So sánh bảo hiểm xã hội với cứu trợ xã hội và cứu tế xã hội và ưu đãi xã hội

Please follow and like us:

So sánh bảo hiểm xã hội với cứu trợ xã hội và cứu tế xã hội và ưu đãi xã hội

Đặc điểm BHXH Cứu trợ XH Cứu tế XH Ưu đãi XH
Đối tượng, trường hợp được hưởng Người LĐ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. có thể là gia đình,  cá nhân. Có những TH được áp dụng để giải quyết khó khăn cho cả vùng gặp nạn hoặc cả một địa phương. những người bị lâm vào cảnh bần cùng không còn khả năng tự lo liệu cuộc sống thường ngày của bản thân và gia đình Người có cống hiến đặc biệt cho công cuộc bảo vệ tổ quốc; quá trình xây dựng đất nước
Mục tiêu Thỏa mãn nhu cầu thiết yếu của Xh, bù đắp 1 phần thu nhập, là sự chia sẻ rủi ro, là quá trình phân phối lại thu nhập giữa những người tham gia bảo hiểm, thông qua việc hình thành quỹ tiền tệ chung

 

khắc phục những khó khăn trước mắt cũng như lâu dài trong đời sống Hỗ trợ cho việc lo liệu đời sống của những người lâm vào cảnh bần cùng Ghi nhận, tri ân cá nhân tập thể có đóng góp, nhằm đảm bảo công bằng xã hội
Bản chất Sự chia sẻ rủi ro, đảm bảo … thông qua các hoạt động cung cấp tài chính, tiền bạc, vật phẩm, các điều kiện vật chất khác để đối tượng được giúp đỡ phát huy được khả năng, tự lo liệu cuộc sống cho mình và gia đình, sớm hoà nhập với cộng đồng trong một thời hạn hoặc trong suốt cuộc đời. sự giúp đỡ bằng tiền mặt hoặc hiện vật, có tính chất khẩn thiết, “cấp cứu” ở mức tối cần thiết cho những người bị lâm vào cảnh bần cùng không còn khả năng tự lo liệu cuộc sống thường ngày của bản thân và gia đình Thông qua vật chất, tinh thần ( có thể trao bằng khen, huân huy chương…)
Hình thức Hàng tháng, 1 lần Thường xuyên nhưng tùy đối tượng Không cố định

Hằng tháng, 1 lần. chương, ưu tiên với con em trong vấn đề việc làm

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *