Tại sao khi lập kế hoạch điều hành dự án cần có sự tham gia của các chủ thể có liên quan đến dự án?

Please follow and like us:

Tại sao khi lập kế hoạch điều hành dự án cần có sự tham gia của các chủ thể có liên quan đến dự án?
Vì:
– Dễ dàng lãnh đạo, kiểm tra, và giám sát dự án
– Kiểm soát tốt việc sử dụng nguồn lực và thời gian
– Tránh rủi ro và những bất lợi cho dự án
-Thể hiện rõ trách nhiệm của các thành viên
– Dễ dàng nhận được sự ủng hộ của cán bộ cấp cao
– Dễ dàng đánh giá và rút kinh nghiệm
– Dễ phát hiện vấn đề và giải quyết kịp thời
– Bảo đảm không vượt quá nguồn lực
Giảm giá 80% sản phẩm chính hãng: Tại đây

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *