Trình bày các quy định về trình độ chuẩn, quyền và nhiệm vụ, hành vi, ngôn ngữ, trang phục, các hành vi giáo viên mầm non không được làm theo quy định của Điều lệ trường mầm non.

Please follow and like us:

Câu hỏi: Trình bày các quy định về trình độ chuẩn, quyền và nhiệm vụ, hành vi, ngôn ngữ, trang phục, các hành vi giáo viên mầm non không được làm theo quy định của Điều lệ trường mầm non. Liên hệ với thực tế.

Trả lời:

 • Trình độ chuẩn của GVMN:

Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non là có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non

 • Quyền của GVMN:

 • Được đảm bảo các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
 • Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. GVMN được hưởng lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của pháp luật khi được cử đi học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
 • Được hưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần và được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe theo chế độ , chính sách quy định đối với nhà giáo.
 • Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự.
 • Được thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.
 • Nhiệm vụ của GVMN:

 • Bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của trẻ em trong thời gian trẻ ở nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.
 • Thực hiện công tác nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ em theo chương trình giáo dục mầm non. Lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục. Xây dựng môi trường giáo dục, tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ em. Đánh giá và quản lí trẻ em. Chịu trách nhiệm về chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn, của nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ , lớp mẫu giáo độc lập.
 • Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất danh dự, uy tín của nhà giáo. Gương mẫu thương yêu trẻ em, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của trẻ em. Bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em, đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp.
 • Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ trẻ. Chủ động phối hợp với gia đình trẻ để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ em.
 • Rèn luyện sức khỏe, học tập văn hóa. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ em.
 • Thực hiện các nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành. Thực thi các quy định của nhà trường, quyết định của hiệu trưởng.
 • Hành vi, ngôn ngữ, ứng xử trang phục của giáo viên

 1. Hành vi, ngôn ngữ, ứng xử của giáo viên phải đáp ứng yêu cầu giáo dục đối với trẻ em.
 2. Trang phục của giáo viên gọn gàng, sạch sẽ phù hợp với hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ em.
 • Các hành vi giáo viên không được làm:

 • Xúc phạm danh dự, nhân phẩm xâm phạm thân thể trẻ em và đồng nghiệp
 • Xuyên tạc nội dung giáo dục
 • Bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tùy tiện cắt xén chương trình nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục
 • Đối xử không công bằng đối với trẻ em
 • Ép buộc trẻ học thêm để thu tiền
 • Bớt xén khẩu phần ăn của trẻ em,làm việc riêng khi đang tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ em.

Liên hệ thực tế:

Trong thực tế hiện nay, cả nước đang xảy ra khá nhiều những vụ bạo hành trẻ em gây ra những tổn thất nghiêm trọng. Những vụ bạo hành ấy gây ra những tổn thương về thể xác và về cả tinh thần. Trẻ sợ hãi khi phải đến trường khóc lóc và cảm thấy mệt mỏi. Nhiều hành vi bạo lực còn rất nghiêm trọng, sử dụng những thứ nguy hiểm gây thương tích cho trẻ như: thước kẻ, dép, chổi. Ngoài ra, họ còn đe dọa trẻ về mặt tinh thần, trẻ không dám kể với bố mẹ, ông bà.

Những vấn đề này là những mối lo ngại hàng đầu không chỉ với phụ huynh mà còn với bộ phận nhà giáo tốt, có đạo đức nghề nghiệp.

Thế nào là nền hành chính nhà nước? Trình bày các tính chất chủ yếu của nền hành chính nhà nước Việt Nam. Liên hệ với thực tế

Trình bày các quyền và hành vi nhà giáo không được làm. Liên hệ với thực tiễn

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *