Trình bày khái niệm và đối tượng điều chỉnh của chính sách kinh tế đối ngoại

Please follow and like us:

Câu hỏi: Trình bày khái niệm và đối tượng điều chỉnh của chính sách kinh tế đối ngoại.

* Khái niệm:

            Chính sách KTĐN là hệ thống các quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc cùng với các công cụ biện pháp do nhà nước xây dựng và thực hiện để điều chỉnh các hoạt động KTĐN của 1 quốc gia trong một thời kỳ nhất định nhằm đạt được các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội.

* Các bộ phận cấu thành của chính sách KTĐN:

            Chính sách KTĐN bao gồm:

  1. Chính sách TMQT
  2. Chính sách ĐTQT
  3. Chính sách về hợp tác về khoa học và công nghệ
  4. Chính sách tỷ giá hối đoái

* Đối tượng điều chỉnh của chính sách KTĐN của 1 quốc gia hay 1 khối nước thường là:

            + Quan hệ di chuyển quốc tế về hàng hóa và dịch vụ (Thương Mại Quốc Tế)

            + Quan hệ di chuyển quốc tế về vốn

            + Quan hệ hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *