Trình bày mâu thuẫn cơ bản trong Xã hội và biểu hiện cụ thể của nó trong các phân hệ của cấu trúc Xã hội.

Please follow and like us:

Trình bày mâu thuẫn cơ bản trong Xã hội và biểu hiện cụ thể của nó trong các phân hệ của cấu trúc Xã hội.

Có rất nhiều các phân hệ cấu trúc Xã hội khác nhau vì vậy mà có nhiều mâu thuẫn cơ bản khác nhau trong từng phân hệ đó:
-Trong cấu trúc Xã hội-giai cấp :trong thực tế,các giai cấp có lợi thế về kinh tế,vật chất,quyền lực,đặc lợi.vì vậy trong vận động xã hội luôn xảy ra mâu thuẫn,xung đột được biểu hiện dưới dạng sau đây
+xung đột lợi ích:các giai cấp luôn tìm cách để chiếm lấy lợi ích lớn để củng cố sức mạnh vật chất của mình.Họ chủ yếu bằng cách:tước đoạt trực tiếp bằng bạo lực cách mạng,bọc lố tức lao động qua các hợp đồng lao động
+xung đột về địa vị xã hội:các giai cấp luôn tìm cách chiếm lấy quyền lực xã hội đẻ tăng cường sức mạnh cho mình
+xung đột về tâm lý xã hội:các giai cấp có đời sống xã hội khác nhau,quan điểm khác nhau,.vì vậy trong thực tế giai cấp đã khai thác nhau,lợi dụng coi thường nhau
-Cấu trúc xã hội-dân tộc:các dân tộc cùng chung sống với nhau trên một vùng lãnh thổ nhưng do sự khác biệt,sự không đồng hóa các dân tộc với nhau từ đó tạo nên các bất bình đẳng và mâu thuẫn với nhau.mâu thuẫn dân tộc thường bị các thế lực thù địch lợi dụng nhằm chống đối chính phủ
-Cấu trúc xã hội dân số:xung đột thế hệ trong cấu trúc xã hội dân số.Xã hội bao gồm nhiều thế hệ,mỗi thế hệ có suy nghĩ và quan điểm khác nhau.vì vậy dẫn đến bất đồng.nguyên nhân
+tính bảo thủ của các thế hệ đi trước đãn đén sự áp đặt cho thế hệ trẻ
+do khuyết tật của nền giáo dục với thế hệ trẻ làm cho họ đôi lúc phủ nhận vai trò xã hội với các thế hệ đi trước
+do vị trí và vai trò của mỗi thế hệ trong xã hội học quá bất bình đẳng
+do chuyển giao giáo dục chậm làm giảm tính năng động

-Cấu trúc xã hội giới tính:xã hội học chú trọng tới 2 vấn đề
+sự bất bình đẳng tâm lý xã hội giữa các giới tính dẫn đến nhiều mâu thuẫn trong Xã hội.Do nhiều nguyên nhân như:khác biệt bản sắc nam nữ,đặc tính tâm lý,địa vị Xã hội vai trò trong giáo dục thế hệ trẻ và tổ chức cuộc sống,mất cân bằng giới tính nên có những hành vi không lành mạnh ảnh hưởng đến sự phát triển toàn xã hội
-Cấu trúc xã hội lãnh thổ:xung đột chủ yếu là do tâm lý giữa các dân cư trong từng vùng khu vực khác nhau.Sự coi thường những phong tục tập quán,lối sống của từng vùng dẫn đến những xung đột
-Cấu trúc xã hội -học vấn-nghề nghiệp:Do tâm lý giữa các thành phần theo trình độ học vấn có sự phân cao thấp khác nhau.Sai lầm trong nhận thức dẫn xung đột ví dụ cơ hội việc làm,mức tiền lương được trả…rất nhiều xung đột khác.Xung đột trong xã hội là điều khó tránh khỏi,chúng ta chỉ có thể hạn chế mâu thuẫn chứ ko thể triệt tiêu nó.Việc nghiên cứu các cấu trúc xã hội này cho chúng ta 1 bức tranh tổng quát về xã hội,từ đó hoạch định chiến lược,xây dựng mô hình cơ cấu xã hội tối ưư bảo đảm sự vận hành có hiệu quả thực hiện tốt vai trò xã hội theo chiều hướng tiến bộ.

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *