Pháp luật kinh doanh – TXLUKD01

Please follow and like us:
Bản mới: https://www.quantri123.com/phap-luat-kinh-doanh-new/ 
Pháp luật kinh doanh – TXLUKD01
A, B, C cùng nhau thành lập một công ty TNHH hai thành viên trở lên chuyên kinh doanh về đồ gốm sứ. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp KHÔNG gồm có giấy tờ nào dưới đây?
A, B, C cùng nhau thành lập một công ty TNHH hai thành viên trở lên chuyên kinh doanh về thuốc tân dược. Hồ sơ đăng ký kinh doanh KHÔNG gồm có giấy tờ nào dưới đây?

Đáp án đúng là: Văn bản xác nhận vốn pháp định.

Vì: Căn cứ Điều 20, Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệ

A, B, C cùng nhau thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên chuyên kinh doanh về đồ gốm sứ. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp KHÔNG gồm có giấy tờ nào dưới đây?
A, B, C, D, E là các cá nhân thỏa thuận góp vốn thành lập Công ty TNHH Ánh Dương có trụ sở tại quận ĐĐ, TP Hà Nội. Năm 2013 trong khi Hội đồng thành viên họp để bàn việc giải thể và chia tài sản của Công ty X, giữa các thành viên đã phát sinh tranh chấp. A và B quyết định khởi kiện C, D, E ra Toà án. Đơn kiện có thể gửi đến:
Đáp án đúng là: Toà án nhân dân TP Hà Nội
Vì: Khoản 3 Điều 29 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2004: tranh chấp về kinh doanh thương mại thuộc thẩm quyền của Tòa án
Điểm a Khoản 1 Điều 34 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2004: tranh chấp kinh doanh thương mại thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp Tỉnh
Điểm b Khoản 1 Điều 33 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2004: tranh chấp kinh doanh thương mại thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện.
Bà Hương cùng các thành viên khác thành lập công ty cổ phần Hương Thơm. Theo bạn, bà Hương phải chịu trách nhiệm như thế nào đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty?
Đáp án đúng là: Bằng toàn bộ số vốn đã góp vào công ty.
Vì: Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 77 Luật Doanh nghiệp 2005:
“Điều 77. Công ty cổ phần
1 Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:
c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;…”
Các bên có thể thỏa thuận mức phạt vi phạm hợp đồng đối với hợp đồng kinh doanh thương mại là bao nhiêu?
Các bên có thể thỏa thuận tối đa mức phạt vi phạm hợp đồng đối với hợp đồng kinh doanh thương mại là bao nhiêu?

Chọn một câu trả lời
A) Tùy thuộc vào thỏa thuận của các bên. Không đúng
B) 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm. Đúng
C) Không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm. Không đúng
D) Không quá 10% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm. Không đúng

Đáp án đúng là: 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm.

Vì: Điều 301 và Điều 266 Luật Thương mại năm 2005.

Các cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần phải cùng nhau sở hữu số cổ phần:
. Đáp án đúng là: ít nhất 20 % tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán.
Vì: Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán và phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Các cơ quan quản lý nhà nước:
Đáp án đúng là: được thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kinh tế.
Vì: Căn cứ Hiến pháp 2013, Luật Tổ chức chính phủ 2001, Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân:
· Các cơ quan quản lý hành chính nhà nước gồm: Chính phủ, Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp.
· Cơ quan quản lý hành chính nhà nước là một loại cơ quan trong hệ thống bộ máy nhà nước Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước trong nhiều lĩnh vực.
· Chức năng quản lý về kinh tế là một trong các chức năng quản lý hành chính nhà nước.
· Các cơ quan quản lý nhà nước không phải là các cơ quan giải quyết các tranh chấp kinh tế và không được phép tiến hành các hoạt động kinh doanh.
Chị A ký hợp đồng mua căn hộ để ở thuộc khu chung cư cao cấp đang được thi công của chủ đầu tư là Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh nhà HN. Chị A đã giao một khoản tiền là 200 triệu đồng cho công ty HN để đảm bảo sẽ được giao căn hộ ngay khi hoàn thành khu chung cư. Biện pháp bảo đảm trên là:

Đáp án đúng là: đặt cọc.

Vì: Căn cứ Điều 358 Bộ luật Dân sự năm 2005

Chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên có trách nhiệm thế nào?
Đáp án đúng là: Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
Vì: Căn cứ Khoản 1 Điều 63 Luật Doanh nghiệp 2005:
“Điều 63. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.”
Công ty cổ phần Hoa Việt chuyên kinh doanh về lữ hành quốc tế, khi ký kết hợp đồng với khách du lịch, nếu có quy định khác nhau trong các văn bản sau (về hình thức của hợp đồng) thì luật nào được ưu tiên áp dụng trước?
Công ty cổ phần may Chiến Thắng ký hợp đồng mua 200.000 mét vải của Công ty TNHH dệt Nam Phong. Trong hợp đồng có thỏa thuận áp dụng phạt vi phạm. Mức phạt trong trường hợp này là bao nhiêu?
Công ty cổ phần may Chiến Thắng ký hợp đồng mua 200.000 mét vải của Công ty TNHH dệt Nam Phong. Trong hợp đồng có thỏa thuận về phạt vi phạm nhưng không đề cập vấn đề bồi thường thiệt hại. Thực tế vi phạm xảy ra đã gây thiệt hại cho Công ty cổ phần may Chiến Thắng. Bên bị vi phạm có quyền:
Đáp án đúng là: có thể đòi phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại.
Vì:
· Xác định tính chất của hợp đồng là kinh doanh, thương mại
· Trong hợp đồng có thỏa thuận áp dụng chế tài phạt vi phạm nhưng không đề cập bồi thường thiệt hại
· Xem các quy định về chế tài phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại trong Luật Thương mại 2005 để xác định có thể áp dụng những chế tài nào.
Công ty cổ phần may Chiến Thắng ký hợp đồng mua 200.000 mét vải của Công ty Trách nhiệm hữu hạn dệt Nam Phong. Trong hợp đồng có thỏa thuận áp dụng phạt vi phạm. Mức phạt trong trường hợp này là bao nhiêu?
Công ty cổ phần M và công ty TNHH cơ khí N thoả thuận cùng góp vốn để thành lập một doanh nghiệp mới là KX. Vậy KX thuộc loại hình doanh nghiệp nào trong số dưới đây?
Đáp án đúng là: Công ty TNHH hai thành viên trở lên.
Vì: Công ty cổ phần M và công ty TNHH cơ khí N là hai thành viên (tổ chức).
Điều 38 Luật doanh nghiệp 2005 quy định: “Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:
a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng
thành viên không vượt quá năm mươi;
Công ty cổ phần M và công ty Trách nhiệm hữu hạn cơ khí N thoả thuận cùng góp vốn để thành lập một doanh nghiệp mới là KX. Vậy KX thuộc loại hình doanh nghiệp nào trong số dưới đây?
Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
Vì: Công ty cổ phần M và công ty Trách nhiệm hữu hạn cơ khí N là hai thành viên (tổ chức). Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó: a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi”.
Công ty cổ phần than Vàng Danh có trụ sở chính tại thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh (Bên A) ký hợp đồng bán 80.000 tấn than cho Công ty TNHH hoá chất công nghiệp Đồng Xuân có trụ sở chính tại huyện Thi Sách tỉnh Hải Dương (Bên B), trị giá hợp đồng là 4.200.000.000 đồng. Hàng đã được giao hết cho bên mua. Hợp đồng không có điều khoản gì về giải quyết tranh chấp. Nay Bên A khởi kiện Bên B, đơn kiện có thể đưa đến:
Công ty cổ phần than Vàng Danh có trụ sở chính tại thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh (Bên A) ký hợp đồng bán 80.000 tấn than cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn hoá chất công nghiệp Đồng Xuân có trụ sở chính tại huyện Thi Sách tỉnh Hải Dương (Bên B), trị giá hợp đồng là 4.200.000.000 đồng. Hàng đã được giao hết cho bên mua. Hợp đồng không có điều khoản gì về giải quyết tranh chấp. Nay Bên A khởi kiện Bên B, đơn kiện có thể đưa đến:
Công ty cổ phần X chuyên kinh doanh nhập khẩu hàng hóa ký hợp đồng với công ty TNHH Y chuyên kinh doanh siêu thị một hợp đồng cung ứng hàng hóa. Trong hợp đồng hai bên thỏa thuận về phạt vi phạm nhưng không có thỏa thuận về mức bồi thường nếu có thiệt hại xảy ra. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, đã 2 lần công ty X giao hàng không đúng chất lượng, tính ra mức phạt theo thỏa thuận hợp đồng là 50 triệu đồng. Ngoài ra việc giao hàng không đúng chất lượng đã gây thiệt hại cho công ty Y 15 triệu đồng. Công ty Y có thể yêu cầu công ty X thanh toán số tiền là bao nhiêu?

Đáp án đúng là: 65 triệu đồng.

Vì: Căn cứ quy định về mối quan hệ giữa chế tài phạt vi phạm và chế tài bồi thường thường thiệt hại đối với hợp đồng kinh doanh – thương mại trong Điều 316 Luật Thương mại năm 2005

Công ty cổ phần X chuyên kinh doanh nhập khẩu hàng hóa ký hợp đồng với công ty Trách nhiệm hữu hạn Y chuyên kinh doanh siêu thị một hợp đồng cung ứng hàng hóa. Trong hợp đồng hai bên thỏa thuận về phạt vi phạm nhưng không có thỏa thuận về mức bồi thường nếu có thiệt hại xảy ra. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, đã 2 lần công ty X giao hàng không đúng chất lượng, tính ra mức phạt theo thỏa thuận hợp đồng là 50 triệu đồng. Ngoài ra việc giao hàng không đúng chất lượng đã gây thiệt hại cho công ty Y 15 triệu đồng. Công ty Y có thể yêu cầu công ty X thanh toán số tiền là bao nhiêu?
Công ty CP thương mại Đông Thành có trụ sở tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội thuê Công ty TNHH xây dựng Sông Đà 2 có trụ sở tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng xây một tòa nhà để mở chi nhánh tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nhận nhà, Công ty Đông Thành phát hiện nhà không đảm bảo chất lượng như hợp đồng và qua nhiều lần thương lượng nhưng không giải quyết được tranh chấp nên quyết định khởi kiện. Hợp đồng không có điều khoản gì về giải quyết tranh chấp. Đơn khởi kiện có thể gửi đến:
Đáp án đúng là: Toà án nhân dân quận 2.
Vì: Quận 2 là nơi có bất động sản là đối tượng liên quan đến tranh chấp của HĐ
Khoản 1 Điều 29 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2004: tranh chấp về kinh doanh thương mại thuộc thẩm quyền của Tòa án
Điểm b Khoản 1 Điều 33 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2004: tranh chấp kinh doanh thương mại thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện
Điểm c Khoản 1 Điều 35 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2004: Tòa án nơi có bất động sản có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp về bất động sản.
Công ty TNHH An Phú có trụ sở chính tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Công ty cổ phần Phước Vĩnh có trụ sở chính tại thị xã X tỉnh Đồng Nai. Tháng 11-2013, Phước Vĩnh ký hợp đồng mua lại của An Phú ngôi nhà 3 tầng tại Số 7 phố TH quận Đ thành phố Hà Nội làm văn phòng đại diện. Sau khi nhận nhà, Công ty Phước Vĩnh không làm thủ tục sang tên được vì bên bán không thể giao đủ các hồ sơ hợp lệ về sở hữu nhà như thoả thuận trong hợp đồng nên đã đòi huỷ hợp đồng mua bán này. Công ty An Phú không chấp nhận vì cho rằng việc mua bán đã hoàn tất. Công ty Phước Vĩnh quyết định khởi kiện. Trong trường hợp này đơn kiện của Công ty Phước Vĩnh phải gửi đến:
Công ty TNHH HV sử dụng giấy tờ sở hữu hai ô tô trị giá 4 tỷ đồng của mình để làm tài sản đảm bảo cho khoản vay 2 tỷ đồng với ngân hàng CT. Biện pháp bảo đảm trên là:

Đáp án đúng là: thế chấp.

Vì: Căn cứ Điều 342 Bộ luật Dân sự năm 2005.

Công ty TNHH một thành viên áp dụng cơ cấu tổ chức quản lý: Hội đồng thành viên, Giám đốc, Kiểm soát viên. Theo bạn, chức vụ Chủ tịch hội đồng thành viên được quyết định như thế nào?
Công ty TNHH một thành viên có chủ sở hữu là cá nhân được áp dụng cơ cấu tổ chức quản lý nào dưới đây?
Công ty TNHH một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức áp dụng cơ cấu tổ chức quản lý gồm có: Chủ tịch công ty, Giám đốc, kiểm soát viên. Trường hợp này, Chủ tịch công ty sẽ:
Công ty TNHH một thành viên do một cá nhân đầu tư toàn bộ vốn điều lệ và đóng vai trò làm chủ sở hữu công ty. Theo bạn, chủ sở hữu công ty KHÔNG có quyền nào dưới đây?
Công ty TNHH một thành viên do một tổ chức đầu tư vốn thành lập và làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty KHÔNG có quyền nào dưới đây?
Công ty TNHH một thành viên Hoa Mơ ký hợp đồng thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất để vay tiền phục vụ nhu cầu kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội (MB). Nếu có quy định khác nhau trong các văn bản sau thì luật nào được ưu tiên áp dụng trước?
Công ty TNHH Thái Tuấn gửi vào tài khoản của Ngân hàng Thương mại LV 200 triệu đồng theo yêu cầu của Công ty Cổ phần Nam Tiến để bảo đảm nghĩa vụ của mình theo hợp đồng đã giao kết với công ty Nam Tiến. Biện pháp bảo đảm nghĩa vụ được các bên sử dụng là biện pháp nào?

Đáp án đúng là: Ký quỹ. .

Vì: Căn cứ Điều 360 Bộ luật Dân sự năm 2005.

Công ty TNHH thiết bị văn phòng BT có trụ sở chính tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty cổ phần xây dựng dân dụng AB có có trụ sở chính tại quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng. Tháng 1-2013, AB ký hợp đồng với BT nhận xây dựng công trình nhà 3 tầng làm trụ sở chi nhánh của BT tại đường Thái Hà quận Đống Đa, Hà Nội và đã hoàn thành giữa tháng 11-2013. Thời hạn bảo hành là 3 năm. Sau khi đưa vào sử dụng 1 tháng, công trình đã bị hư hỏng, lún nứt nhiều chỗ. BT yêu cầu AB sửa chữa và bồi thường thiệt hại nhưng không được đáp ứng. BT quyết định khởi kiện. Trong trường hợp này, đơn kiện của BT phải được gửi đến:
Công ty TNHH xây dựng Thanh Xuân giao 5 xe ô tô của mình để làm bảo đảm cho khoản vay 3 tỉ đồng tại Ngân hàng thương mại cổ phần ACD. Biện pháp bảo đảm này là:
Công ty TNHH xây dựng Thiên hương sử dụng giấy tờ về quyền sở hữu 4 xe ô tô của mình làm bảo đảm cho khoản vay 3 tỉ đồng tại Ngân hàng thương mại cổ phần A. Biện pháp bảo đảm này là:
Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên muốn tăng vốn điều lệ bằng hình tiếp nhận thêm thành viên mới. Nếu điều lệ công ty không có quy định khác, việc tăng vốn này phải theo quy định nào?

Được Hội đồng thành viên chấp thuận.

Vì: Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên.

Tham khảo: Khoản 2 Điều 56 Luật Doanh nghiệp 2014.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn HV sử dụng giấy tờ sở hữu hai ô tô trị giá 4 tỷ đồng của mình để làm tài sản đảm bảo cho khoản vay 2 tỷ đồng với ngân hàng CT. Biện pháp bảo đảm trên là:
Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức áp dụng cơ cấu tổ chức quản lý gồm có: Chủ tịch công ty, Giám đốc, kiểm soát viên. Trường hợp này, Giám đốc (tổng giám đốc) công ty sẽ:
Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một cá nhân đầu tư toàn bộ vốn điều lệ và đóng vai trò làm chủ sở hữu công ty. Theo bạn, chủ sở hữu công ty KHÔNG có quyền nào dưới đây?

Quyết định giảm vốn điều lệ của công ty.

Vì: Căn cứ Điều 75 Luật Doanh nghiệp 2014 về quyền của chủ sỡ hữu công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên.

Tham khảo: Điều 75 Luật Doanh nghiệp 2014.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một tổ chức đầu tư vốn thành lập và làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty KHÔNG có quyền nào dưới đây?
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thái Tuấn gửi vào tài khoản của Ngân hàng Thương mại LV 200 triệu đồng theo yêu cầu của Công ty Cổ phần Nam Tiến để bảo đảm nghĩa vụ của mình theo hợp đồng đã giao kết với công ty Nam Tiến. Biện pháp bảo đảm nghĩa vụ được các bên sử dụng là biện pháp nào?
Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng Thanh Xuân giao 5 xe ô tô của mình để làm bảo đảm cho khoản vay 3 tỉ đồng tại Ngân hàng thương mại cổ phần ACD. Biện pháp bảo đảm này là:
Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng Thiên hương sử dụng giấy tờ về quyền sở hữu 4 xe ô tô của mình làm bảo đảm cho khoản vay 3 tỉ đồng tại Ngân hàng thương mại cổ phần A. Biện pháp bảo đảm này là:
Cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập sau thời hạn 3 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sẽ xử lý như thế nào?
Cơ quan nào dưới đây có chức năng quản lý chuyên môn về kinh doanh chứng khoán?
B) Bộ Tài chính. Đúng
Vì: Căn cứ những quy định pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính:
· Điều 22 Luật tổ chức Chính phủ năm 2001;
· Điều 2 Nghị định số 36/2012 ngày 18/4/2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ, Cơ quan ngang Bộ;
· Điều 1 Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.
Cơ quan nào dưới đây có chức năng quản lý chuyên môn về kinh doanh xây dựng?
Đáp án đúng là: Bộ Xây dựng.
Vì: Căn cứ những quy định pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Xây dựng:
· Điều 22 Luật tổ chức Chính phủ năm 2001;
· Điều 2 Nghị định số 36/2012 ngày 18/4/2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ, Cơ quan ngang Bộ;
· Điều 1 Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.
Cơ quan nào dưới đây có chức năng quản lý chuyên ngành về kinh doanh bảo hiểm?
B) Bộ Tài chính. Đúng
Vì: Căn cứ những quy định pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính:
· Điều 22 Luật tổ chức Chính phủ năm 2001;
· Điều 2 Nghị định số 36/2012 ngày 18/4/2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ, Cơ quan ngang Bộ;
· Điều 1 Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.
Cơ quan nào dưới đây có chức năng quản lý chuyên ngành về kinh doanh bảo hiểm?
Đáp án đúng là: Bộ Tài chính.
Vì: Căn cứ những quy định pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính:
· Điều 22 Luật tổ chức Chính phủ năm 2001;
· Điều 2 Nghị định số 36/2012 ngày 18/4/2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ, Cơ quan ngang Bộ;
· Điều 1 Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.
Cơ quan nào dưới đây có chức năng quản lý chuyên ngành về kinh doanh bất động sản?
B) Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đúng
Vì: Căn cứ những quy định pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài nguyên và Môi trường:
· Điều 22 Luật tổ chức Chính phủ 2001;
· Khoản 2 Điều 1 và Điều 2 Nghị định số 36/2012 ngày 18/4/2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ, Cơ quan ngang Bộ;
· Điều 1 Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 4/3/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Tham khảo: Mục 1.3.1. Nội dung quản lý nhà nước về kinh tế (BG, tr. 19).
Cơ quan nào dưới đây KHÔNG có chức năng quản lý nhà nước về kinh tế?
Đáp án đúng là:
Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Vì: Căn cứ:
· Khoản 2 Điều 1, Điều 2 Nghị định số 36/2012 ngày 18/4/2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ, Cơ quan ngang Bộ;
· Điều 1 Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
· Điều 1 Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 4/3/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
· Điều 1 Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ giáo dục và đào tạo.
Cuộc họp Hội đồng quản trị của công ty cổ phần được coi là hợp lệ nếu:
Doanh nghiệp A (có trụ sở tại Hà Nội) ký hợp đồng mua hàng hoá của doanh nghiệp B (cùng có trụ sở tại Hà Nội) để kinh doanh, nếu phát sinh tranh chấp trong việc thực hiện hợp đồng sẽ do cơ quan nào sau đây giải quyết:
Doanh nghiệp A và Doanh nghiệp B (đều có trụ sở tại thành phố Hải Phòng) ký hợp đồng mua bán hàng hoá để kinh doanh. Theo đó, các bên thoả thuận nếu phát sinh tranh chấp trong việc thực hiện hợp đồng sẽ do Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam giải quyết. Trong trường hợp này tranh chấp giữa hai bên có thể được giải quyết bởi:
Đáp án đúng là: Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC).
Vì: Điều 2 Luật Trọng tài Thương mại 2010: thẩm quyền giải quyết tranh chấp của Trọng tài.
Khoản 1 Điều 5 Luật Trọng tài Thương mại năm 2010: điều kiện giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài.
Điều 6 Luật Trọng tài Thương mại năm 2010: Tòa án từ chối thụ lý trong trường hợp có thỏa thuận trọng tài.
Doanh nghiệp tư nhân M do ông N làm chủ đang sử dụng một số tài sản thuộc sở hữu của ông N. Theo pháp luật hiện hành, ông N phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp tư nhân M đối với
Đáp án đúng là: không phải làm thủ tục này đối với các tài sản trên.
Vì: không có sự tách bạch giữa tài sản của Doanh nghiệp tư nhân và của chủ Doanh nghiệp. Ở doanh nghiệp tư nhân, toàn bộ doanh nghiệp và các tài sản khác của chủ doanh nghiệp tạo
thành một khối thống nhất thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp. Tất cả khối tài sản này là giới hạn chịu trách nhiệm của chủ doanh nghiệp về hoạt động của doanh nghiệp, không phân biệt tài sản đó có được đầu tư vào hoạt động của doanh nghiệp hay không
Điều lệ công ty cổ phần Hoa Sen có thể quy định nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị theo phương án nào dưới đây?
Giao dịch nào của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán được thực hiện trong thời gian 6 tháng trước ngày Tòa án nhân dân ra quyết định mở thủ tục phá sản KHÔNG bị coi là vô hiệu:
Hãy chỉ ra hợp đồng dân sự (theo nghĩa hẹp) trong các hợp đồng sau đây?
Đáp án đúng là: Anh C ký hợp đồng với Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà ở Hà Nội mua một căn hộ diện tích 120m2 để ở.
Vì: Theo quy định tại Điều 1 BLDS 2005
+ khái niệm Hợp đồng theo Điều 388 Bộ luật Dân sự 2005: “Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự”
+ Hợp đồng dân sự là thỏa thuận giữa các chủ thể nhằm mục đích tiêu dùng.
+ Hợp đồng kinh doanh thương mại là những thỏa thuận giữa các thương nhân (hoặc một bên là thương nhân) về việc thực hiện các hoạt động thương mại nhằm mục đích lợi nhuận. Khái niệm thương nhân theo Điều 6 Luật Thương mại 2005: “thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh”. Hoạt động thương mại theo khoản 1 điều 3 Luật Thương mại 2005: “hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác”
+ “Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động” (Điều 15 Bộ luật Lao động năm 2012)
Hội đồng quản trị của công ty cổ phần KHÔNG có những quyền và nhiệm vụ nào dưới đây?
Đáp án đúng là: Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát.
Vì: Đây là quyền của Đại hội đồng Cổ đông quy định tại Điểm c, Khoản 2 Điều 96 Luật Doanh nghiệp 2005, không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Quyền của Hội đồng quản trị quy định tại Điều 108 Luật Doanh nghiệp 2005.
“Điều 96. Đại hội đồng cổ đông
…c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;…
Hội đồng quản trị của công ty cổ phần KHÔNG có những quyền và nhiệm vụ nào dưới đây?
Hội đồng quản trị của công ty cổ phần KHÔNG có những quyền và nhiệm vụ nào dưới đây?
Đáp án đúng là: Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán.
Vì: Đây là quyền của Đại hội đồng Cổ đông quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều 96 Luật Doanh nghiệp 2005, không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Quyền của Hội đồng quản trị quy định tại Điều 108 Luật Doanh nghiệp 2005.
“Điều 96. Đại hội đồng cổ đông
…b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác
Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hoa Lan thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Theo Luật doanh nghiệp 2005, Quyết định của Hội đồng thành viên công ty sẽ được thông qua khi đáp ứng tỷ lệ:
Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoa Lan thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Theo Luật Doanh nghiệp 2014 Quyết định của Hội đồng thành viên công ty sẽ được thông qua khi đáp ứng tỷ lệ:
Hội nghị chủ nợ chỉ có thể được tiến hành khi:
Khi thành lập một doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, đối với những vấn đề mà Luật du lịch 2005 và các văn bản hướng dẫn kèm theo không có quy định cụ thể thì có được áp dụng Luật doanh nghiệp 2005 và các văn bản quy định chi tiết, văn bản hướng dẫn kèm theo hay không?

Đáp án đúng là: Có

Vì: Nguyên tắc áp dụng luật chung, luật chuyên ngành. Căn cứ Điều 3 Luật Doanh nghiệp 2005.

Một công ty TNHH hai thành viên trở lên tiến hành họp Hội đồng thành viên để quyết định bán một tài sản có giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Theo Luật doanh nghiệp 2005, cần tỷ lệ nào để quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua?
Một công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên tiến hành họp Hội đồng thành viên để quyết định bán một tài sản có giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Theo Luật Doanh nghiệp 2014, cần tỷ lệ nào để quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua?
Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày có yêu cầu triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông mà Hội đồng quản trị không triệu tập, thì quyền triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ thuộc về:
Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh KHÔNG thể được quy định trong loại văn bản pháp luật nào sau đây?
Quyết định của Chủ tịch nước.
Vì: Theo quy định pháp luật về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Quyết định của Chủ tịch nước được ban hành để thực hiện, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước do Hiến pháp, Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ quốc hội quy định. Quyết định của chủ tịch nước thường là văn bản có tính cá biệt.
Tham khảo: Điều 13 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008.
Người có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với công ty cổ phần là:
Người có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với công ty hợp danh là:
Người có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp Nhà nước là:
Nhận định nào dưới đây KHÔNG được coi là ưu điểm của phương thức giải quyết tranh chấp thương mại bằng con đường trọng tài?
Đáp án đúng là: Không giữ được bí mật trong kinh doanh.
Vì: Thời gian giải quyết tranh chấp bằng con đường trọng tài thường là nhanh gọn, do không bị kháng cáo, kháng nghị, có hiệu lực bắt buộc.
Căn cứ vào nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài (Khoản 5 Điều 4 Luật Trọng tài thương mại năm 2010: Phán quyết trọng tài là chung thẩm) và các quy định về thủ tục tố tụng trọng tài trong Luật Trọng tài Thương mại năm 2010.
Nhận định nào dưới đây KHÔNG được coi là ưu điểm của phương thức giải quyết tranh chấp thương mại bằng con đường trọng tài?
Đáp án đúng là: Thời gian giải quyết tranh chấp kéo dài.
Vì: Thời gian giải quyết tranh chấp bằng con đường trọng tài thường là nhanh gọn, do không bị kháng cáo, kháng nghị, có hiệu lực bắt buộc
Căn cứ vào nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài (Khoản 5 Điều 4 Luật Trọng tài thương mại năm 2010: Phán quyết trọng tài là chung thẩm) và các quy định về thủ tục tố tụng trọng tài trong Luật Trọng tài Thương mại năm 2010.
Nhận định nào trong số các nhận định sau đây về công ty hợp danh là KHÔNG đúng
Ông Nguyễn Văn A là giám đốc công TNHH An Khang chuyên kinh doanh hoa tươi tại Hà Nội. Ngày 10/6/2012 ông A mua vé máy bay của Việt Nam Airline từ Hà Nội đi Đà Lạt để cùng gia đình đi du lịch hè 2012. Tính chất của quan hệ hợp đồng này là:
Đáp án đúng là: hợp đồng dân sự (theo nghĩa hẹp).
Vì: Hợp đồng dân sự là những thỏa thuận giữa các chủ thể nhằm mục đích tiêu dùng.
· Khái niệm Hợp đồng theo Điều 388 Bộ luật Dân sự 2005: “Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự”
· Hợp đồng kinh doanh thương mại là những thỏa thuận giữa các thương nhân (hoặc một bên là thương nhân) về việc thực hiện các hoạt động thương mại nhằm mục đích lợi nhuận.
Ông Nguyễn Văn A là giám đốc công ty TNHH An Khang chuyên kinh doanh hoa tươi tại Hà Nội. Ngày 10/6/2012 ông A đại diện cho Công ty An Khang ký hợp đồng với Hãng hàng không Việt Nam Airline để vận chuyển hoa tươi hàng tuần bằng máy bay từ Đà lạt ra Hà Nội cho công ty trong 6 tháng cuối năm 2012. Tính chất của quan hệ Hợp đồng này là:
Đáp án đúng là: hợp đồng kinh doanh thương mại.
Vì: Hợp đồng kinh doanh thương mại là những thỏa thuận giữa các thương nhân (hoặc một bên là thương nhân) về việc thực hiện các hoạt động thương mại nhằm mục đích lợi nhuận.
· Khái niệm Hợp đồng theo Điều 388 Bộ luật Dân sự 2005: “Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự”.
· Khái niệm thương nhân theo Điều 6 Luật Thương mại 2005: “thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh”.
· Hoạt động thương mại theo khoản 1 điều 3 Luật Thương mại 2005: “hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác”
Ông Nguyễn Văn A là giám đốc công ty Trách nhiệm hữu hạn An Khang chuyên kinh doanh hoa tươi tại Hà Nội. Ngày 10/6/2012 ông A đại diện cho Công ty An Khang ký hợp đồng với Hãng hàng không Việt Nam Airline để vận chuyển hoa tươi hàng tuần bằng máy bay từ Đà lạt ra Hà Nội cho công ty trong 6 tháng cuối năm 2012. Tính chất của quan hệ hợp đồng này là:
Ông Nguyễn Xuân Hoà là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần tài chính LALIMA có 80% vốn sở hữu nhà nước. Theo pháp luật hiện hành, ông Hoà bị cấm thực hiện việc nào trong số các việc sau đây?
Không có việc nào bị cấm.
Vì: Không bị cấm góp vốn và thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn, không bị cấp mua cổ phần của công ty cổ phần và không bị cấm thành lập doanh nghiệp tư nhân vì không thuộc các đối tượng bị cấm thành lập, quản lý và góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.
Phương án nào dưới đây KHÔNG phải là nội dung quản lý nhà nước về kinh tế?
Đáp án đúng là: Xây dựng và phát triển phong trào đoàn thể tại các doanh nghiệp.
Vì: Căn cứ Hiến pháp 2013; Luật Tổ chức chính phủ; Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Nghị định số 36/2012 ngày 18/4/2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ, Cơ quan ngang Bộ.
· Cơ quan quản lý hành chính nhà nước là một loại cơ quan trong hệ thống bộ máy nhà nước Việt Nam.
· Các cơ quan quản lý nhà nước: gồm Chính phủ, Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp.
· Chức năng quản lý về kinh tế là một trong các chức năng quản lý hành chính nhà nước.
· Trình bày khái quát về các chức năng quản lý nhà nước về kinh tế.
Phương án nào dưới đây KHÔNG phải là nội dung quản lý nhà nước về kinh tế?
Đáp án đúng là: Xây dựng khung chương trình đào tạo cho sinh viên tại các trường kinh tế.
Vì: Căn cứ Hiến pháp 2013; Luật Tổ chức chính phủ; Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Nghị định số 36/2012 ngày 18/4/2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ, Cơ quan ngang Bộ.
· Cơ quan quản lý hành chính nhà nước là một loại cơ quan trong hệ thống bộ máy nhà nước Việt Nam.
· Các cơ quan quản lý nhà nước: gồm Chính phủ, Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp.
· Chức năng quản lý về kinh tế là một trong các chức năng quản lý hành chính nhà nước.
· Trình bày khái quát về các chức năng quản lý nhà nước về kinh tế.
Phương án nào dưới đây KHÔNG phải là nội dung quản lý nhà nước về kinh tế?
D) Xét xử hành vi vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp. Đúng
Vì: Căn cứ Hiến pháp 2013; Luật Tổ chức chính phủ; Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Nghị định số 36/2012 ngày 18/4/2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ, Cơ quan ngang Bộ.
· Cơ quan quản lý hành chính nhà nước là một loại cơ quan trong hệ thống bộ máy nhà nước Việt Nam.
· Các cơ quan quản lý nhà nước: gồm Chính phủ, Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp.
· Chức năng quản lý về kinh tế là một trong các chức năng quản lý hành chính nhà nước.
· Trình bày khái quát về các chức năng quản lý nhà nước về kinh tế.
· Xét xử là chức năng của cơ quan Tòa án.
Phương án nào dưới đây KHÔNG thuộc nội dung quản lý nhà nước về kinh tế?
Đáp án đúng là: Giải quyết các tranh chấp kinh doanh thương mại.
Vì: Căn cứ Hiến pháp 2013; Luật Tổ chức chính phủ; Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Nghị định số 36/2012 ngày 18/4/2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ, Cơ quan ngang Bộ.
· Cơ quan quản lý hành chính nhà nước là một loại cơ quan trong hệ thống bộ máy nhà nước Việt Nam.
· Các cơ quan quản lý nhà nước: gồm Chính phủ, Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp.
· Chức năng quản lý về kinh tế là một trong các chức năng quản lý hành chính nhà nước.
· Trong các chức năng quản lý nhà nước về kinh tế có cả 3 chức năng (1) Cung cấp thông tin cho hoạt động kinh doanh; (2) Tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh; (3) Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế nhưng không có chức năng giải quyết các tranh chấp kinh doanh thương mại.
Phương án nào dưới đây là nội dung quản lý nhà nước về kinh tế?
D) Xây dựng và ban hành các chính sách kinh tế; Xử phạt vi phạm hành chính; Xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế. Đúng
Vì: Căn cứ Hiến pháp 2013; Luật Tổ chức chính phủ; Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Nghị định số 36/2012 ngày 18/4/2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ, Cơ quan ngang Bộ.
· Cơ quan quản lý hành chính nhà nước là một loại cơ quan trong hệ thống bộ máy nhà nước Việt Nam.
· Các cơ quan quản lý nhà nước: gồm Chính phủ, Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp.
· Chức năng quản lý về kinh tế là một trong các chức năng quản lý hành chính nhà nước.
· Trình bày khái quát về các chức năng quản lý nhà nước về kinh tế.
Tham khảo: Mục 1.3.1. Nội dung quản lý nhà nước về kinh tế (BG, tr. 19).
Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản được tiến hành:
Tên nào dưới đây khi đặt cho doanh nghiệp có thể được chấp nhận?
Đáp án đúng là: Sử dụng tên của tổ chức chính trị xã hội để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp khi được sự chấp thuận của tổ chức đó.
Vì: Căn cứ:
· Khoản 1 Điều 14 Nghị định 43/2010/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp;
· Khoản 2 Điều 14 Nghị định 43/2010/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp;
· Điều 15 Nghị định 43/2010/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp.
Tháng 7/2014, một nhà đầu tư dự định thành lập một doanh nghiệp, đặt trụ sở chính tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Nơi nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là:
Tháng 7/2014, một thành viên cam kết góp vốn vào một công ty TNHH hai thành viên trở lên bằng một ngôi nhà. Theo quy định của luật Doanh nghiệp 2005, quyền sở hữu ngôi nhà này:
Đáp án đúng là: phải được làm thủ tục chuyển thành quyền sở hữu của công ty sau khi công ty được cấp đăng ký doanh nghiệp.
Vì: Khoản 1 Điều 29 Luật Doanh nghiệp năm 2005: chuyển quyền sở hữu tài sản
Khoản 1 Điều 18 Nghị định 102/2010/NĐ-CP về thực hiện góp vốn và quyền, nghĩa vụ liên quan đến việc góp vốn vào công ty TNHH hai thành viên trở lên
Tháng 7/2015, một thành viên cam kết góp vốn vào một công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên bằng một ngôi nhà. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, quyền sở hữu ngôi nhà này:
Tháng 12/2013, A là một công ty cổ phần xây dựng có ký một hợp đồng với B là một công ty TNHH kinh doanh vật liệu xây dựng. Theo hợp đồng hai bên thoả thuận: A mua của B 500 tấn xi măng với giá 1.100.000 đồng/1 tấn. Hợp đồng giữa A và B là?
Đáp án đúng là: Một hợp đồng kinh doanh, thương mại.
Vì: Hợp đồng kinh doanh thương mại là những thỏa thuận giữa các thương nhân (hoặc một bên là thương nhân) về việc thực hiện các hoạt động thương mại nhằm mục đích lợi nhuận.
· Khái niệm Hợp đồng theo Điều 388 Bộ luật Dân sự 2005: “Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự”.
· Khái niệm thương nhân theo Điều 6 Luật Thương mại 2005: “thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh”.
· Hoạt động thương mại theo khoản 1 điều 3 Luật Thương mại 2005: “hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác”.
Tháng 12/2013, A là một công ty cổ phần xây dựng có ký một hợp đồng với B là một công ty Trách nhiệm hữu hạn kinh doanh vật liệu xây dựng. Theo hợp đồng hai bên thoả thuận: A mua của B 500 tấn xi măng với giá 1.100.000 đồng/1 tấn. Hợp đồng giữa A và B là?
Một hợp đồng kinh doanh, thương mại.
Vì: Hợp đồng kinh doanh thương mại là những thỏa thuận giữa các thương nhân (hoặc một bên là thương nhân) về việc thực hiện các hoạt động thương mại nhằm mục đích lợi nhuận.
· Khái niệm Hợp đồng theo Điều 388 Bộ luật Dân sự 2005: “Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự”.
· Khái niệm thương nhân theo Điều 6 Luật Thương mại 2005: “thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh”.
· Hoạt động thương mại theo khoản 1 điều 3 Luật Thương mại 2005: “hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác”.
Thành phần của Tổ quản lý, thanh lý tài sản bắt buộc phải có:
Thành phần của Tổ quản lý, thanh lý tài sản KHÔNG nhất thiết phải có thành phần nào?
Thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa các thành viên công ty với công ty liên quan đến việc giải thể công ty thuộc:
Đáp án đúng là: Tòa Kinh tế của Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi công ty có trụ sở chính.
Vì: Căn cứ các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004:
· Căn cứ khoản 3 điều 29 về những tranh chấp kinh doanh , thương mại thuộc hẩm quyền của Tòa an nhân dân;
· Căn cứ điểm b, khoản 1 Điều 33 về thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện; điểm a, khoản 1 Điều 34 về thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp Tỉnh và điểm a, khoản 1 Điều 35 về thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ.
Thẩm quyền quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức của công ty cổ phần thuộc về:
Theo Bộ luật dân sự năm 2005, trong một hợp đồng có thỏa thuận phạt vi phạm nhưng không đề cập bồi thường thiệt hại. Thực tế vi phạm đã gây ra thiệt hại. Bên bị vi phạm có quyền đòi bên vi phạm:

Đáp án đúng là: chỉ tiền phạt vi phạm.

Vì: Khoản 1 và 2 Điều 422 Bộ Luật Dân sự năm 2005.

Theo Bộ luật tố tụng dân sự, thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Toà án giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, tính từ ngày cá nhân, cơ quan, tổ chức biết được quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm là:
Theo Luật Thương mại năm 2005, nếu các bên không có thoả thuận khác, chế tài nào sau đây chỉ được áp dụng đối với một vi phạm cơ bản?

Đáp án đúng là: Huỷ bỏ hợp đồng.

Vì: Khoản 4 Điều 312 Luật Thương mại năm 2005.

Theo Luật Thương mại năm 2005, nếu các bên không có thoả thuận khác, chế tài nào sau đây KHÔNG được áp dụng đối với một vi phạm không cơ bản?
Theo pháp luật hiện hành, điều kiện về vốn để thành lập doanh nghiệp là:
Đáp án đúng là: đối với những trường hợp pháp luật quy định mức vốn tối thiểu để thành lập doanh nghiệp (vốn pháp định), vốn đăng ký không thấp hơn mức vốn pháp định. Ngoài những trường hợp này, người đầu tư được thành lập doanh nghiệp với bất kỳ mức vốn đăng ký nào.
Vì: theo quy định pháp luật về quyền tự do kinh doanh và quy định về vốn pháp định của doanh nghiệp.
Theo pháp luật hiện hành, độ tuổi của một cá nhân có thể tham gia thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam là:
Theo pháp luật hiện hành, nhà đầu tư chịu trách nhiệm hữu hạn trong kinh doanh là:
Đáp án đúng là: cổ đông công ty cổ phần.
Vì: Luật Doanh nghiệp 2005 quy định:
Điều 77. Công ty cổ phần
1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:
a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa;
c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
Theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự hiện hành, những tranh chấp về kinh doanh, thương mại nào dưới đây KHÔNG thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện?
Theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự hiện hành, sau khi Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên án thì các đương sự:

Đáp án đúng là: không được quyền kháng cáo.

Vì: Khoản 6 Điều 279 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2004 (Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án)
Và Khoản 1 Điều 17 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2004 (Tòa án thực hiện chế độ 2 cấp xét xử là Sơ thẩm và Phúc thẩm)

Theo quy định của luật Doanh nghiệp 2005, thành viên hợp danh của công ty hợp danh là:
Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, nhiệm kỳ của giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty cổ phần là:
Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 thành viên hợp danh của công ty hợp danh:
Theo quy định của Luật Phá sản, sau khi có quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, chủ thể nào sau đây KHÔNG được miễn trừ nghĩa vụ trả nợ?
Theo quy định của pháp luật hiện hành, đặc điểm nào KHÔNG đúng với công ty hợp danh?
Theo quy định của pháp luật hiện hành, đặc điểm nào KHÔNG đúng với công ty hợp danh?
Theo quy định của pháp luật hiện hành, một cá nhân công dân Việt Nam có quyền thành lập hộ kinh doanh khi
Theo quy định của pháp luật hiện hành, Phòng đăng ký kinh doanh phải cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn:
Theo quy định của pháp luật hiện hành, Phòng đăng ký kinh doanh phải cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ?
Theo quy định của pháp luật hiện hành, tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi:

 

Theo quy định của pháp luật hiện hành, thời hạn cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh kể từ ngày nhận hồ sơ là :

Select one:
a. 5 ngày làm việc.
b. 3 ngày làm việc. Đáp án đúng
c. 7 ngày làm việc.
d. 10 ngày làm việc.
Phản hồi
Phương án đúng là: 3 ngày làm việc. Vì: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ…. Tham khảo:
• Khoản 2 điều 71 Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

The correct answer is: 3 ngày làm việc.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, thời hạn cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh kể từ ngày nhận hồ sơ là :
Đáp án đúng là: 5 ngày làm việc.
Vì: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:
a) Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;
b) Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 56 Nghị định này;
c) Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.
Theo quy định của pháp luật hiện hành, Trung tâm trọng tài phải gửi bản sao đơn kiện cho bị đơn trong thời hạn nào?
Theo quy định của pháp luật phá sản, sau khi có quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, chủ thể nào sau đây KHÔNG được miễn trừ nghĩa vụ trả nợ?
Thỏa thuận trọng tài thương mại:
Đáp án đúng là: chỉ có thể xác lập bằng văn bản và có thể lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp.
Vì: Căn cứ các quy định của Luật trọng tài thương mại năm 2010 về điều kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và hình thức thỏa thuận trọng tài:
· Khoản 1 Điều 5 về điều kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài;
· Khoản 2 Điều 16 về Hình thức thỏa thuận trọng tài.
Thời điểm các thành viên phải góp vốn trong công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên là:

Chọn một câu trả lời
A) như tiến độ đã cam kết trong Danh sách thành viên. Không đúng
B) ngay sau khi công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Không đúng
C) trước khi các thành viên thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Không đúng
D) trong thời gian 90 ngày kể từ khi công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đúng

Đáp án đúng là: trong thời gian 90 ngày kể từ khi công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Vì: Khoản 2 Điều 48 Luật Doanh nghiệp 2014.

Tòa án có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp là:
Tòa án có thẩm quyền xem xét yêu cầu hủy phán quyết trọng tài là trong trường hợp các bên không có thỏa thuận lựa chọn một tòa án cụ thể là:
Tố tụng trọng tài, trong trường hợp giải quyết tại Trung tâm trọng tài bắt đầu từ thời điểm nào?
Trong các hợp đồng sau, hợp đồng nào là hợp đồng kinh doanh thương mại?
Đáp án đúng là: Công ty TNHH A ký hợp đồng với Hộ kinh doanh B. Theo đó Hộ kinh doanh nhận làm đại lý bán hàng cho công ty A.
Vì: Hợp đồng kinh doanh thương mại là những thỏa thuận giữa các thương nhân (hoặc một bên là thương nhân) về việc thực hiện các hoạt động thương mại nhằm mục đích lợi nhuận.
· Khái niệm Hợp đồng theo Điều 388 Bộ luật Dân sự 2005: “Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự”.
· Khái niệm thương nhân theo Điều 6 Luật Thương mại 2005: “thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh”.
· Hoạt động thương mại theo khoản 1 Điều 3 Luật Thương mại 2005: “hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác”.
Trong các kết luận sau, kết luận nào đúng đối với hợp đồng dân sự theo nghĩa hẹp?
Số tiền mà bên bị vi phạm hợp đồng tối đa có thể nhận được trong hợp đồng có thỏa thuận phạt vi phạm nhưng không có thỏa thuận về bồi thường thiệt hại là:
Trong công ty cổ phần, quyết định tại cuộc họp Hội đồng quản trị được thông qua với điều kiện:
Trong công ty TNHH hai thành viên trở lên, cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành thì có thể triệu tập lần thứ ba trong thời hạn nào sau đây?
Trong công ty TNHH hai thành viên trở lên, cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành thì có thể triệu tập lần thứ hai trong thời hạn nào sau đây?
Trong công ty TNHH một thành viên, quyết định của Hội đồng thành viên đối với những vấn đề như: sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty, tổ chức lại công ty, chuyển nhượng vốn điều lệ của công ty được thông qua với điều kiện:
Trong công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, quyết định của Hội đồng thành viên đối với những vấn đề như: sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty, tổ chức lại công ty, chuyển nhượng vốn điều lệ của công ty được thông qua với điều kiện:
Trong một hợp đồng mua bán hàng hóa, bên bán có nghĩa vụ giao hàng tại kho Số 1 của bên bán nhưng đoàn xe chở hàng đã đến kho Số 2 (cách nơi giao hàng theo hợp đồng 15 km). Bên mua đã làm thủ tục nhận hàng và yêu cầu bên bán chở hàng sang kho Số 1. Trên đường đi, một số xe gặp tai nạn, nhiều hàng hóa bị hư hỏng, mất mát. Trong hợp đồng, hai bên không có thỏa thuận gì về tình huống này. Những rủi ro này thuộc về:
Trong một hợp đồng mua bán hàng hóa, bên bán có nghĩa vụ giao hàng tại kho số 1 của bên mua. Do nhầm lẫn nhân viên của bên bán đã giao hàng đến kho hàng số 2 (cách kho số 1: 20 km). Bên mua đã làm thủ tục nhập hàng tại địa điểm kho số 2 và yêu cầu bên bán vận chuyển hàng từ kho số 2 về kho số 1. Trên đường từ kho số 2 về kho số 1 xe bị tai nạn, hỏng một nửa số hàng. Trường hợp này rủi ro về hư hỏng hàng hóa thuộc về bên bán hay bên mua?

Đáp án đúng là: Bên mua nếu các bên không có thỏa thuận khác.

Vì: Căn cứ Điều 57 và Điều 62 Luật Thương mại năm 2005

Trong một hợp đồng mua bán hàng hóa, hai công ty không có thỏa thuận cụ thể về địa điểm thanh toán. Trong trường hợp này, bên mua phải thanh toán cho bên bán tại địa điểm nào sau đây?
Trong một vụ tranh chấp hợp đồng thương mại, các bên thỏa thuận chọn hình thức trọng tài vụ việc. Đã quá thời hạn quy định nhưng 2 trọng tài viên do 2 bên chọn không bầu được trọng tài viên khác làm Chủ tịch Hội đồng trọng tài nên các bên đã yêu cầu Tòa án có thẩm quyền chỉ định Chủ tịch Hội đồng trọng tài. Tòa án phải thực hiện việc này trong thời hạn nào sau đây?

Đáp án đúng là: 7 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu của các bên.

Vì: Khoản 3 và 5 Điều 41 Luật Trọng tài Thương mại năm 2010

Trong số những chế tài dưới đây chế tài nào có thể áp dụng đối với cả vi phạm không cơ bản và vi phạm cơ bản trong hợp đồng thương mại (trừ khi các bên có thỏa thuận khác)?

Đáp án đúng là: Bồi thường thiệt hại.

Vì: Căn cứ Điều 293 Luật Thương mại năm 2005

Trong số những chế tài dưới đây, chế tài nào có thể áp dụng đối với cả vi phạm không cơ bản và vi phạm cơ bản trong hợp đồng thương mại (trừ khi các bên có thỏa thuận khác)?
Trong số những địa chỉ sau đây, địa chỉ nào bắt buộc phải có đối với việc đăng ký doanh nghiệp của một doanh nghiệp?

Đáp án đúng là: Trụ sở chính.

Vì: Điều 24 Luật Doanh nghiệp năm 2005: về điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Có thể tham khảo thêm:
Điều 35 Luật Doanh nghiệp năm 2005: trụ sở chính của doanh nghiệp.
Điều 37 Luật Doanh nghiệp năm 2005: Văn phòng đại diện, chi nhánh và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được thông báo về việc nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải thực hiện việc nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản:
Trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Tòa án nhân dân, người yêu cầu mở thủ tục phá sản có quyền đề nghị xem xét lại với chánh án Tòa án nhân dân đã ra quyết định trả lại đơn yêu cầu:
Trong trường hợp có sự khác nhau trong việc quy định về cùng một vấn đề thì văn bản nào trong các văn bản quy phạm pháp luật sau đây được ưu tiên áp dụng?
Đáp án đúng là: Bộ luật Hàng hải năm 2005.
Vì: Căn cứ pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh và mối quan hệ luật chung và luật riêng.
· Hoạt động kinh doanh phải tuân theo hiến pháp, các đạo luật và các văn bản pháp lý khác;
· Khi hoạt động kinh doanh có luật riêng điều chỉnh thì ưu tiên áp dụng luật riêng, nếu luật riêng không điều chỉnh thì áp dụng quy định của luật chung.
Trong trường hợp vụ tranh chấp đã có thỏa thuận trọng tài có hiệu lực, nếu một bên khởi kiện tại Tòa án thì:
Trường hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghiã Việt Nam là thành viên có quy định khác về hồ sơ, trình tự, thủ tục và điều kiện thành lập, đăng ký doanh nghiệp so với Luật Doanh nghiệp 2005, Luật đầu tư 2005 và Luật Các tổ chức tín dụng 2010 thì áp dụng theo quy định của:
Đáp án đúng là: Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Vì: Nghị định Số: 102/2010/NĐ-CP Điều 3. Áp dụng Luật Doanh nghiệp, Điều ước quốc tế và pháp luật liên quan:
1. Việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp áp dụng theo quy định của Luật Doanh nghiệp; trừ các trường hợp quy định tại các khoản 2 và 3 Điều này.
2. Trường hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác về hồ sơ, trình tự, thủ tục và điều kiện thành lập, đăng ký kinh doanh, cơ cấu sở hữu và quyền tự chủ kinh doanh thì áp dụng theo các quy định của Điều ước quốc tế đó.
Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, sau khi áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng và bên vi phạm đã thực hiện, bên bị vi phạm có thể áp dụng tiếp các chế tài thương mại khác nào?
Trừ trường hợp có thoả thuận khác, trong thời gian áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng, bên bị vi phạm có quyền yêu cầu áp dụng chế tài nào sau đây?
Trừ trường hợp có thoả thuận khác, trong thời gian áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng, bên bị vi phạm có quyền yêu cầu áp dụng chế tài nào sau đây?

Đáp án đúng là: Buộc bồi thường thiệt hại.

Vì: Khoản 1 Điều 299 Luật Thương mại năm 2005

Trừ trường hợp luật chuyên ngành có quy định khác, thời hiệu khởi kiện theo thủ tục trọng tài là:
Việc tiến hành thủ tục phá sản tại Toà án nhân dân cấp huyện do:
Việc Tòa án nhân dân tiến hành hòa giải trước khi quyết định đưa vụ án ra xét xử được thực hiện như thế nào?
Đáp án đúng là: Trừ những vụ án không được hòa giải hoặc không tiến hành hòa giải được, còn lại tất cả các vụ án đều phải tiến hành hòa giải.
Vì: Căn cứ điều 180 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa Mơ ký hợp đồng thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất để vay tiền phục vụ nhu cầu kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội (MB). Nếu có quy định khác nhau trong các văn bản sau thì luật nào được ưu tiên áp dụng trước?

Chọn một câu trả lời
A) Luật các tổ chức tín dụng 2010. Đúng
B) Luật Thương mại 2005. Không đúng
C) Bộ luật dân sự 2005. Không đúng
D) Luật Doanh nghiệp 2014. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Luật các tổ chức tín dụng 2010.

Vì: Nguyên tắc áp dụng luật chung, luật chuyên ngành.

Căn cứ Điều 3 Luật Doanh nghiệp 2014.

Tên nào dưới đây khi đặt cho doanh nghiệp có thể được chấp nhận?

Chọn một câu trả lời
A) Tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được đọc giống như tên doanh nghiệp đã đăng ký. Không đúng
B) Tên viết tắt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký. Không đúng
C) Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký. Không đúng
D) Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó. Đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

Vì: Căn cứ: Khoản 2 Điều 39 và Điểm a, b, c Khoản 2 Điều 42 Luật Doanh nghiệp 2014.

Chủ sở hữu Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên có trách nhiệm thế nào?

Chọn một câu trả lời
A) Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Đúng
B) Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty. Không đúng
C) Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn kinh doanh của công ty. Không đúng
D) Chủ sở hữu công ty có chế độ chịu trách nhiệm giống với thành viên công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Không đúng

Đáp án đúng là: Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Vì: Căn cứ Khoản 1 Điều 73 Luật Doanh nghiệp 2014:

“Điều 73. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.”

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một tổ chức đầu tư vốn thành lập và làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty KHÔNG có quyền nào dưới đây?

Chọn một câu trả lời
A) Quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Không đúng
B) Quyết định tăng vốn điều lệ của công ty. Không đúng
C) Quyết định giảm vốn điều lệ của công ty. Đúng
D) Quyết định chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác. Không đúng

Đáp án đúng là: Quyết định giảm vốn điều lệ của công ty.

Vì: Căn cứ khoản 1 Điều 75 Luật Doanh nghiệp 2014.

Trong công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, quyết định của Hội đồng thành viên có giá trị pháp lý kể từ thời điểm nào?

Chọn một câu trả lời
A) Trong mọi trường hợp, kể từ ngày được thông qua. Không đúng
B) Kể từ ngày được thông báo cho chủ sở hữu công ty biết. Không đúng
C) Kể từ ngày chủ sở hữu công ty chấp thuận. Không đúng
D) Kể từ ngày được thông qua, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác. Đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Kể từ ngày được thông qua, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

Vì: Căn cứ Khoản 6 Điều 79 Luật Doanh nghiệp 2014.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên áp dụng cơ cấu tổ chức quản lý: Hội đồng thành viên, Giám đốc, Kiểm soát viên. Theo bạn, chức vụ Chủ tịch hội đồng thành viên được quyết định như thế nào?

Chọn một câu trả lời
A) Do chủ sỡ hữu công ty bổ nhiệm hoặc do các thành viên của Hội đồng thành viên bầu. Đúng
B) Do các thành viên của Hội đồng thành viên bầu và được Chủ sở hữu công ty phê chuẩn. Không đúng
C) Do chủ sở hữu công ty chỉ định. Không đúng
D) Lúc đầu do các thành viên của Hội đồng thành viên bầu, sau đó luân phiên nhau đảm nhiệm. Không đúng

 Đáp án đúng là: Do chủ sỡ hữu công ty bổ nhiệm hoặc do các thành viên của Hội đồng thành viên bầu.

Vì: Căn cứ Khoản 3 Điều 79 Luật Doanh nghiệp 2014.

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, người nào dưới đây KHÔNG phải là người quản lý trong công ty cổ phần?

Chọn một câu trả lời
A) Chủ tịch hội đồng quản trị. Không đúng
B) Thành viên hội đồng quản trị. Không đúng
C) Giám đốc hoặc tổng giám đốc. Không đúng
D) Cổ đông không đảm nhận các chức danh nêu trên. Đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Cổ đông không đảm nhận các chức danh nêu trên.

Vì: Trong công ty Cổ phần chức danh quản lý doanh nghiệp Chủ tịch hội đồng quản trị và các thành viên hội đồng quản trị và giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty.

Trong trường hợp có sự khác nhau trong việc quy định về cùng một vấn đề thì văn bản nào trong các văn bản quy phạm pháp luật sau đây được ưu tiên áp dụng?

Chọn một câu trả lời
A) Luật Doanh nghiệp năm 2014. Không đúng
B) Luật Thương mại năm 2005. Không đúng
C) Luật Du lịch năm 2004. Đúng
D) Luật Đầu tư năm 2014. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Luật Du lịch năm 2004.

Vì: Căn cứ pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh và mối quan hệ luật chung và luật riêng.

· Hoạt động kinh doanh phải tuân theo hiến pháp, các đạo luật và các văn bản pháp lý khác;

· Khi hoạt động kinh doanh có luật riêng điều chỉnh thì ưu tiên áp dụng luật riêng, nếu luật riêng không điều chỉnh thì áp dụng quy định của luật chung.

Tên nào dưới đây khi đặt cho doanh nghiệp có thể được chấp nhận?

Chọn một câu trả lời
A) Doanh nghiệp Hoa Mơ. Không đúng
B) Doanh nghiệp TN Trách nhiệm hữu hạn Hoa Mơ. Không đúng
C) Doanh nghiệp cổ phần tư nhân Hoa Mơ. Không đúng
D) Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mơ. Đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mơ.

Vì: Căn cứ Khoản 1 Điều 38 Luật Doanh nghiệp 2014.

Nhận định nào trong số các nhận định sau đây về công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là KHÔNG đúng?

Chọn một câu trả lời
A) Vốn điều lệ của công ty được chia thành các phần bằng nhau, gọi là cổ phần. Đúng
B) Thành viên công ty chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn cam kết góp vào công ty. Không đúng
C) Không được quyền phát hành cổ phần. Không đúng
D) Có tư cách pháp nhân và chịu trách nhiệm hữu hạn. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Vốn điều lệ của công ty được chia thành các phần bằng nhau, gọi là cổ phần.

Vì: Theo quy định pháp luật về đặc điểm của công ty Trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên và công ty cổ phần.

Hội đồng quản trị của công ty cổ phần KHÔNG có những quyền và nhiệm vụ nào dưới đây?

Chọn một câu trả lời
A) Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của công ty. Không đúng
B) Thông qua định hướng phát triển công ty. Đúng
C) Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Không đúng
D) Quyết định mức lương, thưởng của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Thông qua định hướng phát triển công ty.

Vì: Đây là quyền của Đại hội đồng Cổ đông quy định tại Điểm a, Khoản 2 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2014, không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Quyền của Hội đồng quản trị quy định tại Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2014.

“…2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

a) Thông qua định hướng phát triển của công ty;…”

Trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định tuyên bố giao dịch vô hiệu, doanh nghiệp,hợp tác xã mất khả năng thanh toán, bên giao kết với doanh nghiệp, hợp tác xã có quyền làm đơn đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân xem xét lại quyết định tuyên bố giao dịch vô hiệu.

Chọn một câu trả lời
A) 3 ngày. Không đúng
B) 5 ngày. Đúng
C) 7 ngày. Không đúng
D) 10 ngày. Không đúng

 Đáp án đúng là: 5 ngày.

Vì: Căn cứ Khoản 3 Điều 60 Luật phá sản 2014.

Những người nào trong những người sau đây được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên:

Chọn một câu trả lời
A) Cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong cơ quan đơn vị thuộc côn g an nhân dân. Không đúng
B) Kiểm toán viên. Đúng
C) Người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. Không đúng
D) Người bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Kiểm toán viên.

Vì: Căn cứ Điều 12 Luật Phá sản 2014 Điều kiện hành nghề quản tài viên và Điều 14 Luật Phá sản 2014 Cá nhân không được hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

Tòa án có thẩm quyền xem xét yêu cầu hủy phán quyết trọng tài là trong trường hợp các bên không có thỏa thuận lựa chọn một tòa án cụ thể là:

Chọn một câu trả lời
A) Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân tối cao. Không đúng
B) Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Hội đồng trọng tài đã ra phán quyết trọng tài. Đúng
C) Tòa án nhân dân cấp huyện nơi Hội đồng trọng tài đã ra phán quyết trọng tài. Không đúng
D) Tòa án nhân dân cấp huyện nơi Trung tâm trọng tài có trụ sở chính. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Hội đồng trọng tài đã ra phán quyết trọng tài.

Vì: Khoản 1, điểm g khoản 2 và khoản 3 Điều 7 Luật trọng tài thương mại năm 2010.

Việc thành lập một doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài phải tuân theo những văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?

Chọn một câu trả lời
A) Luật Doanh nghiệp năm 2014. Không đúng
B) Luật Đầu tư năm 2014. Không đúng
C) Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000. Không đúng
D) Cả 3 đạo luật: Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Đầu tư năm 2014, Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000. Đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Cả 3 đạo luật: Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Đầu tư năm 2014, Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000.

Vì: Căn cứ pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh và mối quan hệ luật chung và luật riêng.

· Hoạt động kinh doanh phải tuân theo hiến pháp, các đạo luật và các văn bản pháp lý khác;

· Thành lập doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài là hoạt động kinh doanh, đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nên phải áp dụng cả 3 đạo luật;

· Khi hoạt động kinh doanh có luật riêng điều chỉnh thì ưu tiên áp dụng luật riêng, nếu luật riêng không điều chỉnh thì áp dụng quy định của luật chung.

Nhận định nào sau đây KHÔNG đúng với hộ kinh doanh?

Chọn một câu trả lời
A) Sử dụng không quá mười lao động. Không đúng
B) Không sử dụng con dấu. Không đúng
C) Chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm. Không đúng
D) Tên riêng của Hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của Hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi tỉnh Đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Tên riêng của Hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của Hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi tỉnh.

Vì: Căn cứ Khoản 3 Điều 56 Nghị định 43/2010/NĐ-CP.

Hội đồng quản trị của công ty cổ phần KHÔNG có những quyền và nhiệm vụ nào dưới đây?

Chọn một câu trả lời
A) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty. Không đúng
B) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại. Không đúng
C) Quyết định việc tổ chức lại, giải thể công ty. Đúng
D) Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Quyết định việc tổ chức lại, giải thể công ty.

Vì: Đây là quyền của Đại hội đồng Cổ đông quy định tại điểm i khoản 2 Điều 35 Luật Doanh nghiệp 2014.

“….2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

i) Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty;…”

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành thì có thể triệu tập lần thứ ba trong thời hạn nào sau đây?

Chọn một câu trả lời
A) 10 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Không đúng
B) 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Đúng
C) 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Không đúng
D) 40 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Không đúng

Đáp án đúng là: 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai.

Vì: Theo quy định tại Khoản 3 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức không thể áp dụng cơ cấu tổ chức quản lý nào dưới đây?

Chọn một câu trả lời
A) Chủ tịch công ty, Giám đốc, kiểm soát viên. Không đúng
B) Hội đồng thành viên, Giám đốc, Kiểm soát viên. Không đúng
C) Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Kiểm soát viên. Không đúng
D) Chủ tịch công ty, Giám đốc, Ban kiểm soát. Đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Chủ tịch công ty, Giám đốc, Ban kiểm soát.

Vì: Căn cứ Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp 2014.

Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ chức, khi tổ chức này chỉ định một người làm đại diện theo uỷ quyền là:

Chọn một câu trả lời
A) Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên. Không đúng
B) Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát. Không đúng
C) Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát. Không đúng
D) Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên. Đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

Vì: Theo quy định pháp luật về cơ cấu tổ chức, quản lý của công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên là tổ chức.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một tổ chức đầu tư vốn thành lập và làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty KHÔNG có những quyền nào dưới đây?

Chọn một câu trả lời
A) Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. Không đúng
B) Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty. Không đúng
C) Quyết định giảm vốn điều lệ của công ty. Đúng
D) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý công ty. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Quyết định giảm vốn điều lệ của công ty.

Vì: Căn cứ:

· Khoản 1 Điều 75 Luật Doanh nghiệp 2014;

· Khoản 5 Điều 76 Luật Doanh nghiệp 2014.

Nhận định nào sau đây KHÔNG đúng với hộ kinh doanh?

Chọn một câu trả lời
A) Sử dụng không quá mười lao động. Không đúng
B) Không sử dụng con dấu. Không đúng
C) Chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm. Không đúng
D) Chịu trách nhiệm bằng toàn bộ số vốn đưa vào hoạt động kinh doanh. Đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Chịu trách nhiệm bằng toàn bộ số vốn đưa vào hoạt động kinh doanh.

Vì: Căn cứ Khoản 1 Điều 49 Nghị định 43/2010/NĐ-CP.

Trong công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ ba được coi là hợp lệ:

Chọn một câu trả lời
A) khi có số thành viên dự họp đại diện ít nhất 50% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. Không đúng
B) khi có số thành viên dự họp đại diện ít nhất 51% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. Không đúng
C) khi có số thành viên dự họp đại diện ít nhất 54% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. Không đúng
D) không phụ thuộc số thành viên dự họp và số vốn điều lệ được đại diện bởi số thành viên dự họp. Đúng

 Đáp án đúng là: không phụ thuộc số thành viên dự họp và số vốn điều lệ được đại diện bởi số thành viên dự họp.

Vì: Theo quy định pháp luật về điều kiện và thể thức tiến hành họp hội đồng thành viên của công ty Trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên. Khoản 2 Điều 59 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Trong công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành thì có thể triệu tập lần thứ ba trong thời hạn nào sau đây?

Chọn một câu trả lời
A) 10 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Đúng
B) 15 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Không đúng
C) 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Không đúng
D) 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Không đúng

Đáp án đúng là: 10 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai.

Vì: Theo quy định pháp luật về điều kiện và thể thức tiến hành họp hội đồng thành viên của công ty Trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên. Điểm b Khoản 2 Điều 59 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Chức năng quản lý nhà nước về kinh tế thuộc về:

Chọn một câu trả lời
A) các doanh nghiệp nhà nước. Không đúng
B) các tập đoàn kinh tế. Không đúng
C) các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế. Đúng
D) các hiệp hội doanh nghiệp. Không đúng

Đáp án đúng là: các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế.

Vì: Căn cứ Hiến pháp 2013, Luật Tổ chức chính phủ, Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

· Cơ quan quản lý hành chính nhà nước là một loại cơ quan trong hệ thống bộ máy nhà nước Việt Nam.

· Trình bày khái quát về các cơ quan quản lý hành chính nhà nước Chính phủ, Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp.

· Chức năng quản lý về kinh tế là một trong các chức năng quản lý hành chính nhà nước.

Phương án nào dưới đây KHÔNG phải là nội dung quản lý nhà nước về kinh tế?

Chọn một câu trả lời
A) Cấp các loại giấy phép, chứng chỉ hành nghề. Không đúng
B) Thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Không đúng
C) Xử phạt vi phạm hành chính. Không đúng
D) Tuyên bố hợp đồng giữa các doanh nghiệp là vô hiệu. Đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Tuyên bố hợp đồng giữa các doanh nghiệp là vô hiệu.

Vì: Căn cứ Hiến pháp 2013; Luật Tổ chức chính phủ; Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Nghị định số 36/2012 ngày 18/4/2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ, Cơ quan ngang Bộ.

· Cơ quan quản lý hành chính nhà nước là một loại cơ quan trong hệ thống bộ máy nhà nước Việt Nam

· Các cơ quan quản lý nhà nước: gồm Chính phủ, Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp.

· Chức năng quản lý về kinh tế là một trong các chức năng quản lý hành chính nhà nước.

· Trình bày khái quát nội dung các chức năng quản lý nhà nước về kinh tế.

Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên có Hội đồng thành viên:

Chọn một câu trả lời
A) phải được Hội đồng thành viên thông qua với hơn một nửa số thành viên dự họp chấp thuận. Không đúng
B) phải được Hội đồng thành viên thông qua với hơn ba phần tư số thành viên chấp thuận. Không đúng
C) phải được Hội đồng thành viên thông qua với ít nhất ba phần tư số thành viên dự họp tán thành. Đúng
D) không thuộc quyền của Hội đồng thành viên mà do chủ sở hữu công ty quyết định. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: phải được Hội đồng thành viên thông qua với ít nhất ba phần tư số thành viên dự họp tán thành.

Vì: Theo quy định pháp luật về hoạt động của hội đồng thành viên công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên có hội đồng thành viên.

Tham khảo: Khoản 6 Điều 79 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Trong công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, quyết định của Hội đồng thành viên đối với những vấn đề không phải là sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty, tổ chức lại công ty, chuyển nhượng vốn điều lệ của công ty được thông qua với điều kiện:

Chọn một câu trả lời
A) phải được tất cả các thành viên dự họp chấp thuận. Không đúng
B) phải được hơn 3/4 tổng số thành viên dự họp chấp thuận. Không đúng
C) phải được hơn 2/3 tổng số thành viên dự họp chấp thuận. Không đúng
D) phải được hơn 1/2 tổng số thành viên dự họp chấp thuận. Đúng

Đáp án đúng là: phải được hơn 1/2 tổng số thành viên dự họp chấp thuận.

Vì: Căn cứ Khoản 6 Điều 79 Luật Doanh nghiệp 2014.

Tại Công ty Cổ phần A có phát sinh tranh chấp giữa Công ty với các cổ đông của công ty về việc chia lợi nhuận. Các cổ đông muốn khởi kiện Công ty A thì sẽ khởi kiện đến Tòa án nào?

Chọn một câu trả lời
A) Tòa Kinh tế của Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi công ty có trụ sở chính. Đúng
B) Tòa Dân sự của Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi công ty có trụ sở chính. Không đúng
C) Tòa án nhân dân cấp huyện nơi công ty có trụ sở chính. Không đúng
D) Tòa Kinh tế Tòa án nhân nhân tối cao. Không đúng

Đáp án đúng là: Tòa Kinh tế của Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi công ty có trụ sở chính.

Vì: Căn cứ các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004:

· Căn cứ khoản 3 Điều 29 về những tranh chấp kinh doanh, thương mại thuộc hẩm quyền của Tòa an nhân dân;

· Căn cứ điểm b, khoản 1 Điều 33 về thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện; điểm a, khoản 1 điều 34 về thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp Tỉnh và điểm a, khoản 1 Điều 35 về thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ.

Việc tiến hành thủ tục phá sản tại Toà án nhân dân do:

Chọn một câu trả lời
A) 1 Thẩm phán phụ trách. Không đúng
B) 2 Thẩm phán phụ trách. Không đúng
C) 3 Thẩm phán phụ trách. Không đúng
D) 1 hoặc 3 Thẩm phán được quyết định tuỳ theo từng thủ tục phá sản. Đúng

Đáp án đúng là: 1 hoặc 3 Thẩm phán được quyết định tuỳ theo từng thủ tục phá sản.

Vì: Căn cứ khoản 1 Điều 31 Luật Phá sản 2014.

Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản KHÔNG có các giấy tờ nào trong số các giấy tờ sau:

Chọn một câu trả lời
A) bảng kê chi tiết tài sản, địa điểm có tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã. Không đúng
B) giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã. Không đúng
C) các hợp đồng doanh nghiệp đang thực hiện. Đúng
D) kết quả thẩm định giá, định giá giá trị tài sản còn lại (nếu có). Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Các hợp đồng doanh nghiệp đang thực hiện.

Vì: Căn cứ Khoản 3 Điều 28 Luật phá sản 2014 về các giấy tờ kèm theo Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Công ty TNHH một thành viên Hoa Mơ ký hợp đồng thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất để vay tiền phục vụ nhu cầu kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội (MB). Nếu có quy định khác nhau trong các văn bản sau thì luật nào được ưu tiên áp dụng trước?
Select one:
a. Luật Thương mại 2005.
b. Luật các tổ chức tín dụng 2010.
c. Bộ luật dân sự 2015.
d. Luật doanh nghiệp 2014.
Phản hồi
Phương án đúng là: Luật các tổ chức tín dụng 2010. Vì Nguyên tắc áp dụng luật chung, luật chuyên ngành. Căn cứ Điều 3 Luật Doanh nghiệp 2014.Tham khảo: Nguyên tắc áp dụng luật

The correct answer is: Luật các tổ chức tín dụng 2010.

Tháng 7/2016, một nhà đầu tư dự định thành lập một doanh nghiệp, đặt trụ sở chính tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Nơi nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là:
Select one:
a. cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, nơi nhà đầu tư có hộ khẩu thường trú.
b. cơ quan đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội.
c. cơ quan đăng ký kinh doanh quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
d. cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận, nơi nhà đầu tư có hộ khẩu thường trú.
Phản hồi
Phương án đúng là: cơ quan đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội. Vì Xem quy định về nơi nộp Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trong Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. Tham khảo: Khoản 1 Điều 13 và khoản 1 điều 27 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp về đăng ký doanh nghiệp.

The correct answer is: cơ quan đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội.

Trong công ty TNHH hai thành viên trở lên, cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ hai được coi là hợp lệ:

Select one:
a. khi có số thành viên dự họp đại diện ít nhất 65% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
b. khi có số thành viên dự họp đại diện ít nhất 54% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
c. khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 50% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. Đáp án đúng
d. khi có số thành viên dự họp đại diện ít nhất 51% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
Phản hồi
Phương án đúng là: khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 50% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. Vì: theo quy định pháp luật về điều kiện và thể thức tiến hành họp hội đồng thành viên của công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Khoản 2 Điều 59 Luật Doanh nghiệp năm 2014. Tham khảo: Luật Doanh nghiệp 2014

The correct answer is: khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 50% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hoa Lan thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Theo Luật doanh nghiệp 2014 Quyết định của Hội đồng thành viên công ty sẽ được thông qua khi đáp ứng tỷ lệ:

Select one:
a. được số thành viên đại diện cho ít nhất 65% vốn điều lệ chấp thuận.
b. được quá nửa số thành viên chấp thuận.
c. được số thành viên đại diện cho ít nhất 75% vốn điều lệ chấp thuận. Đáp án đúng
d. được số thành viên đại diện cho ít nhất 51% vốn điều lệ chấp thuận.
Phản hồi
Phương án đúng là: được số thành viên đại diện cho ít nhất 75% vốn điều lệ chấp thuận. Vì: Căn cứ Khoản 5 Điều 60 Luật Doanh nghiệp 2014. Tham khảo: Luật Doanh nghiệp 2014.

The correct answer is: được số thành viên đại diện cho ít nhất 75% vốn điều lệ chấp thuận.

Về mặt nguyên tắc, quyền sở hữu được chuyển từ bên bán sang bên mua:

Select one:
a. Sau khi bên mua thanh toán.
b. Thời điểm hàng hóa được chuyển giao Đáp án đúng
c. Thời điểm hợp đồng được giao kết
d. Khi bên mua yêu cầu.
Phản hồi
Phương án đúng là: Thời điểm hàng hóa được chuyển giao. Vì Căn cứ quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa. Tham khảo mục 2 chương 2 Luật TM 2005

The correct answer is: Thời điểm hàng hóa được chuyển giao

Bên bán có nghĩa vụ giao chứng từ có liên quan đến hàng hóa cho bên mua theo thỏa thuận :

Select one:
a. Tại địa điểm thỏa thuận
b. Cả a,b,c đều đúng Đáp án đúng
c. Phương thức thỏa thuận.
d. Trong thời hạn
Phản hồi
Phương án đúng là: Cả a,b,c đều đúng. Vì Căn cứ quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa. Tham khảo mục 2 chương 2 Luật TM 2005

The correct answer is: Cả a,b,c đều đúng

Chuyển rủi ro về mất mát, hư hỏng hàng hóa từ bên bán sang bên mua trong trường hợp có địa điểm giao hàng xác định:

Select one:
a. Khi bên mua nhận đủ các chứng từ sở hữu hàng hóa.
b. Khi hàng hóa giao cho bên vận chuyển
c. Khi bên bán nhận đủ tiền hàng.
d. Khi hàng hóa đã giao cho bên mua Đáp án đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: Khi hàng hóa đã giao cho bên mua. Vì Căn cứ quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa. Tham khảo mục 2 chương 2 Luật TM 2005

The correct answer is: Khi hàng hóa đã giao cho bên mua

TB Địa điểm thanh toán được xác định:

Select one:
a. Theo thỏa thuận Đáp án đúng
b. Nơi cư trú của bên mua.
c. Địa điểm kinh doanh của bên mua.
d. Tất cả phương án trên.
Phản hồi
Phương án đúng là: Theo thỏa thuận. Vì Căn cứ quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa. Tham khảo mục 2 chương 2 Luật TM 2005

The correct answer is: Theo thỏa thuận

Công ty cổ phần X chuyên kinh doanh nhập khẩu hàng hóa ký hợp đồng với công ty TNHH Y chuyên kinh doanh siêu thị một hợp đồng mua bán hàng hóa. Trong hợp đồng hai bên thỏa thuận về phạt vi phạm nhưng không có thỏa thuận về mức bồi thường nếu có thiệt hại xảy ra. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, đã 2 lần công ty X giao hàng không đúng chất lượng, tính ra mức phạt theo thỏa thuận hợp đồng là 50 triệu đồng. Ngoài ra việc giao hàng không đúng chất lượng đã gây thiệt hại cho công ty Y 15 triệu đồng. Công ty Y có thể yêu cầu công ty X thanh toán số tiền là bao nhiêu?

Select one:
a. 50 triệu đồng.
b. 35 triệu đồng
c. 15 triệu đồng.
d. 65 triệu đồng. Đáp án đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: 65 triệu đồng. Vì Căn cứ quy định về mối quan hệ giữa chế tài phạt vi phạm và chế tài bồi thường thường thiệt hại đối với hợp đồng kinh doanh – thương mại trong Điều 316 Luật Thương mại năm 2005. Tham khảo: Luật TM 2005

The correct answer is: 65 triệu đồng.

Theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự hiện hành, những tranh chấp về kinh doanh, thương mại nào dưới đây thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp tỉnh?

Select one:
a. Tranh chấp phát sinh trong hoạt động ký gửi.
b. Tranh chấp phát sinh trong hoạt động thuê, cho thuê, thuê mua.
c. Tranh chấp phát sinh trong hoạt động đại diện, đại lý.
d. Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty. Đáp án đúng

Phương án đúng là: Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty. Vì: Xem quy định về thẩm quyền của Tòa án theo vụ, việc, theo cấp của Tòa án trong Điều 30, 35, 37 Bộ luật tố tụng dân sự 2015. Tham khảo: Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

The correct answer is: Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.

Giao dịch nào của DN, HTX mất khả năng thanh toán được thực hiện trong thời gian 6 tháng trước ngày TAND ra quyết định mở thủ tục phá sản KHÔNG bị coi là vô hiệu:
Select one:
a. Tặng cho tài sản
b. Giao dịch liên quan đến chuyển nhượng tài sản không theo giá thị trường.
c. Giao dịch liên quan đến chuyển nhượng tài sản theo giá thị trường.
d. Giao dịch ngoài mục đích hoạt động kinh doanh của DN, HTX.
Phản hồi
Phương án đúng là: Giao dịch liên quan đến chuyển nhượng tài sản theo giá thị trường. Vì căn cứ Khoản 1 Điều 59 Luật Phá sản 2014. Tham khảo Luật Phá sản 2014.

The correct answer is: Giao dịch liên quan đến chuyển nhượng tài sản theo giá thị trường.

Người có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với công ty cổ phần là:
Select one:
a. chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty
b. đại diện người lao động trong công ty cổ phần.
c. chủ nợ không có bảo đảm.
d. một cổ đông có nhiều cổ phần nhất trong công ty.
Phản hồi
Phương án đúng là: chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty. Vì: Căn cứ Khoản3, 4 Điều 5 Luật Phá sản 2014. Tham khảo: Luật Phá sản 2014.

The correct answer is: chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty

Trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn niêm yết, chủ nợ và DN, HTX mất khả năng thanh toán có quyền đề nghị thẩm phán xem xét lại danh sách chủ nợ:
Select one:
a. 10 ngày
b. 3 ngày
c. 5 ngày
d. 7 ngày
Phản hồi
Phương án đúng là: 5 ngày. Vì căn cứ Khoản 3 Điều 67 Luật Phá sản 2014. Tham khảo Luật Phá sản 2014.

The correct answer is: 5 ngày

Trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của TAND, người yêu cầu mở thủ tục phá sản có quyền đề nghị xem xét lại với chánh án TAND đã ra quyết định trả lại đơn yêu cầu:
Select one:
a. 10 ngày
b. 7 ngày
c. 5 ngày
d. 3 ngày
Phản hồi
Phương án đúng là: 3 ngày. Vì căn cứ Khoản 1, Điều 36 Luật Phá sản về thời hạn đề nghị xem xét lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Tham khảo Luật Phá sản 2014

The correct answer is: 3 ngày

Sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản, Doanh nghiệp, HTX được thực hiện hoạt động nào trong các hoạt động sau:
Select one:
a. Cất giấu, tẩu tán, tặng cho tài sản.
b. Chuyển khoản nợ không có bảo đảm thành nợ có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần bằng tài sản của doanh nghiệp, HTX
c. Từ bỏ quyền đòi nợ.
d. Tiếp tục hoạt động kinh doanh nhưng phải chịu sự giám sát của thẩm phán và quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
Phản hồi
Phương án đúng là: Tiếp tục hoạt động kinh doanh nhưng phải chịu sự giám sát của thẩm phán và quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản. Vì căn cứ Khoản 1 điều 47 và khoản 1 Điều 48 Luật Phá sản 2014. Tham khảo Luật Phá sản 2014.

The correct answer is: Tiếp tục hoạt động kinh doanh nhưng phải chịu sự giám sát của thẩm phán và quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Việc tiến hành thủ tục phá sản tại Toà án nhân dân do:
Select one:
a. 1 hoặc 3 thẩm phán giải quyết theo sự phân công của Chánh án TAND.
b. 1 Thẩm phán giải quyết
c. 2 Thẩm phán giải quyết.
d. 3 Thẩm phán giải quyết.
Phản hồi
Phương án đúng là: 1 hoặc 3 thẩm phán giải quyết theo sự phân công của Chánh án TAND. Vì: Căn cứ khoản 1 Điều 31 Luật Phá sản 2014. Tham khảo: Luật Phá sản 2014.

The correct answer is: 1 hoặc 3 thẩm phán giải quyết theo sự phân công của Chánh án TAND.

Thời hạn đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định tuyên bố DN, HTX phá sản là bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được quyết định, hoặc được thông báo hợp lệ quyết định tuyên bố DN, HTX phá sản:
Select one:
a. 10 ngày
b. 5 ngày
c. 7 ngày
d. 15 ngày
Phản hồi
Phương án đúng là: 15 ngày. Vì căn cứ Khoản 2 Điều 111 Luật Phá sản 2014. Tham khảo Luật Phá sản 2014.

The correct answer is: 15 ngày

Trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định tuyên bố giao dịch vô hiệu, DN,HTX mất khả năng thanh toán, bên giao kết với DN, HTX có quyền làm đơn đề nghị Chánh án TAND xem xét lại quyết định tuyên bố giao dịch vô hiệu.
Select one:
a. 7 ngày
b. 3 ngày
c. 10 ngày
d. 5 ngày
Phản hồi
Phương án đúng là: 5 ngày. Vì căn cứ Khoản 3 Điều 60 Luật phá sản 2014 Tham khảo Luật Phá sản 2014 .

The correct answer is: 5 ngày

Loại hình doanh nghiệp nào trong các loại hình doanh nghiệp sau đây được hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trong quá trình quyết giải quyết phá sản:
Select one:
a. Công ty TNHH 1 thành viên
b. Công ty cổ phần
c. Công ty TNHH 2thành viên trở lên
d. Công ty hợp danh
Phản hồi
Phương án đúng là: Công ty hợp danh. Vì căn cứ quy định về loại doanh nghiệp được hành nghề quản lý thanh lý tài sản của Điều 13 khoản 1 Luật Phá sản 2014. Tham khảo Luật Phá sản 2014

The correct answer is: Công ty hợp danh

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *