Phù phép hay Làm đẹp Báo cáo tài chính, dù gian lận hay không gian lận, về bản chất chính là chuyển lợi nhuận của các năm sau về năm hiện tại

Please follow and like us:

Có ý kiến cho rằng “Phù phép hay Làm đẹp Báo cáo tài chính, dù gian lận hay không gian lận, về bản chất chính là chuyển lợi nhuận của các năm sau về năm hiện tại, và chúng sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực tới khả năng sinh lợi của công ty trong tương lai”, anh (chị) hãy bình luận ý kiến này và minh chứng bằng ví dụ (tối thiểu 2 ví dụ, trong đó, có ít nhất 1 ví dụ gian lận và ít nhất 1 ví dụ không gian lận).

Ý kiến trên chính xác.

Trong quy trình lập báo cáo tài chính các công ty thường phải sử dụng rất nhiều các ước tính kế toán. Giá trị các ước tính này thường có ảnh hưởng trực tiếp tới mức lợi nhuận trong kỳ của công ty. Vì là các ước tính nên không thể có một tiêu chuẩn chính xác về giá trị các khoản mục này. Chính vì vậy, các công ty thường sử dụng các ước tính kế toán như là một công cụ đắc lực để phù phép lợi nhuận. Một số thủ thuật nhằm phù phép tăng lợi nhuận thường gặp bao gồm: giảm mức khấu hao, giảm mức dự phòng giảm giá hàng tồn kho, giảm dự phòng phải thu khó đòi, không ghi nhận chi phí khi tài sản bị giảm giá xuống dưới giá trị thuần, vốn hoá các khoản chi phí không đủ điều kiện vốn hoá…

Các thủ thuật phù phép lợi nhuận dựa trên các ước tính kế toán nêu trên thực chất không làm tăng thêm lợi nhuận mà chỉ đơn thuần chuyển lợi nhuận từ các kỳ sau về kỳ hiện tại nhằm tạo ra ảo tưởng rằng công ty đang làm ăn phát đạt. Hậu quả tất yếu là lợi nhuận các năm sau sẽ bị giảm sút. Để tiếp tục đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của thị trường thì báo cáo tài chính các năm tiếp theo cũng sẽ phải được phù phép. Tuy nhiên, càng về sau thì số lợi nhuận cần phù phép càng lớn khiến cho việc sử dụng các ước tính kế toán cũng trở nên vô hiệu, đến khi không thể che dấu được tình hình nữa thì khủng hoảng là điều khó tránh khỏi, và hậu quả khi đó sẽ vô cùng tai hại.

Ví dụ giá trị thực của Enron chỉ khoảng 30 tỷ USD, tuy nhiên giá thị trường của Công ty thời điểm cao nhất lên tới 70 tỷ USD. Chính kỳ vọng quá lớn của thị trường đã đẩy các nhà lãnh đạo Công ty tới hành vi gian lận tài chính mà sau khi bị phát hiện đã khiến giá trị Enron nhanh chóng tụt xuống dưới 1 tỷ USD (so với giá trị thực là khoảng 30 tỷ USD) và cái đích cuối cùng là thủ tục phá sản

Ví dụ, để tăng lợi nhuận trong quý 4 năm 2018, một công ty sản xuất ô tô có thể công bố kế hoạch tăng giá bán từ quý 1 năm 2019, lập tức doanh thu quý 4 năm 2018 sẽ tăng vọt. Mặc dù hai biện pháp này cho phép công ty thổi lợi nhuận năm hiện tại, lợi nhuận các năm sau sẽ bị giảm vì thực chất công ty đã chuyển lợi nhuận của năm sau sang năm hiện tại. Biện pháp tăng giá bán năm sau thậm chí còn có tác động tiêu cực hơn vì việc tăng giá có thể sẽ ảnh hưởng xấu tới khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *