Phân tích mục tiêu và nội dung chính sách đầu tư ra nước ngoài của Hoa Kỳ?

Please follow and like us:

Câu hỏi: Phân tích mục tiêu và nội dung chính sách đầu tư ra nước ngoài của Hoa Kỳ?

 1. Mục tiêu chính sách
 • Mở rộng thị trường
 • Khai thác các yếu tố đầu vào với chi phí thấp hơn tại các nước tiếp nhận đầu tư
 • Tận dụng những ưu đãi của CP nước tiếp nhận
 • Thực hiện chuyển giao công nghệ
 • Tăng cường và nâng cao vị thế của Hoa kỳ
 1. Nội dung thực hiện:
 • Hỗ trợ vốn: thông qua hình thức cung cấp vốn tín dụng và bảo lãnh vốn vay cho các cty Mỹ khi ĐT ra nước ngoài với tỷ lệ góp từ 70% trở lên
 • Bảo hiểm rủi ro trong đầu tư:

+  Bảo hiểm rủi ro hối đoái khi các cty MỸ thực hiện ĐT ra nước ngoài do có sự biến động TGHĐ và cs quản lý ngoại hối của nước tiếp nhận

+  Bảo hiểm rủi ro tước đoạt: các nước đều cam kết không tịch thu tài sản của các nhà đầu tư trong luật đầu tư

+  Bảo hiểm rủi ro chính trị: những thay đổi tiêu cực về mặt chính trị sẽ dẫn tới thay đổi về thể chế chính trị, mặt luật pháp qua đó thay đổi cơ chế trong đầu tư nước ngoài, mặt khác rủi ro chính trị sẽ dẫn tới rủi ro hối đoái

 • Hỗ trợ thông tin về môi trường đầu tư ở nước ngoài: có thể cung cấp những thông tin tương đối đầy đủ và cập nhật về môi trường đầu tư của hơn 140 nước trên TG
 • Ký kết các hợp đồng hợp tác song phương và đa phương -> khuyến khích và bảo vệ thuận lợi cho hoạt động đầu tư ra nước ngoài

+  Ký hiệp định song phương về hợp tác đầu tư và tránh đánh thuế 2 lần

+  Hiệp định đa phương: hậu thuẫn cho WB thành lập tổ chức bảo đảm đầu tư đa phương – MIGA

 • MIGA có chức năng:

      +  Hỗ trợ vốn kỹ thuật, bảo hiểm rui roc ho các hoạt động ĐTNN tại các nước đang phát triển

      +  Khuyến khích đầu tư của các công ty vừa và nhỏ

      +  Giải quyết tranh chấp trong ĐTQT

Ngoài ra, khuyến khích đầu tư vào các nước đang phát triển và chậm phát triển thông qua hình thức hỗ trợ vốn bằng cách mua cổ phần, chỉ hiệu quả nước có thị trường chứng khoán ổn định. Hỗ trợ cho hoạt động đầu tư ra nước ngoài của công ty vừa và nhỏ. Thực hiện giải quyết tranh chấp đầu tư.

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *