Tình cảm là gì? Tình cảm có vai trò gì trong hành động của con người? Cho thí dụ.

Please follow and like us:

Tình cảm là gì? Tình cảm có vai trò gì trong hành động của con người? Cho thí dụ.
Tình cảm là trạng thái cảm xúc và sự trải nghiệm tâm lý mà con người trải qua trong cuộc sống hàng ngày. Nó bao gồm những cảm giác, ý thức và trạng thái tâm lý khác nhau như hạnh phúc, buồn bã, sợ hãi, yêu thương, tức giận và nhiều hơn nữa. Tình cảm thường phản ánh trạng thái nội tâm và phản ứng của con người đối với các sự kiện, người khác hoặc tình huống xảy ra trong cuộc sống.
Tình cảm đóng vai trò quan trọng trong hành động của con người bởi vì chúng có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ, quyết định và hành vi của chúng ta. Dưới đây là một ví dụ để minh họa vai trò của tình cảm trong hành động của con người.
Ví dụ: Một người lao động làm việc trong doanh nghiệp, anh ta được phân vào vị trí phù hợp với năng lực và đươc làm đúng công việc anh ta yêu thích. Điều này giúp cho anh ta có đọng lực làm việc hơn.

Hoặc
1. Tình cảm là những thái độ thể hiện sự rung cảm ổn định của con người đối với sự vật hiện tượng có liên quan đến nhu cầu và động cơ của họ.
Tình cảm là một “trạng thái hoặc trạng thái của tinh thần hoặc thể xác” thường được kết hợp với một cảm giác hoặc kiểu tình yêu. Nó đã làm phát sinh một số nhánh của triết học và tâm lý học liên quan đến cảm xúc, bệnh tật, ảnh hưởng và trạng thái.
2. Tình cảm có vai trò :
– Với nhận thức: là động lực mạnh mẽ kích thích con người tìm tòi chân lý, ngược lại nhận thức là cơ sở, là cái “lý” cho tình cảm => lý và tình là hai mặt của vấn đề nhân sinh quan thống nhất của con người.
– Với hoạt động: tình cảm nảy sinh và biểu tượng cho hoạt động, đồng thời đó cũng là động lực thúc đẩy con người.
– Với đời sống: có vai trò to lớn, vì không có tình cảm thì con người không thể tồn tại và thiếu đi tình cảm thì hoạt động cuộc sống không thể bình thường.
– Với công tác giáo dục: vừa là điều kiện, vừa là nội dung, đồng thời cũng là nội dung, mục đích của giáo dục.
3. Ví dụ :
– Tình cảm đối với hành động
Tình cảm chiếm vị trí quan trọng trong số những động lực và nhân tố điều chỉnh hành vi và hoạt động của con người. Tình cảm nảy sinh, biểu hiện, thúc đẩy con người hoạt động, giúp con người vượt qua những khó khăn trở ngại gặp phải trong quá trình hoạt động.
– Tình cảm đối với các thuộc tính tâm lí khác
Tình cảm có mối quan hệ và chi phối toàn bộ các thuộc tính tâm lí của nhân cách. Tình cảm chi phối tất cả các biểu hiện của xu hướng nhân cách: nhu cầu, hứng thú, lí tưởng, thế giới quan. niềm tin; tình cảm là mặt nhân lõi của tính cách; là điều kiện và động lực để hình thành năng lực; là yếu tố có quan hệ qua lại với khí chất con người.
– Tình cảm đối với nghề dạy học
Tình cảm giữ một vị trí vô cùng quan trọng, nó vừa là điều kiện, vừa là nội dung, vừa là phương tiện giáo dục. Tài năng của nhà giáo dục phụ thuộc rất nhiều vào lòng yêu nghề và tình thương yêu tuổi trẻ, thiếu lòng yêu nghề, yêu trẻ sâu sắc thì thầy giáo khó trở thành nhà giáo dục tốt.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *