Trình bày nội dung đặc điểm của nguồn vốn tiền gửi ngân hàng?

Please follow and like us:

Trình bày nội dung đặc điểm của nguồn vốn tiền gửi ngân hàng?
Nguồn vôn tiền gửi ngân hàng được chia làm các loại như sau:

Tiền gửi không kỳ hạn (tiền gửi thanh toán):

Khái niệm: là loại tiền gửi mà người gửi tiền được sử dụng khoản tiền gửi đó vào bất cứ thời điểm nào để phục vụ cho nhu cầu thanh toán.

Đối tượng: doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.

Đặc điểm: Khách hàng có thể rút bất cứ lúc nào, lãi suất huy động thấp.

Tiền gửi có kỳ hạn:            

              – Đặc điểm: là loại tiền gửi mà khách hàng chỉ gửi vào ngân hàng trong một khoảng thời gian xác định.

–  Mỗi lần gửi tiền khách hàng phải ký một hợp đồng tiền gửi và thỏa thuận cụ thể thời điểm rút tiền.

– Khi có nhu cầu rút tiền, khách hàng có thể rút một phần hoặc toàn bộ vốn gốc (tùy vào điều kiện thỏa thuận trong hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn).

            – Tái lập kỳ hạn mới tùy thuộc vào thỏa thuận trong hợp đồng.

Tiền gửi tiết kiệm:

              Đặc điểm: là khoản tiền gửi của tầng lớp dân cư vào tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng, nhằm mục đích tích lũy, sinh lời và an toàn tài sản.

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *