Phương pháp luận nghiên cứu khoa học – EN05

Please follow and like us:

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học – EN05

Tham gia nhóm chia sẻ tài liệu: Tại đây

Xem thêm: Tại đây

Bố cục chung của một khóa luận tốt nghiệp thông thường gồm mấy phần?
Cấu trúc của một bài thuyết trình khoa học thường gồm mấy bộ phận?
Cấu trúc logic của phép chứng minh gồm các bộ phận sau:
Chọn mẫu xác suất là chọn ngẫu nhiên nhưng theo một tiêu chí nào đó để đảm bảo mẫu có tính đại diện. Có bao nhiêu cách chọn mẫu xác suất thông dụng?

Chứng minh luận điểm khoa học, người nghiên cứu phải :

Chọn một câu trả lời:

Có mấy phương pháp thuyết trình?
Con người có được tri thức kinh nghiệm từ việc:

Công việc đầu tiên của bất cứ nghiên cứu nào là:

Chọn một câu trả lời:

Để chứng minh luận điểm khoa học, người nghiên cứu cần có các:
Để nhận biết một bộ môn khoa học người ta đề ra:
Giả thiết nghiên cứu là điều kiện giả định của nghiên cứu. Nó là những điều kiện không có thực trong đối tượng khảo sát mà chỉ là những tình huống giả định do người nghiên cứu đặt ra để lý tưởng hóa điều kiện thực nghiệm. Vì vậy, giả thiết
Giả thuyết là nhận định sơ bộ, là kết quả giả định của nghiên cứu, là luận điểm khoa học mà người nghiên cứu đặt ra. Giả thuyết:

Hội nghị khoa học được chia ra thành:

Chọn một câu trả lời:
a. 4 loại

Khái niệm là một trong những đối tượng nghiên cứu của logic học và được định nghĩa là:
Khái niệm về “Khoa học” được nêu ra trong giáo trình của Vũ Cao Đàm được tiếp cận theo:
Khái niệm về “phong bì”, ngày xưa phong bì dùng để đựng thư. Ngày nay nói đến “phong bì” còn có chức năng để đựng tiền. Đó chính là:
Khi phân loại nghiên cứu khoa học theo phương thức thu thập thông tin thì người ta chia thành:

Khi phân loại nghiên cứu khoa học thường được phân thành:

Chọn một câu trả lời:

Khi phân loại nguồn tài liệu người ta chia nguồn tài liệu tồn tại dưới mấy cấp độ?
Khi sử dụng điều tra bảng hỏi, về mặt kỹ thuật người điều tra cần phải quan tâm những vấn đề gì?
Khi tiếp cận khái niệm “Khoa học” là một hệ thống tri thức thì các nhà khoa học đề cập đến:

Liên hệ vô hình là những liên hệ

Chọn một câu trả lời:

Luận cứ thực tế được thu thập từ các sự kiện từ trong thực tế bằng cách:
Lựa chọn chủ đề và đặt tên đề tài người nghiên cứu thường phải tuân thủ:

6 bước

Vì khi chọn đề tài người nghiên cứu phải tuân thủ các bước sau: Lựa chọn sự kiện khoa học, nhận dạng nhiệm vụ nghiên cứu, xác định mục tiêu nghiên cứu, xác định giới hạn phạm vi nghiên cứu, đặt tên đề tài, một số điểm cần tránh khi đặt tên đề tài.

Một kỷ yếu khoa học thường được chia ra thành:
Nghiên cứu khoa học mang:
Nghiên cứu tài liệu qua hình thức phỏng vấn được chia ra thành mấy loại?
Người ta chọn khoảng mười nghìn người để phát phiếu điều tra thăm dò sự tín nhiệm của dân chúng đối với một tổng thống đương nhiệm. Kết quả thăm dò ý kiến đó được tiếp cận theo phương pháp khảo sát:
Nhờ tri thức kinh nghiệm, con người có thể:

Nội dung khoa học của bài báo có thể có cấu trúc các phần khác nhau tùy cách sắp xếp của mỗi tác giả. Tuy nhiên, các loại bài báo khoa học thông thường được chia ra thành:

Chọn một câu trả lời:

Phạm vi nghiên cứu thường được chia ra làm mấy loại?
Phân chia theo các giai đoạn của nghiên cứu người ta chia nghiên cứu khoa học thành:
Phân loại theo các giai đoạn của nghiên cứu thì đề tài “Sử dụng các biện pháp kinh tế để giảm thiểu việc di dân từ nông thôn ra thành phố” thuộc loại:
Phân loại theo các giai đoạn của nghiên cứu thì đề tài “Xây dựng các tiêu chí đánh giá chương trình đào tạo E-learning tại Viện Đại học Mở Hà Nội” thuộc loại:

Phân tích nguồn tài liệu theo các giác độ:

Chọn một câu trả lời:

Phương pháp khảo sát thực địa là một phương pháp quan sát để lấy được các thông tin phục vụ cho việc trình bày luận cứ. Phương pháp quan sát thông dụng được áp dụng trong nhiều bộ môn khoa học và được phân thành:
Phương pháp khảo sát thực địa theo mục đích nắm bản chất đối tượng quan sát, quan sát được phân chia ra thành:
Phương pháp khảo sát thực địa theo mục đích xử lý thông tin, quan sát được phân chia thành:
Phương pháp là các cách thức được sử dụng để tìm kiếm luận cứ và tổ chức luận cứ để chứng minh giả thuyết (luận điểm). Trong logic học có một khái niệm tương đương là:

Phương pháp thực nghiệm được dùng trong nhiều tình huống. Tùy mục đích quan sát, thực nghiệm được chia thành:

Chọn một câu trả lời:

Phương pháp thực nghiệm được dùng trong nhiều tình huống. Tùy nơi thực nghiệm, thực nghiệm được chia thành:

Quan hệ giữa quãng đường đi (s) với thời gian (t) và vận tốc (v) trong chuyển động thẳng đều là mối liên hệ:

Chọn một câu trả lời:

Quy luật “bàn tay vô hình” của Adam Smith thuộc:

Chọn một câu trả lời:

Thấy trời oi bức một người bình thường biết là trời sắp mưa. Đó là dựa trên:

Theo cách phân loại theo phương thức thu thập thông tin, nghiên cứu khoa học được chia thành:

Chọn một câu trả lời:

Theo chức năng nghiên cứu, người ta phân chia nghiên cứu khoa học thành:

Theo mức độ chuẩn bị, phỏng vấn được chia thành:

Chọn một câu trả lời:

Theo mức độ chuẩn bị, quan sát được phân chia thành:
Theo tiêu thức phân loại khoa học theo phương pháp hình thành khoa học thì khoa học được phân chia thành:
Theo tính trực tiếp, phỏng vấn được phân chia thành:

Theo Vũ Cao Đàm “lý thuyết khoa học” là:

Chọn một câu trả lời:

Thông thường có bao nhiêu phương pháp tiếp cận khảo sát đối tượng nghiên cứu?
Tiêu thức phân loại khoa học theo đối tượng nghiên cứu của khoa học đã được tuyến tính hóa theo trình tự:
Toàn bộ tập hợp mục tiêu nghiên cứu với cấu trúc hình cây được gọi chung là:

Tổ chức thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học thường được tiến hành theo mấy bước?

Chọn một câu trả lời:

Tổng hợp tài liệu bao gồm mấy nội dung:
Trình tự logic của Nghiên cứu khoa học gồm:
Tri thức kinh nghiệm chỉ giúp con người phát triển:
Trong các đặc điểm của nghiên cứu khoa học thì đặc điểm quann trọng số một là:

Trong khoa học người ta chia Luận cứ thành:

Chọn một câu trả lời:

2 loại

Vì theo mục 3.4.2 Luận cứ – Trang 65

Trong nghiên cứu khoa học, người nghiên cứu có rất nhiều việc phải làm liên quan đến khái niệm. Các công việc đó là:
Việc ra đời máy hơi nước của James Watt thuộc:
Vì sao cần bổ sung cách hiểu một khái niệm?
Vì sao cần thống nhất hóa khái niệm?
Với đề tài nghiên cứu khoa học là: “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý sinh viên tại Viện Đại học Mở Hà Nội”, phân loại theo chức năng nghiên cứu thì đề tài thuộc:
Với đề tài nghiên cứu khoa học là: “Nguyên nhân của việc sinh viên hệ từ xa Viện Đại học Mở Hà Nội thường thi tốt nghiệp không đúng thời hạn”, phân loại theo chức năng nghiên cứu thì đề tài thuộc:
Với tư cách là một hoạt động xã hội, khoa học định hướng tới những mục tiêu sau:
. – Phát hiện bản chất các sự vật, phát triển nhận thức về thế giới.
– biết của sự vật mà dự báo quá trình phát triển của sự vật, lựa chọn hướng đi cho mình để tránh hoặc giảm thiểu các rủi ro.
– Sáng tạo các sự vật mới phục vụ những mục tiêu tồn tại và phát triển bản thân con người và xã hội của con người.
Xây dựng luận điểm khoa học gồm các bước:
Xét trên quan điểm truyền thống của phương pháp thực nghiệm trong nghiên cứu khoa học, người ta chia thành:

Xử lý thông tin định lượng người ta thường trình bày theo các dạng:

Chọn một câu trả lời:

 
Xem thêm: Tại đây

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *