Phân biệt các quan hệ include, extend trong biểu đồ ca sử dụng?

Please follow and like us:

Phân biệt các quan hệ include, extend trong biểu đồ ca sử dụng?

– Quan hệ <<Include>>: use case này sử dụng lại chức năng của use case kia.

– Quan hệ <<Extend>>: use case này mở rộng từ use case kia bằng cách thêm vào một chức năng cụ thể

 

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *