Theo quan điểm duy vật biện chứng, “Vật chất” là gì ? “Vật chất” và “Vật thể” khác nhau thế nào?

Please follow and like us:

Theo quan điểm duy vật biện chứng, “Vật chất” là gì ? “Vật chất” và “Vật thể” khác nhau thế nào?

Theo quan điểm duy vật biện chứng Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác.

“Vật chất” và “vật thể” là hai khái niệm khác nhau. Vật thể là một vật có đặc tính vật lý và chỉ định một dạng hình thể cụ thể ví dụ: Viên kim cương. Vật thể là những dạng vật chất cụ thể cảm tính. Ngược lại vật chất là phạm trù khái quát thuộc tính cơ bản nhất, phổ biến nhất của mọi tồn tại vật chất và được xác định từ góc độ giải quyết vấn đề cơ bản của triết học

 

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *