Trình bày các dạng thất bại thị trường từ đó nêu cơ sở cho sự can thiệp của Chính phủ vào nền kinh tế.

Please follow and like us:

Trình bày các dạng thất bại thị trường từ đó nêu cơ sở cho sự can thiệp của Chính phủ vào nền kinh tế.
Các dạng thất bại thị trường:
1 Độc quyền:
GIẢI PHÁP CỦA CHÍNH PHỦ.
Hạn chế bớt các doanh nghiệp nhà nước độc quyền kinh doanh, các rào cản với các doanh nghiệp ngoài nhà nước cần được tháo gỡ dần.
Cải tổ pháp luật về cạnh tranh để cho cơ chế cạnh tranh vận hành 1 cách trôi chảy,hạn chế các hành vi cạnh tranh ko lành mạnh trên thị trường….( ngoài ra còn luật chống độc quyền,luật đầu tư..).
Xây dựng cơ quan chuyên trách theo dõi ,giám sát các hành vi liên quan
đến cạnh tranh và độc quyền. Rà soát và hạn chế bớt các lĩnh vực độc quyền, kiểm soát giám sát độc quyền chặt chẽ hơn.
Cải thiện môi trường thông tin và pháp lí theo hướng minh bạch và kịp thời hơn,đồng thời cải cách các thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia cạnh tranh.
+ Cơ cấu lại và kiểm soát độc quyền
+ Điều tiết giá cả,khống chế giá trần.
+ Đánh thuế và lợi nhuận độc quyền

2 Thông tin không đối xứng
VÍ DỤ: Các loại thuốc không đạt tiêu chuẩn như: nhiễm khuẩn, không đủ độ hòa tan, không đủ độ định lượng, thuốc bị nước ngoài cấm lưu hành…
GIẢI PHÁP CỦA CHÍNH PHỦ.
Người dân cần tìm hiểu rõ thông tin về công dụng và phản ứng của thuốc qua bác sĩ, báo chí, internet… trước khi mua và sử dụng.
Khi đi mua thuốc người sử dụng nên giữ đơn thuốc, hóa đơn chứng từ liên quan
Áp dụng hệ thống quản lí chất lượng toàn diện từ khâu sản xuất, bảo quản, kiểm nghiệm, phân phối, sử dụng và hậu kiểm.
Xây dựng và thống nhất qui trình liên hoàn từ khâu lấy mẫu, thông báo kết quả kiểm nghiệm, quyết định đình chỉ lưu hành thuốc, nơi nhận thuốc thu hồi và hoàn tiền…
Nhà sản xuất, nhập khẩu phải chịu trách nhiệm cao nhất trong giải quyết bồi hoàn và hậu quả trên người bệnh khi sử dụng thuốc của mình.

3 Mất công bằng xã hội
GIẢI PHÁP CỦA CHÍNH PHỦ
Cần điều chỉnh lại chiến lược đầu tư công để đẩy mạnh đầu tư vào khu vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
Sự di cư từ nông thôn ra thành thị
Thiết lập cơ chế phân phối lại thu nhập và phi thu nhập
Tăng đầu tư các dự án công vào khu vực kém phát triển
Nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ công
Đưa ra các biện pháp nhằm điều chỉnh sự bất bình đẳng về tài sản

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *