Phong cách lãnh đạo

Please follow and like us:

Phong cách lãnh đạo dân chủ
Bản chất:
Người lãnh đạo giao quyền nhưng vẫn chịu trách nhiệm cuối cùng
Công việc được phân chia trên cơ sở quyết định có sự tham gia của cấp dưới
Giao tiếp: Hai chiều
Điểm mạnh: Nhận được sự cam kết của cấp dưới thông qua sự tham gia của họ
Điểm yếu: Tốn thời gian
Phong cách lãnh đạo tự do
Bản chất:
Người lãnh đạo giao quyền và trách nhiệm cho nhóm
Các thành viên của nhóm tự thực hiện công việc theo cách tốt nhất mà họ có thể
Giao tiếp: Theo chiều ngang
Điểm mạnh: Cho phép cấp dưới thực hiện công việc khi thấy phù hợp mà không cần sự can thiệp của lãnh đạo
Điểm yếu: Nhóm có thể đi chệch hướng
Phong cách lãnh đạo độc tài
Bản chất:
Người lãnh đạo nắm tất cả quyền hành và trách nhiêm
Giao cho cấp dưới thực hiện các nhiệm vụ đã định
Giao tiếp: Từ trên xuống
Điểm mạnh: Nhấn mạnh vào kết quả đã dự báo trước, chính xác, trật tự
Điểm yếu: Bóp nghẹt tính chủ động sáng tạo của cấp dưới
Phong cách và hiệu quả lãnh đạo – Kurt Lewin

Phong cách lãnh đạo Thích người lao động Không khí trong nhóm Năng suất
Độc doán Ít Gây hấn, phụ thuộc và đinh hướng cá nhân Cao khi có mặt lãnh đạo. Thấp khi không có mặt lãnh đạo
Dân chủ Nhiều hơn Thân thiện, định hướng nhóm và định hướng nhiệm vụ Nói chung cao (không bị ảnh hưởng bởi sự có hoặc không có mặt của người lãnh đạo
Tự do Ít Thân thiện, định hướng nhóm và định hướng vui chơi Thấp (Người lãnh đạo vắng mặt thường xuyên)

Phong cách lãnh đạo trường phái Ohio
Quan tâm đến con người:
Đánh giá cao khi nhân viên hoàn thành tốt một công việc.
Không đòi hỏi quá mức mà nhân viên có thể thực hiện.
Giúp đỡ nhân viên giải quyết những vấn đề riêng tư của họ.
Đối xử một cách thân thiện và gần gũi với nhân viên
Khen thưởng kịp thời nhân viên hoàn thành tốt công việc.
Ví dụ
Xem thêm : Tại đây

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *