Quản trị bán hàng

Please follow and like us:

Khách hàng quốc gia có đặc điểm đặc trưng nào?

Chọn một câu trả lờing>
a. Quá trình mua hàng kéo dài và phức tạp.
b. Mua với số lượng lớn và tập trung.
c. Rất khó tính với những yêu cầu chi tiết.
d. Tất cả những đặc điểm trên.
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Tất cả những đặc điểm trên.
Câu hỏi 2
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Để xúc tiến bán hàng cho khách hàng quốc gia, doanh nghiệp quan tâm đến những vấn đề nào?

Chọn một câu trả lờing>
a. Sản phẩm cần phục vụ, số lượng đặt hàng, đối thủ cạnh tranh, giá của nhà cung cấp trước đó.
b. Mối quan hệ với bộ phận thu mua, những ai tham gia vào quá trình mua hàng, mức chia hoa hồng.
c. Yêu cầu bán hàng, chính sách giá, quy định về hoa hồng, người ra quyết định.
d. Kiểm soát tốt mối quan hệ, xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng, xác định cơ hội và tiềm năng bán hàng, quy trình phục vụ khách hàng, chiến lược bán hàng chuyên biệt.
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Kiểm soát tốt mối quan hệ, xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng, xác định cơ hội và tiềm năng bán hàng, quy trình phục vụ khách hàng, chiến lược bán hàng chuyên biệt.
Câu hỏi 3
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Khách hàng quốc gia đem lại lợi ích gì cho doanh nghiệp?

Chọn một câu trả lờing>
a. Doanh số lớn.
b. Gia tăng thêm uy tín cho doanh nghiệp.
c. Cơ hội mở rộng mối quan hệ.
d. Tất cả đặc điểm trên.
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Tất cả đặc điểm trên.
Câu hỏi 4
Sai
Đạt điểm 0,00 trên 1,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Nhiệm vụ quản lý nhân sự của Giám đốc bán hàng là gì?

Chọn một câu trả lờing>
a. Tiếp nhận, phê duyệt đề xuất của nhân viên, giám sát nhân viên thực hiện chỉ tiêu, khen thưởng, kỹ luật khi nhân viên có sai phạm.
b. Xây dựng đội ngũ bán hàng, xây dựng chương trình đào tạo, xác lập tiêu chí đánh giá, tạo điều kiện làm việc cho nhân viên bán hàng.
c. Tuyển dụng, huấn luyện đào tạo, xây dựng chính sách động viên khen thưởng hợp lý và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên bán hàng.
d. Tuyển dụng, đôn đốc nhân viên thực hiện chỉ tiêu, sa thải nhân viên không đạt yêu cầu.
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.

The correct answer is: Tuyển dụng, huấn luyện đào tạo, xây dựng chính sách động viên khen thưởng hợp lý và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên bán hàng.
Câu hỏi 5
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Để duy trì và gắn kết nhân sự với tổ chức, doanh nghiệp thường áp dụng

Chọn một câu trả lờing>
a. Lương cơ bản kết hợp thưởng theo doanh số.
b. Chính sách lương cơ bản cao.
c. Nhân viên hưởng hoa hồng khi bán được sản phẩm.
d. Không có lương cơ bản, chia phần trăm theo doanh số đạt được.
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Lương cơ bản kết hợp thưởng theo doanh số.
Câu hỏi 6
Sai
Đạt điểm 0,00 trên 1,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Cơ sở để Giám đốc bán hàng thực hiện việc đánh giá nhân viên dưới quyền của mình là:

Chọn một câu trả lờing>
a. Số lượng hợp đồng mới được ký kết trong kỳ đánh giá.
b. Chỉ tiêu đã giao vào mỗi đầu kỳ đánh giá.
c. Các tiêu chí đánh giá được lượng hóa và truyền thông rõ ràng vào mỗi đầu kỳ.
d. Kết quả doanh số nhân viên bán hàng đạt được.
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.

The correct answer is: Các tiêu chí đánh giá được lượng hóa và truyền thông rõ ràng vào mỗi đầu kỳ.
Câu hỏi 7
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Lý do doanh nghiệp sử dụng các trung gian phân phối?

Chọn một câu trả lờing>
a. Tận dụng cơ sở vật chất của trung gian phân phối, có sẵn nguồn khách hàng của nhà phân phối, được nhà phân phối chia sẽ rủi ro.
b. Sử dụng nhân viên của trung gian phân phối, không cần nỗ lực tìm kiếm khách hàng, cắt giảm chi phí marketing.
c. Ít tốn kém chi phí xây dựng lực lượng bán hàng, kiểm soát được tỷ lệ chi phí/ doanh số; thâm nhập thị trường nhanh.
d. Giảm nhân sự bán hàng, không cần tìm hiểu nhiều thị trường, tận dụng mối quan hệ của trung gian phân phối.
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Ít tốn kém chi phí xây dựng lực lượng bán hàng, kiểm soát được tỷ lệ chi phí/ doanh số; thâm nhập thị trường nhanh.
Câu hỏi 8
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Đặc điểm chung của trung gian phân phối là gì?

Chọn một câu trả lờing>
a. Tính chủ động cao, kinh doanh sản phẩm của nhiều doanh nghiệp cung ứng.
b. Nắm bắt kịp thời thông tin thị trường.
c. Am hiểu tương đối đặc tính sản phẩm.
d. Tất cả các đặc điểm trên
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Tất cả các đặc điểm trên
Câu hỏi 9
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Tại sao lại cho rằng các trung gian phân phối có tính độc lập rất cao, luôn chủ động trong hoạt động bán hàng, tiếp cận khách hàng của mình?

Chọn một câu trả lờing>
a. Không phụ thuộc chi phí phân bổ của nhà cung ứng.
b. Có nhiều nhà cung ứng để lựa chọn hợp tác.
c. Trung gian phân phối kinh doanh nhiều loại sản phẩm, am hiểu thị trường và có mối quan hệ với khách hàng.
d. Tự quyết định giá bán ra thị trường và mức chiết khấu cho khách hàng.
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Trung gian phân phối kinh doanh nhiều loại sản phẩm, am hiểu thị trường và có mối quan hệ với khách hàng.
Câu hỏi 10
Sai
Đạt điểm 0,00 trên 1,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Vì sao trung gian phân phối là kênh nắm bắt thông tin thị trường hiệu quả?

Chọn một câu trả lờing>
a. Là người địa phương, am hiểu hành vi tiêu dùng, nắm rõ thị trường.
b. Là người tiếp xúc trực tiếp khách hàng, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại khách hàng.
c. Nắm bắt nhu cầu khách hàng nhanh nhất.
d. Tất cả những lý do trên.
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.

The correct answer is: Là người địa phương, am hiểu hành vi tiêu dùng, nắm rõ thị trường.

Khách hàng cá nhân mua sản phẩm để:

Chọn một câu trả lờing>
a. Thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng.
b. Sản xuất ra sản phẩm khác.
c. Làm nguyên liệu.
d. Bán lại nhằm mục đích kiếm lời.
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng.
Câu hỏi 2
Đúng
Đạt điểm 2,00 trên 2,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Quá trình mua sắm của khách hàng cá nhân có sự tham gia của những vai trò nào?

Chọn một câu trả lờing>
a. Người khởi xướng, người tư vấn, người mua, người ảnh hưởng, người sử dụng.
b. Người khởi xướng, người quyết định, người báo giá, người ảnh hưởng, người sử dụng.
c. Người nêu nhu cầu, người quyết định, người cung cấp thông tin, người ảnh hưởng, người sử dụng.
d. Người khởi xướng, người ảnh hưởng, người quyết định, người mua, người sử dụng.
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Người khởi xướng, người ảnh hưởng, người quyết định, người mua, người sử dụng.
Câu hỏi 3
Đúng
Đạt điểm 2,00 trên 2,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Quá trình mua hàng của khách hàng cá nhân, bao gồm:

Chọn một câu trả lờing>
a. Nhận biết nhu cầu, tìm kiếm thông tin, lập đơn hàng, quyết định mua và hành vi sau khi mua.
b. Nhận biết nhu cầu, tìm kiếm thông tin, đề nghị chào hàng, quyết định mua và hành vi sau khi mua.
c. Nhận biết nhu cầu, tìm kiếm thông tin, đánh giá các lựa chọn, quyết định mua và hành vi sau khi mua.
d. Nhận biết nhu cầu, lựa chọn nhà cung cấp, đánh giá các lựa chọn, quyết định mua và hành vi sau khi mua.
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Nhận biết nhu cầu, tìm kiếm thông tin, đánh giá các lựa chọn, quyết định mua và hành vi sau khi mua.
Câu hỏi 4
Sai
Đạt điểm 0,00 trên 2,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Nhu cầu là:

Chọn một câu trả lờing>
a. Sự khác biệt giữa hiện trạng và mong muốn, và sự khác biệt này có khả năng thanh toán.
b. Sự khác biệt giữa nhu cầu quá khứ và mong muốn tương lai.
c. Sự khác biệt giữa hiện trạng và mong muốn.
d. Sự khác biệt giữa mong muốn và mơ ước.
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.

The correct answer is: Sự khác biệt giữa hiện trạng và mong muốn, và sự khác biệt này có khả năng thanh toán.
Câu hỏi 5
Đúng
Đạt điểm 2,00 trên 2,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Khách hàng tìm kiếm những nguồn thông tin nào?

Chọn một câu trả lờing>
a. Nguồn thông tin trí nhớ, nguồn thông tin cá nhân, nguồn thông tin độc lập, nguồn thông tin marketing, nguồn thông tin thử nghiệm.
b. Nguồn thông tin tích cực, nguồn thông tin tiêu cực.
c. Nguồn thông tin bị động, nguồn thông tin chủ động.
d. Nguồn thông tin bên trong, nguồn thông tin bên ngoài.
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Nguồn thông tin trí nhớ, nguồn thông tin cá nhân, nguồn thông tin độc lập, nguồn thông tin marketing, nguồn thông tin thử nghiệm.

Người bán hàng cần hội tụ đủ các yếu tố sau:

Chọn một câu trả lờing>
a. Tâm lý, thể chất, kiến thức, phẩm chất
b. Sự nhanh nhẹn, ngoại hình, kỹ năng, sức khỏe
c. Phẩm chất, năng lực, kiến thức, kinh nghiệm
d. Ngoại hình, kỹ năng, kinh nghiệm, sự may mắn
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.

The correct answer is: Tâm lý, thể chất, kiến thức, phẩm chất
Câu hỏi 2
Đúng
Đạt điểm 2,00 trên 2,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Về thể chất, người bán hàng cần có

Chọn một câu trả lờing>
a. Sự dẻo dai
b. Nhan sắc
c. Sức khỏe
d. Thể hình
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Sức khỏe
Câu hỏi 3
Đúng
Đạt điểm 2,00 trên 2,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Kỹ năng giao tiếp của người bán hàng được thể hiện qua các yếu tố sau, ngoại trừ:

Chọn một câu trả lờing>
a. Lời nói
b. Khả năng lắng nghe
c. Catalogue sản phẩm
d. Cử chỉ
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Catalogue sản phẩm
Câu hỏi 4
Đúng
Đạt điểm 2,00 trên 2,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Cơ sở cho lý lẽ để thuyết phục khách hàng là:

Chọn một câu trả lờing>
a. Giá trị của sản phẩm
b. Công dụng của sản phẩm
c. Sự trung thực của người bán hàng
d. Lợi ích của sản phẩm thỏa mãn nhu cầu
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Lợi ích của sản phẩm thỏa mãn nhu cầu
Câu hỏi 5
Sai
Đạt điểm 0,00 trên 2,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Phản đối của khách hàng là…………cho người bán hàng

Chọn một câu trả lờing>
a. Sự từ chối
b. Cơ hội
c. Rủi ro
d. Nguy cơ
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.

The correct answer is: Cơ hội

Tiến trình bán hàng gồm bao nhiêu bước?

Chọn một câu trả lờing>
a. 6 bước
b. 7 bước
c. 5 bước
d. 8 bước
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: 7 bước
Câu hỏi 2
Đúng
Đạt điểm 2,00 trên 2,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Ở bước thăm dò nhu cầu mua, người bán hàng cần phải làm gì?

Chọn một câu trả lờing>
a. Báo giá sản phẩm
b. Nêu ưu điểm của sản phẩm
c. Giới thiệu công dụng của sản phẩm
d. Đặt các câu hỏi cho khách hàng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Đặt các câu hỏi cho khách hàng
Câu hỏi 3
Đúng
Đạt điểm 2,00 trên 2,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Câu nào thể hiện rõ sự phản đối?

Chọn một câu trả lờing>
a. Sản phẩm tôi đang dùng rẻ hơn
b. Sản phẩm của công ty hay quá!
c. Tôi có thể trả góp không?
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Sản phẩm tôi đang dùng rẻ hơn
Câu hỏi 4
Đúng
Đạt điểm 2,00 trên 2,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Người bán sẽ nói giá của sản phẩm ở giai đoạn nào?

Chọn một câu trả lờing>
a. Kết thúc bán hàng
b. Thương lượng
c. Thăm dò nhu cầu mua
d. Trình bày chào hàng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Trình bày chào hàng
Câu hỏi 5
Sai
Đạt điểm 0,00 trên 2,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Kết thúc bán hàng là bước thứ mấy của tiến trình bán hàng?

Chọn một câu trả lờing>
a. Bước 6
b. Bước 5
c. Bước 7
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.

The correct answer is: Bước 6

Giám đốc bán hàng là ai?

Chọn một câu trả lờing>
a. Người thực hiện các công việc quản trị, điều hành mọi hoạt động và bộ máy liên quan đến đầu ra của sản phẩm và dịch vụ theo chiến lược kinh doanh của công ty.
b. Người đảm bảo chỉ tiêu doanh số và tạo nguồn khách hàng cho công ty.
c. Người giới thiệu các sản phẩm của công ty đến khách hàng tổ chức.
d. Cả a và b đều đúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Cả a và b đều đúng
Câu hỏi 2
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Nhiệm vụ của Giám đốc bán hàng là gì?

Chọn một câu trả lờing>
a. Triển khai bán hàng, xây dựng hệ thống phân phối, xây dựng đội ngũ bán hàng.
b. Thiết lập và phát triển mối quan hệ, tạo nguồn khách hàng, quản trị quan hệ khách hàng.
c. Tổ chức hoạt động marketing, điều phối giao hàng, lưu kho, huấn luyện đội ngũ bán hàng.
d. Hoạch định chiến lược bán hàng, tổ chức hoạt động chăm sóc khách hàng, và thực hiện các hoạt động hỗ trợ.
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Hoạch định chiến lược bán hàng, tổ chức hoạt động chăm sóc khách hàng, và thực hiện các hoạt động hỗ trợ.
Câu hỏi 3
Sai
Đạt điểm 0,00 trên 1,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Điểm khác biệt cơ bản nhất giữa nhân viên bán hàng và giám đốc bán hàng là gì?

Chọn một câu trả lờing>
a. Kỹ năng cá nhân.
b. Mục tiêu công việc.
c. Mối quan hệ khách hàng.
d. Năng lực chuyên môn.
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.

The correct answer is: Mục tiêu công việc.
Câu hỏi 4
Sai
Đạt điểm 0,00 trên 1,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Nhiệm vụ “Hoạch định chiến lược bán hàng” của Giám đốc bán hàng cụ thể là gì?

Chọn một câu trả lờing>
a. Xây dựng chiến lược bán hàng; Tuyển dụng nhân sự thực hiện; Huấn luyện và Đánh giá việc thực hiện chiến lược.
b. Xác định phân khúc khách hàng mục tiêu; Xây dựng lực lượng bán hàng; Lập kế hoạch bán hàng.
c. Định hướng Marketing; Triển khai bán hàng; Xây dựng hệ thống phân phối; Xây dựng đội ngũ bán hàng.
d. Đặt chỉ tiêu doanh số; Tuyển dụng nhân sự bán hàng; Hợp tác nhà phân phối.
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.

The correct answer is: Định hướng Marketing; Triển khai bán hàng; Xây dựng hệ thống phân phối; Xây dựng đội ngũ bán hàng.
Câu hỏi 5
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Tại sao Giám đốc bán hàng lại tham gia định hướng hoạt động Marketing?

Chọn một câu trả lờing>
a. Bộ phận bán hàng là kênh tiếp cận trực tiếp và hiểu rõ nhu cầu khách hàng.
b. Giám đốc bán hàng biết rõ nguồn doanh thu sẽ đến từ nhóm khách hàng tiềm năng nào.
c. Hoạt động marketing phải phục vụ cho mục tiêu bán hàng.
d. Cả a và b đều đúng.
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Cả a và b đều đúng.
Câu hỏi 6
Sai
Đạt điểm 0,00 trên 1,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Rủi ro mà Giám đốc bán hàng gặp phải khi thực hiện nhiệm vụ xây dựng hệ thống phân phối là gì?

Chọn một câu trả lờing>
a. Nhà phân phối không giữ đúng cam kết.
b. Nhà phân phối yêu cầu độc quyền phân phối sản phẩm.
c. Sản phẩm đối thủ cạnh tranh hiện diện trên cùng kênh phân phối.
d. Giám đốc bán hàng không thể tiếp cận khách hàng.
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.

The correct answer is: Sản phẩm đối thủ cạnh tranh hiện diện trên cùng kênh phân phối.
Câu hỏi 7
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Nhiệm vụ nào không phải là nhiệm vụ chăm sóc khách hàng của Giám đốc bán hàng?

Chọn một câu trả lờing>
a. Xác định phân khúc khách hàng mục tiêu.
b. Thiết lập và phát triển mối quan hệ.
c. Quản trị quan hệ khách hàng.
d. Tạo nguồn khách hàng.
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Xác định phân khúc khách hàng mục tiêu.
Câu hỏi 8
Sai
Đạt điểm 0,00 trên 1,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Giám đốc bán hàng thiết lập và phát triển mối quan hệ với đối tượng nào?

Chọn một câu trả lờing>
a. Nhà phân phối và khách hàng.
b. Khách hàng khu vực và khách hàng quốc gia.
c. Khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức.
d. Khách hàng bên ngoài và khách hàng nội bộ.
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.

The correct answer is: Khách hàng bên ngoài và khách hàng nội bộ.
Câu hỏi 9
Sai
Đạt điểm 0,00 trên 1,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Nhiệm vụ nào không phải là nhiệm vụ của Giám đốc bán hàng

Chọn một câu trả lờing>
a. Quản trị hành chính.
b. Hoạch định chiến lược bán hàng.
c. Xây dựng đội ngũ bán hàng.
d. Xây dựng tầm nhìn cho doanh nghiệp.
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.

The correct answer is: Xây dựng tầm nhìn cho doanh nghiệp.
Câu hỏi 10
Sai
Đạt điểm 0,00 trên 1,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Trách nhiệm nào không thuộc trách nhiệm của nhân viên bán hàng?

Chọn một câu trả lờing>
a. Thiết lập mối quan hệ với khách hàng.
b. Tìm kiếm khách hàng.
c. Tăng doanh số.
d. Phát triển lực lượng bán hàng.
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.

The correct answer is: Phát triển lực lượng bán hàng.

Đối với các nhà giám đốc bán hàng thì công việc lập kế hoạch bán hàng mang tính chất:

Chọn một câu trả lờing>
a. Thường xuyên
b. Định kỳ
c. Thỉnh thoảng
d. Không cần thiết
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Thường xuyên
Câu hỏi 2
Sai
Đạt điểm 0,00 trên 2,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Bước thứ hai trong quy trình lập kế hoạch bán hàng là:

Chọn một câu trả lờing>
a. Xác định hoạt động
b. Thực hiện
c. Tổ chức
d. Thiết lập mục tiêu
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.

The correct answer is: Xác định hoạt động
Câu hỏi 3
Đúng
Đạt điểm 2,00 trên 2,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Điền vào chỗ trống: “Theo Jamers M.Comer, phân tích doanh số là nghiên cứu các dữ liệu về doanh số ……. của công ty, để xác định được những kiểu mẫu và những mối liên hệ có ích cho việc ra quyết định quản lý”.

Chọn một câu trả lờing>
a. Tương lai
b. Hiện tại
c. Quá khứ
d. Tất cả đều đúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Quá khứ
Câu hỏi 4
Sai
Đạt điểm 0,00 trên 2,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Loại chi phí là những khoản thay đổi theo mức độ hoạt động của doanh nghiệp như chi phí nhân công trực tiếp sản xuất, chi phí nguyên, vật liệu…được gọi là:

Chọn một câu trả lờing>
a. Chi phí biến đổi
b. Chi phí không kiểm soát được
c. Chi phí kiểm soát được
d. Chi phí cố định
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.

The correct answer is: Chi phí biến đổi
Câu hỏi 5
Đúng
Đạt điểm 2,00 trên 2,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Phân tích các chỉ số lợi nhuận trên vốn cổ phần (ROE), thu nhập trên tổng vốn đầu tư (ROCE), lợi nhuận trên tài sản sử dụng (ROAM), lợi tức còn lại (RI)….được gọi là:

Chọn một câu trả lờing>
a. Phân tích doanh thu
b. Phân tích tài chính
c. Phân tích lợi nhuận
d. Phân tích chi phí
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Phân tích tài chính
Trong các phương pháp dự báo, phương pháp nào là phương pháp tối ưu có thể áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp để dự báo hàng bán:

Chọn một câu trả lờing>
a. Phương pháp nhân quả
b. Phương pháp chỉ số sức mua (BPI)
c. Phương pháp phân tích khuynh hướng
d. Tất cả đều sai
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Tất cả đều sai
Câu hỏi 2
Đúng
Đạt điểm 2,00 trên 2,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Điền vào chỗ trống: “Dự báo bán hàng được định nghĩa là hoạt động ước tính doanh thu trong ….. khi lập kế hoạch, chương trình bán hàng, tiếp thị cho doanh nghiệp”

Chọn một câu trả lờing>
a. Hiện tại
b. Tương lai
c. Quá khứ
d. Tất cả đều đúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Tương lai
Câu hỏi 3
Sai
Đạt điểm 0,00 trên 2,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Điền vào chỗ trống: “Năng lực ……. là doanh số hay khối lượng hàng bán ước tính của một sản phẩm, dịch vụ trên thị trường của tất cả các đối thủ trong một giai đoạn nhất định”

Chọn một câu trả lờing>
a. Thị trường
b. Bán hàng
c. Doanh nghiệp
d. Tất cả đều sai
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.

The correct answer is: Thị trường
Câu hỏi 4
Đúng
Đạt điểm 2,00 trên 2,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Dự báo dài hạn là:

Chọn một câu trả lờing>
a. Dự báo kéo dài từ ba đến năm năm hay lâu hơn tùy theo ngành kinh doanh
b. Dự báo về doanh số trong khoảng thời gian một năm đến ba năm
c. Dự báo về doanh số trong khoảng thời gian dưới một năm
d. Dự báo về doanh số trong khoảng thời gian từ một đến ba tháng sắp tới
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Dự báo kéo dài từ ba đến năm năm hay lâu hơn tùy theo ngành kinh doanh
Câu hỏi 5
Đúng
Đạt điểm 2,00 trên 2,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Trong những phương pháp dưới đây, phương pháp nào không phải là phương pháp dự báo định tính?

Chọn một câu trả lờing>
a. Phương pháp nhân quả
b. Phương pháp tổng hợp ý kiến chuyên gia và nhà quản trị
c. Phương pháp nghiên cứu thị trường
d. Phương pháp tổng hợp ý kiến nhân viên bán hàng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Phương pháp nhân quả

Chỉ tiêu bán hàng là:

Chọn một câu trả lờing>
a. Một phần doanh số được phân chia cho các vùng, khu vực hay một nhóm các nhân viên bán hàng
b. Số lượng khách hàng được phân chia cho các vùng, khu vực hay một nhóm các nhân viên bán hàng
c. Các chỉ tiêu tỷ trọng về tài chính được phân chia cho các vùng, khu vực hay một nhóm các nhân viên bán hàng
d. Tất cả đều đúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.

The correct answer is: Tất cả đều đúng
Câu hỏi 2
Không trả lời
Đạt điểm 2,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Chỉ tiêu nào dưới đây không thuộc về chỉ tiêu hành vi cư xử:

Chọn một câu trả lờing>
a. Số lượt chào hàng
b. Số lần trưng bày sản phẩm
c. Số khách hàng cần có
d. Khối lượng hàng bán
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.

The correct answer is: Khối lượng hàng bán
Câu hỏi 3
Không trả lời
Đạt điểm 2,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Điền vào chỗ trống: “Tiềm năng thị trường là phần đánh giá khối lượng bán hàng tối đa có thể đạt được của một sản phẩm hay dịch vụ đối với …… nhà cung ứng có mặt trên thị trường trong một thời gian nhất định.”

Chọn một câu trả lờing>
a. Tất cả
b. Một vài
c. Duy nhất một
d. Tất cả đều sai
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.

The correct answer is: Tất cả
Câu hỏi 4
Không trả lời
Đạt điểm 2,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Nhà quản trị bán hàng lập chỉ tiêu bán hàng nhằm mục đích nào sau đây?

Chọn một câu trả lờing>
a. Kiểm soát hoạt động của lực lượng bán hàng
b. Khuyến khích, động viên lực lượng bán hàng
c. Đánh giá nhân viên bán hàng
d. Tất cả đều đúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.

The correct answer is: Tất cả đều đúng
Câu hỏi 5
Không trả lời
Đạt điểm 1,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Điền vào chỗ trống: “Khi thiết lập và phân bổ các chỉ tiêu các nhà quản trị thường đưa ra mức……… khả năng thị trường để kích thích nhân viên bán hàng phấn đấu”

Chọn một câu trả lờing>
a. Cao hơn
b. Ngang bằng
c. Thấp hơn
d. Tất cả đều sai
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.

The correct answer is: Cao hơn
Câu hỏi 6
Không trả lời
Đạt điểm 1,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Những khoản chi phí sau đây được tính vào chi ngân sách bán hàng, ngoại trừ:

Chọn một câu trả lờing>
a. Các khoản đi lại (tiền xe, xăng)
b. Các khoản tiếp khách, giao dịch địa phương
c. Các khoản trợ cấp thất nghiệp
d. Các khoản trợ cấp bán hàng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.

The correct answer is: Các khoản trợ cấp thất nghiệp

Doanh nghiệp có thể sử dụng nguồn tuyển dụng bên trong từ:

Chọn một câu trả lờing>
a. Sinh viên được doanh nghiệp tài trợ học bổng vừa tốt nghiệp
b. Công ty “săn đầu người”
c. Người quen của nhân viên trong doanh nghiệp
d. Công ty “săn đầu người”
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.

The correct answer is: Công ty “săn đầu người”
Câu hỏi 2
Không trả lời
Đạt điểm 2,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Trong các đặc điểm sau, đặc điểm nào là hạn chế nguồn tuyển dụng bên ngoài doanh nghiệp

Chọn một câu trả lờing>
a. Tuyển dụng đúng yêu cầu công việc
b. Người được tuyển mới cần có thời gian để hội nhập vào doanh nghiệp
c. Thời gian tuyển dụng kéo dài
d. Số lượng ứng viên quá nhiều
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.

The correct answer is: Người được tuyển mới cần có thời gian để hội nhập vào doanh nghiệp
Câu hỏi 3
Không trả lời
Đạt điểm 2,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Ưu điểm của nguồn tuyển dụng bên trong doanh nghiệp là

Chọn một câu trả lờing>
a. Bảo mật thông tin
b. Nhân viên mới hội nhập nhanh chóng
c. Tiết kiệm thời gian
d. Chuyên nghiệp hơn
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.

The correct answer is: Nhân viên mới hội nhập nhanh chóng
Câu hỏi 4
Không trả lời
Đạt điểm 2,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Ưu điểm của nguồn tuyển dụng bên trong doanh nghiệp là

Chọn một câu trả lờing>
a. Tiết kiệm thời gian
b. Chuyên nghiệp hơn
c. Nhân viên mới hội nhập nhanh chóng
d. Bảo mật thông tin
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.

The correct answer is: Nhân viên mới hội nhập nhanh chóng
Câu hỏi 5
Không trả lời
Đạt điểm 2,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Nhu cầu tuyển dụng nhân viên bán hàng phụ thuộc vào các kế hoạch phát triển của công ty về doanh thu, về việc phát triển thị trường, về ……… bán hàng.

Chọn một câu trả lờing>
a. Nhân sự
b. chi phí
c. khách hàng
d. tất cả đều đúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.

The correct answer is: Nhân sự

Lý do thực hiện việc huấn luyện cho nhân viên bán hàng hiện tại trong doanh nghiệp là:

Chọn một câu trả lờing>
a. Doanh nghiệp tuyển dụng nhân viên mới
b. Doanh thu bán hàng tăng
c. Nhân viên nghỉ việc
d. Doanh nghiệp chuẩn bị tung sản phẩn mới ra thị trường
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.

The correct answer is: Doanh nghiệp chuẩn bị tung sản phẩn mới ra thị trường
Câu hỏi 2
Không trả lời
Đạt điểm 2,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Mục tiêu của việc đào tạo nhân viên bán hàng mới là, ngoại trừ:

Chọn một câu trả lờing>
a. Tăng doanh thu bán hàng trong ngắn hạn
b. Tăng cường kiến thức và kinh nghiệm bán hàng
c. Giúp nhân viên hội nhập và phát triển khả năng trong môi trường mới.
d. Trang bị kiến thức về doanh nghiệp và sản phẩm
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.

The correct answer is: Tăng doanh thu bán hàng trong ngắn hạn
Câu hỏi 3
Không trả lời
Đạt điểm 2,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Trong bước đánh giá nguồn lực thực hiện đào tạo, doanh nghiệp xác định các nội dung sau:

Chọn một câu trả lờing>
a. Xác định chuyên gia đào tạo
b. Xác định mục tiêu đào tạo
c. Xác định thời gian đào tạo
d. a và c
e. b và c
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.

The correct answer is: a và c
Câu hỏi 4
Không trả lời
Đạt điểm 2,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Một trong những nội dung cơ bản của việc đánh giá công tác đào tạo là

Chọn một câu trả lờing>
a. Thiết lập mối quan hệ giữa mục tiêu chương trình và các tiêu chuẩn đánh giá
b. Chuẩn bị phiếu đánh giá
c. Lựa chọn nhận sự thực hiện việc đánh giá
d. Thực hiện việc đánh giá ngay khi bắt đầu đào tạo
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.

The correct answer is: Thiết lập mối quan hệ giữa mục tiêu chương trình và các tiêu chuẩn đánh giá
Câu hỏi 5
Không trả lời
Đạt điểm 2,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Một trong những hạn chế của nhà huấn luyện trong công ty là thiếu khả năng………

Chọn một câu trả lờing>
a. Thích nghi
b. Quản lý
c. Truyền đạt
d. Kiểm soát
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.

The correct answer is: Truyền đạt

Điền vào chỗ trống: “Phân chia khu vực bán hàng là phân nhóm các khách hàng theo ……., từ đó phân công các nhóm nhân viên bán hàng theo từng khu vực với một chương trình bán hàng phù hợp”

Chọn một câu trả lờing>
a. Khu vực địa lý
b. Nhu cầu
c. Thu nhập
d. Sở thích
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.

The correct answer is: Khu vực địa lý
Câu hỏi 2
Không trả lời
Đạt điểm 2,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Thiết kế khu vực bán hàng đem lại lợi ích:

Chọn một câu trả lờing>
a. Nhà quản trị bán hàng có cơ sở để kiểm soát về chi phí, điều chỉnh hoạt động và đánh giá quá trình thực hiện công việc của nhân viên bán hàng.
b. Đo lường được mức độ hài lòng cũng như tạo lập mối quan hệ lâu dài và liên tục với khách hàng.
c. Phân định rõ ràng trách nhiệm của nhân viên bán hàng
d. Tất cả đều đúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.

The correct answer is: Tất cả đều đúng
Câu hỏi 3
Không trả lời
Đạt điểm 2,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Quy trình thiết kế khu vực bán hàng gồm có bao nhiêu bước?

Chọn một câu trả lờing>
a. 5
b. 7
c. 6
d. 4
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.

The correct answer is: 6
Câu hỏi 4
Không trả lời
Đạt điểm 2,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Khi nào thì doanh nghiệp cần thay đổi khu vực bán hàng?

Chọn một câu trả lờing>
a. Doanh nghiệp có thêm chi nhánh mới
b. Doanh nghiệp loại bỏ sản phẩm lỗi thời
c. Nhu cầu khách hàng thay đổi
d. Tất cả đều đúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.

The correct answer is: Tất cả đều đúng
Câu hỏi 5
Không trả lời
Đạt điểm 2,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Các doanh nghiệp không ứng dụng công nghệ tự động hóa hoạt động bán hàng là vì các lý do sau, ngoại trừ:

Chọn một câu trả lờing>
a. Lo sợ bị đánh cắp dữ liệu hoặc khách hàng
b. Chi phí đầu tư cao
c. Doanh nghiệp đã quen với quy cách làm việc truyền thống
d. Mất thời gian chuẩn bị
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.

The correct answer is: Lo sợ bị đánh cắp dữ liệu hoặc khách hàng

Năng suất bán hàng có khả năng tăng nếu sử dụng các biện pháp sau đây, ngoại trừ:

Chọn một câu trả lờing>
a. Ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác bán hàng
b. Rút ngắn thời gian dòng đời sản phẩm để thuận tiện bán sản phẩm mới
c. Khu vực bán hàng phải được tính toán, phân chia phù hợp
d. Nhân viên bán hàng cần sử dụng thời gian làm việc hợp lý
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.

The correct answer is: Rút ngắn thời gian dòng đời sản phẩm để thuận tiện bán sản phẩm mới
Câu hỏi 2
Không trả lời
Đạt điểm 2,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Theo James Mc.Comer, công thức tính thời gian bán hàng hữu ích của nhân viên là:

Chọn một câu trả lờing>
a. STt = TWt + ATt – TTt
b. STt = TWt – ATt +TTt
c. STt = TWt – (ATt +TTt)
d. STt = TWt + ATt +TTt
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.

The correct answer is: STt = TWt – (ATt +TTt)
Câu hỏi 3
Không trả lời
Đạt điểm 2,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Giả sử một công ty có thời gian hội họp và quản lý dành cho đội ngũ bán hàng là 27% trong tổng thời gian làm việc của các nhân viên bán hàng. Thời gian làm việc riêng của họ thống kê được là 19%. Vậy thời gian dùng để giao tiếp, phục vụ khách hàng trong một tháng là bao nhiêu? Biết rằng một ngày làm việc 8 giờ, một tuần làm việc 6 ngày và một tháng có 4 tuần

Chọn một câu trả lờing>
a. 192 giờ
b. 51,84 giờ
c. 103,68 giờ
d. 36,48 giờ
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.

The correct answer is: 103,68 giờ
Câu hỏi 4
Không trả lời
Đạt điểm 2,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Nhân viên bán hàng cần nỗ lực thực hiện bao nhiêu cuộc chào hàng đối với mỗi khách hàng sau để đem lại hiệu quả cao nhất:

Chọn một câu trả lờing>
a. Khách hàng A: 5 cuộc chào hàng, B:10 cuộc chào hàng, C: 7 cuộc chào hàng
b. Khách hàng A: 4 cuộc chào hàng, B:7 cuộc chào hàng, C: 6 cuộc chào hàng
c. Khách hàng A: 2 cuộc chào hàng, B:5 cuộc chào hàng, C: 2 cuộc chào hàng
d. Khách hàng A: 5 cuộc chào hàng, B:10 cuộc chào hàng, C: 10 cuộc chào hàng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.

The correct answer is: Khách hàng A: 5 cuộc chào hàng, B:10 cuộc chào hàng, C: 7 cuộc chào hàng
Câu hỏi 5
Không trả lời
Đạt điểm 2,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Cho các đồ thị biểu thị tỷ lệ hưởng ứng cuộc chào hàng của các khách hàng như sau

Nhân viên bán hàng cần thực hiện bao nhiêu cuộc chào hàng đối với từng khách hàng để đạt hiệu quả cao nhất?

Chọn một câu trả lờing>
a. Khách hàng A: 5 cuộc chào hàng, B:7 cuộc chào hàng, C: 9 cuộc chào hàng
b. Khách hàng A: 5 cuộc chào hàng, B:7 cuộc chào hàng, C: 10 cuộc chào hàng
c. Khách hàng A: 7 cuộc chào hàng, B:9 cuộc chào hàng, C: 10 cuộc chào hàng
d. Khách hàng A: 2 cuộc chào hàng, B:3 cuộc chào hàng, C: 4 cuộc chào hàng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.

The correct answer is: Khách hàng A: 5 cuộc chào hàng, B:7 cuộc chào hàng, C: 9 cuộc chào hàng

Đâu không phải là hình thức động viên nhân viên bán hàng?

Chọn một câu trả lờing>
a. Đánh giá kết quả bán hàng
b. Thưởng theo doanh số
c. Chia sẻ thông tin
d. Đào tạo
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.

The correct answer is: Đánh giá kết quả bán hàng
Câu hỏi 2
Không trả lời
Đạt điểm 2,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Hình thức trao bằng khen, kỷ niệm chương cho nhân viên bán hàng đạt kết quả tốt là hình thức

Chọn một câu trả lờing>
a. Động viên phi tài chính
b. Động viên tài chính
c. Động viên phi vật chất
d. Động viên tinh thần
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.

The correct answer is: Động viên phi tài chính
Câu hỏi 3
Không trả lời
Đạt điểm 2,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Số liệu về số lượng khách hàng mới là:

Chọn một câu trả lờing>
a. Tiêu chuẩn đo lường hoạt động
b. Tiêu chuẩn đo lường kết quả
c. Tiêu chuẩn đo lường doanh số khu vực
d. Tiêu chuẩn đo lường năng lực của nhân viên bán hàng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.

The correct answer is: Tiêu chuẩn đo lường kết quả
Câu hỏi 4
Không trả lời
Đạt điểm 2,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Ở giai đoạn cuối cùng của sự nghiệp bán hàng, người bán hàng quan tâm đến

Chọn một câu trả lờing>
a. Sở thích cá nhân
b. Chức vụ
c. Uy tín
d. Quyền lực
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.

The correct answer is: Sở thích cá nhân
Câu hỏi 5
Không trả lời
Đạt điểm 2,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Doanh số bán hàng là tiêu chuẩn đo lường .…………để đánh giá hoạt động của nhân viên bán hàng.

Chọn một câu trả lờing>
a. Khả năng
b. Hiệu quả bán hàng
c. Kết quả
d. Tất cả đều sai
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.

The correct answer is: Kết quả

Khoản tiền nào nằm trong thu nhập của nhân viên bán hàng

Chọn một câu trả lờing>
a. Hoa hồng
b. Thưởng
c. Phụ cấp
d. Tất cả các khoản trên
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.

The correct answer is: Tất cả các khoản trên
Câu hỏi 2
Không trả lời
Đạt điểm 2,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Đối với nhân viên bán hàng, chi trả thù lao nhằm mục đích

Chọn một câu trả lờing>
a. Giám sát nhân viên bán hàng
b. Khích lệ nhân viên bán hàng
c. Giảm “nhảy việc”
d. Hỗ trợ thi hành chiến lược chung của doanh nghiệp
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.

The correct answer is: Khích lệ nhân viên bán hàng
Câu hỏi 3
Không trả lời
Đạt điểm 2,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Ưu điểm của hình thức trả lương cố định tháng là

Chọn một câu trả lờing>
a. Khuyến khích nhân viên bán hàng lâu năm
b. Động viên nhân viên bán thêm hàng
c. Khuyến khích nhân viên bán hàng mới
d. Động viên nhân viên tìm kiếm khách hàng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.

The correct answer is: Khuyến khích nhân viên bán hàng mới
Câu hỏi 4
Không trả lời
Đạt điểm 2,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Đâu là phần cứng (trả cho kinh nghiệm và năng lực) trong thu nhập của nhân viên bán hàng?

Chọn một câu trả lờing>
a. Thưởng
b. Hoa hồng
c. Phúc lợi
d. Lương
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.

The correct answer is: Lương
Câu hỏi 5
Không trả lời
Đạt điểm 2,00
Không đánh dấuĐánh dấu
Đoạn văn câu hỏi
Mục đích của việc chi trả thù lao cho nhân viên bán hàng là, ngoại trừ

Chọn một câu trả lờing>
a. Phân bổ thu nhập của doanh nghiệp
b. Khích lệ tinh thần làm việc
c. Đảm bảo trang trải cuộc sống
d. Giảm thuyên chuyển lao động
Phản hồi
Câu trả lời của bạn không đúng.

The correct answer is: Phân bổ thu nhập của doanh nghiệp
Khái niệm nào sau đây là khái niệm bán hàng theo quan điểm cổ điển:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Bán hàng là hoạt động thực hiện sự trao đổi giữa người mua và người bán để thoả mãn nhu cầu của cả hai bên
b. Bán hàng là nghệ thuật thuyết phục bằng ngôn ngữ để hình thành nên nhu cầu về sản phẩm và dịch vụ
c. Bán hàng là hoạt động trao đổi giữa người mua và người bán
d. Tất cả đều sai
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Bán hàng là hoạt động thực hiện sự trao đổi giữa người mua và người bán để thoả mãn nhu cầu của cả hai bên

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Trong lịch sử phát triển của nghề bán hàng, giai đoạn nào là giai đoạn người bán tập trung chủ yếu vào nhu cầu của người mua?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Trước 1930
b. Từ 1930 – 1960
c. Từ 1960 -1990
d. Sau 1990
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Từ 1960 -1990

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Hàng hoá được luân chuyển từ nơi sản xuất đến tay người mua hàng, từ nơi dư thừa sang những nơi có nhu cầu là vai trò nào của hoạt động bán hàng?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Giúp cho hàng hoá và tiền tệ lưu thông
b. Đóng vai trò trung gian giữa người sản xuất và người tiêu dùng
c. Hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nền kinh tế được tổ chức một cách chuyên môn hoá hơn
d. Thoả mãn các nhu cầu của con người
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Giúp cho hàng hoá và tiền tệ lưu thông

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Bán hàng lưu động và bán hàng tại điểm bán là hình thức phân loại bán hàng theo:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Hình thái hàng hoá
b. Sự sở hữu hàng hoá
c. Địa điểm bán hàng
d. Loại hàng hoá hiện tại hay tương lai
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Địa điểm bán hàng

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Bán sỉ và bán lẻ là hình thức phân loại bán hàng theo:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Đối tượng mua hàng
b. Quy mô bán
c. Hình thái hàng hoá
d. Địa điểm bán hàng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Quy mô bán

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Khác biệt chính giữa các loại hình bán hàng do chính người bán làm ra, bán hàng mua lại và bán hàng qua trung gian, môi giới là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Hình thức sở hữu
b. Đối tượng mua hàng
c. Hình thái hàng hoá
d. Quy mô bán
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Hình thức sở hữu

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Bán những mặt hàng đã được sản xuất và đang được trưng bày hay còn trong kho được gọi là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Bán dịch vụ
b. Bán hàng sẽ có
c. Bán sỉ
d. Bán hàng hiện có
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Bán hàng hiện có

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Trong các nhiệm vụ sau, nhiệm vụ nào không phải là nhiệm vụ của nhân viên bán hàng?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Bán hàng
b. Đưa ra giải pháp cho khách hàng
c. Dự báo bán hàng
d. Tất cả đều sai
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Tất cả đều sai

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Bán hàng đem lại lợi ích gì cho bản thân người bán hàng?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Thu nhập cao
b. Tính độc lập trong công việc cao
c. Có cơ hội tích luỹ kinh nghiệm
d. Tất cả đều đúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Tất cả đều đúng

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Áp lực lớn nhất của nghề bán hàng chính là từ:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Yêu cầu quá cao của khách hàng
b. Thường xuyên đi công tác xa nhà
c. Chỉ tiêu doanh nghiệp áp xuống mỗi nhân viên bán hàng
d. Dễ thất bại do khách hàng từ chối mua hàng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Chỉ tiêu doanh nghiệp áp xuống mỗi nhân viên bán hàng
11
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Điền vào chỗ trống: Theo khái niệm của hiệp hội marketing Hoa kỳ: “Quản trị bán hàngbao gồm việc …. bán hàng, hướng dẫn và kiểm soát đội ngũ bán hàng của nhà quản trị như tuyển dụng, chọn lọc, trang bị, chỉ định, lập trình, giám sát, trả lương, khen thưởng và động viên đội ngũ bán hàng”

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Thiết lập
b. Lập kế hoạch
c. Chuẩn bị
d. Trang bị
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Lập kế hoạch
12
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Đặc điểm nào sau đây không phải là ưu điểm của mô hình tổ chức bán hàng theo khách hàng:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Quản lý tập trung vào từng thị trường riêng biệt
b. Tính chuyên môn hoá cao
c. Nhân viên bán hàng hiểu rõ đặc điểm của khách hàng
d. Tạo sự ổn định trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Tính chuyên môn hoá cao
13
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Ngân hàng Agribank lập mạng lưới chi nhánh kinh doanh theo từng quận ở thị trường Tp. Hồ Chí Minh, đây là mô hình tổ chức lực lượng bán hàng theo:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Tổ chức hỗn hợp
b. Khách hàng
c. Khu vực địa lý
d. Sản phẩm
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Khu vực địa lý
14
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Trong một tổ chức kinh doanh phục vụ đối tượng khách hàng là các tổ chức, lực lượng bán hàng thường được chia thành mấy cấp?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. 3
b. 4
c. 5
d. 6
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: 3
15
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Doanh nghiệp nên thiết lập lực lượng bán hàng theo cơ cấu sản phẩm khi:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Doanh nghiệp bán sản phẩm cho các khách hàng tiêu thụ với khối lượng lớn
b. Doanh nghiệp bán một loại sản phẩm cho nhiều khách hàng nằm rải rác ở nhiều địa điểm
c. Doanh nghiệp kinh doanh nhiều dòng sản phẩm phức tạp và các khách hàng tiêu thụ với khối lượng lớn
d. Doanh nghiệp kinh doanh nhiều dòng sản phẩm phức tạp
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Doanh nghiệp kinh doanh nhiều dòng sản phẩm phức tạp
16
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Lợi ích do lực lượng bán hàng của doanh nghiệp đem lại là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Số lượng đông đảo
b. Làm việc độc lập
c. Tiết kiệm chi phí
d. Tận tình với khách hàng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Tận tình với khách hàng
17
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Đặc điểm nào là đặc điểm của lực lượng bán hàng của doanh nghiệp?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Hoạt động độc lập
b. Bao phủ khắp thị trường
c. Nhận thu nhập chính từ doanh nghiệp
d. Đại diện cho nhiều doanh nghiệp
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Nhận thu nhập chính từ doanh nghiệp
18
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Đối tượng nào sau đây có thể trở thành người bán hàng:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Bác sĩ
b. Kỹ sư
c. Chuyên gia
d. Tất cả đều đúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Tất cả đều đúng
19
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Thách thức nào sau đây không phải là thách thức đối với nghề bán hàng hiện đại?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Khách hàng có xu hướng muốn xem trực tiếp hàng hoá hơn mua hàng qua Internet
b. Luật pháp bảo vệ người tiêu dùng ngày càng chặt chẽ
c. Quy mô bán hàng ngày càng mở rộng
d. Trình độ dân trí ngày càng cao
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Khách hàng có xu hướng muốn xem trực tiếp hàng hoá hơn mua hàng qua Internet
0
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Lực lượng bán hàng có thể chọn hình thức nào để đối mặt với các thách thức ngày nay?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Kết hợp với đội ngũ công tác ngắn hạn khi cần thiết
b. Tổ chức thành nhóm bán hàng để tận dụng ưu thế của các thành viên
c. Ứng dụng công nghệ thông tin
d. Tất cả đều đúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Tất cả đều đúng

Tiêu chuẩn đánh giá trong quá trình quyết định mua của khách hàng là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Tiêu chuẩn khác biệt của sản phẩm mà khách hàng tìm kiếm trong việc đáp ứng một loại yêu cầu cụ thể.
b. Sự kỳ vọng của khách hàng về sản phẩm.
c. Mức độ tin cậy của khách hàng về uy tín nhãn hiệu, mức độ nổi tiếng của thương hiệu, chất lượng của sản phẩm,…
d. Tất cả đều đúng.
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Tất cả đều đúng.

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Sau khi thực hiện hành vi mua sắm, khách hàng thường có tâm lý gì?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Tái đánh giá lại quyết định mua sắm.
b. Phàn nàn, khiếu nại nơi bán hàng.
c. Muốn trả lại sản phẩm.
d. Mâu thuẫn sau khi mua sắm.
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Mâu thuẫn sau khi mua sắm.

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Khách hàng tổ chức mua sản phẩm để:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Làm nguyên liệu, bán thành phẩm.
b. Bán lại để kiếm lời.
c. Phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp.
d. Tất cả đều đúng.
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Tất cả đều đúng.

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Hành vi mua khách hàng tổ chức có điểm khác biệt cơ bản nào với hành vi mua khách hàng cá nhân?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Đưa tiêu chí sản phẩm trước khi mua.
b. Nhiều người cùng tham gia quyết định.
c. Số lượng mua lớn.
d. Yêu cầu phải có báo giá.
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Nhiều người cùng tham gia quyết định.

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Quá trình mua sắm khách hàng tổ chức có điểm khác biệt nào với quá trình mua sắm của khách hàng cá nhân?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Phác họa được nhu cầu trước khi mua sắm.
b. Ảnh hưởng bởi chính sách, quy định của tổ chức.
c. Thực hiện đánh giá ở giai đoạn sau mua.
d. Phải trải qua giai đoạn tìm kiếm nhà cung cấp.
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Ảnh hưởng bởi chính sách, quy định của tổ chức.

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Doanh nghiệp tìm được khách hàng tiềm năng như thế nào?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Khách hàng cũ giới thiệu.
b. Tham gia triển lãm hội chợ.
c. Gửi thư điện tử giới thiệu sản phẩm.
d. Tất cả đều đúng.
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Tất cả đều đúng.

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Ở giai đoạn Chuẩn bị chào hàng, để tăng tính thuyết phục cho việc chào hàng, người bán phải làm gì?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Tìm hiểu về đời sống cá nhân của khách hàng
b. Lập bảng phân tích ưu, nhược điểm của sản phẩm
c. Gởi catalogue cho khách hàng xem
d. Ăn mặc sang trọng khi đến gặp khách hàng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Lập bảng phân tích ưu, nhược điểm của sản phẩm

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Cung cấp dịch vụ sau khi bán để

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Khách hàng cảm thấy được trân trọng
b. Gia tăng lòng trung thành của khách hàng
c. Tạo thiện cảm nơi khách hàng
d. Các câu a, b, c đều đúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Các câu a, b, c đều đúng

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Phản đối của khách hàng có thể xuất hiện vào lúc nào?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Trước khi thực hiện chào hàng
b. Trong khi chào hàng
c. Sau khi bán hàng
d. Câu a và b đúng
e. Câu b và c đúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Câu a và b đúng

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Khách hàng có thể phản đối về những điều sau, ngoại trừ

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Giá sản phẩm
b. Chất lượng sản phẩm
c. Công dụng của sản phẩm
d. Người bán hàng
e. Không có câu nào đúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Không có câu nào đúng

Doanh nghiệp lựa chọn trung gian phân phối như thế nào?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Theo tiêu chí mà doanh nghiệp đề ra, như: kiến thức về sản phẩm, có kinh nghiệm bán hàng, có mối quan hệ với khách hàng, nắm rõ địa bàn kinh doanh.
b. Nhà phân phối không có bán sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.
c. Nhà phân phối có thâm niên, có sẵn nguồn khách hàng.
d. Có cơ sở kinh doanh ở địa phương, không cần lựa chọn, hợp tác với càng nhiều nhà phân phối càng tốt.
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Theo tiêu chí mà doanh nghiệp đề ra, như: kiến thức về sản phẩm, có kinh nghiệm bán hàng, có mối quan hệ với khách hàng, nắm rõ địa bàn kinh doanh.

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Hoạt động Thương mại điện tử được hiểu như thế nào?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Hoạt động kinh doanh trên internet.
b. Doanh nghiệp sản xuất và khách hàng giao dịch trên internet.
c. Các giao dịch tài chính và thương mại được thực hiện bằng phương tiện điện tử.
d. Bán hàng trên mạng.
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Các giao dịch tài chính và thương mại được thực hiện bằng phương tiện điện tử.

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Hoạt động Thương mại điện tử phát triển qua các cấp độ nào?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Giới thiệu, tiếp xúc, giao dịch, tư vấn.
b. Sơ khai, định hình, phát triển, bão hòa.
c. Cung cấp thông tin, tư vấn hỗ trợ, mua bán, chăm sóc.
d. Công bố, tương tác, giao dịch và kết hợp.
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Công bố, tương tác, giao dịch và kết hợp.

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Thương mại điện tử đem lại cho doanh nghiệp những lợi ích gì?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Thêm kênh quảng bá, marketing cho doanh nghiệp.
b. Gia tăng chất lượng phục vụ khách hàng.
c. Giảm chi phí, tăng doanh thu.
d. Tất cả các lợi ích trên.
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Tất cả các lợi ích trên.

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Tại sao nói thương mại điện tử giúp tăng chất lượng phục vụ khách hàng?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Nắm bắt và phản hồi nhanh các yêu cầu của khách hàng.
b. Cung cấp thông tin và hỗ trợ khách hàng bất kể không gian và thời gian.
c. Thực hiện dịch vụ chăm sóc khách hàng nhanh chóng.
d. Tất cả các lý do trên.
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Tất cả các lý do trên.

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Yếu tố nào sau đây là hạn chế của thương mại điện tử?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Nhà cung cấp.
b. Không gian, thời gian.
c. Thói quen tiêu dùng.
d. Chi phí.
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Thói quen tiêu dùng.

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Tại sao doanh nghiệp phải tham gia triển lãm thương mại?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Tiếp cận được khách hàng và nhà phân phối tiềm năng.
b. Cơ hội quảng bá hình ảnh công ty, giới thiệu sản phẩm.
c. Hoạt động marketing ít tốn chi phí.
d. Cả a và b đều đúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Cả a và b đều đúng

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Trong giai đoạn chuẩn bị tham gia triển lãm, hoạt động nào được ưu tiên nhất?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Phân công nhân sự.
b. Chọn và đăng ký gian hàng.
c. Chuẩn bị sản phẩm.
d. Dự trù ngân sách.
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Chọn và đăng ký gian hàng.

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Chi phí tham gia triển lãm phải được xem là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Chi phí marketing.
b. Chi phí tìm kiếm khách hàng.
c. Chi phí giới thiệu sản phẩm.
d. Chi phí đầu tư.
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Chi phí đầu tư.

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Kế hoạch marketing trong triển lãm là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Linh hoạt theo phản ứng của khách tham quan.
b. Kế hoạch được triển khai độc lập.
c. Được triển khai giống nhau trong tất cả các kỳ triển lãm.
d. Kế hoạch được gắn liền với chiến lược marketing của công ty.
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Kế hoạch được gắn liền với chiến lược marketing của công ty.

Trong quá trình lập kế hoạch bán hàng, nhà quản trị bán hàng cần phải đo lường việc vận hành, đặc biệt là mức độ đã đạt được để:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Kiểm tra
b. Tổ chức
c. Xác định hoạt động
d. Thực hiện
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Kiểm tra

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Công ty A ở Việt Nam thống kê doanh số theo từng miền Bắc, Trung, Nam. Đây là cách phân loại doanh số theo:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Khu vực địa lý
b. Khách hàng
c. Sản phẩm
d. Nhân viên bán hàng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Khu vực địa lý

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Những khoản chi phí không thay đổi khi sản lượng thay đổi trong một khoảng thời gian ví dụ như chi phí thuê nhà xưởng , chi phí quản lý…được gọi là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Chi phí biến đổi
b. Chi phí cố định
c. Chi phí kiểm soát được
d. Chi phí không kiểm soát được
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Chi phí cố định

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Những khoản chi phí mà giám đốc bán hàng có thể dự trù và điều khiển trực tiếp được, ví dụ: chi phí thuê mướn mặt bằng bán hàng, tiền lương cố định cho nhân viên bán hàng…được gọi là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Chi phí không kiểm soát được
b. Chi phí kiểm soát được
c. Chi phí trực tiếp
d. Chi phí gián tiếp
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Chi phí kiểm soát được

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Những chi phí chung phát sinh liên quan đến nhiều đối tượng chịu chi phí khác nhau nên phải phân bổ chúng cho từng loại, ví dụ như chi phí quản lý, chi phí điện nước, văn phòng phẩm…được gọi là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Chi phí không kiểm soát được
b. Chi phí kiểm soát được
c. Chi phí trực tiếp
d. Chi phí gián tiếp
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Chi phí gián tiếp

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Dự báo trung hạn là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Dự báo về doanh số trong khoảng thời gian dưới một năm
b. Dự báo kéo dài từ ba đến năm năm hay lâu hơn tùy theo ngành kinh doanh
c. Dự báo về doanh số trong khoảng thời gian từ một đến ba tháng sắp tới
d. Dự báo về doanh số trong khoảng thời gian một năm đến ba năm
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Dự báo về doanh số trong khoảng thời gian một năm đến ba năm

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Phương pháp dự báo dựa vào suy đoán, cảm nhận, phụ thuộc nhiều vào trực giác, kinh nghiệm và sự nhạy cảm của đối tượng thực hiện trong quá trình dự báo, chỉ mang tính phỏng đoán, không đưa ra con số cụ thể được gọi là phương pháp dự báo:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Phân tích theo chuỗi thời gian
b. Phân tích xu hướng
c. Định lượng
d. Định tính
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Định tính

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Doanh nghiệp cần huấn luyện kỹ năng phỏng vấn cho nhân viên bán hàng hoặc lựa chọn các bộ phận nghiên cứu thị trường chuyên nghiệp nhằm hạn chế nhược điểm nào sau đây khi thực hiện phương pháp nghiên cứu thị trường nhằm dự báo bán hàng:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Tính chính xác không cao
b. Khách hàng thường lạc quan khi đánh giá về tương lai
c. Tốn kém nhân lực
d. Bản chưa đúng mục tiêu nghiên cứu
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Tính chính xác không cao

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Phương pháp tổng hợp ý kiến của chuyên gia và nhà quản trị có nhược điểm nào sau đây?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Mẫu nhỏ
b. Khách hàng có khuynh hướng lạc quan trong khi tiên đoán về tương lai
c. Mang tính chủ quan, thiếu thực tế
d. Độ chính xác của dự báo phụ thuộc vào chất lượng bản câu hỏi
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Mang tính chủ quan, thiếu thực tế

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Khi dự báo bán hàng, các nhà quản trị thường cân nhắc đến các yếu tố dưới đây, ngoại trừ:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Tính chất mùa vụ của sản phẩm
b. Thu nhập của khách hàng
c. Mức độ ảnh hưởng của khách hàng này với khách hàng khác
d. Các sự kiện có ảnh hưởng đến nhu cầu, sức mua của khách hàng đối với sản phẩm, dịch vụ của công ty
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Mức độ ảnh hưởng của khách hàng này với khách hàng khác
11
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Điền vào chỗ trống: “Chỉ tiêu bán hàng trên cơ sở kết quả được áp dụng khi nhà quản trị dựa trên ….. mong muốn để đưa ra chỉ tiêu”

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Tổng khối lượng hàng cần bán ra trong thời kỳ dự báo
b. Số lượng khách hàng mong muốn
c. Tài chính
d. Kết quả
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Kết quả
12
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Chỉ tiêu bán hàng trên cơ sở hành vi cư xử thường được các doanh nghiệp nào áp dụng?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Doanh nghiệp đóng vai trò môi giới, đại lý
b. Doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm hữu hình
c. Doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm vô hình
d. Doanh nghiệp xuất, nhập khẩu
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm vô hình
13
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Yêu cầu chỉ tiêu bán hàng khi thiết lập phải thích hợp nghĩa là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Chỉ tiêu phải được thiết lập và diễn giải bằng ngôn từ đơn giản, dễ hiểu
b. Chỉ tiêu phải được thiết lập theo các phương pháp khoa học, phù hợp với trách nhiệm của nhân viên bán hàng và với mục tiêu của doanh nghiệp
c. Chỉ tiêu phải được thiết lập trong khả năng thực hiện của nhân viên bán hàng
d. Chỉ tiêu phải được thiết lập bao hàm các tiêu chuẩn được sử dụng để hướng dẫn, kiểm soát và đánh giá lực lượng bán hàng theo đúng bản chất của hệ thống chỉ tiêu.
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Chỉ tiêu phải được thiết lập theo các phương pháp khoa học, phù hợp với trách nhiệm của nhân viên bán hàng và với mục tiêu của doanh nghiệp
14
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Yêu cầu chỉ tiêu bán hàng khi thiết lập phải đầy đủ nghĩa là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Chỉ tiêu phải được thiết lập và diễn giải bằng ngôn từ đơn giản, dễ hiểu
b. Chỉ tiêu phải được thiết lập theo các phương pháp khoa học, phù hợp với trách nhiệm của nhân viên bán hàng và với mục tiêu của doanh nghiệp
c. Chỉ tiêu phải được thiết lập bao hàm các tiêu chuẩn được sử dụng để hướng dẫn, kiểm soát và đánh giá lực lượng bán hàng theo đúng bản chất của hệ thống chỉ tiêu.
d. Chỉ tiêu phải được thiết lập trong khả năng thực hiện của nhân viên bán hàng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Chỉ tiêu phải được thiết lập bao hàm các tiêu chuẩn được sử dụng để hướng dẫn, kiểm soát và đánh giá lực lượng bán hàng theo đúng bản chất của hệ thống chỉ tiêu.
15
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Các nhà quản trị bán hàng cần quản trị ngân sách bán hàng vì các lý do sau đây, ngoại trừ:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Nhằm kiểm soát chi phí hoạt động
b. Nhằm đào tạo, huấn luyện các kỹ năng hoạch định ngân sách cho các nhà quản trị bán hàng
c. Nhằm kiểm soát và đánh giá lực lượng bán hàng
d. Nhằm tạo động lực và hướng nhân viên đạt được mục tiêu
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Nhằm đào tạo, huấn luyện các kỹ năng hoạch định ngân sách cho các nhà quản trị bán hàng
16
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Trở ngại khi thiết lập chỉ tiêu bán hàng theo hành vi thường gặp là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Chỉ tiêu này chỉ đo lường công sức nhân viên bán hàng bỏ ra chứ không đo lường chất lượng của hoạt động bán hàng
b. Thiết lập ra các chỉ tiêu này không dễ dàng vì nhà quản trị bán hàng cần phải thu thập nhiều thông tin hơn trong hoạch định
c. Nhà quản trị bán hàng sẽ gặp khó khăn trong quản lý và áp lực tính toán sẽ đè nặng lên bộ phận kế toán của doanh nghiệp
d. Tất cả đều sai
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Chỉ tiêu này chỉ đo lường công sức nhân viên bán hàng bỏ ra chứ không đo lường chất lượng của hoạt động bán hàng
17
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Trong các loại chỉ tiêu bán hàng theo cơ sở kết quả, loại chỉ tiêu nào chủ yếu dựa trên hoạt động marketing của doanh nghiệp?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Chỉ tiêu tính theo tổng khối lượng hàng cần bán
b. Chỉ tiêu tính theo số lượng khách hàng
c. Chỉ tiêu về tài chính
d. Tất cả đều sai
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Chỉ tiêu tính theo số lượng khách hàng
18
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Điền vào chỗ trống: “Khi thiết lập và phân bổ các chỉ tiêu các nhà quản trị thường đưa ra mức……… khả năng thị trường để kích thích nhân viên bán hàng phấn đấu”

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Cao hơn
b. Ngang bằng
c. Thấp hơn
d. Tất cả đều sai
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Cao hơn
19
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Doanh nghiệp đào tạo thêm cho nhân viên bán hàng kỹ năng hoạch định và thiết lập dự báo, cũng như kiến thức tổng hợp về thị trường và môi trường kinh doanh nhằm hạn chế nhược điểm khi thực hiện phương pháp nào sau đây để dự báo bán hàng:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Phương pháp nghiên cứu thị trường
b. Phương pháp tập hợp ý kiến nhân viên bán hàng
c. Phương pháp tổng hợp ý kiến của chuyên gia và nhà quản trị
d. Tất cả đều đúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Phương pháp tập hợp ý kiến nhân viên bán hàng
0
Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Phương pháp yêu cầu các nhân viên bán hàng phỏng vấn trực tiếp khách hàng rồi viết báo cáo nộp về cho nhà quản trị tổng hợp là phương pháp

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Phương pháp nghiên cứu thị trường
b. Phương pháp tổng hợp ý kiến nhân viên bán hàng
c. Phương pháp tổng hợp ý kiến chuyên gia và nhà quản trị
d. Tất cả đều sai
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Phương pháp nghiên cứu thị trường

Để xác định tiêu chí tuyển dụng, nhà quản trị bán hàng dựa vào

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Mục tiêu bán hàng
b. Kế hoạch bán hàng
c. Kế hoạch nhân sự
d. Bảng mô tả công việc
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Bảng mô tả công việc

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Doanh nghiệp yêu cầu ứng viên gởi hồ sơ qua đường bưu điện để

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Giữ bí mật việc tuyển dụng
b. Không công khai tên đơn vị tuyển dụng
c. Tránh tốn kém thời gian
d. Tránh tiếp xúc ứng viên
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Tránh tốn kém thời gian

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Mục đích của phỏng vấn tuyển dụng là, ngoại trừ

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Loại bỏ ứng viên không đạt yêu cầu
b. Khuyếch trương hình ảnh doanh nghiệp
c. Xác nhận các thông tin trong hồ sơ ứng viên
d. Tìm hiểu tính cách ứng viên
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Khuyếch trương hình ảnh doanh nghiệp

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Ánh mắt là ngôn ngữ không lời quan trọng. Đúng hay sai?

Lựa chọn một câu trả lời:
Đúng
Sai
Phản hồi
Câu trả lời đúng là ‘Đúng’.

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Trong buổi phỏng vấn tuyển dụng, nhà phỏng vấn nên tạo được ấn tượng ban đầu với ứng viên.

Lựa chọn một câu trả lời:
Đúng
Sai
Phản hồi
Câu trả lời đúng là ‘Đúng’.

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Nội dung đào tạo bao gồm, ngoại trừ

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Kỹ năng bán hàng
b. Kiến thức bảo vệ sức khỏe
c. Kiến thức về công ty
d. Kiến thức về khách hàng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Kiến thức bảo vệ sức khỏe

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Bước cuối cùng của tiến trình huấn luyện là

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Đánh giá của học viên
b. Tổ chức liên hoan
c. Xử lý kết quả đánh giá
d. Đánh giá chương trình huấn luyện
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Đánh giá chương trình huấn luyện

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Kỹ năng thường được huấn luyện cho nhân viên bán hàng là kỹ năng làm việc nhóm.

Lựa chọn một câu trả lời:
Đúng
Sai
Phản hồi
Câu trả lời đúng là ‘Đúng’.

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Nhược điểm của phương pháp huấn luyện tập trung là

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Khóa học kéo dài
b. Tổ chức khó do số lượng học viên đông
c. Chi phí cao
d. Khó tìm địa điểm
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Chi phí cao

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Ưu điểm của phương pháp huấn luyện phân tán là

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Không cần gíam sát nhân viên bán hàng
b. Tiết kiệm thời gian
c. Tiết kiệm chi phí
d. Đạt hiệu quả cao
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Tiết kiệm chi phí

Giả sử một công ty có 30 nhân viên bán hàng. Nếu công ty tìm cách tăng thời gian làm việc hiệu quả bằng cách giảm thời gian cho việc quản lý, hội họp 3 giờ mỗi tháng và giảm thời gian làm việc riêng 1,5 giờ mỗi tháng để nhân viên của họ dành thời gian giao tiếp với khách hàng. Như vậy, mỗi năm số giờ các nhân viên bán hàng tiếp xúc thêm với khách hàng là bao nhiêu? Biết rằng một ngày làm việc 8 giờ, một tuần làm việc 6 ngày và một tháng có 4 tuần

Chọn một câu trả lời đúng:
a. 1420 giờ
b. 54 giờ
c. 1620 giờ
d. 187,5 giờ
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: 1620 giờ

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Nhược điểm của phương pháp phân nhóm khách hàng khi thực hiện chào hàng là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Tính chính xác không cao
b. Chỉ dựa trên kết quả kinh doanh hiện tại mà không quan tâm đến những cơ hội trong tương lai
c. Có sự so sánh giữa các nhóm khách hàng với nhau
d. Tốn kém chi phí
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Chỉ dựa trên kết quả kinh doanh hiện tại mà không quan tâm đến những cơ hội trong tương lai

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Để tăng thời gian làm việc hữu hiệu cho lực lượng bán hàng, nhà quản trị bán hàng cần giảm:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Thời gian lực lượng bán hàng chờ đợi khách hàng
b. Thời gian lực lượng bán hàng tìm hiểu nhu cầu khách hàng
c. Thời gian lực lượng bán hàng nói chuyện xã giao với khách hàng
d. Thời gian quản lý, hội họp, tổ chức
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Thời gian quản lý, hội họp, tổ chức

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Yếu tố nào dưới đây không ảnh hưởng đến năng suất của một nhân viên bán hàng:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Động cơ thúc đẩy nhân viên bán hàng
b. Hoạt động đào tạo công việc bán hàng
c. Năng lực của nhân viên bán hàng
d. Tiền lương cơ bản trả cho một nhân viên bán hàng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Tiền lương cơ bản trả cho một nhân viên bán hàng

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Giả sử một công ty có 40 nhân viên bán hàng. Nếu công ty tìm cách tăng thời gian làm việc hiệu quả bằng cách giảm thời gian cho việc quản lý, hội họp 3 giờ mỗi tháng và giảm thời gian làm việc riêng 2 giờ mỗi tháng để nhân viên của họ dành thời gian giao tiếp với khách hàng. Như vậy, mỗi năm số giờ một nhân viên bán hàng tiếp xúc thêm với khách hàng là bao nhiêu? Biết rằng một ngày làm việc 8 giờ, một tuần làm việc 6 ngày và một tháng có 4 tuần

Chọn một câu trả lời đúng:
a. 60 giờ
b. 240 giờ
c. 2400 giờ
d. Tất cả đều sai
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: 60 giờ

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Nhà quản trị bán hàng tại doanh nghiệp ABC chọn loại khách hàng làm đơn vị thiết kế khu vực bán hàng. Đây là bước nào trong quy trình thiết kế khu vực bán hàng?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Điều chỉnh thiết kế khu vực bán hàng
b. Xem xét lượng hàng bán hiện tại
c. Phân chia khu vực bán hàng theo tiềm năng
d. Lựa chọn đơn vị thiết kế khu vực bán hàng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Lựa chọn đơn vị thiết kế khu vực bán hàng

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Công ty ABC hiện nay có 5 sản phẩm đã lỗi thời, công ty dự định loại bỏ 5 sản phẩm này ra khỏi danh mục sản phẩm cung ứng ra ngoài thị trường, vậy doanh nghiệp nên:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Thay đổi hoàn toàn thiết kế khu vực bán hàng
b. Giữ nguyên thiết kế khu vực bán hàng
c. Xem xét thiết kế khu vực bán hàng hiện tại còn phù hợp hay không
d. Điều chỉnh thiết kế khu vực bán hàng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Xem xét thiết kế khu vực bán hàng hiện tại còn phù hợp hay không

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Khi thực hiện bước cuối cùng khi thiết kế khu vực bán hàng, nhà quản trị bán hàng cần:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Điều chỉnh thiết kế cho phù hợp với nhu cầu và tình hình của từng khu vực cụ thể
b. Đánh giá khả năng thực hiện của nhân viên bán hàng trong từng khu vực bán hàng
c. Thảo luận với lực lượng bán hàng, xem xét và hoàn tất các thủ tục hành chính để đệ trình lên cấp cao hơn
d. Tất cả đều sai
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Tất cả đều sai

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Lợi ích nào sau đây không phải là lợi ích của công tác tự động hoá hoạt động bán hàng?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Giảm chi phí vận hành
b. Tiết kiệm thời gian nhân viên bán hàng thực hiện ghi chép, báo cáo
c. Giao tiếp giữa nhân viên bán hàng và nhà quản trị thuận tiện hơn
d. Tạo điều kiện cho nhân viên bán hàng gìn giữ mối quan hệ với khách hàng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Giảm chi phí vận hành

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Khó khăn khi ứng dụng tự động hoá hoạt động bán hàng mà doanh nghiệp gặp phải là:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Tốn kém chi phí đầu tư
b. Khách hàng chưa quen với các hình thức mua hàng hiện đại
c. Trình độ công nghệ của doanh nghiệp còn thấp
d. Tất cả đều đúng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Tất cả đều đúng

Lương cố định của nhân viên bán hàng được trả theo

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Doanh số của nhân viên bán hàng
b. Chỉ tiêu của nhân viên bán hàng
c. Kinh nghiệm của nhân viên bán hàng
d. Thành tích của nhân viên bán hàng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Kinh nghiệm của nhân viên bán hàng

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Thu nhập của nhân viên bán hàng thường bao gồm lương, phụ cấp.

Lựa chọn một câu trả lời:
Đúng
Sai
Phản hồi
Câu trả lời đúng là ‘Sai’

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Ưu điểm của hình thức trả thù lao theo hoa hồng là tạo động lực thúc đẩy nhân viên bán hàng tăng doanh số bán.

Lựa chọn một câu trả lời:
Đúng
Sai
Phản hồi
Câu trả lời đúng là ‘Đúng’.

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Chính sách chi trả thù lao không phải là chính sách động viên nhân viên bán hàng. Đúng hay sai?

Lựa chọn một câu trả lời:
Đúng
Sai
Phản hồi
Câu trả lời đúng là ‘Sai’

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Công việc đầu tiên của hoạt động quản trị lực lương bán hàng là thiết lập mục tiêu và kế hoạch

Lựa chọn một câu trả lời:
Đúng
Sai
Phản hồi
Câu trả lời đúng là ‘Đúng’.

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Các chính sách về đào tạo nâng cao cho nhân viên bán hàng tương ứng với cấp độ mấy của tháp nhu cầu Maslow?

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Cấp độ 3
b. Cấp độ 4
c. Cấp độ 5
d. Cấp độ 6
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Cấp độ 5

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Theo thuyết hai nhân tố Herzberg, nhóm nhân tố duy trì bao gồm, ngoại trừ:

Chọn một câu trả lời đúng:
a. Chế độ chính sách
b. Điều kiện làm việc
c. Sự thách thức trong công việc
d. Chế độ lương thưởng
Phản hồi
Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Sự thách thức trong công việc

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Để chuẩn bị cho cuộc đánh giá, giám đốc bán hàng cần thu thập đầy đủ các thông tin về kết quả thực hiện công việc của nhân viên bán hàng.

Lựa chọn một câu trả lời:
Đúng
Sai
Phản hồi
Câu trả lời đúng là ‘Đúng’.

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Thuyên chuyển nhân viên bán hàng sang khu vực khác là một biện pháp điều chỉnh kết quả đánh giá. Đúng hay sai?

Lựa chọn một câu trả lời:
Đúng
Sai
Phản hồi
Câu trả lời đúng là ‘Đúng’.

Đúng

Đoạn văn câu hỏi
Nguồn thông tin quan trọng nhất để đánh giá nhân viên bán hàng là các báo cáo bán hàng.

Lựa chọn một câu trả lời:
Đúng
Sai
Phản hồi
Câu trả lời đúng là ‘Đúng’.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *