Phân tích môi trường vĩ mô là gì và mục đích gì? Hãy phân tích hai yếu tố vĩ mô quan trọng nhất đối với doanh nghiệp kinh doanh và sản xuất rau sạch tại Việt Nam

Please follow and like us:

Môi trường vĩ mô gồm các yếu tố, lực lượng, thể chế… nằm bên ngoài tổ chức mà nhà quản trị khó kiểm soát được, nhưng chúng có ảnh hưởng gián tiếp đến hoạt động và kết quả hoạt động của tổ chức. Phân tích MT vĩ mô là phân tích các yếu tố dân số, pháp luật, văn hóa xã hội, tự nhiên, công nghệ, kinh tế,… ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp
Việc phân tích môi trường vĩ mô trong phân tích môi trường kinh doanh nhằm xác định các yếu tố tác động, hướng tác động và cường độ tác động tới doanh nghiệp. Nói một cách chung nhất, đó là việc rà soát tất cả các yếu tố từ môi trường vĩ mô từ đó chỉ ra những cơ hội và nguy cơ mà doanh nghiệp cần phải đối mặt khi hoạch định và thực hiện chiến lược. Tuy nhiên, chỉ sử dụng thông tin phân tích môi trường kinh doanh là không đủ, doanh nghiệp cần kết
hợp thông tin phân tích môi trường kinh doanh và phân tích môi trường nội bộ doanh nghiệp từ đó xác định được định hướng, tầm nhìn chiến lược, giúp công ty xác định được các mục tiêu phù hợp và các mô hình, chiến lược kinh doanh phù hợp.

Phân tích hai yếu tố kinh tế vĩ mô quan trọng đối với ngành kinh doanh sản phẩm rau sạch :
Phân tích môi trường tự nhiên

Nguồn: thần tài

Môi trường tự nhiên bao gồm các yếu tố cơ bản như: khí hậu, đất đai, sinh thái, mật độ dân số, tài nguyên thiên nhiên vv…
Nước ta là một nước nhiệt đới gió mùa độ ẩm không khí cao, đây là một môi trường tốt đối với các sản phẩm của công ty kinh doanh mặt hàng rau sạch với điều kiện tự nhiên sẽ là cơ hội giúp các công ty này phát triển sản phẩm đa dạng hóa sản phẩm hơn.
Môi trường Văn hóa xã hội :
Nước ta là một quốc gia với nền văn hóa á đông đặc trưng. Với những phong tục, tâm linh cũng như quan điểm trong việc thiết kế, phong thủy cũng có những ảnh hưởng nhất định tới hoạt động kinh doanh của công ty.
Văn hóa xã hội còn có ảnh hưởng tới thói quen, hành vi người tiêu dùng thay đổi. Những thói quen lỗi sống có ảnh hưởng lớn tới người tiêu dùng nước ta. Hiện nay nước ta có sự du nhập của nhiều lỗi sống, thói quen từ những nền văn hóa hiện đại tiên tiến trên thế giới. Những sự thay đổi theo hướng tiên tiến hiện đại mang lại rất nhiều cơ hội cho những doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực rau sạch tại thị trường VN

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *