Tri thức là gì? Tri thức có vai trò gì trong việc con người cải tạo tự nhiên và xã hội? Cho 1 thí dụ.

Please follow and like us:

Tri thức là mọi sự hiểu biết về những kiến thức, kinh nghiệm và thông tin mà con người thu thập và tổng hợp được thông qua các phương tiện như học tập, nghiên cứu, trải nghiệm và truyền thống. Nó là một phần quan trọng của con người và giúp cho chúng ta hiểu được thế giới xung quanh và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.
Vai trò của tri thức rất quan trọng trong việc cải tạo tự nhiên và xã hội. Nhờ vào tri thức, con người đã phát triển các công nghệ và kỹ thuật để khai thác tài nguyên tự nhiên một cách hiệu quả hơn, đưa ra các phương pháp canh tác, nuôi trồng, chăn nuôi, khai thác khoáng sản… giúp tăng sản lượng và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Ngoài ra, tri thức còn giúp con người tạo ra các giải pháp cho các vấn đề xã hội, chẳng hạn như giảm nghèo, nâng cao giáo dục, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, đấu tranh chống lại bạo lực và xây dựng hòa bình.
Ví dụ: Nhờ tri thức sự hiểu biết về các loại vật liệu con người đã sáng tạo và không ngừng cải tiến các loại vật liệu để phục vụ nhu cầu của con người như: hợp kim nhôm siêu nhẹ trong công nghệ máy bay, vật liệu cách âm làm từ rác thải, vật liệu chống cháy siêu nhẹ….

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *