Tên doanh nghiệp trong trường hợp nào sau đây không đúng với quy định của pháp luật? Hãy chỉ ra căn cứ pháp lý của việc xác định đó

Please follow and like us:

Tên doanh nghiệp trong trường hợp nào sau đây không đúng với quy định của pháp luật? Hãy chỉ ra căn cứ pháp lý của việc xác định đó.
•1. Công ty Thương mại và dịch vụ Hùng Phát
•2. Công ty tư nhân TNHH Bắc Việt
•3. Công ty HD Đỗ và cộng sự
•4. Công ty Cổ phần xây dựng HD
•5. Công ty hợp danh Mi Tau

Căn cứ theo luật doanh nghiệp 2020. Tại điều 37 có quy định:
Điều 37. Tên doanh nghiệp
1. Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:
a) Loại hình doanh nghiệp;
b) Tên riêng.
2. Loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân.

3. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.
4. Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.
5. Căn cứ vào quy định tại Điều này và các điều 38, 39 và 41 của Luật này, Cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền từ chối chấp thuận tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp.

Như vậy trong trường hợp trên thì những trường hợp không đúng với quy định của pháp luật bao gồm:
•1. Công ty Thương mại và dịch vụ Hùng Phát . Không đúng quy định vì chưa có loại hình doanh nghiệp
•2. Công ty tư nhân TNHH Bắc Việt Không đúng quy định vì có 2 loại hình doanh nghiệp.
•3. Công ty HD Đỗ và cộng sự Đúng quy định
•4. Công ty Cổ phần xây dựng HD Đúng quy định
•5. Công ty hợp danh Mi Tau Đúng quy định

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *