Trong một tổ chức/ doanh nghiệp đa văn hóa, là một doanh nghiệp với nhiều nền văn hóa khác nhau đến từ các khu vực khác nhau thì nhân viên cần có kỹ năng gì?

Please follow and like us:

Trong một tổ chức/ doanh nghiệp đa văn hóa, là một doanh nghiệp với nhiều nền văn hóa khác nhau đến từ các khu vực khác nhau thì nhân viên cần trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể hoàn thành tốt công việc của mình. Cụ thể ngoài các kỹ năng cần thiết mà nhân viên cần phải có như kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp… thì nhân viên còn phải trang bị thêm kiến thức về văn hóa của đồng nghiệp trong cùng công ty.

  • Cần tìm hiểu về nền văn hóa của các đồng nghiệp cùng làm việc trong tổ chức/doanh nghiệp để có những cư xử phù hợp với văn hóa của đồng nghiệp, xây dựng tốt hơn mối quan hệ của đồng nghiệp tạo môi trường làm việc thoải mái và lành mạnh.
  • Cần tìm hiểu về ngôn ngữ chung hoặc ngôn ngữ của nền văn hóa hay số đông người trong tổ chức đó để phục vụ việc giao tiếp trong doanh nghiệp. ( Ví dụ: nếu đa số nhân viên trong tổ chức giao tiếp bằng tiếng anh thì những nhân viên còn lại cũng cần có kỹ năng ngoại ngữ để giao tiếp)
  • Đặc biệt các kiến thức về quan niệm, niềm tin, tôn giáo tín ngưỡng, trang phục các bày tỏ cảm xúc cần được các nhân viên tìm hiểu về các nền văn hóa khác trong công ty từ đó giúp hòa nhập được với cộng đồng xây dựng môi trường văn hóa cho tổ chức/doanh nghiệp tạo nên sự hiệu quả trong hoạt động, công việc của mình.

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *