Thương mại điện tử

Please follow and like us:

Thương mại điện tử
Yếu tố nào quyết định sự tồn tại của trung gian trong thương mại điện tử:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Khả năng kết nối người mua và người bán
b. Lợi nhuận của trung gian
c. Các dịch vụ giá trị gia tăng mà trung gian đó cung cấp
d. Quan hệ của trung gian đối với các bên
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Khả năng kết nối người mua và người bán

Đúng

Trong các yếu tố sau, yếu tố nào quan trọng nhất với sự phát triển TMĐT

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Công nghệ thông tin
b. Nguồn nhân lực
c. Môi trường pháp lý, kinh tế
d. Môi trường chính trị, xã hội
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Công nghệ thông tin

Đúng

Yếu tố nào dưới đây chưa thể được xem là lợi ích của TMĐT đối với người tiêu dùng?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Tiếp cận được rất nhiều thông tin
b. Có thể mua sắm mọi lúc mọi nơi
c. Có thể tùy chỉnh sản phẩm và dịch vụ yêu thích
d. Bảo mật thông tin cá nhân hoàn hảo
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Bảo mật thông tin cá nhân hoàn hảo

Đúng

Chỉ ra ví dụ của việc tiếp tục sử dụng trung gian trong kinh doanh

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Mua vé máy bay trực tiếp từ hãng hàng không
b. Sử dụng nhân viên bán hàng để thương lượng các hợp đồng lớn, phức tạp
c. Mua bảo hiểm từ công ty thay vì qua đại lý
d. Mua bán chứng khoán qua Internet thay vì dùng môi giới
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Sử dụng nhân viên bán hàng để thương lượng các hợp đồng lớn, phức tạp

Đúng

Chỉ ra hạn chế của TMĐT

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Mở rộng thị trường
b. Khả năng hoạt động liên tục 24/7
c. Liên kết với hệ thống thông tin của nhà cung cấp, nhà phân phối
d. Yêu cầu về hệ thống phần cứng, phần mềm, nối mạng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Yêu cầu về hệ thống phần cứng, phần mềm, nối mạng

Đúng

Các nội dung được xuất bản nhưng chỉ có thể đọc được qua máy vi tính hay các thiết bị cầm tay là ví dụ nào của xuất bản điện tử?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Edu-tainment
b. E-book
c. Distance Learning
d. P2P
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: E-book

Đúng

Yếu tố không phải là lợi ích của thương mại điện tử:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Tăng cơ hội mua, bán
b. Dịch vụ khách hàng tốt hơn
c. Giao dịch an toàn hơn
d. Giảm chi phí, tăng lợi nhuận
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Giao dịch an toàn hơn

Đúng

Công ty XYZ bán nhiều loại sản phẩm thông qua website của mình, họ đang sử dụng mô hình kinh doanh nào

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Bán lẻ trực tuyến
b. Đấu giá trực tuyến
c. Khách hàng tự định giá
d. Marketing liên kết
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Bán lẻ trực tuyến

Đúng

Yếu tố nào sau đây quan trọng nhất đối với sự phát triển của thương mại điện tử?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Nguồn nhân lực
b. Nhận thức của người dân
c. Công nghệ thông tin
d. Môi trường pháp lý, kinh tế
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Công nghệ thông tin

Đúng

Theo Turban (2006), TMĐT là quá trình:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Sử dụng các thiết bị điện tử và mạng viễn thông để marketing sản phẩm, dịch vụ.
b. Sử dụng thiết bị điện tử trong một số bước hoặc toàn bộ quy trình kinh doanh
c. Mua, bán, hoặc trao đổi hàng hóa, dịch vụ thông qua máy tính và mạng viễn thông, đặc biệt là Internet.
d. Tự động hóa quá trình bán hàng và thanh toán
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Mua, bán, hoặc trao đổi hàng hóa, dịch vụ thông qua máy tính và mạng viễn thông, đặc biệt là Internet.

Trong thực tế, mạng …………….. thường bao gồm nhiều mạng LAN kết nối lại với nhau.

Chọn một câu trả lời đúng:
a. LAN
b. WAN
c. Intranet
d. Extranet
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: WAN

Đúng

Web Browser và Web Server trao đổi với nhau qua giao thức nào?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. HTTP
b. TCP/IP
c. EDI
d. WWW
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: HTTP

Đúng

Khái niệm nào dưới đây là đúng nhất cho thuật ngữ “Internet”?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Mạng máy tính toàn cầu
b. World Wide Web
c. Mạng máy tính cục bộ (LAN)
d. Extranet kết hợp Intranet
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Mạng máy tính toàn cầu

Đúng

Quy trình chuyển tên miền thành địa chỉ IP được thực hiện ở?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. DNS Server
b. Router
c. Domain Server
d. ISP
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: DNS Server

Đúng

Mạng kết nối các máy tính và các thiết bị ngoại vi trong một phạm vi hẹp nhằm chia sẻ tài nguyên phần cứng và phần mềm được gọi là?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. LAN
b. WAN
c. Intranet
d. Extranet
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: LAN

Đúng

Yêu cầu nào là không cần thiết khi tìm nơi lưu trữ Web Site (Web Host)?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài
b. Có băng thông đủ lớn
c. Giải pháp bảo mật và sao lưu dữ liệu tốt
d. Có dung lượng đủ lớn
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài

Đúng

Nơi lưu trữ website (Web Host) là gì?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Nơi trao đổi thông tin website với người sử dụng
b. Website
c. Trình duyệt Web
d. USB
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Nơi trao đổi thông tin website với người sử dụng

Đúng

Máy chủ Web (Máy phục vụ Web – Web Server) đảm nhiệm một số chức năng sau, ngoại trừ:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Quản lý nhân sự trực tuyến
b. E-mail (Thư điện tử)
c. Ghi nhận thông tin truy cập của người dùng
d. Đảm bảo an toàn trong giao dịch trực tuyến
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Quản lý nhân sự trực tuyến

Đúng

Triển khai dịch vụ lưu trữ Web Site (Web Hosting) cùng địa điểm là gì?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Thuê chỗ đặt máy chủ lưu trữ website
b. Sử dụng chung máy chủ của nhà cung cấp
c. Cung cấp dịch vụ bảo mật website
d. Lưu trữ trên website miễn phí
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Thuê chỗ đặt máy chủ lưu trữ website

Đúng

Theo cách hiểu chung hiện nay, TMĐT là việc sử dụng yếu tố nào dưới đây để tiến hành các hoạt động thương mại

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Internet
b. Các mạng
c. Các phương tiện điện tử
d. Các phương tiện điện tử và mạng Internet
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Các phương tiện điện tử và mạng Internet

Thuật ngữ nào dưới đây đề cập đến loại hình công ty thực hiện hoạt động kinh doanh trực tuyến?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Click and mortar
b. Brick and mortar
c. Brick and Website
d. Website and mortar
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Click and mortar

Đúng

Công ty XYZ có dịch vụ giúp các cá nhân bán hàng cho các cá nhân khác và thu một khoản phí trên các giao dịch được thực hiện. Mô hình kinh doanh TMĐT nào được công ty sử dụng

Chọn một câu trả lời đúng:
a. B2B
b. B2C
c. C2C
d. P2P
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: C2C

Đúng

Bộ tài chính cung cấp các thông tin hướng dẫn doanh nghiệp tính toán và nộp thuế thu nhập thông qua website chính thức của Bộ và cập nhật thường xuyên hàng quý. Đây là mô hình gì?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. G2G
b. G2C
c. G2B
d. G2E
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: G2B

Đúng

Giỏ mua hàng điện tử KHÔNG nhất thiết phải có chức năng nào dưới đây?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Tìm kiếm sản phẩm
b. Liên kết đến phần mềm thanh toán điện tử
c. Tính toán giá, lập hóa đơn
d. Lựa chọn, thêm, bớt sản phẩm
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Tìm kiếm sản phẩm

Đúng

Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau về thương mại điện tử (TMÐT)

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Khách hàng có thể xem xét kĩ lưỡng sản phẩm mà họ ðặt mua
b. Giao dịch nhanh chóng, hiệu quả
c. Tiến hành qua mạng
d. Hiện diện toàn cầu của doanh nghiệp và sản phẩm của doanh nghiệp
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Khách hàng có thể xem xét kĩ lưỡng sản phẩm mà họ ðặt mua

Đúng

Công ty XYZ bán hàng hoá cho các khách hàng cá nhân, mô hình nào được sử dụng

Chọn một câu trả lời đúng:
a. B2B
b. B2C
c. C2C
d. P2P
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: B2C

Đúng

Chỉ ra loại hình giao dịch Thương mại điện tử chưa phổ biến hiện nay ở VN:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. B2C
b. B2G
c. B2B
d. G2C
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: G2C

Đúng

Một cá nhân truy cập vào trang web thuộc Bộ tài chính để kê khai các thông tin về thuế thu nhập hàng năm. Đây là ví dụ của mô hình gì?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. G2E
b. G2B
c. G2G
d. E-government (Chính phủ điện tử)
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: E-government (Chính phủ điện tử)

Đúng

Website eBay.com cho phép các cá nhân đấu giá trực tuyến qua mạng, đây là mô hình thương mại điện tử nào?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. B2B
b. P2P
c. B2C
d. C2C
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: C2C

Đúng

Công ty XYZ giúp các cá nhân trao đổi các sản phẩm số hoá, mô hình kinh doanh đã được áp dụng là mô hình nào?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. B2B
b. B2C
c. C2C
d. P2P
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: P2P

Một ứng dụng trên website cho phép người xem tự do đăng nhập, đặt câu hỏi, bình luận và trao đổi ý kiện gọi là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Danh sách thảo luận qua email
b. Chat group
c. Danh sách chung
d. Diễn đàn thảo luận điện tử
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Diễn đàn thảo luận điện tử

Đúng

Chỉ ra ví dụ của mô hình bán lẻ qua mạng

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Cửa hàng A không có trụ sở thực và bán nhiều loại hàng hoá qua mạng Internet
b. Cửa hàng B không có trụ sở thực và bán một số sản phẩm nhất định qua mạng LAN
c. Cửa hàng C có trụ sở thực và không có website chỉ bán một loại hàng hoá
d. Tất cả đều đúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Cửa hàng A không có trụ sở thực và bán nhiều loại hàng hoá qua mạng Internet

Đúng

Trên trang web www.amazon.com, tab đưa ra những sản phẩm gợi ‎ý cho khách hàng là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Lịch sử duyệt web của bạn (Your browsing history)
b. Được đề xuất cho bạn (Recommended for you)
c. Xếp hạng các mục (Rate these items)
d. Cải thiện đề xuất của bạn (Improve your recommendations)
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Được đề xuất cho bạn (Recommended for you)

Sai
Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Tất cả các dịch vụ nhằm đảm bảo khách hàng nhận được sản phẩm mà họ đặt mua qua mạng trong thời gian đã cam kết được gọi là gì?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Back-office operations
b. Thực hiện đơn hàng – order fulfillment
c. Logistics
d. Vận tải
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.

The correct answer is: Thực hiện đơn hàng – order fulfillment

Đúng

Công ty cho phép khách hàng thảo luận về sản phẩm, công dụng, cách sử dụng… trên website của mình. Hình thức này gọi là xúc tiến thông qua

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Chatroom
b. Diễn đàn
c. Blog
d. Viral marketing
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Diễn đàn

Đúng

Yếu tố nào dưới đây chưa được xem là lợi ích của đào tạo trực tuyến?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Người học không cần kỹ năng vi tính cơ bản
b. Tiếp cận được nhiều người học và nội dung đa dạng hơn
c. Giảm chi phí cho người học ở xa
d. Linh hoạt về thời gian và địa điểm học
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Người học không cần kỹ năng vi tính cơ bản

Đúng

Trên trang web www.amazon.com, tab lưu thông tin liên quan đến những sản phẩm mà khách hàng đã từng xem là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Lịch sử duyệt web của bạn (Your browsing history)
b. Được đề xuất cho bạn (Recommended for you)
c. Xếp hạng các mục (Rate these items)
d. Cải thiện đề xuất của bạn (Improve your recommendations)
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Lịch sử duyệt web của bạn (Your browsing history)

Đúng

Dr.Van truy cập một website ở đó có chức năng truy cập tiếp vào các thông tin được cá biệt hóa theo đúng nhu cầu của cô, đây là ví dụ về mô hình gì?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Sàn giao dịch
b. Cửa hàng trực tuyến
c. Cổng thông tin
d. Trình duyệt
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Cổng thông tin

Đúng

Portal có vai trò làm giao diện giữa công ty, khách hàng và nhà cung cấp để cung cấp thông tin đến từng nhóm đối tượng cụ thể được gọi là

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Cổng thông tin nội bộ
b. Cổng thông tin cá nhân
c. Cổng thông tin bên ngoài
d. Cổng thông tin giao dịch
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Cổng thông tin giao dịch

Đúng

Các website xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh cần có chức năng nào nhất

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Thông tin thương mại
b. Tìm kiếm đối tác, bạn hàng, người mua, người bán
c. Đăng nhập các chào mua, chào bán
d. Giới thiệu các doanh nghiệp uy tín
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Tìm kiếm đối tác, bạn hàng, người mua, người bán

Trên trang web www.amazon.com, tab đưa ra những sản phẩm gợi ‎ý cho khách hàng là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Lịch sử duyệt web của bạn (Your browsing history)
b. Được đề xuất cho bạn (Recommended for you)
c. Xếp hạng các mục (Rate these items)
d. Cải thiện đề xuất của bạn (Improve your recommendations)
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Được đề xuất cho bạn (Recommended for you)

Đúng

Công ty cho phép khách hàng thảo luận về sản phẩm, công dụng, cách sử dụng… trên website của mình. Hình thức này gọi là xúc tiến thông qua

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Chatroom
b. Diễn đàn
c. Blog
d. Viral marketing
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Diễn đàn

Đúng

Yếu tố nào dưới đây chưa được xem là lợi ích của đào tạo trực tuyến?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Người học không cần kỹ năng vi tính cơ bản
b. Tiếp cận được nhiều người học và nội dung đa dạng hơn
c. Giảm chi phí cho người học ở xa
d. Linh hoạt về thời gian và địa điểm học
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Người học không cần kỹ năng vi tính cơ bản

Đúng

Các website xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh cần có chức năng nào nhất

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Thông tin thương mại
b. Tìm kiếm đối tác, bạn hàng, người mua, người bán
c. Đăng nhập các chào mua, chào bán
d. Giới thiệu các doanh nghiệp uy tín
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Tìm kiếm đối tác, bạn hàng, người mua, người bán

Đúng

Portal có vai trò làm giao diện giữa công ty, khách hàng và nhà cung cấp để cung cấp thông tin đến từng nhóm đối tượng cụ thể được gọi là

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Cổng thông tin nội bộ
b. Cổng thông tin cá nhân
c. Cổng thông tin bên ngoài
d. Cổng thông tin giao dịch
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Cổng thông tin giao dịch

Đúng

Chỉ ra ví dụ của mô hình bán lẻ qua mạng

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Cửa hàng A không có trụ sở thực và bán nhiều loại hàng hoá qua mạng Internet
b. Cửa hàng B không có trụ sở thực và bán một số sản phẩm nhất định qua mạng LAN
c. Cửa hàng C có trụ sở thực và không có website chỉ bán một loại hàng hoá
d. Tất cả đều đúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Cửa hàng A không có trụ sở thực và bán nhiều loại hàng hoá qua mạng Internet

Đúng

Một ứng dụng trên website cho phép người xem tự do đăng nhập, đặt câu hỏi, bình luận và trao đổi ý kiện gọi là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Danh sách thảo luận qua email
b. Chat group
c. Danh sách chung
d. Diễn đàn thảo luận điện tử
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Diễn đàn thảo luận điện tử

Đúng

Tất cả các dịch vụ nhằm đảm bảo khách hàng nhận được sản phẩm mà họ đặt mua qua mạng trong thời gian đã cam kết được gọi là gì?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Back-office operations
b. Thực hiện đơn hàng – order fulfillment
c. Logistics
d. Vận tải
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Thực hiện đơn hàng – order fulfillment

Đúng

Dr.Van truy cập một website ở đó có chức năng truy cập tiếp vào các thông tin được cá biệt hóa theo đúng nhu cầu của cô, đây là ví dụ về mô hình gì?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Sàn giao dịch
b. Cửa hàng trực tuyến
c. Cổng thông tin
d. Trình duyệt
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Cổng thông tin

Đúng

Trên trang web www.amazon.com, tab lưu thông tin liên quan đến những sản phẩm mà khách hàng đã từng xem là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Lịch sử duyệt web của bạn (Your browsing history)
b. Được đề xuất cho bạn (Recommended for you)
c. Xếp hạng các mục (Rate these items)
d. Cải thiện đề xuất của bạn (Improve your recommendations)
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Lịch sử duyệt web của bạn (Your browsing history)

Cách nào sau đây là quan trọng nhất để thu hút khách hàng trở lại với website của doanh nghiệp?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Cải tiến, cập nhật nội dung website linh hoạt, thường xuyên
b. Thay đổi chức năng trên website liên tục
c. Tãng tốc độ vào website bằng cách đầu tư vào hạ tầng CNTT
d. Tãng tốc độ vào website bằng cách đầu tư vào hạ tầng CNTT
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Cải tiến, cập nhật nội dung website linh hoạt, thường xuyên

Đúng

Việc xác định xem sẽ đặt dữ liệu của website ở đâu là một phần của hoạt động nào dưới đây:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Xác định nội dung
b. Lựa chọn dịch vụ Web hosting
c. Cấu trúc của website
d. Tìm tên miền
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Lựa chọn dịch vụ Web hosting

Đúng

Một quảng cáo được xuất hiện bên dưới cửa sổ trang web được mở ra để khi người xem đóng các cửa sổ đó sẽ nhìn thấy quảng cáo, đây là hình thức quảng cáo gì?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Quảng cáo hiện trước – pop-up ad
b. Quảng cáo ẩn – invisible ad
c. Thay đổi trang chủ – changing homepage
d. Quảng cáo hiện sau – pop-under ad
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Quảng cáo hiện sau – pop-under ad

Đúng

Công ty X cho thuê một chỗ đặt banner, và tính phí dựa trên số lượng người vào website thông qua banner này. Ðây là mô hình quảng cáo gì?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Click throughs
b. Hits
c. Actual purchases
d. Page views
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Click throughs

Đúng

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) là cách thức gì?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Tạo liên kết được tài trợ khi tìm kiếm thông tin
b. Đưa website lên vị trí cao trong kết quả tìm kiếm
c. Giúp người truy cập tìm kiếm thông tin nhanh
d. Trợ giúp khách hàng tìm kiếm trực tuyến
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Đưa website lên vị trí cao trong kết quả tìm kiếm

Đúng

Người dùng internet truy cập vào một trang web nào đó bằng cách đánh địa chỉ trang web trên trình duyệt web. Google Analytics xếp người đó vào nhóm nào trong Traffice Sources?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Search Traffic
b. Referral Traffic
c. Direct Traffic
d. Station Traffic
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Direct Traffic

Đúng

Quá trình chia nhỏ thị trường thành những nhóm khác nhau theo một số tiêu chí để tiến hành nghiên cứu được gọi là gì?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Nghiên cứu thị trường – research
b. Xác định thị trường mục tiêu – target marketing
c. Cá nhân hóa – personalization
d. Phân khúc thị trường – market segmentation
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Phân khúc thị trường – market segmentation

Đúng

Chi phí đặt banner quảng cáo trên website thường bịảnh hưởng bởi một số tiêu chí nhất định, ngoại trừ

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Số chữ trên banner
b. Tính chất banner là độc quyền hay xoay vòng
c. Vị trí đặt banner trên website
d. Số lượng truy cập vào website sẽ đặt banner
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Số chữ trên banner

Đúng

Một website với mục đích chính là cung cấp thông tin về doanh nghiệp và sản phẩm, dịch vụ được gọi là gì?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Trang web tương tác – interactive site
b. Trang web nhằm thu hút khách hàng – attractor
c. Trang web cung cấp thông tin – informational site
d. Trang web cho phép giao dịch – transactional site
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Trang web cung cấp thông tin – informational site

Đúng

Chỉ ra yếu tố không phải lợi ích của quảng cáo bằng banner trên mạng

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Dẫn người sử dụng đến website được quảng cáo
b. Người xem bị buộc phải xem banner quảng cáo
c. Thay đổi nội dung phù hợp thị trường mục tiêu
d. Chi phí thấp nhất trong các hình thức quảng cáo trực tuyến
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Chi phí thấp nhất trong các hình thức quảng cáo trực tuyến

Chứng thư số là gì?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Tập tin đính kèm chữ ký số của giám đốc công ty
b. Chứng nhận về khóa công khai/khóa riêng để mã hóa
c. Giấy phép kinh doanh số
d. Chứng nhận chất lượng sản phẩm
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Chứng nhận về khóa công khai/khóa riêng để mã hóa

Đúng

Theo Kenneth và cộng sự, quy trình bảo mật thương mại điện tử sẽ bao gồm … bước?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. 3
b. 4
c. 5
d. 6
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: 5

Đúng

Yếu tố nào không thuộc quy trình xác nhận chữ kí điện tử?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Thông điệp nhận được
b. Khoá bí mật
c. Bản tóm lược của thông điệp
d. Kết quả so sánh hai bản tóm lược
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Khoá bí mật

Đúng

Sự khác biệt giữa hợp đồng truyền thống và điện tử thể hiện rõ nhất ở

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Đối tượng của hợp đồng
b. Nội dung của hợp đồng
c. Chủ thể của hợp đồng
d. Hình thức của hợp đồng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answers are: Nội dung của hợp đồng, Hình thức của hợp đồng

Đúng

Cho phép một đối tượng có thể thực hiện một số giao dịch trên website là khía cạnh nào của an toàn TMĐT?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Phân quyền
b. Xác thực
c. Kiểm tra
d. Tính sẵn có
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Phân quyền

Đúng

____________ liên quan đến khả năng nhận biết các đối tác tham gia giao dịch trực tuyến trên Internet?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Tính xác thực
b. Tính đảm bảo bí mật
c. Tính toàn vẹn
d. Tính chống phủ định
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Tính xác thực

Đúng

Chọn phát biểu sai:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Chính sách bảo mật là những yêu cầu, quy định mà những người của tổ chức phải thực hiện để đạt được các mục tiêu về an toàn thông tin.
b. Chính sách bảo mật sẽ được tập thể công ty soạn thảo và ban hành thực hiện.
c. Chính sách bảo mật sẽ là tiền đề để công ty xây dựng các giải pháp bảo mật, xây dựng những quy trình đảm bảo an toàn hệ thống.
d. Chính sách bảo mật cũng gán trách nhiệm về an toàn cho các thành viên của tổ chức công ty
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Chính sách bảo mật sẽ được tập thể công ty soạn thảo và ban hành thực hiện.

Đúng

Tính _________ liên quan đến khả năng kiểm soát việc sử dụng thông tin cá nhân mà khách hang cung cấp về chính bản thân họ?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Xác thực
b. Đảm bảo bí mật
c. Toàn vẹn
d. Chống phủ định
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Đảm bảo bí mật

Đúng

Theo quy trình bảo mật thương mại điện tử của Kenneth và cộng sự, thông tin, phát minh, hình ảnh, website được xem là ….. của công ty?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Tài sản số hóa
b. Dữ liệu
c. Hệ thống
d. Tài sản
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Tài sản số hóa

Đúng

Yếu tố nào không thuộc quy trình tạo lập chữ kí điện tử

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Thông điệp gốc
b. Bản tóm lược của thông điệp
c. Khoá công cộng
d. Chữ ký điện tử
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Khoá công cộng

Sự khác biệt lớn nhất giữa Thẻ tín dụng (credit card) và Thẻ ghi nợ (debit card) là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Khả năng thanh toán trong các giao dịch truyền thống (tại siêu thị, cửa hàng…)
b. Khả năng chi tiêu bị giới hạn
c. Khả năng rút tiền từ các máy ATM
d. Khả năng thanh toán trong giao dịch qua Internet (mua hàng qua mạng)
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Khả năng chi tiêu bị giới hạn

Đúng

Tuấn sử dụng thẻ để mua một số sách trên mạng. Các khoản thanh toán bị trừ tực tiếp từ tài khoản tiền gửi của ông đặt tại ngân hàng Vietcombank. Trong trường hợp này, ông Tuấn đã sử dụng loại thẻ nào?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Ví điện tử – e-wallet
b. Thẻ tín dụng – credit card
c. Thẻ ghi nợ – debit card
d. Thẻ mua hàng – charge card
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Thẻ ghi nợ – debit card

Đúng

Lynn thực hiện các khoản thanh toán hàng tháng thông qua một website thanh toán trực tuyến do ngân hàng cung cấp. Đây là ví dụ về:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Ngân hàng điện tử – online banking
b. Thanh toán hóa đơn trực tuyến – biller direct
c. Thẻ tín dụng ảo – virtual credit card
d. Cổng thanh toán hóa đơn trực tuyến – bill consolidator
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Ngân hàng điện tử – online banking

Đúng

Một loại thẻ thanh toán cho phép chủ thẻ sử dụng một khoản tiền để thanh toán với giới hạn nhất định do công ty cấp thẻ đưa ra và thường yêu cầu một tỷ suất lợi nhuận khá cao đối với những khoản thanh toán không được trả đúng hạn. Đây là loại thẻ nào?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Thẻ tín dụng – credit card
b. Thẻ mua hàng – charge card
c. Thẻ ghi nợ – debit card
d. Thẻ thanh toán điện tử – e-payment card
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Thẻ tín dụng – credit card

Đúng

Sử dụng ….. khách hàng không cần phải điền các thông tin vào các đơn đặt hàng trực tuyến mà chỉ cần chạy phần mềm trên máy tính

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Séc điện tử: E-cheque
b. Tiền số hoá: Digital cash
c. Ví điện tử: E-wallet
d. Tiền điện tử: E-cash
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Ví điện tử: E-wallet

Đúng

Tập hợp những phương thức mã hóa, bảo mật nhằm bảo đảm an toàn cho các giao dịch trên mua bán trên mạng gọi tắt là SET là viết tắt của:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Secure Electronic Transaction
b. Secure Express Tranfer
c. Secure Express Transaction
d. Secure Electronic Tranfer
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Secure Electronic Transaction

Đúng

Lợi ích mà người mua có được khi áp dụng SET trong các giao dịch thương mại điện tử?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Ðảm bảo không bị đánh cắp thông tin thẻ tín dụng
b. Ðảm bảo người bán có uy tín cao
c. Ðảm bảo hàng hóa giao đúng người mua
d. Ðảm bảo hàng hóa giao đúng thời gian quy định
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Ðảm bảo không bị đánh cắp thông tin thẻ tín dụng

Đúng

Dịch vụ kết nối người bán hàng, khách hàng và các ngân hàng liên quan để thực hiện các giao dịch thanh toán điện tử, được gọi là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Ngân hàng thông báo
b. Tín dụng trực tuyến
c. Thanh toán trực tuyến
d. Giao dịch trực tuyến
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Thanh toán trực tuyến

Đúng

Hoàng đăng ký sử dụng một dịch vụ thanh toán cho phép tập hợp tất cả các hóa đơn mà Hoàng phải trả trong tháng từ các nhà cung cấp dịch vụ khác nhau, và chỉ phải thực hiện một thanh toán duy nhất. Đây là ví dụ về hình thức thanh toán điện tử nào?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Thanh toán hóa đơn trực tuyến – biller direct
b. Thẻ tín dụng ảo – virtual credit card
c. Cổng thanh toán hóa đơn trực tuyến – bill consolidator
d. Ngân hàng điện tử – online banking
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Cổng thanh toán hóa đơn trực tuyến – bill consolidator

Đúng

Một doanh nghiệp được phép chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng, họ có trong tay cơ sở dữ liệu về thẻ tín dụng của khách hàng hay không? Chọn đáp án đúng:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Không, nhờ một tổ chức khác chứng thực
b. Có, để có thể xác minh thẻ hợp lệ hay không
c. Có, nhưng phải tự bảo mật
d. Không, chỉ có tổ chức phát hành thẻ được biết
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Không, nhờ một tổ chức khác chứng thực
1

Jeff muốn mua hàng trên mạng nhưng không tin tưởng vào chính sách bảo mật thông tin cá nhân, anh ta có thể sử dụng công cụ nào trên mạng để tham khảo

a.
Shopbot

b.
Business rating site

c.
Shopping portals

d.
Trust verification site

Trên góc độ khách hàng sử dụng hóa đơn điện tử, hãy chỉ ra vấn đề không phải là lợi ích đối với họ:

a.
Địa điểm thanh toán cố định

b.
Dễ dàng lưu trữ hóa đơn

c.
Không giới hạn thời gian thanh toán

d.
Giảm chi phí

3

Chỉ ra yếu tố không phải là ưu điểm của thị trường lao động qua mạng ?

a.
Chi phí

b.
Thời gian tìm kiếm

c.
Quy mô của thị trường lao động

d.
Tốc độ giao tiếp

4

Một marketer sử dụng e-mail để quảng cáo đến các khách hàng tiềm năng, hình thức này được gọi là gì?

a.
“Người truyền tải nội dung” – “content disseminator”

b.
“Người tạo ra thị trường” – “market maker”

c.
“Marketer lan tỏa” – “viral marketer”

d.
“Môi giới giao dịch” – “transaction broker”

5

Ðể xúc tiến xuất khẩu thành công trong ngày nay, doanh nghiệp không cần:

a.
Có đội ngũ cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin

b.
Có kế hoạch marketing thông qua thư điện tử

c.
Tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử

d.
Có website riêng của công ty

6

Hệ thống địa chỉ dựa theo tên cho phép xác định các website hoặc máy chủ web kết nối vào Internet được gọi là:

a.
URL

b.
ISP address

c.
Host name

d.
Domain name

7

Nội dung cấp độ thứ hai trên website kinh doanh TMĐT bao gồm một số hình thức nhất định, ngoại trừ:

a.
Bán thêm những sản phẩm liên quan

b.
Nội dung khuyến mãi

c.
Mô tả đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm

d.
Bán những sản phẩm tương tự

8

Tại Việt Nam, các doanh nghiệp bán lẻ nên hướng tới mô hình TMĐT nào?

a.
Bán hàng trực tuyến

b.
Giao dịch, chia sẻ thông tin và phối hợp hoạt động với các bên liên quan nhằm tự động hóa việc chấp nhận và xử lý các đơn đặt hàng

c.
Bán hàng trực tuyến và thanh toán qua mạng

d.
Thanh toán qua mạng

9

Quá trình kiểm tra để xác định xem thông tin về thẻ có chính xác không và số dư tiền trên thẻ đủ để thanh toán cho giao dịch hay không được gọi là

a.
Mua hàng

b.
Xác thực

c.
Thanh toán

d.
Kiểm chứng
10

Một số yếu tố cần xem xét khi triển khai chức năng thanh toán điện tử, ngoại trừ

a.
Sự tiện dụng trong thanh toán

b.
Đội ngũ xây dựng website

c.
Cơ sở pháp lý cho thanh toán điện tử

d.
Tính bảo mật, an toàn trong thanh toán điện tử

11

Chỉ ra yếu tố không thuộc Năm lực lượng cạnh tranh của Michael Porter

a.
Sức ép từ phía đối thủ cạnh tranh

b.
Sức ép từ phía nhà cung cấp

c.
Tác động của hệ thống thông tin TMĐT

d.
Đe doạ từ phía các sản phẩm thay thế

12

Tránh việc dò mật khẩu trên website tự động ta sử dụng cách thức ?

a.
Tăng cường hệ thống Firewall

b.
Ðặt mật khẩu phức tạp

c.
Mã hóa mật khẩu

d.
Tăng năng lực xử lý của máy chủ
13

Chức năng trên website cho phép người xem tự do đăng nhập, đặt câu hỏi, bình luận và trao đổi ý kiến gọi là

a.
Phòng chat

b.
Thảo luận qua email

c.
Diễn đàn

d.
Danh sách chung

14

Giao dịch điện tử được thực hiện tự động từng phần hoặc toàn bộ thông qua hệ thống thông tin được thiết lập sẵn được gọi là:

a.
Giao dịch điện tử

b.
Giao dịch tự động

c.
Giao dịch thương mại điện tử

d.
Giao dịch điện tử tự động

15

Công cụ giỏ mua hàng điện tử không nhất thiết phải có chức năng nào dưới đây

a.
Lựa chọn, thêm bớt sản phẩm

b.
Liên kết đến phần mềm thanh toán điện tử

c.
Tìm kiếm sản phẩm

d.
Tính toán giá, lập hóa đơn
16

TMĐT là việc ứng dụng các phương tiện điện tử và công nghệ thông tin nhằm tự động hoá quá trình và các nghiệp vụ kinh doanh. Đây là TMĐT nhìn từ góc độ:

a.
Mạng Internet

b.
Dịch vụ

c.
Truyền thông

d.
Kinh doanh

17

Chỉ ra yếu tố không phải là lợi ích của hợp đồng điện tử

a.
Tiền đề thực hiện toàn bộ các giao dịch điện tử qua mạng

b.
Duy trì quan hệ lâu dài với khách hàng và người cung cấp

c.
Nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế

d.
An toàn trong giao dịch, kí kết hợp đồng

18

Một tổ chức lớn thường mua sắm thông qua hệ thống đấu thầu trực tuyến (a tendering system). Đây là ví dụ của mô hình:

a.
Marketing trực tiếp (direct marketing)

b.
Viral marketing

c.
Đấu thầu trực tuyến (a reverse auction)

d.
Marketing liên kết (affilliate marketing)

19

Mỗi lần khách hàng đặt hàng một đĩa CD từ cửa hàng bán đĩa nhạc trực tuyến, phần mềm quản lý kho hàng thông báo rằng một chiếc đĩa loại đó đã được đặt hàng. Đây là ví dụ về:

a.
Chức năng hỗ trợ sản phẩm – product support function.

b.
Chức năng đặt hàng trực tuyến – order entry function

c.
Chức năng cung cấp dịch vụ khách hàng – customer service function

d.
Chức năng thực hiện đơn hàng – order fulfillment function

0

Người dùng internet truy cập vào một trang web nào đó bằng cách đánh địa chỉ trang web trên trình duyệt web . Google Analytics xếp người đó vào nhóm nào trong Traffice Sources?

a.
Search Traffic

b.
Station Traffic

c.
Referral Traffic

d.
Direct Traffic

1

Một trong những lý do cần mở tài khoản thương mại người bán (Internet Merchant Account) khi triển khai thanh toán bằng thẻ tín dụng trực tuyến là để:

a.
Giải quyết trách nhiệm tài chính người bán

b.
Sử dụng dịch vụ bắt buộc tại ngân hàng

c.
Kiểm soát kinh doanh trực tuyến hiệu quả

d.
Bảo mật thông tin thẻ tín dụng
2

Lưu ý nào dưới đây không nên thực hiện khi thiết kế website?

a.
Nguyên tắc năm cái nhấp chuột “five-click rule”

b.
Không nên tạo những trang cản trở

c.
Trang Web nên ngắn gọn và đơn giản

d.
Nội dung quan trọng nhất đặt ởđầu trang

3

Tài khoản thương mại người bán (Internet Merchant Account) là tài khoản gì?

a.
Trả lương cho nhân viên bán hàng trực tuyến

b.
Thu tiền bán hàng của cửa hàng bán lẻ

c.
Thanh toán hàng hóa xuất nhập khẩu

d.
Chấp nhận thanh toán thẻ tín dụng trực tuyến

4

Chức năng giỏ mua hàng điện tử trên website thuộc thành phần nào của thị trường TMĐT?

a.
Hệ thống tương tác với khách hàng

b.
Sản phẩm và dịch vụ

c.
Cơ sở hạ tầng

d.
Các dịch vụ hỗ trợ khác

5

Tại sao người kinh doanh muốn cá biệt hoá sản phẩm

a.
Trong TMĐT yêu cầu phải cá biệt hoá

b.
Khách hàng có xu hướng chỉ chấp nhận các sản phẩm cá biệt hoá

c.
Có thể định giá cao hơn

d.
Giảm chi phí sản xuất

6

Thành phần nào KHÔNG trực tiếp tác động đến sự phát triển của TMĐT

a.
Người biết sử dụng Internet

b.
Chuyên gia tin học

c.
Dân chúng

d.
Nhà kinh doanh TMĐT

7

Theo Luật giao dịch điện tử Việt Nam: Khi người gửi yêu cầu xác nhận thi thông tin dữ liệu được coi là:

a.
Đã gửi khi người khởi tạo gửi thông báo xác nhận

b.
Chưa gửi đến khi người nhận gửi thông báo xác nhận

c.
Đã gửi khi người khởi tạo nhận được thông báo xác nhận của người nhận

d.
Chưa gửi đến khi người khởi tạo nhận được thông báo xác nhận của người nhận
8

Một trang web có các thông số như sau: Visits: 358, Unique Visitors: 246, Pageviews: 1,054, Tổng thời gian visit web: 104,849s. Hãy cho biết giá trị của tham số Pages/Visit?

a.
3.02

b.
2.94

c.
2.76

d.
2.89

9

Bộ tài chính cung cấp các thông tin hướng dẫn doanh nghiệp tính toán và nộp thuế thu nhập thông qua website chính thức của Bộ và cập nhật thường xuyên hàng quý. Đây là mô hình gì?

a.
G2G

b.
G2E

c.
G2B

d.
G2C

30

Công ty ABC mở một sàn giao dịch B2B cho phép các doanh nghiệp tham gia quảng cáo, giới thiệu sản phẩm dịch vụ và giao dịch với khách hàng qua sàn giao dịch này. Công ty ABC nên lựa chọn phương thức nào để tạo doanh thu?

a.
Thu phí tham gia sàn giao dịch

b.
Thu phí trên các giao dịch thành công giữa các thành viên

c.
Thu phí quảng cáo đối với các thành viên

d.
Thu phí khi sử dụng các dịch vu gia tăng
31

Dấu TRUSTe được gắn trên các website thương mại điện tử là ví dụ của:

a.
“Xếp hạng doanh nghiệp” – “a business rating”

b.
“Bản quyền” – “a copy right”

c.
“Sàn giao dịch B2B” – “a B2B exchange”

d.
“Biểu tượng uy tín” – “a trust mark”

32

Kỹ thuật CAPTCHA là kỹ thuật dùng để?

a.
Xác định đối tượng đang tương tác có phải là con người không

b.
Xác nhận người dùng

c.
Nhận diện đúng người có quyền vào hệ thống

d.
Chống lại cách tấn công bằng SQL Injection

33

Trong Google Analytics, tỷ số giữa số lượt visits chỉ xem 1 page duy nhất trên tổng số lượt visit được gọi là?

a.
Click-through ratio

b.
Bounce rate

c.
Conversion rate

d.
Exit
34

Yếu tố nào sau đây quan trọng nhất đối với sự phát triển của thương mại điện tử ?

a.
Công nghệ thông tin

b.
Nhận thức của người dân

c.
Nguồn nhân lực

d.
Môi trường pháp lý, kinh tế

35

Chọn phát biểu không đúng:

a.
mis.ueh.edu.vn là tên miền cấp 2

b.
Mục đích của các Adware là quảng cáo

c.
E-Commerce và E-Business thực chất là một

d.
VPN là mạng cục bộ nhưng có thể truy cập từ xa qua Internet

36

Một trang web có các thông số như sau: Visits: 358, Unique Visitors: 246, Pageviews: 1,054, Tổng thời gian visit web: 104,849s. Hãy cho biết giá trị của tham số Avg. Visit Duration?

a.
00:03:53

b.
00:04:53

c.
00:01:53

d.
00:02:53

37

Một website với mục đích chính là cung cấp thông tin về doanh nghiệp và sản phẩm, dịch vụ được gọi là gì?

a.
Trang web tương tác – interactive site

b.
Trang web nhằm thu hút khách hàng – attractor

c.
Trang web cung cấp thông tin – informational site

d.
Trang web cho phép giao dịch – transactional site

38

Tài khỏan thương mại người bán (Internet Merchant Account) là tài khỏan gì ?

a.
Trả lương cho nhân viên bán hàng trực tuyến

b.
Thanh tóan hàng hóa xuất nhập khẩu

c.
Thu tiền bán hàng của cửa hàng bán lẻ

d.
Chấp nhận thanh toán thẻ tín dụng trực tuyến

39

Thương mại điện tử là tất cả hoạt động trao đổi thông tin, sản phẩm, dịch vụ, thanh toán… thông qua các phương tiện điện tử như máy tính, đường dây điện thoại, internet và các phương tiện khác . Đây là TMĐT nhìn từ góc độ:

a.
Truyền thông

b.
Mạng Internet

c.
Dịch vụ

d.
Kinh doanh
40

Về cơ bản, trên chứng thực điện tử (hay chứng chỉ số hoá) được cấp cho một tổ chức gồm có, ngoại trừ

a.
Địa chỉ liên lạc

b.
Tên đầy đủ, tên viết tắt, tên giao dịch

c.
Mã số công cộng và khả năng tài chính của tổ chức

d.
Thời hạn hiệu lực, mã số của chứng thực

41

Website mà tại đó các doanh nghiệp có thể tiến hành các hoạt động thương mại từ quảng cáo, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ tới trao đổi thông tin, ký kết hợp đồng, thanh toán… được gọi là:

a.
Sàn giao dịch điện tử B2B

b.
Trung tâm thương mại điện tử

c.
Chợ điện tử

d.
Sàn giao dịch điện tử

42

Hotwire.com cung cấp sản phẩm phù hợp với các nhu cầu đặc biệt của khách hàng với mức giá thấp nhất. Đây là ví dụ của mô hình:

a.
Đấu thầu trực tuyến (electronic tendering/reverse auction).

b.
Tìm mức giá tốt nhất (find-the-best-price model).

c.
Mua hàng theo nhóm (group purchasing)

d.
Khách hàng tự đưa ra mức giá mong muốn (name your own price model).
Cindy xem một catalogue trên mạng. Dựa vào những sản phẩm mà Cindy xem, website tự xây dựng một danh mục các sản phẩm cho Cindy. Catalogue kiểu này được gọi là website gì:

a.
Catalogue cá biệt hoá

b.
Pointcast

c.
Catalogue so sánh

d.
Catalogue động

44

Một công ty sản xuất xây dựng một website bán hàng trực tuyến và sử dụng hết ngân sách là USD 1.000 cho hoạt động quảng cáo trực tuyến trong một tháng. Trong tháng đó website này có lượng truy cập duy nhất là 5.000. Tỷ lệ mua hàng trực tuyến là 2% (Conversion Rate). Như vậy, chi phí quảng cáo trực tuyến cho một giao dịch thành công là bao nhiêu?

a.
USD 5

b.
USD 50

c.
USD 10

d.
USD 20

45

Để xúc tiến xuất khẩu thành công trong thời đại hiện nay, doanh nghiệp không cần yếu tố nào

a.
Tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử

b.
Có đội ngũ cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin

c.
Trang web riêng của công ty

d.
Có kế hoạch marketing trực tiếp thông qua thư điện tử
46

Chỉ ra giải pháp không có chung tính chất với các giải pháp còn lại

a.
Đầu tư phát triển hệ thống thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp

b.
Xây dựng lộ trình cụ thể ứng dụng TMĐT cho doanh nghiệp XNK

c.
Đầu tư, phát triển nguồn nhân lực cho TMĐT

d.
Luật hoá vấn đề bảo mật thông tin cá nhân

47

Chỉ ra yếu tố không phải hạn chế của TMĐT

a.
Sự thống nhất về phần cứng, phần mềm

b.
Vấn đề an toàn

c.
Thói quen mua sắm truyền thống

d.
Văn hoá của những người sử dụng Internet

48

Thiết bị cầu dẫn có tác dụng làm tăng hiệu quả chuyển thông tin trong môi trường Internet còn có tên gọi là

a.
ISP

b.
Modem

c.
TCP/IP

d.
Router
49

Một site cung cấp nội dung miễn phí, tuy nhiên trên website có những banner quảng cáo, công ty đang sử dụng mô hình kinh doanh nào?

a.
Transaction Model

b.
Advertisintg-supported Model

c.
Sponsorship Model

d.
Subscription Model

50

Yếu tố nào không thuộc quy trình xác nhận chữ kí điện tử

a.
Kết quả so sánh hai bản tóm lược

b.
Bản tóm lược của thông điệp

c.
Khoá bí mật

d.
Thông điệp nhận được

Đáp án :
1. D
2. D
3. C
4. C
5. A
6. D
7. D
8. B
9. B
10. B
11. C
12. B
13. C
14. D
15. C
16. D
17. D
18. C
19 B
20. D
21. D
22. D
23. D
24. A
25. C
26. C
27. D
28. B
29. C
30. B
31. D
32. A
33. B
34. A
35. D
36. B
37. C
38. D
39. A
40. C
41.A
42. B
43. A
44. C
45. B
46. D
47. D
48. D
49. B
50. C

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *