So sánh phát hành trái phiếu để huy động vốn với phát hành cổ phiếu thường để huy động vốn

Please follow and like us:

So sánh phát hành trái phiếu để huy động vốn với phát hành cổ phiếu thường để huy động vốn

1) Phát hành cổ phiếu:
+) Ưu điểm:

– Minh bạch, công khai, rõ ràng qua các đợt chào bán. doanh nghiệp thường có một ngân hàng đứng ra bảo lãnh và một công ty chứng khoán hỗ trợ chào báo cổ phiếu ra công chúng.
– Khối lượng vốn huy động được lớn, đủ cho kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp nếu chào bán thành công.

+) Nhược điểm:

– Chi phí bảo lãnh, chi phí phát hành lớn mà doanh nghiệp phải trả cho phía các ngân hàng và công ty chứng khoán tham gia.
– Thủ tục khá rườm rà và mất nhiều thời gian.(Chính vì những nhược điểm này mà ‘Phát hành cổ phiếu’ thường là bước đi cuối cùng của doanh nghiệp để có vốn cho việc mở rộng sản xuất kinh doanh)

2) Phát hành trái phiếu doanh nghiệp
+) Ưu điểm:

– Chi phí huy động vốn thấp.
– Không cần nhiều thủ tục phức tạp, rườm rà vì ko cần ‘lạy lục’ thông qua trung gian ngân hàng. (Theo luật quy định thì chỉ cần đăng báo vài chục ngày, họp báo, chào bán…. )
– Doanh nghiệp phát hành trái phiếu thường có những lợi thế như không phải chịu sức ép chi phối từ cổ đông mới như phát hành cổ phiếu, được hưởng lợi từ chính sách thuế đối với khoản lãi trả trái phiếu, trong khi các khoản trả cổ tức thì không.

+) Nhược điểm:

– Độ đảm bảo thấp, chủ yếu là dựa vào uy tín của doanh nghiệp. Đôi khi doanh nghiệp dùng cả tài sản của mình để đảm bảo nhưng vẫn khó có khả năng huy động được nhiều vốn như mong muốn.

So sánh phát hành trái phiếu để huy động vốn với phát hành cổ phiếu thường để huy động vốn
So sánh phát hành trái phiếu để huy động vốn với phát hành cổ phiếu thường để huy động vốn

Xem thêm: Các câu hỏi quản trị tài chính

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *