Quyền lực là gì? Quyền lực có những đặc tính gì?

Please follow and like us:

Quyền lực là gì? Quyền lực có những đặc tính gì?
“Bất cứ ai được trao quyền lực sẽ lạm dụng nó nếu không có động lực là tình yêu sự thật và đức hạnh, cho dù kẻ đó là hoàng tử hay dân thường.” của La Fontaine. Quyền lực rất cần thiết để có thể giúp một người, một tổ chức có thể giải quyết hay ra quyết định với một vấn đề nào đó, tuy nhiên nếu quyền lực được trao không đúng sẽ ảnh hưởng tới chính công việc cũng như người được trao quyền để giải quyết công việc đó. Vậy sau đây chúng ta đi tìm hiểu về quyền lực là gì?
Định nghĩa: Quyền lực là năng lực của chủ thể trong việc ảnh hưởng đến đối tượng.
Quyền lực lãnh đạo là khả năng phân bố nguồn lực, ra quyết định và bắt buộc mọi người tuân thủ.
Quyền lực có những đặc tính gì? Quyền lực có các đặc tính sau:
Là khả năng (tiềm năng) ảnh hưởng đến người khác: Quyền lực có khả năng ảnh hưởng đến người khác và thay đổi hành vi, ý kiến, quyết định hoặc tác động đến môi trường xung quanh. Quyền lực có thể xuất hiện trong nhiều hình thức, bao gồm quyền lực chính phủ, quyền lực tài chính, quyền lực xã hội và quyền lực cá nhân. Tuy nhiên, quyền lực không chỉ có tính chất tích cực mà còn có thể được sử dụng để thao túng và kiểm soát.
Ở trong nhận thức của đối tượng: Chủ thể chỉ có khả năng để mở rộng đến những người nhận thức về nó.
Con người có khả năng làm tăng hay giảm quyền lực của họ: Quyền lực trong tổ chức đã đạt được và con người có khả năng làm tăng hay giảm quyền lực của họ.

Ví dụ
Xem thêm : Tại đây

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *