mở rộng kênh phân phối
c. Xây dựng thương hiệu
d. Cả A và B
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Xây dựng thương hiệu
4
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Mục tiêu của công cụ marketing trực tiếp là gì?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Tìm kiếm nhà đầu tư
b. Tìm kiếm nhà cung cấp
c. Duy trì sự thỏa mãn của khách hàng
d. Mở rộng kênh phân phối
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Duy trì sự thỏa mãn của khách hàng
5
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Mục tiêu của công cụ marketing trực tiếp là gì?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Duy trì sự thỏa mãn của khách hàng
b. Xây dựng thương hiệu
c. Cung cấp thông tin, khuyến khích mua hàng
d. Cả A, B và C
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Cả A, B và C
6
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Ưu điểm của công cụ marketing trực tiếp là gì?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Số lượng đối tượng tiếp cận không hạn chế
b. Dữ liệu khách hàng luôn cập nhật dễ dàng
c. Chủ động về mặt thời gian
d. Cả A và B
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Chủ động về mặt thời gian
7
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Ưu điểm của công cụ marketing trực tiếp là gì?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Dữ liệu khách hàng luôn cập nhật dễ dàng
b. Có tính linh hoạt
c. Số lượng đối tượng tiếp cận không hạn chế
d. Cả A, B và C
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Có tính linh hoạt
8
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Ưu điểm của công cụ marketing trực tiếp là gì?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Có tính cá nhân hoá cao
b. Đo lường được hiệu quả
c. Có tính linh hoạt
d. Cả A, B và C
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Cả A, B và C
9
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Nhược điểm của công cụ marketing trực tiếp là gì?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Không có tính chọn lọc đối tượng
b. Dữ liệu khách hàng đòi hỏi phải luôn cập nhật mới
c. Không có tính linh hoạt
d. Không đo lường được hiệu quả
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Dữ liệu khách hàng đòi hỏi phải luôn cập nhật mới
10
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Nhược điểm của công cụ marketing trực tiếp là gì?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Không có tính linh hoạt
b. Số lượng đối tượng tiếp cận còn hạn chế
c. Không có tính chọn lọc đối
d. Không đo lường được hiệu quả tượng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Số lượng đối tượng tiếp cận còn hạn chế
11
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Nhược điểm của công cụ marketing trực tiếp là gì?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của doanh nghiệp
b. Số lượng đối tượng tiếp cận còn hạn chế
c. Dữ liệu khách hàng đòi hỏi phải luôn cập nhật mới
d. Cả A, B và C
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Cả A, B và C
12
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Việc thiết lập các mục tiêu nằm ở bước nào trong việc lập kế hoạch marketing trực tiếp?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Lựa chọn cơ sở dữ liệu
b. Xác định ngân sách và mục tiêu
c. Xác định chiến lược marketing trực tiếp
d. Xác định thị trường mục tiêu
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Xác định ngân sách và mục tiêu
13
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Việc lựa chọn thông tin khách hàng nằm ở bước nào trong việc lập kế hoạch marketing trực tiếp?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Xác định ngân sách và mục tiêu
b. Xác định chiến lược marketing trực tiếp
c. Lựa chọn cơ sở dữ liệu
d. Cả A và B
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Lựa chọn cơ sở dữ liệu
14
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Việc lựa chọn phương tiện truyền thông nằm ở bước nào trong việc lập kế hoạch marketing trực tiếp?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Thực hiện chiến lược
b. Xác định chiến lược marketing trực tiếp
c. Lựa chọn cơ sở dữ liệu
d. Đánh giá kết quả
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Xác định chiến lược marketing trực tiếp
15
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Việc xác định thời điểm truyền thông nằm ở bước nào trong việc lập kế hoạch marketing trực tiếp?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Xác định chiến lược marketing trực tiếp
b. Thực hiện chiến lược
c. Xác định ngân sách và mục tiêu
d. Đánh giá kết quả
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Xác định chiến lược marketing trực tiếp
16
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Việc so sánh kết quả với các mục tiêu đã đề ra nằm ở bước nào trong việc lập kế hoạch marketing trực tiếp?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Đánh giá kết quả
b. Xác định ngân sách và mục tiêu
c. Thực hiện chiến lược
d. Cả B và C
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Đánh giá kết quả
17
Sai
Đạt điểm 0,00 trên 0,50

Đoạn văn câu hỏi
Hình thức marketing trực tiếp qua điện thoại sử dụng với mục đích gì?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Chăm sóc và bán hàng cho khách hàng cũ
b. Xây dựng mối quan hệ với chính quyền địa phương
c. Liên lạc với nhà cung cấp
d. Thông tin cho nhà phân phối
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.

The correct answer is: Chăm sóc và bán hàng cho khách hàng cũ
18
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Hình thức marketing trực tiếp qua điện thoại sử dụng với mục đích gì?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Khảo sát mức độ hài lòng khách hàng
b. Thiết lập mối quan hệ với chính quyền địa phương
c. Kêu gọi các nhà đầu tư
d. Thông báo đặt hàng tới nhà cung cấp
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Khảo sát mức độ hài lòng khách hàng
19
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Hình thức marketing trực tiếp qua phát sóng gồm có mấy loại ?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. 02
b. 03
c. 04
d. Số khác
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: 02
0
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Hình thức marketing trực tiếp qua internet gồm có mấy loại ?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. 04
b. 02
c. 03
d. Số khác
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: 02

Lý do vì sao các doanh nghiệp cần phải đánh giá chương trình IMC?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Chi phí ít tốn kém
b. Đánh giá các tác động riêng lẻ của các phương tiện truyền thông
c. Xác định các mục tiêu đã đạt được
d. Cả A, B và C
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Xác định các mục tiêu đã đạt được

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Lý do vì sao các doanh nghiệp cần phải đánh giá chương trình IMC?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Tránh được những sai lầm tốn kém
b. Dễ chọn lựa các yếu tố cần đánh giá
c. Đánh giá các tác động riêng lẻ của các phương tiện truyền thông
d. Chi phí đánh giá thấp
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Tránh được những sai lầm tốn kém
3
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Lý do vì sao các doanh nghiệp cần phải đánh giá chương trình IMC?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Ít tốn thời gian
b. Đánh giá các chiến lược khác nhau
c. Chi phí đánh giá thấp
d. Đánh giá các tác động riêng lẻ của các phương tiện truyền thông
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Đánh giá các chiến lược khác nhau
4
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Lý do vì sao các doanh nghiệp cần phải đánh giá chương trình IMC?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Đánh giá các chiến lược khác nhau
b. Xác định các mục tiêu đạt được
c. Tăng hiệu quả của chương trình IMC
d. Cả A, B và C
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Cả A, B và C
5
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Việc tổ chức đánh giá chương trình IMC gồm những bước nào?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Đánh giá ý tưởng– đánh giá bản hoàn thiện – đánh giá sau khi thực hiện
b. Đánh giá bản thử nghiệm – đánh giá bản hoàn thiện – đánh giá sau khi thực hiện
c. Đánh giá ý tưởng – đánh giá bản thử nghiệm – đánh giá bản hoàn thiện – đánh giá sau khi thực hiện
d. Đánh giá bản thử nghiệm – đánh giá ý tưởng –đánh giá bản hoàn thiện – đánh giá sau khi thực hiện
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Đánh giá ý tưởng – đánh giá bản thử nghiệm – đánh giá bản hoàn thiện – đánh giá sau khi thực hiện
6
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Việc tổ chức đánh giá chương trình IMC gồm những bước nào?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Đánh giá ý tưởng– đánh giá bản hoàn thiện – đánh giá sau khi thực hiện
b. Đánh giá ý tưởng – đánh giá bản thử nghiệm – đánh giá bản hoàn thiện – đánh giá sau khi thực hiện
c. Đánh giá bản thử nghiệm – đánh giá ý tưởng –đánh giá bản hoàn thiện – đánh giá sau khi thực hiện
d. Đánh giá ý tưởng – đánh giá bản thử nghiệm – đánh giá sau khi thực hiện – đánh giá bản hoàn thiện
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Đánh giá ý tưởng – đánh giá bản thử nghiệm – đánh giá bản hoàn thiện – đánh giá sau khi thực hiện
7
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Các yếu tố mà doanh nghiệp cần đánh giá trong chương trình IMC là gì?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Nguồn phát thông điệp
b. Chỉ số tài chính
c. Doanh số bán hàng
d. Cả A, B và C
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Nguồn phát thông điệp
8
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Để đánh giá các ý tưởng ban đầu, doanh nghiệp sử dụng các phương pháp nào?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Nghiên cứu chuẩn đoán
b. Hội đồng người tiêu dùng
c. Phỏng vấn trực tiếp
d. Đo mức độ hiểu và phản ứng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Phỏng vấn trực tiếp
9
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Để đánh giá bản thử nghiệm, doanh nghiệp sử dụng các phương pháp nào?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Nghiên cứu chuẩn đoán
b. Hội đồng người tiêu dùng
c. Kiểm tra qua phương tiện quảng cáo mẫu
d. Kiểm tra theo danh mục
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Hội đồng người tiêu dùng
10
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Để đánh giá bản hoàn thiện cho mẫu quảng cáo in, doanh nghiệp sử dụng các phương pháp nào?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Kiểm tra theo danh mục
b. Phỏng vấn trực tiếp
c. Đo mức độ hiểu và phản ứng
d. Hội đồng người tiêu dùng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Kiểm tra theo danh mục
11
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Để đánh giá bản hoàn thiện cho mẫu quảng cáo in, doanh nghiệp sử dụng các phương pháp nào?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Phỏng vấn trực tiếp
b. Đo mức độ hiểu và phản ứng
c. Kiểm tra qua phương tiện quảng cáo mẫu
d. Cả A và B
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Kiểm tra qua phương tiện quảng cáo mẫu
12
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Để đánh giá bản hoàn thiện cho mẫu quảng cáo in, doanh nghiệp sử dụng các phương pháp nào?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Hội đồng người tiêu dùng
b. Kiểm tra theo danh mục
c. Kiểm tra qua phương tiện quảng cáo mẫu
d. Cả B và C
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Cả B và C
13
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Để đánh giá bản hoàn thiện cho mẫu quảng phát sóng, doanh nghiệp sử dụng các phương pháp nào?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Phỏng vấn trực tiếp
b. Kiểm tra phòng chiếu mẫu
c. Thảo luận nhóm
d. Kiểm tra theo danh mục
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Kiểm tra phòng chiếu mẫu
14
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Để đánh giá bản hoàn thiện cho mẫu quảng phát sóng, doanh nghiệp sử dụng các phương pháp nào?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Kiểm tra theo danh mục
b. Đo mức độ hiểu và phản ứng
c. Kiểm tra qua phát sóng thật
d. Cả A, B và C
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Kiểm tra qua phát sóng thật
15
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Để đánh giá bản hoàn thiện cho mẫu quảng phát sóng, doanh nghiệp sử dụng các phương pháp nào?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Đo lường sinh lý học
b. Đo mức độ hiểu và phản ứng
c. Kiểm tra theo danh mục
d. Hội đồng người tiêu dùng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Đo lường sinh lý học
16
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Để đánh giá sau khi thực hiện cho mẫu quảng cáo in ấn, doanh nghiệp sử dụng các phương pháp nào?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Kiểm tra theo danh mục
b. Kiểm tra qua phương tiện quảng cáo mẫu
c. Điều tra
d. Hội đồng người tiêu dùng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Điều tra
17
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Để đánh giá sau khi thực hiện cho mẫu quảng cáo in ấn, doanh nghiệp sử dụng các phương pháp nào?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Kiểm tra mức độ nhận diện
b. Nghiên cứu chuẩn đoán
c. Kiểm tra qua phương tiện quảng cáo mẫu
d. Kiểm tra theo danh mục
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Kiểm tra mức độ nhận diện
18
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Để đánh giá sau khi thực hiện cho mẫu quảng cáo in ấn, doanh nghiệp sử dụng các phương pháp nào?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Kiểm tra trong phòng chiếu mẫu
b. Đo lường sinh lý học
c. Nghiên cứu chuẩn đoán
d. Kiểm tra mức độ ghi nhớ
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Kiểm tra mức độ ghi nhớ
19
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Để đánh giá sau khi thực hiện cho mẫu quảng cáo phát sóng, doanh nghiệp sử dụng các phương pháp nào?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Hội đồng người tiêu dùng
b. Kiểm tra ngoài thị trường
c. Đo lường sinh lý học
d. Kiểm tra qua phát sóng thật
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Kiểm tra ngoài thị trường
0
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Để đánh giá sau khi thực hiện cho mẫu quảng cáo phát sóng, doanh nghiệp sử dụng các phương pháp nào?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Đo lường sinh lý học
b. Kiểm tra trong phòng chiếu mẫu
c. Đánh giá một nguồn
d. Nghiên cứu qua phương tiện quảng cáo mẫu
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Đánh giá một nguồn

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *