Đáp án trắc nghiệm: Tâm lý học tư pháp – EL16.

Please follow and like us:

Tham gia nhóm Zalo chia sẻ tài liệu tại đây

Cấu trúc tâm lý của hoạt động tư pháp là:
Chọn phương án trả lời đúng nhất:

Các nguyên nhân làm hình thành đặc điểm tâm lý tiêu cực trong tâm lý nhân cách là do có những thiếu sót trong quá trình:

Chọn một câu trả lời:

Chọn phương án trả lời đúng nhất

Hệ thống nhu cầu ở người phạm tội có đặc trưng là:

Chọn phương án trả lời đúng nhất Khái niệm tác động tâm lý được hiểu theo nghĩa:

Chọn một câu trả lời:

Những cách thức, những biện pháp được sử dụng để làm ảnh hưởng, làm thay đổi các đặc điểm tâm lý nhân cách con người nhằm đạt những mục đích nhất định.

Vì:Tác động tâm lý là một hệ thống những tác động có mục đích, có tổ chức, có kế hoạch của chủ thể tiến hành tố tụng tới các chủ thể khác trong hoạt động tố tụng nhằm làm chuyển biến, thay đổi những đặc điểm tâm lý

Tham khảo: Bài 1- mục IV, trang 18 slide.

Chọn phương án trả lời đúng nhất:

Khi cần chấm dứt hành vi quá khích gây rối của đối tượng trong hoạt động tố tụng , người tiến hành tố tụng phải sử dụng phương pháp tâm lý sau:

Chọn phương án trả lời đúng nhất:

Khi cần giúp đối tượng tái hiện lại những tình tiết mà họ bị quên hoặc nhầm lẫn, ta có thể sử dụng phương pháp tâm lý :

Đặt và thay đổi vấn đề của tư duy.

Vì: Câu hỏi sẽ có tác dụng tích cực hoá hoạt động trí tuệ, hoạt động trí nhớ của người cung cấp thông tin, làm xuất hiện trong đầu óc họ những liên tưởng giữa vấn đề được nêu lên với các tình tiết liên quan, tạo khả năng nhớ lại tình tiết mà họ đã quên.

Tham khảo: Bài 1, mục IV, trang 27 slide.

Chọn phương án trả lời đúng nhất:

Khi cần giúp đối tượng tái hiện lại những tình tiết mà họ bị quên hoặc nhầm lẫn, ta có thể sử dụng phương pháp tâm lý ;

Truyền đạt thông tin.

Vì : Khi cần giúp người tham gia tố tụng tái hiện những tình tiết bị quên hoặc nhầm lẫn.Việc tiếp nhận thông tin sẽ làm tích cực hoá hoạt động trí tuệ của người tham gia tố tụng, làm xuất hiện trong đầu óc họ những liên tưởng, tạo khả năng nhớ lại tình tiết bị quên.

Tham khảo: Bài 1 ,mục IV, tráng2,23 25 slide.

Chọn phương án trả lời đúng nhất:

Khi cần làm đối tượng thay đổi thái độ, quan điểm, lập trường , ta có thể sử dụng phương pháp tâm lý :

Chọn phương án trả lời đúng nhất:

Nguyên nhân dẫn đến những lệch lạc của tâm lý của cá nhân.

trong quá trình giao tiếp xã hội có thể là:

Chọn phương án trả lời đúng nhất:

Nguyên nhân dẫn đến những lệch lạc của tâm lý của cá nhân.

trong quá trình thực hiện vai trò xã hội có thể là:

Chọn phương án trả lời đúng nhất:

Nguyên nhân dẫn đến những lệch lạc của tâm lý của cá nhân.

trong quá trình tiếp thu kinh nghiệm xã hội có thể là:

Chọn phương án trả lời đúng nhất:

Nguyên nhân làm mức độ của quá trình kiểm tra xã hội đối với các cá nhân bị giảm xuống có thể là:

Chọn một câu trả lời:

Chọn phương án trả lời đúng nhất: Nhằm hiểu được diễn biến tâm lý của đối tượng mà ta quan tâm: suy nghĩ, tâm trạng, xúc cảm… của đối tượng; có thể đoán được họ đang nghĩ gì, thái độ của họ ra sao? Ta cí thể sử dụng phương pháp tâm lý
Tất cả các phương án.

Vì: Quan sát và thực nghiệm là qua tri giác hành động, cử chỉ, ánh mắt, nét mặt, cách nói năng, cách ăn mặc…nhằm nhận xét, phán đoán các đặc điểm tâm lý của họ.Còn đàm thoại thông qua cách nói năng, ngôn ngữ của một người, bạn có thể đánh giá về tâm lý của họ như: thái độ, tình cảm, quan điểm, nhu cầu, hứng thú, tâm trạng… của họ.

Chọn phương án trả lời đúng nhất:

Sự thích nghi của cá nhân với môi trường xã hội phụ thuộc vào các yếu tố

Chọn phương án trả lời đúng nhất: Tại phiên tòa, trường hợp người nhà bị hại có hành vi quá khích, để chấm dứt hành vi đó, thẩm phán – chủ tọa phiên tòa có thể sử dụng phương pháp tác động tâm lý:
Chọn phương án trả lời đúng nhất theo khái niệm Tâm lý học tư pháp.

Chọn một câu trả lời:

Tâm lý học tư pháp là tâm lý chuyên nghành về hoạt động tư pháp, nghiên cứu các hiện tượng, các đặc điểm và các quy luật tâm lý biểu hiện trong qúa trình thực hiện tội phạm, trong điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án

Vì: Tâm lý học tư pháp là tâm lý học chuyên ngành được ứng dụng trong hoạt động tư pháp: nghiên cứu các quy luật tâm lý biểu hiện trong hoạt động điều tra, xét xử và giáo dục cải tạo phạm nhân

Tham khảo: Bài 1, mục I, trang 5, slide.

Chọn phương án trả lời đúng nhất theo Ý nghĩa ứng dụng của môn tâm lý học tư pháp là:
Tất cả các phương án.

Vì: Tâm lý học tư pháp có ý nghĩa to lớn đối với hoạt động tư pháp, đối với qúa trình tố tụng: giúp các cơ quan có thẩm quyền nhanh chóng khám phá vụ án đảm bảo cho việc hiện thực hoá mục đích của hoạt động giáo dục trong giai đoạn điều tra, xét xử và đặc biệt là trong giai đoạn thi hành án.

Chọn phương án trả lời đúng nhất

Trạng thái tâm lý của người phạm tội thường có xu hướng căng thẳng và phức tạp,là do nguyên nhân:

Chọn một câu trả lời:

Chọn phương án trả lời đúng nhất: Trong cấu trúc tâm lý của hoạt động tư pháp, nhóm các hoạt động bổ trợ gồm có:
Chọn phương án trả lời đúng nhất:

Trong giai đoạn giáo dục, cải tạo phạm nhân, để tác động làm chuyển biến tâm lý của phạm nhân trong quá trình chấp hành hình phạt tù, giám thị và quản giáo có thể sử dụng các phương pháp tâm lý:

Chọn phương án trả lời đúng nhất:

Trong hoạt động diều tra, để hiểu được diễn biến tâm lý của đối tượng,ta có thể sử dụng phương pháp tâm lý:

Chọn một câu trả lời:

Chọn phương án trả lời đúng nhất:

Trong hoạt động đối chất, để tác động đến tâm lý của đối tượng đối chất,điều tra viên có thể sử dụng phương pháp tâm lý:

Chọn một câu trả lời:

Chọn phương án trả lời đúng nhất:

Trong hoạt động hỏi cung bị can, để tác động đến tâm lý của đối tượng bị xét hỏi,điều tra viên có thể sử dụng phương pháp tâm lý:

Chọn phương án trả lời đúng nhất:

Trong hoạt động lấy lời khai của người bị hại, để tác động đến tâm lý của đối tượng bị xét hỏi,điều tra viên có thể sử dụng phương pháp tâm lý:

Chọn phương án trả lời đúng nhất:

Trong hoạt động lấy lời khai của người làm chứng, để tác động đến tâm lý của đối tượng bị xét hỏi,điều tra viên có thể sử dụng phương pháp tâm lý:

Chọn phương án trả lời đúng nhất:

Trong hoạt động xét xử, để tác động đến tâm lý của đối tượng bị xét hỏi,hội đồng xét xử có thể sử dụng phương pháp tâm lý:

Chọn phương án trả lời đúng nhất: Trong trường hợp bị can cố tình gây rối ăn vạ, quá khích, để chấm dứt hành vi đó, điều tra viên có thể sử dụng phương pháp tác động tâm lý:
Chọn phương án trả lời đúng nhất: Trong trường hợp người bị hại cố tình ăn vạ gây rối, để chấm dứt hành vi đó, điều tra viên có thể sử dụng phương pháp tác động tâm lý:
Con đường nhận thức trong giai đoạn xét xử mang tính:
Đặc điểm đặc trưng của hoạt động ra quyết định trong hoạt động tư pháp là được đưa ra dưới dạng
Đặc trưng của trạng thái tâm lý của bị can là:
Để chuẩn bị về tâm lý cho các chủ thể tham gia ( bị can, người làm chứng, bị hại…)trước khi họ tham gia vào hoạt động điều tra, điều tra viên có thể sử dụng các phương pháp tác động tâm lý:
Để giúp phạm nhân giải toả được trạng thái tâm lý căng thẳng, nhanh chóng làm quen với điều kiện sống mới, cán bộ giám thị quản giáo có thể sử dụng các phương pháp tác động tâm lý :
Để giúp phạm nhân giải toả được trạng thái tâm lý căng thẳng, nhanh chóng làm quen với điều kiện sống mới, cán bộ giám thị quản giáo có thể sử dụng các phương pháp tác động tâm lý :
Điền vào chỗ trống phương án thích hợp

Nguyên nhân tâm lý xã hội của hành vi phạm tội là tậphợp……. hình thành và phát triển do hậu qủa của những điều kiện xã hội không thuận lợi trong quá trình xã hội hoá cá nhân…..này trong sự tác động qua lại với những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể là nguyên nhân đưa con người đến chỗ phạm tội.

Các đặc điểm tâm lý tiêu cực.

Vì: Khái niệm đầy đủ là: Nguyên nhân tâm lý xã hội của hành vi phạm tội là tập hợp các đặc điểm tâm lý tiêu cực, hình thành và phát triển do hậu qủa của những điều kiện xã hội không thuận lợi trong quá trình xã hội hoá cá nhân. Các đặc điểm tâm lý tiêu cực này trong sự tác động qua lại với những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể là nguyên nhân đưa con người đến chỗ phạm tội.

Điền vào chỗ trống phương án thích hợp

Xã hội hóa cá nhân là quá trình một con người cụ thể chuyển biến thành một thành viên của xã hội hiện tại, tiếp nhận, kế tục và phát triển các..(1.)., các. (.2)..cũng như lĩnh hội ngôn ngữ và các.. (3)…trong sự tác động giữa cá nhân và xã hội

Tất cả các phương án

Vì : Xã hội hóa cá nhân là quá trình một con người cụ thể chuyển biến thành một thành viên của xã hội hiện tại, tiếp nhận, kế tục và phát triển cácgiá trị văn hóa xã hội., các quy phạm đạo đức xã hội.cũng như lĩnh hội ngôn ngữ và các kỹ năng thiết yếu trong sự tác động giữa cá nhân và xã hội

Đối tượng của hoạt động giáo dục trong hoạt động tư pháp là
Giao tiếp trong hoạt động đối chất là:
Giao tiếp trong hoạt động tư pháp là
Giao tiếp trong hoạt động tư pháp thường mang tính chất:
Hoạt động chiếm vị trí chủ đạo trong cấu trúc tâm lý của hoạt động cải tạo là:
Hoạt động nhận thức trong hoạt động tư pháp mang tính:
Hoạt động ra quyết định của người cán bộ tư pháp được đưa ra dưới dạng
Hoạt động ra quyết định của người cán bộ tư pháp mang tính
Hoạt động thiết kế được tiến hành bằng các hình thức:
Hoạt động tổ chức là quá trình tạo ra những điều kiện để thực hiện hoạt động, bao gồm :
Khi cần giúp người làm chứng tái hiện lại những tình tiết mà họ bị quên hoặc nhầm lẫn, điều tra viên có thể sử dụng phương pháp tác động tâm lý :
Khi cần làm thay đổi trạng thái tâm lý của người phạm tội, ta có thể sử dụng phương pháp tâm lý:
Khi cần tìm hiểu động cơ phạm tội của đối tượng ta có thể sử dụng phương pháp :
Khi cần tìm hiểu mục đích của hành vi phạm tội của đối tượng ta có thể sử dụng phương pháp :
Khi cần tìm hiểu phương thức thực hiện hành vi phạm tội của đối tượng ta có thể sử dụng phương pháp :
Khi nghị án, để tác động đến các thành viên khác của Hội đồng xét xử, thẩm phán – chủ tọa phiên tòa có thể sử dụng phương pháp tác động tâm lý :
Khi tham gia tranh luận tại phiên tòa, để tác động đến các thành viên Hội đồng xét xử, kiểm sát viên có thể sử dụng phương pháp tác động tâm lý :
Khi tham gia tranh luận tại phiên tòa, để tác động đến các thành viên Hội đồng xét xử, kiểm sát viên có thể sử dụng phương pháp tác động tâm lý :
Khi tham gia tranh luận tại phiên tòa, để tác động đến các thành viên Hội đồng xét xử, Luật sư có thể sử dụng phương pháp tác động tâm lý :
Khi tham gia tranh luận tại phiên tòa, để tác động đến kiểm sát viên Hội đồng xét xử có thể sử dụng phương pháp tác động tâm lý :
Khi tham gia tranh luận tại phiên tòa, để tác động đến Luật sư Hội đồng xét xử có thể sử dụng phương pháp tác động tâm lý :
Khi tham gia vào quá trình điều tra, hành vi xử sự của bị can được biểu hiện ở trạng thái:
Khi tham gia vào quá trình điều tra, mối quan hệ giao tiếp của bị can có xu hướng:
Khi tiến hành đối chất, Điều tra viên có thể sử dụng các phương pháp tâm lý nào
Khi tiến hành hoạt động điều tra, điều tra viên có thể sử dụng cách thức sau để tác động tới các chủ thể tham gia điều tra:
Khi tiến hành hoạt đông hỏi cung bị can, , để tác động đến tâm lý của bị can điều tra viên thường sử dụng các phương pháp tâm lý.
Khi tiến hành hoạt động xét hỏi bị cáo và các đương sự liên quan, để tác động đến tâm lý của họ , kiểm sát viên có thể sử dụng phương pháp tác động tâm lý :
Khi tiếp xúc với phạm nhân để hiểu được tâm lý của họ, bộ giám thị quản giáo có thể sử dụng các phương pháp tâm lý
Khi tiếp xúc với phạm nhân để hiểu được tâm lý của họ, bộ giám thị quản giáo có thể sử dụng các phương pháp tâm lý
Khi triến hành hoạt động lấy lời khai của người làm chứng, Điêù tra viên có thể sử dụng các phương pháp tâm lý
Mục đích của hoạt động giáo dục trong hoạt động tư pháp hướng tới những mục đích đặc biệt là :
Nhóm các hoạt động bổ trợ: là các hoạt động hỗ trợ cho các hoạt động chủ đạo, tạo ra những điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện mục đích của hoạt động tư pháp, gồm:
Nhóm các hoạt động tâm lý cơ bản: là các hoạt động quan trọng nhất, có vai trò thiết yếu và ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các mục đích của hoạt động tư pháp, gồm
Quá trình nhận thức trong hoạt động tư pháp mang màu sắc xúc cảm
Quá trình thích nghi với môi trường xã hội của người mãn hạn tù phụ thuộc yếu tố:
Sau khi mãn hạn tù những ngưòi dễ dàng tái hòa nhập cộng đồng nhất là những người :
Tại phiên toà, người làm chứng thường có trạng thái tâm lý căng thẳng do nguyên nhân là:
Tại phiên tòa, trường hợp bị cáo quanh co,khai báo thiếu thành khẩn, hội đồng xét xử có thể sử dụng phương pháp tác động tâm lý :
Tại phiên toà xét xử vụ án hình sự, khi tiến hành hoạt động nghị án , để tác động đến tâm lý của các thành viên khác trong hội đồng xét xử, Thẩm phán – chủ tọa phiên tòa có thể sử dụng các phương pháp tâm lý:
Tại phiên toà xét xử vụ án hình sự, khi tiến hành hoạt động nghị án , để tác động đến tâm lý của các thành viên khác trong hội đồng xét xử, Thẩm phán – chủ tọa phiên tòa có thể sử dụng các phương pháp tâm lý:
Tại phiên toà xét xử vụ án hình sự, khi tiến hành hoạt động xét hỏi bị cáo và các đương sự liên quan, để tác động đến tâm lý của họ. thẩm phán – chủ tọa phiên tòa có thể sử dụng các phương pháp tâm lý:
Tổng hoà các mục đích của hoạt động tư pháp, được thể hiện trong mỗi hoạt động tư pháp
Trong cấu trúc tâm lý của hoạt động điều tra ,hoạt động nhận thức chiếm vị trí:
Trong cấu trúc tâm lý của hoạt động tư pháp, nhóm các hoạt động tâm lý cơ bản gồm có :
Trong giai đoạn cải tạo, chủ thể của hoạt động giáo dục là:
Trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự, để hiểu được diễn biến tâm lý của đối tượng tình nghi, điều tra viên phạ có thể sử dụng các phương pháp tâm lý:

Chọn một câu trả lời:

Trong giai đoạn giáo dục, cải tạo phạm nhân, để hiểu được diễn biến tâm lý của phạm nhân, giám thị và quản giáo có thể sử dụng các phương pháp tâm lý:
Trong giai đoạn giáo dục, cải tạo phạm nhân, để tác động tới phạm nhân nhằm cảm hóa giáo dục họ, cán bộ giám thị quản giáo trại cải tạo có thể sử dụng các phương pháp tâm lý:
Trong giai đoạn giáo dục, cải tạo phạm nhân, để tác động tới phạm nhân nhằm cảm hóa giáo dục họ, cán bộ giám thị quản giáo trại cải tạo có thể sử dụng các phương pháp tâm lý:
Trong giai đoạn giáo dục, cải tạo phạm nhân, để tìm hiểu nguyên nhân điều kiện phạm tội của phạm nhân nhằm cảm hóa giáo dục họ, cán bộ giám thị quản giáo trại cải tạo có thể sử dụng các phương pháp tâm lý:
Trong giai đoạn giáo dục, cải tạo phạm nhân, để tìm hiểu nguyên nhân điều kiện phạm tội của phạm nhân nhằm cảm hóa giáo dục họ, cán bộ giám thị quản giáo trại cải tạo có thể sử dụng các phương pháp tâm lý:
Trong giai đoạn phạm nhân thích nghi với điều kiện của trại cải tạo, cán bộ giám thị quản giáo có thể sử dụng các phương pháp tâm lý nào trong những phương pháp sau.Để giúp phạm nhân giải toả được trạng thái tâm lý căng thẳng, nhanh chóng làm quen với điều kiện sống mới.
Trong giai đoạn phạm nhân trước khi mãn hạn tù, cán bộ giám thị, quản giáo trại cải tạo có thể sử dụng các phương pháp tâm lý nào trong những phương pháp sau. Để giúp phạm nhân xoá được sự căng thẳng trong tâm lý.
Trong giai đoạn tranh luận tại phiên toà, để tác động đến các chủ thể tham gia tranh luận, hội đồng xét xử có thể sử dụng các phương pháp tâm lý:
Trong giai đoạn tranh luận tại phiên tòa, để tác động đến các chủ thể tham gia tranh luận,thẩm phán – chủ tọa phiên tòa có thể sử dụng phương pháp tác động tâm lý:
Trong giai đoạn xét hỏi tại phiên toà, để giúp người làm chứng tái hiện lại các tình tiết cần thiết khi họ quên hoặc nhầm lẫn, luật sư có thể sử dụng các phương pháp tâm lý
Trong giai đoạn xét hỏi tại phiên tòa,tham gia thẩm vấn có :
Trong giai đoạn xét xử, tính chất của hoạt động giáo dục là:
Trong hoạt động điều tra, nội dung của hoạt động giáo dục bao gồm:
Trong hoạt động hỏi cung bị can, điều tra viên là người:
Trong hoạt động hỏi cung bị can, lấy lời khai của người làm chứng, người bị hại, Điều tra viên đóng vai trò:
chủ đạo

Vì: Điều tra viên là người xác định mục đích và vạch ra kế hoạch xét hỏi.

+ Điều tra viên chủ động tạo ra các điều kiện cần thiết cho giao tiếp

+ Điều tra viên là người thiết lập, định hướng và điều khiển giao tiếp khi xét hỏi.

+ Điều tra viên là chủ thể tác động chính đến đối tượng bị xét hỏi.

Trong hoạt động lấy lời khai,để hiểu được diễn biến tâm lý của người bị hại, điều tra viên có thể sử dụng phương pháp
Trong hoạt động nghị án, để tác động đến tâm lý các thành viên hội đồng xét xử, thẩm phán – chủ tọa phiên tòa có thể sử dụng phương tác động tâm lý:
Trong hoạt động xét xử, điều kiện tiến hành hoạt động giáo dục là :
Việc tiến hành hoạt động nhận thức trong hoạt động tư pháp
Việc tiến hành nhận thức trong hoạt động tư pháp
Please follow and like us:

Một trả lời tới to “Đáp án trắc nghiệm: Tâm lý học tư pháp – EL16.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *