Tổng kết năm 2020 năm tiền siêu rẻ

Please follow and like us:

Tại sao tiền rẻ?

Để có tiền chúng ta cần làm gì?

Để có tiền, bạn phải trả một cái giá hoặc trao đổi với người sở hữu tiền một cái gì đó và nhận lại được tiền.

+) Thời gian và sức khỏe: Đây là cách cơ bản để có thể nhận được tiền

+) Danh dự và uy tín của bản thân: Khi bạn bán danh dự và uy tín cũng sẽ ra được một khoản tiền.

+)  còn nhiều cách khác bạn có thể có tiền…

Tiền tệ có chức năng gì?

Tiền tệ là sản phẩm tất yếu của nền kinh tế hàng hóa, nhằm tạo điều kiện cho sự trao đổi sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. Suy cho cùng, bản chất của tiền tệ là một vật ngang giá chung dùng để trao đổi, giao dịch các sản phẩm, dịch vụ và thanh toán nợ. Bất cứ cái gì được chấp nhận bởi 1 cộng đồng và có thể sử dụng làm phương tiện thanh toán là tiền tệ được công nhận bởi 1 cộng đồng đó.

Tiền tệ đã có nhiều hình thái khác nhau như: Hóa tệ; Tín tệ; Bút tệ, Tiền điện tử…

Dù biểu hiện dưới hình thức nào, tiền tệ cũng có ba chức năng cơ bản: chức năng phương tiện trao đổi, chức năng đơn vị đánh giá và chức năng phương tiện dự trữ giá trị.

Tiền pháp định, có những chức năng của tiền tệ và được quản lý bởi mỗi quốc gia.

Vậy quay lại câu hỏi Tại sao tiền rẻ? 

Giá trị của 1 đồng tiền được định giá dựa vào lượng sản phẩm hàng hóa mà hàng hóa đó trao đổi trên thị trường và nhu cầu của chính hàng hóa đó. Tổng hợp lại ta sẽ có cầu của một đồng tiền.

Trong năm 2020, khi dịch bệnh ảnh hưởng các dịch vụ, sản phẩm bị giới hạn việc phân phối do đó nhu cầu quan trọng nhất của tiền tệ là trao đổi hàng hóa sụt giảm. điều này dẫn tới cầu tiền của thị trường giảm mạnh.

Tiền rẻ là do lượng tiền cung tiền lớn mà cầu không theo kịp. Trong năm 2020, một năm có lượng tiền cung rất lớn từ các chính phủ làm cho lượng tiền đổ ra thị trường rất lớn.  Ngoài việc tăng in tiền, các chính phủ còn thực hiện giảm lãi suất tiết kiệm, giảm lãi suất cho vay, giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc điều này kéo theo làn sóng người người nhà nhà rút tiền tiết kiệm dẫn đến cung tiền càng tăng nhanh.

Tại sao các nước phải đua nhau bơm tiền:

Việc duy tì tỷ giá hối đoái là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, tỷ giá ổn định thì hoạt động xuất nhập khẩu mới duy trì được, hàng hóa của quốc gia đó mới có sự cạnh tranh.

Ví dụ: nước A có 1.000 tấn tài sản A và có 1.000(ĐVTT A) thì 1 tấn tài sản A = 1 ĐVTT A. Nước B có 1.000 tấn tài sản B và có 2.000 ĐVTT B. Tỷ giá hối đoái là 1A=2B . Và nước A nhập 500 tấn tài sản B  và nước B cũng nhập 500 tấn tài sản A về nước mình. Cán cân đang cân bằng.

Nếu như nước A mà bơm thêm 1.000 (ĐVTT A) vào nền kinh tế dẫn đến giá cả hàng hóa của nước A từ 1 tấn tài sản A = 1A = 2 B sẽ chuyển thành  1 tấn TS A = 1 A = 1 B.  Điều này dẫn tới hàng hóa của nước B sẽ đắt hơn rất nhiều hàng hóa của nước A. Mọi người sẽ đổ số đi mua hàng của nước A, mà tiêu thụ được hàng là giúp tạo ra việc làm và tăng trưởng.  Do đó để duy trì tỷ giá thì nước B cũng sẽ làm theo nước A bơm thêm tiền thông qua việc in tiền và các chính sách khác.  Nước C, D, E cũng bắt buộc phải làm theo như vậy.

Tình hình hiện tại cho thấy để phục hồi, việc làm cần được tạo ra. Do vậy tiền rẻ sẽ vẫn là xu thế  ít nhất trong ngắn hạn ( 3 – 6 tháng) tới!

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *