Nghiên cứu về sự khác biệt giữa nhà LÃNH ĐẠO và QUẢN LÝ

Please follow and like us:
Lãnh đạo Quản lý
Nhà lãnh đạo là người chỉ ra việc đúng Nhà quản lý là người làm việc đúng
Warren Bennis
Lãnh đạo là sự bắt kịp với sự thay đổi Quản lý là sự ứng phó với mọi vấn đề phức tạp phát sinh
JOHN KOTTER
Lãnh đạo là quá trình liên quan tới tư duy bậc cao và ý thức về sự vận động Quản lý liên quan đến việc xử lý công việc, duy trì trật tự và kiểm soát tổ chức
KOUZES và POSNER
Nhà lãnh đạo quan tâm tới những gì có ý nghĩa với con người Nhà quản lý quan tâm làm thế nào để thực hiện công việc
ABRAHAM ZALEZNIK
Nhà lãnh đạo là kiến trức sư Nhà quản lý là thợ xây dựng
JOHN MARIOTTI
Nhà lãnh đạo tập trung và việc hình thành một tầm nhìn chung Quản lý là bản thiết kế công việc là điều hành và kiểm soát
GEORGE WEATHERSBY
Như vậy có thể thấy quản lý và lãnh đạo là hai khái niệm khác nhau.

Ví dụ
Xem thêm : Tại đây

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *