Kỹ năng quản trị – TX QTKD16

Please follow and like us:
Hoạt động nào sau đây thể hiện vai trò thông tin của quản trị viên của công ty kinh doanh máy vi tính?
“Trưởng ca” là chức danh của quản trị viên cấp nào?
Giám đốc điều hành của một công ty là chức danh của quản trị viên cấp nào?
“Giám đốc nhân sự” của một công ty là chức danh của quản trị viên cấp nào?
Theo Minzberg, có bao nhiêu vai trò?
Nhóm kỹ năng nào sau đây là kỹ năng nhân sự?
Những nhóm vai trò nào là vai trò cuả quản trị viên theo quan niệm của Minzberg?
Nhà quản trị có bao nhiêu chức năng quản trị?
Hoạt động nào sau đây thể hiện vai trò doanh nhân của quản trị viên của công ty kinh doanh thời trang?
Theo Katzenbach và Smith, hiệu quả làm việc nhóm KHÔNG phụ thuộc vào yếu tố nào dưới đây?
Khi giải quyết vấn đề của nhóm, người lãnh đạo cần:
Quy mô nhóm nào dưới đây được Stephen Robbins khuyên dùng?
Quá trình phát triển của nhóm thường trải qua các giai đoạn :
Thời lượng cho mỗi buổi họp/thảo luận nhóm nên là:
Để trở thành một người lãnh đạo có khả năng gây ảnh hưởng tới người khác, người lãnh đạo thường KHÔNG nên là người:
Trong quá trình phát triển của nhóm, giai đoạn nhóm hoạt động hiệu quả nhất là giai đoạn:
Theo quan điểm của Katzenbach & Smith (1993), yếu tố nào dưới đây KHÔNG thuộc nội hàm khái niệm nhóm?
Trong giai đoạn đầu làm việc nhóm, đòi hỏi mỗi thành viên cần có yêu cầu nào dưới đây?
Khi giải quyết vấn đề của nhóm, người lãnh đạo cần lưu ý:
Khi phân tích và giải quyết vấn đề của nhóm, người lãnh đạo cần:
Vai trò quan trọng nhất của thảo luận nhóm đó là:
Bố trí chỗ ngồi là việc cần thiết phải làm của giai đoạn:
Khi tiến hành thảo luận nhóm cần đảm bảo quy tắc:
Khi mâu thuẫn trong nhóm xảy ra, người lãnh đạo cần phản ứng theo kiểu:
Khi vấn đề xảy ra trong nhóm, người lãnh đạo cần giải thích cho các thành viên hiểu:
Xây dựng tinh thần làm việc đồng đội là một trong những kỹ thuật người lãnh đạo nên vận dụng để thực hiện kỹ năng nào dưới đây?
Tạo bầu không khí thuận lợi là việc cần làm ngay từ:
Nội dung nào dưới đây KHÔNG thuộc các công việc người lãnh đạo nhóm cần làm khi thực hiện kỹ năng gây ảnh hưởng?
Tạo quan hệ tốt với những người xung quanh là một trong những kỹ thuật người lãnh đạo nên vận dụng để thực hiện kỹ năng nào dưới đây?
Theo Stephen Robbins và Mary Coulter thì lãnh đạo nhóm có bốn vai trò cơ bản:
Các kỹ năng chuyên môn cần có của thư ký văn phòng là:
Các chức năng của quản trị (theo trình tự mà quản trị viên phải thực hiện) là:
Quá trình phát triển của nhóm trải qua các giai đoạn sắp xếp theo thứ tự như sau:
Quá trình truyền thông trong nhóm là:
Trong đoàn đàm phán, người đóng vai trò quan sát có nhiệm vụ:
Kết quả tốt nhất trong đàm phán kinh doanh giữa 2 đối tác A và B là:
Giai đoạn nào của đàm phán là giai đoạn quan trọng nhất?
Nội dung nào sau đây là 1 trong số các nguyên tắc thành lập phái đoàn đàm phán?
Giai đoạn “chuẩn bị đàm phán” cần làm các việc sau:
Việc xác định phạm vi đàm phán là để:
Trong đoàn đàm phán, người đóng vai trò lãnh đạo có nhiệm vụ:
Bất lợi của việc thành lập đoàn đàm phán gồm nhiều người là:
Khi xác định các phương án thay thế tốt nhất, chúng ta nên xác định bao nhiêu phương án?
Kỹ năng nào là kỹ năng quan trọng nhất khi các đối tác đàm phán trao đổi thông tin trực tiếp?
Giới hạn đàm phán thường được xác định bởi:
Khi phân loại mục tiêu đàm phán, người ta thường phân thành mấy loại?
Đàm phán được chia làm bao nhiêu giai đoạn?
Lợi thế của việc đoàn đàm phán chỉ có một người là:
Bất lợi của việc đoàn đàm phán chỉ có 1 người là:
Có bao nhiêu nhân tố quyết định việc trao quyền hiệu quả?
Đâu là những hạn chế của việc trao quyền?
Một trong Ba câu hỏi giúp việc xác định thứ tự ưu tiên khi thực hiện ủy quyền là:
Trao quyền có nguồn gốc từ:
Có bao nhiêu nguyên tắc trao quyền hiệu quả?
Đâu là một trong những biểu hiện của ít ủy quyền?
Một trong Ba câu hỏi giúp việc xác định thứ tự ưu tiên khi thực hiện ủy quyền là:
Đâu là một trong những biểu hiện của ít ủy quyền?
Có bao nhiêu biểu hiện hiệu quả của mục tiêu mà Loke và Latham đưa ra?
5 biểu hiện hiệu quả của mục tiêu (SMART) là nhận định của tác giả nào?
Đâu là một trong năm nhân tố quyết định trao quyền hiệu quả?
Đâu là một trong những biểu hiện của ít ủy quyền?
Hoạt động nào sau đây thể hiện vai trò phát ngôn thông tin của quản trị viên?
Nhóm giải quyết vấn đề là nhóm gồm những thành viên:
Có bao nhiêu nhân tố quan trọng để kiến tạo niềm tin?
Hoạt động nào sau đây thể hiện vai trò giải quyết các vấn đề xáo trộn của quản trị viên?
Một trong Ba câu hỏi KHÔNG giúp việc xác định thứ tự ưu tiên khi thực hiện ủy quyền là:
Có bao nhiêu cấp độ xác định thứ tự ưu tiên trong ủy quyền?
Nhóm kỹ năng nào sau đây là kỹ năng chuyên môn đối với một nhân viên kế toán?

Kỹ năng lập báo cáo thuế, kỹ năng lập báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kỹ năng sử dụng tốt phần mềm kế toán.

Vì: Kỹ năng ra quyết định, kỹ năng phân cấp, phân quyền ủy quyền, kỹ năng đàm phán là các kỹ năng tư duy; kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng lái xe, kỹ năng tổ chức hội thảo là những kỹ năng chuyên môn nhưng của nghề thư ký, lái xe… chứ không phải kỹ năng của người làm nghề kế toán.

Giám đốc Tài chính của một công ty là chức danh của quản trị viên cấp nào?

Quản trị viên trung gian.

Vì: Giám đốc Tài chính là người đứng đầu bộ phân tài chính, chịu trách nhiệm trước giám đốc điều hành doanh nghiệp về các vấn đề tài chính của doanh nghiệp.

Theo Stephen Robbins (2005), hiệu quả làm việc của nhóm phụ thuộc vào:

các yếu tố bên trong và các yếu tố bên ngoài.

Vì: Theo Stephen Robbins (2005) hiệu quả làm việc nhóm phụ thuộc vào các yếu tố: bối cảnh, cấu thành nhóm, quá trình, thiết kế công việc.

Năm nhân tố quyết định trao quyền hiệu quả là:
SMART có nghĩa là:

mục tiêu cụ thể, mục tiêu định lượng, mục tiêu liên kết, mục tiêu khả thi, mục tiêu giới hạn.

Vì: SMART là viết tắt của 5 từ tiếng Anh:

· S – Mục tiêu cụ thể (Specific goals).

· M – Mục tiêu định lượng (Measurable goals).

· A – Mục tiêu liên kết (Aligned goals).

· R – Mục tiêu khả thi (Realistic goals).

· T – Mục tiêu giới hạn bởi thời gian (Time-bound goals).

Lợi thế của việc thành lập đoàn đàm phán gồm nhiều người là:

Các kỹ năng chuyên môn cần có của nhân viên bán hàng là:

Chọn một câu trả lời
A) đánh máy vi tính, soạn thảo văn bản, giao tiếp. Không đúng
B) giao tiếp, lôi kéo khách hàng, đàm phán thương lượng. Đúng
C) ngoại ngữ, giao tiếp, soạn thảo văn bản. Không đúng
D) ra quyết định, soạn thảo văn bản, giao tiếp. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: giao tiếp, lôi kéo khách hàng, đàm phán thương lượng.

Vì: Nhân viên bán hàng thì phải bán được càng nhiều hàng càng tốt. Các kỹ năng này giúp họ có thể bán được nhiều hàng hơn.

Nhóm làm việc hiệu quả khi mâu thuẫn trong nhóm là:

Chọn một câu trả lời
A) là không tồn tại. Không đúng
B) mâu thuẫn phi chức năng. Không đúng
C) mâu thuẫn chức năng. Đúng
D) mâu thuẫn chức năng và phi chức năng. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: mâu thuẫn chức năng.

Vì: Mỗi mâu thuẫn chức năng xảy ra sẽ là cơ hội cho nhóm tranh luận, học hỏi, đổi mới, sáng tạo và phát triển. Vì vậy nó cần thiết cho sự phát triển của nhóm.

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *